Autoři: Tomáš Pavlík, oliver
Datum: 16.02. 2020
Autor: členové pobočky
Datum: 24.06. 2018
Členství v pobočce Pražské groše (dále ČNS PG) se zcela řídí stanovami České numismatické společnosti (dále ČNS). Členem ČNS PG tedy může být osoba starší 18 let bez ohledu na státní příslušnost, která je dle stanov platným členem ČNS (tj. osoba, která není členem ČNS, se nemůže stát členem pobočky). Z uvedeného tedy vyplývá, že plnohodnotnými členy naší pobočky se po zaregistrování v ČNS mohou stát i naši přátelé ze Slovenské republiky. Členem ČNS a tudíž i členem pobočky Pražské groše se mohou stát rovněž instituce, např. muzea. Na členství v ČNS (a tedy ani na členství v ČNS PG) není právní nárok. Přijímání nových členů (či ukončení členství) je v pravomoci pobočky a plně v souladu se “Zásadami pro přijímání členů a zánik členství v ČNS” může být s nově přijímaným členem proveden vstupní pohovor a může být stanovena i zkušební lhůta pro přijetí člena. V průběhu zkušební doby nemá zájemce nárok pro plný přístup do pobočkové databáze pražských grošů a jejich dílů.