Autor: Jiří Hána
Datum: 15.12. 2009
Upravená chronologicko-typologická tabulka vychází z původní práce V. Pinty (Chomutov 1999). Úpravy spočívají především v nové definici základních typů a doplnění několika obrazových i opisových variant. Jiné opisové varianty byly naopak redukovány, což se týká především domělých chyboražeb RAKOLVS a neidentifikovatelných tvarů písmen S - vše zpravidla u původního Pintova V. typu (zde typ VII.).
Autor: Petr H
Datum: 15.09. 2009
Karel IV. (1316 – 1378, vládnul od roku 1346 až do své smrti), byl synem Elišky Přemyslovny a Jana Lucemburského.
V padesátých letech 15. stol., kdy se ujímá nejprve formou správy a posléze jako český král vlády Jiří z Poděbrad (1458 – 1471), dochází ke změně vnější podoby horských peněz (1/7 groše, horský = kutnohorský).
Autor: Admin1
Datum: 15.09. 2009
Ve snaze o konsolidaci českého mincovnictví přichází v roce 1469 Jiří z Poděbrad s velkolepou mincovní reformou, jejímž prostřednictvím se vrací český stát po půlstoleté přestávce opět k vydávání pražských grošů. Poděbradovy pražské groše navazovaly jakostně (0,620) i hmotností (2,70 g.) na poslední ražby Václava IV.
Autor: Admin1
Datum: 15.09. 2009
Rozkvět kutnohorských stříbrných dolů v devadesátých letech 15. století umožňuje rozmach ražby pražských grošů se jménem Vladislava Jagellonského (1471 – 1516). Ty vycházejí z kutnohorské mincovny v ohromném množství po celých 45 let Vladislavovy vlády.
Autor: Admin1
Datum: 15.09. 2009
Ferdinand I. Habsburský (1526 – 1564) přidává na pražské groše počínaje rokem 1527 letopočet a dvacet let nato jejich ražbu zcela zastavuje v důsledku neúspěšného povstání českých stavů. Týž rok ještě vydává Ferdinand bílé groše, na nichž je český lev umístěn v kosočtverci, což Mikoláš Dačický z Heslova označil jako lva za mřížemi.
Autor: Admin1
Datum: 15.09. 2009
Výrobní postupy při výrobě mincí je možné rozdělit do tří skupin :
Autor: Anonym
Datum: 04.10. 2009
Jakost stříbra ve středověku se uváděla v lotech a kvintících. Čisté stříbro ( tedy 1000/1000 ) mělo jakost 16 lotů. 1 Lot = 62.5 ; 1 Lot = 4 kvintíky tedy 1 kvintík = 15,625
Autor: Anonym
Datum: 17.03. 2013
Přednášky KH 2013
Autor: Pavel Hampl
Datum: 15.09. 2009
Situace před ražbou grošů Václava II. - Zavedení těžší stříbrné mince v zahraničí - Zaražení pražského groše v Českém království