English version
banner

Publikace

Zpět na web CNSPG  Zpět na web CNSPG

Sestavil: Pavel Gregor. Návod na ovládání
Pro zobrazení všech záznamů a smazání obsahu textových polí klikněte na tlačítko Zobrazit vše.

Našli jste chybu?

      
Zkratka Název knihy, časopisu Čl. Autor Vydavatel Rok ISBN ISSN
AeoM Administrativně ekonomická opatření na Moravě v 18. a první polovině 19. století   Pošvář, Jaroslav Universita J. E. Purkyně v Brně - právnická fakulta
Agric Dvanáct knih o hornictví a hutnictví   Agricola, Gerogius Matice hornicko-hutnická 1933
AKC2 Archív Koruny České 2. Katalog listin z let 1158-1346   Koss, Rudolf Zemský správní výbor 1928
AKC5 Archív Koruny České 5. Katalog listin z let 1378-1437   Haas, Antonín Národní výbor v Praze 1947
Ark Gold Book 1325-1540   Lengyel, András Pannonia Terra Numizmatika 2013 978-963-08-8377-1
ASP Anglo-Saxon Pennies Články Dolley, Michael The Trustees of the British Museum 1964
AUC1988-2 Acta Universitatis Carolinae - Philosophica et historica 2-1988   Universita Karlova, vydavatelství Karolinum 1988
AUC1993-1 Acta Universitatis Carolinae - Philosophica et historica 1-1993   Universita Karlova, vydavatelství Karolinum 1995 0567-8293
Aur2000-1 Katalog aukce Aurea Numismatika Praha 2000/1   Aurea Numismatika Praha
Aur2001-2 Katalog aukce Aurea Numismatika Praha 2001/2   Aurea Numismatika Praha
Aur2001-3 Katalog aukce Aurea Numismatika Praha 2001/3   Aurea Numismatika Praha
Aur2002-4 Katalog aukce Aurea Numismatika Praha 2002/4   Aurea Numismatika Praha
Aur2002-5 Katalog aukce Aurea Numismatika Praha 2002/5   Aurea Numismatika Praha
Aur2002-6 Katalog aukce Aurea Numismatika Praha 2002/6   Aurea Numismatika Praha
Aur2003-7 Katalog aukce Aurea Numismatika Praha 2003/7   Aurea Numismatika Praha
Aur2003-8 Katalog aukce Aurea Numismatika Praha 2003/8   Aurea Numismatika Praha
Aur2003-9 Katalog aukce Aurea Numismatika Praha 2003/9   Aurea Numismatika Praha
Aur2004-10/11 Katalog aukce Aurea Numismatika Praha 2004/10_11   Aurea Numismatika Praha
Aur2004-12 Katalog aukce Aurea Numismatika Praha 2004/12   Aurea Numismatika Praha
Aur2005-13 Katalog aukce Aurea Numismatika Praha 2005/13   Aurea Numismatika Praha
Aur2005-14 Katalog aukce Aurea Numismatika Praha 2005/14   Aurea Numismatika Praha
Aur2006-15 Katalog aukce Aurea Numismatika Praha 2006/15   Aurea Numismatika Praha
Aur2006-16 Katalog aukce Aurea Numismatika Praha 2006/16   Aurea Numismatika Praha
Aur2006-17 Katalog aukce Aurea Numismatika Praha 2006/17   Aurea Numismatika Praha
Aur2007-18 Katalog aukce Aurea Numismatika Praha 2007/18   Aurea Numismatika Praha
Aur2007-19 Katalog aukce Aurea Numismatika Praha 2007/19   Aurea Numismatika Praha
Aur2007-20 Katalog aukce Aurea Numismatika Praha 2007/20   Aurea Numismatika Praha
Aur2008-21 Katalog aukce Aurea Numismatika Praha 2008/21   Aurea Numismatika Praha
Aur2008-22 Katalog aukce Aurea Numismatika Praha 2008/22   Aurea Numismatika Praha
Aur2008-23 Katalog aukce Aurea Numismatika Praha 2008/23   Aurea Numismatika Praha
Aur2008-24 Katalog aukce Aurea Numismatika Praha 2008/24   Aurea Numismatika Praha
Aur2009-25 Katalog aukce Aurea Numismatika Praha 2009/25   Aurea Numismatika Praha
Aur2009-26 Katalog aukce Aurea Numismatika Praha 2009/26   Aurea Numismatika Praha
Aur2009-27 Katalog aukce Aurea Numismatika Praha 2009/27   Aurea Numismatika Praha
Aur2009-28 Katalog aukce Aurea Numismatika Praha 2009/28   Aurea Numismatika Praha
Aur2009-29 Katalog aukce Aurea Numismatika Praha 2009/29   Aurea Numismatika Praha
Aur2010-30 Katalog aukce Aurea Numismatika Praha 2010/30   Aurea Numismatika Praha
Aur2010-31 Katalog aukce Aurea Numismatika Praha 2010/31   Aurea Numismatika Praha
Aur2010-32 Katalog aukce Aurea Numismatika Praha 2010/32   Aurea Numismatika Praha 2010
Aur2010-33 Katalog aukce Aurea Numismatika Praha 2010/33   Aurea Numismatika Praha
Aur2010-34 Katalog aukce Aurea Numismatika Praha 2010/34   Aurea Numismatika Praha
Aur2010-35 Katalog aukce Aurea Numismatika Praha 2010/35   Aurea Numismatika Praha
Aur2011-36 Katalog aukce Aurea Numismatika Praha 2011/36   Aurea Numismatika Praha
Aur2011-37 Katalog aukce Aurea Numismatika Praha 2011/37   Aurea Numismatika Praha
Aur2011-38 Katalog aukce Aurea Numismatika Praha 2011/38   Aurea Numismatika Praha
Aur2011-39 Katalog aukce Aurea Numismatika Praha 2011/39   Aurea Numismatika Praha
Aur2011-40 Katalog aukce Aurea Numismatika Praha 2011/40   Aurea Numismatika Praha
Aur2011-41 Katalog aukce Aurea Numismatika Praha 2011/41   Aurea Numismatika Praha
Aur2011-42 Katalog aukce Aurea Numismatika Praha 2011/42   Aurea Numismatika Praha 2011
Aur2011-43 Katalog aukce Aurea Numismatika Praha 2011/43   Aurea Numismatika Praha
Aur2011-44 Katalog aukce Aurea Numismatika Praha 2011/44   Aurea Numismatika Praha
Aur2012-45 Katalog aukce Aurea Numismatika Praha 2012/45   Aurea Numismatika Praha
Aur2012-46 Katalog aukce Aurea Numismatika Praha 2012/46   Aurea Numismatika Praha
Aur2012-47 Katalog aukce Aurea Numismatika Praha 2012/47   Aurea Numismatika Praha
Aur2012-48 Katalog aukce Aurea Numismatika Praha 2012/48   Aurea Numismatika Praha
Aur2012-49 Katalog aukce Aurea Numismatika Praha 2012/49   Aurea Numismatika Praha
Aur2013-50 Katalog aukce Aurea Numismatika Praha 2013/50   Aurea Numismatika Praha
Aur2013-51 Katalog aukce Aurea Numismatika Praha 2013/51   Aurea Numismatika Praha 2013
