English version
banner

Články

Zpět na web CNSPG  Zpět na web CNSPG

Sestavil: Pavel Gregor. Návod na ovládání
Pro zobrazení všech záznamů a smazání obsahu textových polí klikněte na tlačítko Zobrazit vše.

Našli jste chybu?

      
Název článku Autor Strana od Strana do Klíčová slova Poznámka Název knihy, časopisu Citace             Odkaz
   
Několik poznámek k nejstarším nálezům českých denárů a současným nálezům polským Nohejlová-Prátová, Emanuela 27 27 Nález, denár, Polsko Slezský numismatik 1965 č. 46-47 Stáhnout citaci  
E. Nohejlová-Prátová, Klika uwag na temat najstarszych znalezisk denarów czeskich i wspólczesnych znalezisk polskich Kiersnowski, Ryszard 28 29 Nález, denár, Polsko Slezský numismatik 1965 č. 46-47 Stáhnout citaci  
Glos w dyskusji nad referatem prof. dr. Emanueli Nohejlovej-Prátovej oraz koreferatem prof. dra Ryszarda Kiersnowskiego Reyman, Janusz 29 29 Nález, denár, Polsko Slezský numismatik 1965 č. 46-47 Stáhnout citaci  
Připomínky k referátu prof. dr. Emanuely Nohejlové-Prátové Pošvář, Jaroslav 29 29 Nález, denár, Polsko Slezský numismatik 1965 č. 46-47 Stáhnout citaci  
Závěr Nohejlová-Prátová, Emanuela 29 30 Nález, denár, Polsko Slezský numismatik 1965 č. 46-47 Stáhnout citaci  
Příspěvky k polsko-českým vztahům v nálezech zlomkového stříbra 10. - 11. věku Turek, Rudolf 30 31 Nález, zlomkové stříbro, denár Slezský numismatik 1965 č. 46-47 Stáhnout citaci  
Struktura nálezů islámských mincí na území ČSSR Štěpková, Jarmila 31 32 Nález, Orient, islám, dirham Slezský numismatik 1965 č. 46-47 Stáhnout citaci  
Římské mince v polských středověkých nálezech Nemeškalová-Jiroudková, Zdeňka 32 32 Nález, antika, Řím, Polsko Slezský numismatik 1965 č. 46-47 Stáhnout citaci  
Glos w dyskusji nad referatem dr Zdeňky Nemeškalovej-Jiroudkovej Krzyzanowska, Aleksandra 32 33 Nález, antika, Řím, Polsko Slezský numismatik 1965 č. 46-47 Stáhnout citaci  
Odpověď na diskuzní příspěvek Mgr. A. Krzyzanowské Nemeškalová-Jiroudková, Zdeňka 33 33 Nález, antika, Řím, Polsko Slezský numismatik 1965 č. 46-47 Stáhnout citaci  
Mince knížete Jaromíra v Polsku - prostředek dálkového nebo vnitřního obchodu? Hásková, Jarmila 33 33 Obshod, denár, Jaromír, nález Slezský numismatik 1965 č. 46-47 Stáhnout citaci  
Uwagi o geneziezachodnioslowiańskich monet typu angielskiego (Etelredowego) Źak, Jan 33 34 Výroba, mincmistr, denár, Ethelred II., Emma, Měšek, Boleslav Slezský numismatik 1965 č. 46-47 Stáhnout citaci  
O denárech s nápisem Przebor Rapnicka, Danuta 34 34 Denár, Przebor Slezský numismatik 1965 č. 46-47 Stáhnout citaci  
Czeskie wplywy na wyobraźenia polskich monet we wczesnym średniowieczu Suchodolski, Stanislaw 34 34 Ikonografie, denár, Polsko, Boleslav Křivoústý, Vladislav II., Boleslav Kadeřavý Slezský numismatik 1965 č. 46-47 Stáhnout citaci  
Úvahy o slezských brakteátech Měška Opolsko-Ratibořského Kalus, Jaromír 34 35 Ikonografie, brakteát, Měšek Opolsko-Ratibořský Slezský numismatik 1965 č. 46-47 Stáhnout citaci  
Koreferát Cach, František 35 35 Denár, brakteát Slezský numismatik 1965 č. 46-47 Stáhnout citaci  
W dyskusji nad referatem Dr Jaromíra Kalusa: Úvahy o slezských brakteátech Měška Opolsko-Ratibořského Kleczkowska, Jadwiga 36 36 Ikonografie, brakteát, Měšek Opolsko-Ratibořský Slezský numismatik 1965 č. 46-47 Stáhnout citaci  
K obrazové náplni českých denárů tzv. mečového typu Polívka, Eduard 36 36 Ikonografie, denár mečového typu Slezský numismatik 1965 č. 46-47 Stáhnout citaci  
Diskuzní příspěvek k referátu inž. E. Polívky K obrazové náplni českých denárů tzv. mečového typu Turnwald, Kristián 36 36 Ikonografie, denár mečového typu Slezský numismatik 1965 č. 46-47 Stáhnout citaci  
Polští autoři v českých numismatických časopisech Kalus, Jaromír 37 39 Osobnost, literatura, Gumowski, Karger, Kiersnowski, Majkowski, Suchodolski, Wiecek Slezský numismatik 1965 č. 46-47 Stáhnout citaci  
Osobní zprávy 37 38 Osobnost, Karger, Pošvář Slezský numismatik 1965 č. 46-47 Stáhnout citaci  
Propagační medaile Ostroje 38 38 Medaile, Opava, Ostroj, Churavý Slezský numismatik 1965 č. 46-47 Stáhnout citaci  
Zprávy 39 39 Přednáška Slezský numismatik 1965 č. 46-47 Stáhnout citaci  
Literatura 39 39 Literatura Slezský numismatik 1965 č. 46-47 Stáhnout citaci  
Kronika 39 40 Spolek, literatura, konference Slezský numismatik 1965 č. 46-47 Stáhnout citaci  
Sběratel 40 40 Inzerce Slezský numismatik 1965 č. 46-47 Stáhnout citaci  
Redakci došlo 40 40 Literatura Slezský numismatik 1965 č. 46-47 Stáhnout citaci  
(c) Ondřej Kurka, 2014