Autoři: oliver, Lukáš Kučera
Datum: 09.04. 2014
Zahrnuty jsou publikace (články i abstrakty) v recenzovaných i nerecenzovaných periodicích, sbornících i monografiích, tuzemských i zahraničních. Uvedeny jsou publikace členů pobočky od roku jejího založení (2008). Přednášky, k nimž nebyl vydán sborník abstraktů, jsou vedeny v samostatném dokumentu.
Autor: Lukáš Kučera
Datum: 21.09. 2021
V roce 2021 vyšla kniha zaměřená na využití moderních technik a metod chemické analýzy v archeologickém výzkumu. Na vzniku knihy se podíleli i dva členové naší pobočky - Lukáš Kučera a Lukáš Richtera.
Autor: Lukáš Kučera
Datum: 15.02. 2021
V roce 2020 vyšly dvě knihy popisující hromadné nálezy pražských grošů a mincí z XVII. století v Polsku
Autor: oliver
Datum: 26.08. 2018
V roce 2016 vyšel za významného přispění členů ČNS, z.s. pobočky Pražské groše svazek Numismatického sborníku 30/1, věnovaný pětistému výročí úmrtí českého krále Vladislava II. Jagellonského.
Autor: oliver
Datum: 12.05. 2014
V roce 2013 vyšlo za významného přispění členů ČNS - pobočky pražských grošů toto speciální číslo časopisu Folia Numismatica, které vydává Moravské zemské muzeum.
V roce 2014 vyšla další zajímavá publikace věnující se grošovému období.
Vyšla praktická příručka k určování kruhových mincí se lvem nebo s korunou z let cca 1450–1482.
Autor: členové pobočky
Datum: 23.09. 2020
Autorem publice: Příběh pražského groše. Stručný přehled historie a mincovnictví zemí Koruny české v době grošové (1300-1547) je Jan Cihlář.
Oslavy 100. výročí ČNS - Témata diskutovaná v knize - Seznam kapitol a autorů - Kde knihu objednat.