Aur2013-52 Katalog aukce Aurea Numismatika Praha 2013/52   Aurea Numismatika Praha
Aur2013-53 Katalog aukce Aurea Numismatika Praha 2013/53   Aurea Numismatika Praha 2013
Aur2013-54 Katalog aukce Aurea Numismatika Praha 2013/54 Články Aurea Numismatika Praha
Aur2014-2e Katalog aukce Aurea Numismatika Praha 2014/2e   Aurea Numismatika Praha
Aur2014-55 Katalog aukce Aurea Numismatika Praha 2014/55   Aurea Numismatika Praha
Aur2014-56 Katalog aukce Aurea Numismatika Praha 2014/56   Aurea Numismatika Praha
Aur2014-57 Katalog aukce Aurea Numismatika Praha 2014/57   Aurea Numismatika Praha
Aur2014-58 Katalog aukce Aurea Numismatika Praha 2014/58   Aurea Numismatika Praha
Aur2014-59 Katalog aukce Aurea Numismatika Praha 2014/59   Aurea Numismatika Praha
Aur2015-61 Katalog aukce Aurea Numismatika Praha 2015/61   Aurea Numismatika Praha 2015
Aur2015-64 Katalog aukce Aurea Numismatika Praha 2015/62-64   Aurea Numismatika Praha 2015
Aur2015-66 Katalog aukce Aurea Numismatika Praha 2015/66   Aurea Numismatika Praha 2015
Aur2015-67 Katalog aukce Aurea Numismatika Praha 2015/67   Aurea Numismatika Praha 2015
Aur2015-68 Katalog aukce Aurea Numismatika Praha 2015/68   Aurea Numismatika Praha 2015
Aur2015-69 Katalog aukce Aurea Numismatika Praha 2015/69   Aurea Numismatika Praha 2015
Aur2016-70 Katalog aukce Aurea Numismatika Praha 2016/70   Aurea Numismatika Praha 2016
Aur2016-71 Katalog aukce Aurea Numismatika Praha 2016/71   Aurea Numismatika Praha 2016
Aur2016-73 Katalog aukce Aurea Numismatika Praha 2016/73   Aurea Numismatika Praha 2016
Aur2016-74 Katalog aukce Aurea Numismatika Praha 2016/74   Aurea Numismatika Praha 2016
Aur2016-75 Katalog aukce Aurea Numismatika Praha 2016/75   Aurea Numismatika Praha 2016
Aur2016-76 Katalog aukce Aurea Numismatika Praha 2016/76   Aurea Numismatika Praha 2016
Aur2017-78 Katalog aukce Aurea Numismatika Praha 2017/78   Aurea Numismatika Praha 2017
Aur2017-79 Katalog aukce Aurea Numismatika Praha 2017/79   Aurea Numismatika Praha 2017
Aur2017-80 Katalog aukce Aurea Numismatika Praha 2017/80-81   Aurea Numismatika Praha 2017
Aur2017-82 Katalog aukce Aurea Numismatika Praha 2017/82   Aurea Numismatika Praha 2017
Aur2017-83 Katalog aukce Aurea Numismatika Praha 2017/83   Aurea Numismatika Praha 2017
Aur2017-84-1 Katalog aukce Aurea Numismatika Praha 2017/84-1   Aurea Numismatika Praha 2017
Aur2017-85 Katalog aukce Aurea Numismatika Praha 2017/84-2-85   Aurea Numismatika Praha 2017
Aur2018-86 Katalog aukce Aurea Numismatika Praha 2018/86   Aurea Numismatika Praha 2018
Aur2018-87 Katalog aukce Aurea Numismatika Praha 2018/87   Aurea Numismatika Praha 2018
Aur2018-88 Katalog aukce Aurea Numismatika Praha 2018/88   Aurea Numismatika Praha 2018
Aur2018-89 Katalog aukce Aurea Numismatika Praha 2018/89   Aurea Numismatika Praha 2018
Aur2018-90 Katalog aukce Aurea Numismatika Praha 2018/90   Aurea Numismatika Praha 2018
Aur2018-91 Katalog aukce Aurea Numismatika Praha 2018/91   Aurea Numismatika Praha 2018
Aur2019-92 Katalog aukce Aurea Numismatika Praha 2019/92   Aurea Numismatika Praha 2019
Aur2019-93 Katalog aukce Aurea Numismatika Praha 2019/93   Aurea Numismatika Praha 2019
Aur2019-94 Katalog aukce Aurea Numismatika Praha 2019/94   Aurea Numismatika Praha 2019
Aur2019-95 Katalog aukce Aurea Numismatika Praha 2019/95   Aurea Numismatika Praha 2019
Aur2020-96 Katalog aukce Aurea Numismatika Praha 2020/96   Aurea Numismatika Praha 2020
Aur2020-97 Katalog aukce Aurea Numismatika Praha 2020/97   Aurea Numismatika Praha 2020
Aur2020-98-1 Katalog aukce Aurea Numismatika Praha 2020/98-1   Aurea Numismatika Praha 2020
Aur2020-98-2 Katalog aukce Aurea Numismatika Praha 2020/98-2   Aurea Numismatika Praha 2020
Aur2021-100 Katalog aukce Aurea Numismatika Praha 2021/100   Aurea Numismatika Praha 2021
Aur2021-101 Katalog aukce Aurea Numismatika Praha 2021/101   Aurea Numismatika Praha 2021
Aur2021-102 Katalog aukce Aurea Numismatika Praha 2021/102   Aurea Numismatika Praha 2021
Aur2021-103 Katalog aukce Aurea Numismatika Praha 2021/103   Aurea Numismatika Praha 2021
Aur2021-99 Katalog aukce Aurea Numismatika Praha 2021/99   Aurea Numismatika Praha 2021
Aur2022-104 Katalog aukce Aurea Numismatika Praha 2022/104   Aurea Numismatika Praha 2022
Aur2022-105 Katalog aukce Aurea Numismatika Praha 2022/105   Aurea Numismatika Praha 2022
Aur2022-106 Katalog aukce Aurea Numismatika Praha 2022/106   Aurea Numismatika Praha 2022
Baj Papírová platidla Československa 1919-1993, ČR a SR 1993-1999   Bajer, Jan Elektris - Jindřich Holna 1999 80-902683-0-07
BBM1 Bremer Beiträge zur Münz- und Geldgeschichte - Band 1   Bremer Numismatische Gesellschaft 1997
BBM3 Bremer Beiträge zur Münz- und Geldgeschichte - Band 3   Bremer Numismatische Gesellschaft 2001
BBM4 Bremer Beiträge zur Münz- und Geldgeschichte - Band 4   Bremer Numismatische Gesellschaft 2005 3-00-017847-3
BBM6 Bremer Beiträge zur Münz- und Geldgeschichte - Band 6   Bremer Numismatische Gesellschaft 2009 978-3-00-029901-8
BBM71 Die Münzen der Stadt Lüneburg 1293-1777 - Band 7.1   Mader, Herbert Bremer Numismatische Gesellschaft 2012 978-3-00-037941-3
BBM72 Die Münzen der Stadt Lüneburg 1293-1777 - Band 7.2   Mader, Herbert Bremer Numismatische Gesellschaft 2012 978-3-00-037941-3
BBM9 Deutsche Geldgeschichte dargestellt am Beispiel Bremens - Band 9   Bongartz, Oliver A. Bremer Numismatische Gesellschaft 2014 978-3-00-045293-2
