English version
banner

Články

Zpět na web CNSPG  Zpět na web CNSPG

Sestavil: Pavel Gregor. Návod na ovládání
Pro zobrazení všech záznamů a smazání obsahu textových polí klikněte na tlačítko Zobrazit vše.

Našli jste chybu?

      
Název článku Autor Strana od Strana do Klíčová slova Poznámka Název knihy, časopisu Citace             Odkaz
   
Grécko-trácka minca zo Spiša: k problému gréckych mincí v laténskom osídlení Slovenska Soják, Marián; Kolníková, Eva 1 16 Nález, Smižiany, 1962, Slovensko, antika, Řecko, Trákie, Hephaestia, statér, Alexand Veliký, Athéna Alkimedos, Slovenský Grob, Veľký Slavkov, Bohdanovce nad Trnavou, Borský Mikuláš, Košolná, Bratislava, Zalaba Numizmatika č.27 Stáhnout citaci  
Nález dobového falza keltskej mince z horného Pohronia Fröhlich, Július 17 18 Nález, Horná Lehota, Slovensko, antika, keltové, napodobenina, teradrachma Numizmatika č.27 Stáhnout citaci  
Napodobeniny a falzá rímskych mincí v oblasti stredodunajského barbarika z 1. - 3. storočia po Kr. Stoklas, Boris 19 26 Nález, Andovce, Zohor, Chotín, Bohdanovce, Borský sv. Jur, Moravský Svatý Ján, Bratislava, Jarok, Iža, Hurbanovo, Slovensko, antika, Řím, falzum, subaterát Numizmatika č.27 Stáhnout citaci  
Nálezy mincí z oblasti hornej Nitry Hunka, Ján 27 33 Nález, Bojnice, Handlová, Jasenovo, Prievidza, Kremnice, Nitrianské Sučany, Slovensko, antika, keltové, Řím, účelovka, důlní známka, denár, fenik, tolar Numizmatika č.27 Stáhnout citaci  
Aktuálne poznatky o peňazokazeckej činnosti na východnom Slovensku na konci stredoveku a v novoveku Soják, Marián 34 44 Nález, Spišská Teplica, Poráč, Chvalová, Španie Pole, Turňa nad Bodavou, Smižany, Štrba, Šoldov, Hrabušice, Slovensko, falzum, padělatelská dílna, jeskyně, Numizmatika č.27 Stáhnout citaci  
Falšovanie mincí v Čechách, na Morave a Slovensku v 13. - 16. storočí Čurný, Marián 45 51 Právo, falzum Numizmatika č.27 Stáhnout citaci  
Falšovanie mincí v severovýchodných oblastiach Uhorska v 15. - 16. storočí na základe nálezov z hradov v Zakarpatskej oblasti (Ukrajina) Prochnenko, Igor; Hunka, Ján; Žilenko, Maria 52 63 Nález, Nyaláb, Korolevo, Nevický hrad, Serednianský hrad, Ukrajina, Slovensko, falzum, denár, obol, groš, Matyáš Korvín, Jan Hunyadi, Ladislav Pohrobek, razidlo, bílý peníz, Vladislav II. Jagellonský, Ludvík Jagellonský, Ferdinand I. Hanb Numizmatika č.27 Stáhnout citaci  
Pozostatky falšovateľskej dielne neďaleko Zbojníckého hradu pro Ruskej Novej Vsi Hunka, Ján 64 66 Nález, Zbojnický hrad, Ruská Nová Ves, Slovensko, falzum Numizmatika č.27 Stáhnout citaci  
Falzifikáty mincí a kremnická mincovňa v prvej polovici 19. storočia Haas-Kianička, Daniel 67 72 Právo, falzum, ověření mince, mincovna, Kremnice Numizmatika č.27 Stáhnout citaci  
Falšovanie mincí v 19. a na počiatku 20. storočia: zmeny technológie výroby a zloženia kovov, výber nominále Šustek, Zbyšek 73 85 Falzum, výroba, postup, metrologie, materiál Numizmatika č.27 Stáhnout citaci  
Typizácia falošných bankovkových kolkov v hodnote 20 halierov a 1 koruna z roku 1919 Šustek, Zbyšek 86 172 Reforma, bankovka, státovka, ČSR, 1919, kolek, falzum, typologie, 20 kaléřů, 1 koruna Numizmatika č.27 Stáhnout citaci  