BF Bécsi Fillér - Wiener Pfennig   Szabó, Gyula Undergrounkiado 2006 978-963-12-3696-5
BM1 Die Münzen der Freien Reichstadt Nürnberg   Kellner, Hans-Jörg Hugo Geiger 1957
BM2 Die Münzen der niederbayerischen Münzstätten   Kellner, Hans-Jörg Hugo Geiger 1958
BM3 Die Münzen des Hochstifts Eichstätt   Cahn, Erich B. Hugo Geiger 1962
BML2 Skarb groszy praskich i monet z XVII wieku z Osieczowa, powiat boleslawiecki   Sroka, Lukasz; Milejski, Pawel Uniwersytet Wroclawski, Instytut Archeologii 2020 987-83-61416-70-8
BoPo Boskovický poklad - nález mincí z období třicetileté války Články Grossmannová, Dagmar Moravské zemské muzeum 2014 978-80-7028-431-5
BrM Bratislavská mincovňa Články Hlinka, Jozef Vydavateľstvo Obzor, n.p. 1982
bun-01 Budějovický numismatik č. 1 Články Česká numismatická společnost - pobočka České Budějovice 2005
bun-02 Budějovický numismatik č. 2 Články Česká numismatická společnost - pobočka České Budějovice 2006
bun-03 Budějovický numismatik č. 3 Články Česká numismatická společnost - pobočka České Budějovice 2007
bun-04 Budějovický numismatik č. 4 Články Česká numismatická společnost - pobočka České Budějovice 2008
bun-05 Budějovický numismatik č. 5 Články Česká numismatická společnost - pobočka České Budějovice 2009
bun-06 Budějovický numismatik č. 6 Články Česká numismatická společnost - pobočka České Budějovice 2010
bun-07 Budějovický numismatik č. 7 Články Česká numismatická společnost - pobočka České Budějovice 2011
bun-08 Budějovický numismatik č. 8 Články Česká numismatická společnost - pobočka České Budějovice 2012
bun-09 Budějovický numismatik č. 9 Články Česká numismatická společnost - pobočka České Budějovice 2013
bun-10 Budějovický numismatik č. 10 Články Česká numismatická společnost pobočka v Českých Budějovicích 2014
bun-11 Budějovický numismatik č. 11 Články Česká numismatická společnost pobočka v Českých Budějovicích 2015
bun-12 Budějovický numismatik č. 12 Články Česká numismatická společnost pobočka v Českých Budějovicích 2016
bun-13 Budějovický numismatik č. 13 Články Česká numismatická společnost pobočka v Českých Budějovicích 2017
bun-14 Budějovický numismatik č. 14 Články Česká numismatická společnost pobočka v Českých Budějovicích 2018
bun-15 Budějovický numismatik č. 15 Články Česká numismatická společnost pobočka v Českých Budějovicích 2019
bun-16 Budějovický numismatik č. 16 Články Česká numismatická společnost pobočka v Českých Budějovicích 2020
bun-17 Budějovický numismatik č. 17 Články Česká numismatická společnost pobočka v Českých Budějovicích 2021
bun-18 Budějovický numismatik č. 18 Články Česká numismatická společnost pobočka v Českých Budějovicích 2022
CAC1 Catalogue of Árpádian Coinage I.   Tóth, Csaba; Kiss, József Géza; Fekete, András Martin Opitz Kiadó 2018 978-963-9987-26-5 2560-1253
CAC2 Catalogue of Árpádian Coinage II.   Tóth, Csaba; Kiss, József Géza; Fekete, András Martin Opitz Kiadó 2018 978-963-9987-37-1 2560-1253
CAC3 Catalogue of Árpádian Coinage III.   Tóth, Csaba; Kiss, József Géza Martin Opitz Kiadó 2020 978-963-9987-71-5 2560-1253
Cach-1 Nejstarší české mince I. díl   Cach, František Numismatická společnost Československá v Praze 1970
Cach-2 Nejstarší české mince II. díl   Cach, František Numismatická společnost Československá v Praze 1972
Cach-3 Nejstarší české mince III. díl   Cach, František Numismatická společnost Československá v Praze 1974
Cach-4 Nejstarší české mince IV.díl - dodatky   Cach, František Numismatická společnost Československá v Praze 1982
cast-gp Grossus Pragensis Články Castelin, Karel Linkhardt&Biermann Braunschweig 1973
CBY Coins and Banknotes of Yugoslavia, Slovenia, Croatia ... Články Viščević, Zlatko Numizmatičko drušstvo "Castua", Kastav 2011 978-953-56890-0-3
CDM Česká drobná mince doby předhusitské a husitské 1300 - 1471 Články Castelin, Karel Nakladatelství Československé akademie věd 1953
cejn Österreichische, Ungarische, Böhmische und Schlesische Münzpragungen v.1519-1705 Články Cejnek, Josef J.Weiner Wien
CCH-1895 Český časopis historický 1895 I   Historický klub Praha 1895
CCH-1896 Český časopis historický 1896 II   Historický klub Praha 1896
CCH-1897 Český časopis historický 1897 III   Historický klub Praha 1897
CCH-1898 Český časopis historický 1898 IV   Historický klub Praha 1898
CCH-1899 Český časopis historický 1899 V   Historický klub Praha 1899
CCH-1900 Český časopis historický 1900 VI   Historický klub Praha 1900
CCH-1901 Český časopis historický 1901 VII   Historický klub Praha 1901
CCH-1902 Český časopis historický 1902 VIII   Historický klub Praha 1902
CCH-1903 Český časopis historický 1903 IX   Historický klub Praha 1903
CCH-1904 Český časopis historický 1904 X   Historický klub Praha 1904
CCH-1905 Český časopis historický 1905 XI   Historický klub Praha 1905
CCH-1906 Český časopis historický 1906 XII   Historický klub Praha 1906
CCH-1907 Český časopis historický 1907 XIII   Historický klub Praha 1907
CCH-1908 Český časopis historický 1908 XIV   Historický klub Praha 1908
CCH-1909 Český časopis historický 1909 XV   Historický klub Praha 1909
CCH-1910 Český časopis historický 1910 XVI   Historický klub Praha 1910
CCH-1911 Český časopis historický 1911 XVII   Historický klub Praha 1911
CCH-1912 Český časopis historický 1912 XVIII   Historický klub Praha 1912
CCH-1913 Český časopis historický 1913 XIX   Historický klub Praha 1913
CCH-1914 Český časopis historický 1914 XX   Historický klub Praha 1914
CCH-1915 Český časopis historický 1915 XXI   Historický klub Praha 1915
CCH-1916 Český časopis historický 1916 XXII   Historický klub Praha 1916
CCH-1917 Český časopis historický 1917 XXIII   Historický klub Praha 1917
CCH-1918 Český časopis historický 1918 XXIV   Historický klub Praha 1918
CCH-1919 Český časopis historický 1919 XXV   Historický klub Praha 1919
CCH-1920 Český časopis historický 1920 XXVI   Historický klub Praha 1921
CCH-1921 Český časopis historický 1921 XXVII   Historický klub Praha 1921
CCH-1922 Český časopis historický 1922 XXVIII   Historický klub Praha 1922
CCH-1923 Český časopis historický 1923 XXIX   Historický klub Praha 1923
CCH-1924 Český časopis historický 1924 XXX   Historický klub Praha 1924
CCH-1925 Český časopis historický 1925 XXXI   Historický klub Praha 1925
CCH-1926 Český časopis historický 1926 XXXII   Historický klub Praha 1926
CCH-1927 Český časopis historický 1927 XXXIII   Historický klub Praha 1927
CCH-1928 Český časopis historický 1928 XXXIV   Historický klub Praha 1928
CCH-1929 Český časopis historický 1929 XXXV   Historický klub Praha 1929
CCH-1930 Český časopis historický 1930 XXXVI   Historický klub Praha 1930
CCH-1931 Český časopis historický 1931 XXXVII   Historický klub Praha 1931
CCH-1932 Český časopis historický 1932 XXXVIII   Historický klub Praha 1932
CCH-1933 Český časopis historický 1933 XXXIX   Historický klub Praha 1933
CCH-1934 Český časopis historický 1934 XL   Historický klub Praha 1934
CCH-1935 Český časopis historický 1935 XLI   Historický klub Praha 1935
CCH-1936 Český časopis historický 1936 XLII   Historický klub Praha 1936
CCH-1937 Český časopis historický 1937 XLIII   Historický klub Praha 1937
CCH-1938 Český časopis historický 1938 XLIV   Historický klub Praha 1938
CCH-1939 Český časopis historický 1939 XLV   Historický klub Praha 1939
CCH-1940 Český časopis historický 1940 XLVI   Historický klub Praha 1940
CCH-1946 Český časopis historický 1946 XLVII   Historický klub Praha 1946
CCH-1947/8 Český časopis historický 1947-1948 XLVIII-XLIX   Historický klub Praha 1948
CIJ-015 Členské informace ČNS Jihlava 15   ČNS Jihlava 1986
CIJ-017 Členské informace ČNS Jihlava 17   ČNS Jihlava 1989
CIJ-018 Členské informace ČNS Jihlava 18   ČNS Jihlava 1989
CIJ-020 Členské informace ČNS Jihlava 20   ČNS Jihlava 1990
CIJ-035 Členské informace ČNS Jihlava 35   ČNS Jihlava 2003
CIJ-036-037 Členské informace ČNS Jihlava 36-37   ČNS Jihlava 2004
CIJ-038 Členské informace ČNS Jihlava 38   ČNS Jihlava 2005
CIJ-039 Členské informace ČNS Jihlava 39   ČNS Jihlava 2005
CIJ-040-041 Členské informace ČNS Jihlava 40-41   ČNS Jihlava 2007
CIJ-042 Členské informace ČNS Jihlava 42   ČNS Jihlava 2008
CIJ-043 Členské informace ČNS Jihlava 43   ČNS Jihlava 2009
CIJ-044 Členské informace ČNS Jihlava 44   ČNS Jihlava 2010
CIJ-045 Členské informace ČNS Jihlava 45   ČNS Jihlava 2011
CIJ-KV Katalog výstavy Ruská a sovětská papírová platidla v letech 1917 - 1947   ČNS Jihlava 1982
cip1997-078 Členské informace Praha 1997 č.78   ČNS Praha
cip1997-079 Členské informace Praha 1997 č.79   ČNS Praha
cip1997-080 Členské informace Praha 1997 č.80   ČNS Praha
cip1998-081 Členské informace Praha 1998 č.81   ČNS Praha
cip1998-082 Členské informace Praha 1998 č.82   ČNS Praha
cip1998-083 Členské informace Praha 1998 č.83   ČNS Praha
cip1999-084 Členské informace Praha 1999 č.84   ČNS Praha
cip1999-085 Členské informace Praha 1999 č.85   ČNS Praha
cip1999-086 Členské informace Praha 1999 č.86   ČNS Praha
cip2000-087 Členské informace Praha 2000 č.87   ČNS Praha
cip2000-088 Členské informace Praha 2000 č.88   ČNS Praha
cip2000-089 Členské informace Praha 2000 č.89   ČNS Praha
cip2001-090 Členské informace Praha 2001 č.90   ČNS Praha
cip2001-091 Členské informace Praha 2001 č.91   ČNS Praha
cip2001-092 Členské informace Praha 2001 č.92   ČNS Praha
cip2002-093 Členské informace Praha 2002 č.93   ČNS Praha
cip2002-094 Členské informace Praha 2002 č.94   ČNS Praha
cip2002-095 Členské informace Praha 2002 č.95   ČNS Praha
cip2003-096 Členské informace Praha 2003 č.96   ČNS Praha
cip2003-097 Členské informace Praha 2003 č.97   ČNS Praha
cip2003-098 Členské informace Praha 2003 č.98   ČNS Praha
cip2004-099 Členské informace Praha 2004 č.099   ČNS Praha
cip2004-100 Členské informace Praha 2004 č.100   ČNS Praha
cip2004-101 Členské informace Praha 2004 č.101   ČNS Praha
cip2005-102 Členské informace Praha 2005 č.102   ČNS Praha
cip2007-110 Členské informace Praha 2007 č.110   ČNS Praha
cip2008-111/. Členské informace Praha 2008 č.111 - 2.část   ČNS Praha
cip2008-111/1 Členské informace Praha 2008 č.111 - 1.část   ČNS Praha
cip2008-112/1 Členské informace Praha 2008 č.112 - 1.část   ČNS Praha
cip2008-112/2 Členské informace Praha 2008 č.112 - 2.část   ČNS Praha
cip2008-113 Členské informace Praha 2008 č.113   ČNS Praha
cip2009-114 Členské informace Praha 2009 č.114   ČNS Praha
cip2009-115 Členské informace Praha 2009 č.115   ČNS Praha
cip2009-116 Členské informace Praha 2009 č.116   ČNS Praha
cip2010-117 Členské informace Praha 2010 č.117   ČNS Praha
cip2010-118 Členské informace Praha 2010 č.118   ČNS Praha
cip2010-119 Členské informace Praha 2010 č.119   ČNS Praha
cip2011-120 Členské informace Praha 2011 č.120   ČNS Praha