Poznámky ku genéze československej päťkorunáčky tvar I z roku 1919 Šustek, Zbyšek 173 179 Bankovka, státovka, ikonografie, ČSR, Rakousko, 100 perper, 1912, 5K, 1918, 20 Kč, 1919 Numizmatika č.27 Stáhnout citaci  
Pozoruhodný prírastok na odlievanie falošných poľských 50-grošov vzoru 1923, zhotovený z dvierok, pece Boiko-Gagarin, Andrej Sergejevič 180 182 Nález, Ukrajina, fazum, výroba, postup, Polsko, 50 groš, účelovka, platební poukázka, Polsko, 1924 Numizmatika č.27 Stáhnout citaci  
Propaganda na medailách z obdobia socializmu (1948 - 1989) Haas-Kianička, Daniel 183 191 Medaile, Sjezd KSS, Lenin, SNB, VŘSR, Pedagogická fakulta Ostrava, knihovna Znojmo, Vítězství nad fašismem, Hygienická služba, Vítkovice, nový občan Numizmatika č.27 Stáhnout citaci  
Propaganda a ideologizácia ikonografie platidiel európskych autoritatívnych a totalitných štátov v 20. storočí Šustek, Zbyšek 192 238 Ikonografie, bankovka, Itálie, Německo, Rakousko, Španělsko, Portugalsko, Maďarsko, Rumunsko, Sovětský svaz, Bulharsko, Albánie, Jugoslávie, Polsko, ČSSR Numizmatika č.27 Stáhnout citaci  
Medaila ako módium ideológie a indoktrinácie: zásahy vládnej moci do vzhľadu medailí a ich vydávania Zoričák, Peter 239 244 Medaile, ikonografie, Valdštejn, Osuský, Svojpov, Stalin, NSDAP, Karviná, Prezident Slovenskej republiky, Údelné kniežatá veľkomoravské, 15-letá válka Numizmatika č.27 Stáhnout citaci  
Najväčšie razené medaily na svete z kremnickej mincovne Zoričák, Peter 245 250 Medaile, Kremnice, Jeremiáš Roth, 1738, plaketa, Hlahol, Položení základního kamene Národního divadla, Stalin, Dvořák, Jan Pavel II. Numizmatika č.27 Stáhnout citaci  
Militký, J., 2015: Oppidum Hradiště u Stradonic Kolníková, Eva 251 252 Literatura, Militký, Oppidum Hradiště u Stradonic, antika, keltové Numizmatika č.27 Stáhnout citaci  
Thüry, G. E., 2016: Die antike Münze als Fundgegenstadt Kolníková, Eva 252 252 Literatura, Anglie, Thüry, Die antike Münze als Fundgegenstadt, antika, nález Numizmatika č.27 Stáhnout citaci  
Prochászka, P. & Torbágyi, M., 2017: Regesten der antiken Fundmünzen und Münzhorte in Ungarn Kolníková, Eva 252 253 Literatura, Maďarsko, Prochászka, Torbágyi, Regesten der antiken Fundmünzen und Münzhorte in Ungarn, antika, nález Numizmatika č.27 Stáhnout citaci  
Tóth, Cs. (Ed.), 2017: Tündérkert ezüstje Šustek, Zbyšek 253 254 Literatura, Maďarsko, Tóth, Tündérkert ezüstje Numizmatika č.27 Stáhnout citaci  
Kudweis, M., 2017: Numismatika a notafilie Šustek, Zbyšek 254 255 Literatura, Kudweis, Numismatika a notafilie Numizmatika č.27 Stáhnout citaci  
Pelikán, M. & Soják, M., 2016: Darexové a tuzexové poukazy, součást historie Československa Šustek, Zbyšek 255 256 Literatura, Slovensko, Pelikán, Soják, Darexové a tuzexové poukazy, součást historie Československa Numizmatika č.27 Stáhnout citaci  
Švihlíková, I. & Tsivos, K., 2017: Řecká tragédie Šustek, Zbyšek 256 256 Literatura, Švihlíková, Tsivos, Řecká tragédie Numizmatika č.27 Stáhnout citaci  
(c) Ondřej Kurka, 2014