cip2011-121 Členské informace Praha 2011 č.121   ČNS Praha
cip2011-122 Členské informace Praha 2011 č.122   ČNS Praha
cip2012-123 Členské informace Praha 2012 č.123   ČNS Praha
Cirk1779 Cirkulář 1779 o kurzu pruských mincí Články Josef II. 1779
Cirk1802 Cirkulář 1802 o zrušení čtyřgrošů Články František II. 1802
Cirk1802_12 Cirkulář 1802 o drobné minci Články František II. 1802
Cirk1809 Cirkulář 1809 o stažení 7 a 8a1/2 krejcarů   František I. 1809
Cirk1811 Cirkulář 1811 - o výdeji bankocedulí Články 1811
Cirk1812 Cirkulář 1812 - výkaz o výměně bankocedulí za nové Články 1812
Cirk1817 Cirkulář 1817 o oběhu štemplů Články 1817
Cirk1848 Cirkulář 1848 o vydání nové drobné mince   1848
CMI Catalogo alfa delle Monete Italiane e Regioni Články Boasso, Alberto Alfa Edizioni - Torino 2009 88-88032-09-6
CMM1954-39 Příspěvek k moravskému mincovnictví 15. století   Sejbal, Jiří 1954
CMSP Česká měna od dávné minulosti k dnešku   Spáčil, Bedřich Orbis 1973
CNA-I Corpus nummorum Austriacorum (CNA) Band I. Mittelalter Články Koch, Bernhard Kunsthistorisches Museum Wien 1994 3-900325-34-0
CNA-V Corpus nummorum Austriacorum (CNA) Band V. Leopold I. - Karl VI. (1657-1740)   Jungwirth, Helmut Kunsthistorisches Museum Wien 1975
CoE Standard Catalogue of British Coins - Coins of England and The United Kingdom   Spink & Son Ltd 2012 978-1-907427-19-0
CoF Coins of England and The United Kingdom   Skingley, Philip 2012 978-1-907427-19-0
ČD České denáry   Fiala, Eduard Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění 1895
ČMdR Česká mince v době románské Články Hásková, Jarmila Chebské muzeum v Chebu 1975
ČMkC-LXII Časopis Musea království Českého   Museum království Českého 1889
ČMzm-1929 Časopis Moravského zemského musea   Moravské zemské museum 1932
Čur1 Popis malých grošů v datech, nové zařazení a rozbor nálezových skutečností 1. díl   Čurda, Karel ČNS pobočka v Havířově 2012
Čur2 Popis malých a bílých grošů v datech, nové zařazení a rozbor nálezových skutečností díl 2   Čurda, Karel ČNS pobočka v Havířově 2013
Čur3 Rozbor malých grošů: obrazová a opisová část. Mincovna Praha 1578-1585   Čurda, Karel ČNS pobočka v Havířově 2020
Dan Gündzüge der münzkunde von Hermann Dannenberg Články Friedensburg, F. J.J.Weber Lipsko
DbM Denáry a brakteáty na Moravě ve 2. polovině 13. století Články Grossmannová, Dagmar Moravské zemské muzeum, Zelný trh 6, Brno 2015 978-80-7028-437-7
DBR Depot brakteátů z Rybné nad Zdobnicí   Brádle, Vojtěch Muzeum východních Čech v Hradci Králové 2020 978-80-87686-33-1
den2011-01 Denarius 2011 č. 01 Články Július Gál 2011 978-80-8060-330-4
den2012-02 Denarius 2012 č. 02 Články SNM-Historické múzeum 2012 978-80-8060-330-4 1339-1208
den2013-03 Denarius 2013 č. 03 Články SNM-Historické múzeum 2013 978-80-8060-330-4
den2014-04 Denarius 2014 č. 04 Články SNM-Historické múzeum 2014 978-80-8060-351-9
den2015-05 Denarius 2015 č. 05 Články SNM-Historické múzeum 2015 978-80-8060-382-3
den2017-06 Denarius 2017 č. 06 Články SNM-Historické múzeum 2017 978-80-8060-423-3
den2018-07 Denarius 2018 č. 07 Články SNM-Historické múzeum 2018 978-80-8060-456-1
den2020-08 Denarius 2020 č. 08 Články SNM-Historické múzeum 2020 978-80-8060-483-7
den2021-09 Denarius 2021 č. 09 Články SNM-Historické múzeum 2021 978-80-8060-510-0
des Dějiny Skutče   Voráček, Emil a kol. Naklůadatelství Radek Drahný, Pardubice 2011 978-80-903734-6-4
DGp Die Grenzland-Prägung   Pohl, Artur Akademische Druck- u. Verlagsanstalt Graz 1972 3-201-00656-4
diet Böhmen - Katalog der Habsburger münzen 1526 bis 1887   Dietiker, Hans A. Ernst Battenberg Verlag, München 1979 3-87045-145-9
DJM Dějiny Jáchymovské mincovny a katalog ražeb I. 1519/1520-1619 Články Nemeškal, Lubomír; Vorel, Petr Universita Pardubice 2010 978-80-7395-335-5
DM Dortmunder Münzkabinett in der Hauptstelle der Stadsparkasse Drotmund   Berghaus, Peter
DM-919 Deutchlands Münzstätten in der zeit von 919 bis 1137  
DM800 Deutsche münzen 800-2001   Weege, Gerd-Volker Money trend Verlagsgesellschaft mbH, Wien 2001 900681299100
Dmg Deutsche Münz-und Geldgeschichte von den Anfängen bis zum 15. Jahrhundert   Arthur Suhle Veb Deutscher Verlag der Wissenschaften 1955
DmHB Die Münzen des Hochstifts Bamberg 1007 bis 1802   Krug, Wolfgang Verlag der Münzen- und Medaillenhandlung 1999 3-9806377-1-9
DMK Dejiny mincovania v Košiciach   Petách, Emil Východoslovenské vydavateľstvo, n. p. Košice 1986
DmKP Depot mincí a zlomkového stříbra z konce 10. století nalezený v Kojetíně-Popůvkách   Novák, Vlastimil; Videman, Jan; Kouřil, Pavel; Richtera, Lukáš; Zmrzlý, Martin Filosofia - Nakladatelství Filozofického ústavu AV ČR 2016 978-80-7007-463-3
DMM1/2 Deutsche Münzen I. - II. díl   Menadier, Adolf Verlag von Adolph Weyl 1891
DMM3/4 Deutsche Münzen III. - IV. díl   Menadier, Adolf Verlag von Adolph Weyl 1895
DmRb Die Münzen und Medaillen der Regensburger Bischöfe und des Domkapitels seit dem 16. Jahrhundert   Emmerig, Hubert; Kozinowski, Otto Verlag der Münzen- und Medaillenhandlung 1998 3-9806377-0-0
DnP Denár s názvom Preslavva Civ v hist.súvislostiach Články Vyvíjalová, Mária
dop1975-01 Dopis ČNS Opava1975/01 Články Česká numismatická společnost v Opavě 1975
dop1975-02 Dopis ČNS Opava1975/02 Články Česká numismatická společnost v Opavě 1975
dop1975-03-04 Dopis ČNS Opava1975/03-04 Články Česká numismatická společnost v Opavě 1975
dop1976-05 Dopis ČNS Opava1976/05 Články Česká numismatická společnost v Opavě 1976
dop1976-06 Dopis ČNS Opava1976/06 Články Česká numismatická společnost v Opavě 1976
dop1976-07 Dopis ČNS Opava1976/07 Články Česká numismatická společnost v Opavě 1976
dop1977-08 Dopis ČNS Opava1977/08 Články Česká numismatická společnost v Opavě 1977
dop1977-09 Dopis ČNS Opava1977/09 Články Česká numismatická společnost v Opavě 1977
dop1977-10 Dopis ČNS Opava1977/10 Články Česká numismatická společnost v Opavě 1977
dop1978-11-12 Dopis ČNS Opava1978/11-12 Články Česká numismatická společnost v Opavě 1978
dop1979-13-14 Dopis ČNS Opava1979/13-14 Články Česká numismatická společnost v Opavě 1979
dop1980-15-16 Dopis ČNS Opava1980/15-16 Články Česká numismatická společnost v Opavě 1980
dop1981-17-19 Dopis ČNS Opava1981/17-19 Články Česká numismatická společnost v Opavě 1981
dop1982-20-22 Dopis ČNS Opava1982/20-22 Články Česká numismatická společnost v Opavě 1982
dop1983-23-25 Dopis ČNS Opava1983/23-25 Články Česká numismatická společnost v Opavě 1983
dop1984-26-28 Dopis ČNS Opava1984/26-28 Články Česká numismatická společnost v Opavě 1984
dop1985-29-32 Dopis ČNS Opava1985/29-32 Články Česká numismatická společnost v Opavě 1985
dop1986-33-35 Dopis ČNS Opava1986/33-35 Články Česká numismatická společnost v Opavě 1986
dop1987-36-39 Dopis ČNS Opava1987/36-39 Články Česká numismatická společnost v Opavě 1987
dop1988-40-44 Dopis ČNS Opava1988/40-44 Články Česká numismatická společnost v Opavě 1988
dop1989-45-50 Dopis ČNS Opava1989/45-50 Články Česká numismatická společnost v Opavě 1989
dop1990-51-54 Dopis ČNS Opava1990/51-54 Články Česká numismatická společnost v Opavě 1990
dop1991-55 Dopis ČNS Opava1991/55 Články Česká numismatická společnost v Opavě 1991
dop1992-56 Dopis ČNS Opava1992/56 Články Česká numismatická společnost v Opavě 1992
dop1993-57 Dopis ČNS Opava1993/57 Články Česká numismatická společnost v Opavě 1993
dop1994-58 Dopis ČNS Opava1994/58 Články Česká numismatická společnost v Opavě 1994
dop1995-59 Dopis ČNS Opava1995/59 Články Česká numismatická společnost v Opavě 1995
dp1964-1 Drobná plastika 1964 č.1 Články Československá polečnost přátel drobné plastiky Praha 1964
dp1964-2 Drobná plastika 1964 č.2 Články Československá polečnost přátel drobné plastiky Praha 1964
dp1964-3 Drobná plastika 1964 č.3 Články Československá polečnost přátel drobné plastiky Praha 1964
dp1964-4 Drobná plastika 1964 č.4 Články Československá polečnost přátel drobné plastiky Praha 1964
dp1965-1 Drobná plastika 1965 č.1 Články Československá polečnost přátel drobné plastiky Praha 1965
dp1965-2 Drobná plastika 1965 č.2 Články Československá polečnost přátel drobné plastiky Praha 1965
dp1965-3 Drobná plastika 1965 č.3 Články Československá polečnost přátel drobné plastiky Praha 1965
dp1965-4 Drobná plastika 1965 č.4 Články Československá polečnost přátel drobné plastiky Praha 1965
dp1966-1 Drobná plastika 1966 č.1 Články Československá polečnost přátel drobné plastiky Praha 1966
dp1966-2 Drobná plastika 1966 č.2 Články Československá polečnost přátel drobné plastiky Praha 1966
dp1966-3 Drobná plastika 1966 č.3 Články Československá polečnost přátel drobné plastiky Praha 1966
dp1966-4 Drobná plastika 1966 č.4 Články Československá polečnost přátel drobné plastiky Praha 1966
dp1967-1 Drobná plastika 1967 č.1 Články Československá polečnost přátel drobné plastiky Praha 1967
dp1967-2 Drobná plastika 1967 č.2 Články Československá polečnost přátel drobné plastiky Praha 1967
dp1967-3 Drobná plastika 1967 č.3 Články Československá polečnost přátel drobné plastiky Praha 1967
dp1967-4 Drobná plastika 1967 č.4 Články Československá polečnost přátel drobné plastiky Praha 1967
dp1968-1 Drobná plastika 1968 č.1 Články Československá polečnost přátel drobné plastiky Praha 1968
dp1968-2 Drobná plastika 1968 č.2 Články Československá polečnost přátel drobné plastiky Praha 1968
dp1968-3 Drobná plastika 1968 č.3 Články Československá polečnost přátel drobné plastiky Praha 1968
dp1968-4 Drobná plastika 1968 č.4 Články Československá polečnost přátel drobné plastiky Praha 1968
dp1969-1 Drobná plastika 1969 č.1 Články Československá polečnost přátel drobné plastiky Praha 1969
dp1969-2 Drobná plastika 1969 č.2 Články Československá polečnost přátel drobné plastiky Praha 1969
dp1969-3 Drobná plastika 1969 č.3 Články Československá polečnost přátel drobné plastiky Praha 1969
dp1969-4 Drobná plastika 1969 č.4 Články Československá polečnost přátel drobné plastiky Praha 1969
dp1970-1 Drobná plastika 1970 č.1 Články Československá polečnost přátel drobné plastiky Praha 1970
dp1970-2 Drobná plastika 1970 č.2 Články Československá polečnost přátel drobné plastiky Praha 1970
dp1970-3 Drobná plastika 1970 č.3 Články Československá polečnost přátel drobné plastiky Praha 1970
dp1970-4 Drobná plastika 1970 č.4 Články Československá polečnost přátel drobné plastiky Praha 1970
dp1971-1 Drobná plastika 1971 č.1 Články Československá polečnost přátel drobné plastiky Praha 1971
dp1971-2 Drobná plastika 1971 č.2 Články Československá polečnost přátel drobné plastiky Praha 1971
dp1971-3 Drobná plastika 1971 č.3 Články Československá polečnost přátel drobné plastiky Praha 1971
dp1971-4 Drobná plastika 1971 č.4 Články Československá polečnost přátel drobné plastiky Praha 1971
dp1972-1 Drobná plastika 1972 č.1 Články Československá polečnost přátel drobné plastiky Praha 1972
dp1972-2 Drobná plastika 1972 č.2 Články Československá polečnost přátel drobné plastiky Praha 1972
dp1972-3 Drobná plastika 1972 č.3 Články Československá polečnost přátel drobné plastiky Praha 1972
dp1972-4 Drobná plastika 1972 č.4 Články Československá polečnost přátel drobné plastiky Praha 1972
dp1973-1 Drobná plastika 1973 č.1 Články Československá polečnost přátel drobné plastiky Praha 1973
dp1973-2 Drobná plastika 1973 č.2 Články Československá polečnost přátel drobné plastiky Praha 1973
dp1973-3 Drobná plastika 1973 č.3 Články Československá polečnost přátel drobné plastiky Praha 1973
dp1973-4 Drobná plastika 1973 č.4 Články Československá polečnost přátel drobné plastiky Praha 1973
dp1974-1 Drobná plastika 1974 č.1 Články Československá polečnost přátel drobné plastiky Praha 1974
dp1974-2 Drobná plastika 1974 č.2 Články Československá polečnost přátel drobné plastiky Praha 1974
dp1974-3 Drobná plastika 1974 č.3 Články Československá polečnost přátel drobné plastiky Praha 1974
dp1974-4 Drobná plastika 1974 č.4 Články Československá polečnost přátel drobné plastiky Praha 1974
dp1975-1 Drobná plastika 1975 č.1 Články Československá polečnost přátel drobné plastiky Praha 1975
dp1975-2 Drobná plastika 1975 č.2 Články Československá polečnost přátel drobné plastiky Praha 1975
dp1975-3 Drobná plastika 1975 č.3 Články Československá polečnost přátel drobné plastiky Praha 1975
dp1975-4 Drobná plastika 1975 č.4 Články Československá polečnost přátel drobné plastiky Praha 1975
dp1976-1 Drobná plastika 1976 č.1 Články Československá polečnost přátel drobné plastiky Praha 1976
dp1976-2 Drobná plastika 1976 č.2 Články Československá polečnost přátel drobné plastiky Praha 1976
dp1976-3 Drobná plastika 1976 č.3 Články Československá polečnost přátel drobné plastiky Praha 1976
dp1976-4 Drobná plastika 1976 č.4 Články Československá polečnost přátel drobné plastiky Praha 1976
dp1977-1 Drobná plastika 1977 č.1 Články Československá polečnost přátel drobné plastiky Praha 1977
dp1977-2 Drobná plastika 1977 č.2 Články Československá polečnost přátel drobné plastiky Praha 1977
dp1977-3 Drobná plastika 1977 č.3 Články Československá polečnost přátel drobné plastiky Praha 1977
dp1977-4 Drobná plastika 1977 č.4 Články Československá polečnost přátel drobné plastiky Praha 1977
dp1978-1 Drobná plastika 1978 č.1 Články Československá polečnost přátel drobné plastiky Praha 1978
dp1978-2 Drobná plastika 1978 č.2 Články Československá polečnost přátel drobné plastiky Praha 1978
dp1978-3 Drobná plastika 1978 č.3 Články Československá polečnost přátel drobné plastiky Praha 1978
dp1978-4 Drobná plastika 1978 č.4 Články Československá polečnost přátel drobné plastiky Praha 1978
dp1979-1 Drobná plastika 1979 č.1 Články Československá polečnost přátel drobné plastiky Praha 1979
dp1979-2/3 Drobná plastika 1979 č.2-3 Články Československá polečnost přátel drobné plastiky Praha 1979
dp1979-4 Drobná plastika 1979 č.4 Články Československá polečnost přátel drobné plastiky Praha 1979
dp1980-1 Drobná plastika 1980 č.1 Články Československá polečnost přátel drobné plastiky Praha 1980
dp1980-2/3 Drobná plastika 1980 č.2-3 Články Československá polečnost přátel drobné plastiky Praha 1980
dp1980-4 Drobná plastika 1980 č.4 Články Československá polečnost přátel drobné plastiky Praha 1980
dp1981-1 Drobná plastika 1981 č.1 Články Československá polečnost přátel drobné plastiky Praha 1981
dp1981-2/3 Drobná plastika 1981 č.2-3 Články Československá polečnost přátel drobné plastiky Praha 1981
dp1981-4 Drobná plastika 1981 č.4 Články Československá polečnost přátel drobné plastiky Praha 1981
dp1982-1 Drobná plastika 1982 č.1 Články Česká polečnost přátel drobné plastiky Praha 1982
dp1982-2/3 Drobná plastika 1982 č.2-3 Články Česká polečnost přátel drobné plastiky Praha 1982
dp1982-4 Drobná plastika 1982 č.4 Články Česká polečnost přátel drobné plastiky Praha 1982
dp1983-1 Drobná plastika 1983 č.1 Články Česká polečnost přátel drobné plastiky Praha 1983
dp1983-2/3 Drobná plastika 1983 č.2-3 Články Československá polečnost přátel drobné plastiky Praha 1983
dp1983-4 Drobná plastika 1983 č.4 Články Česká polečnost přátel drobné plastiky Praha 1983
dp1984-1 Drobná plastika 1984 č.1 Články Česká polečnost přátel drobné plastiky Praha 1984
dp1984-2/3 Drobná plastika 1984 č.2-3 Články Česká polečnost přátel drobné plastiky Praha 1984
dp1984-4 Drobná plastika 1984 č.4 Články Česká polečnost přátel drobné plastiky Praha 1984
dp1985-1 Drobná plastika 1985 č.1 Články Česká polečnost přátel drobné plastiky Praha 1985
dp1985-2/3 Drobná plastika 1985 č.2-3 Články Česká polečnost přátel drobné plastiky Praha 1985
dp1985-4 Drobná plastika 1985 č.4 Články Česká polečnost přátel drobné plastiky Praha 1985
dp1986-1 Drobná plastika 1986 č.1 Články Česká polečnost přátel drobné plastiky Praha 1986
dp1986-2/3 Drobná plastika 1986 č.2-3 Články Česká polečnost přátel drobné plastiky Praha 1986
dp1986-4 Drobná plastika 1986 č.4 Články Česká polečnost přátel drobné plastiky Praha 1986
dp1987-1 Drobná plastika 1987 č.1 Články Česká polečnost přátel drobné plastiky Praha 1987
dp1987-2/3 Drobná plastika 1987 č.2-3 Články Česká polečnost přátel drobné plastiky Praha 1987
dp1987-4 Drobná plastika 1987 č.4 Články Česká polečnost přátel drobné plastiky Praha 1987
dp1988-1 Drobná plastika 1988 č.1 Články Česká polečnost přátel drobné plastiky Praha 1988
dp1988-2/3 Drobná plastika 1988 č.2-3 Články Česká polečnost přátel drobné plastiky Praha 1988
dp1988-4 Drobná plastika 1988 č.4 Články Česká polečnost přátel drobné plastiky Praha 1988
dp1989-1 Drobná plastika 1989 č.1 Články Česká polečnost přátel drobné plastiky Praha 1989
dp1989-2/3 Drobná plastika 1989 č.2-3 Články Česká polečnost přátel drobné plastiky Praha 1989
dp1989-4 Drobná plastika 1989 č.4 Články Česká polečnost přátel drobné plastiky Praha 1989
dp1990-1 Drobná plastika 1990 č.1 Články Česká polečnost přátel drobné plastiky Praha 1990
dp1990-2/3 Drobná plastika 1990 č.2-3 Články Česká polečnost přátel drobné plastiky Praha 1990
dp1990-4 Drobná plastika 1990 č.4 Články Česká polečnost přátel drobné plastiky Praha 1990
dp1991-1 Drobná plastika 1991 č.1 Články Česká polečnost přátel drobné plastiky Praha 1991
dp1991-2/3 Drobná plastika 1991 č.2-3 Články Česká polečnost přátel drobné plastiky Praha 1991
dp1991-4 Drobná plastika 1991 č.4 Články Česká polečnost přátel drobné plastiky Praha 1991
dp1992-1 Drobná plastika 1992 č.1 Články Česká polečnost přátel drobné plastiky Praha 1992
dp1992-2/3 Drobná plastika 1992 č.2-3 Články Česká polečnost přátel drobné plastiky Praha 1992
dp1992-4 Drobná plastika 1992 č.4 Články Česká polečnost přátel drobné plastiky Praha 1992
dp1993-1 Drobná plastika 1993 č.1 Články Česká polečnost přátel drobné plastiky Praha 1993
dp1993-2/3 Drobná plastika 1993 č.2-3 Články Česká polečnost přátel drobné plastiky Praha 1993
dp1993-4 Drobná plastika 1993 č.4 Články Česká polečnost přátel drobné plastiky Praha 1993
dp1994-1 Drobná plastika 1994 č.1 Články Česká polečnost přátel drobné plastiky Praha 1994
dp1994-2/3 Drobná plastika 1994 č.2-3 Články Česká polečnost přátel drobné plastiky Praha 1994
dp1994-4 Drobná plastika 1994 č.4 Články Česká polečnost přátel drobné plastiky Praha 1994
dp1995-1 Drobná plastika 1995 č.1 Články Česká polečnost přátel drobné plastiky Praha 1995 1211-1104
dp1995-2/3 Drobná plastika 1995 č.2-3 Články Česká polečnost přátel drobné plastiky Praha 1995 1211-1104
dp1995-4 Drobná plastika 1995 č.4 Články Česká polečnost přátel drobné plastiky Praha 1995 1211-1104
dp1996-1 Drobná plastika 1996 č.1 Články Česká polečnost přátel drobné plastiky Praha 1996 1211-1104
dp1996-2/3 Drobná plastika 1996 č.2-3 Články Česká polečnost přátel drobné plastiky Praha 1996 1211-1104
dp1996-4 Drobná plastika 1996 č.4 Články Česká polečnost přátel drobné plastiky Praha 1996 1211-1104
dp1997-1 Drobná plastika 1997 č.1 Články Česká polečnost přátel drobné plastiky Praha 1997 1211-1104
dp1997-2/3 Drobná plastika 1997 č.2-3 Články Česká polečnost přátel drobné plastiky Praha 1997 1211-1104
dp1997-4 Drobná plastika 1997 č.4 Články Česká polečnost přátel drobné plastiky Praha 1997 1211-1104
dp1998-1 Drobná plastika 1998 č.1 Články Česká polečnost přátel drobné plastiky Praha 1998 1211-1104
dp1998-2/3 Drobná plastika 1998 č.2-3 Články Česká polečnost přátel drobné plastiky Praha 1998 1211-1104
dp1998-4 Drobná plastika 1998 č.4 Články Česká polečnost přátel drobné plastiky Praha 1998 1211-1104
dp1999-1 Drobná plastika 1999 č.1 Články Česká polečnost přátel drobné plastiky Praha 1999 1211-1104
dp1999-2/3 Drobná plastika 1999 č.2-3 Články Česká polečnost přátel drobné plastiky Praha 1999 1211-1104
dp1999-4 Drobná plastika 1999 č.4 Články Česká polečnost přátel drobné plastiky Praha 1999 1211-1104
dp2000-1 Drobná plastika 2000 č.1 Články Česká polečnost přátel drobné plastiky Praha 2000 1211-1104
dp2000-2/3 Drobná plastika 2000 č.2-3 Články Česká polečnost přátel drobné plastiky Praha 2000 1211-1104
dp2000-4 Drobná plastika 2000 č.4 Články Česká polečnost přátel drobné plastiky Praha 2000 1211-1104
dp2001-1/2 Drobná plastika 2001 č.1-2 Články Česká polečnost přátel drobné plastiky Praha 2001 1211-1104
dp2001-3/4 Drobná plastika 2001 č.3-4 Články Česká polečnost přátel drobné plastiky Praha 2001 1211-1104
dp2002-1/2 Drobná plastika 2002 č.1-2 Články Česká polečnost přátel drobné plastiky Praha 2002 1211-1104
dp2002-3/4 Drobná plastika 2002 č.3-4 Články Česká polečnost přátel drobné plastiky Praha 2002 1211-1104
dp2003-1/2 Drobná plastika 2003 č.1-2 Články Česká polečnost přátel drobné plastiky Praha 2003 1211-1104
dp2003-3/4 Drobná plastika 2003 č.3-4 Články Česká polečnost přátel drobné plastiky Praha 2003 1211-1104
dp2004-1 Drobná plastika 2004 č.1 Články Česká polečnost přátel drobné plastiky Praha 2004 1211-1104
dp2004-2 Drobná plastika 2004 č.2 Články Česká polečnost přátel drobné plastiky Praha 2004 1211-1104
dp2004-3/4 Drobná plastika 2004 č.3-4 Články Česká polečnost přátel drobné plastiky Praha 2004 1211-1104
dp2005-1/2 Drobná plastika 2005 č.1-2 Články Česká polečnost přátel drobné plastiky Praha 2005 1211-1104
dp2005-3/4 Drobná plastika 2005 č.3-4 Články Česká polečnost přátel drobné plastiky Praha 2006 1211-1104
dp2006-1/2 Drobná plastika 2006 č.1-2 Články Česká polečnost přátel drobné plastiky Praha 2006 1211-1104
dp2006-3/4 Drobná plastika 2006 č.3-4 Články Česká polečnost přátel drobné plastiky Praha 2007 1211-1104
dp2007-1/2 Drobná plastika 2007 č.1-2 Články Česká polečnost přátel drobné plastiky Praha 2007 1211-1104
dp2007-3/4 Drobná plastika 2007 č.3-4 Články Česká polečnost přátel drobné plastiky Praha 2008 1211-1104
dp2008-1/2 Drobná plastika 2008 č.1-2 XLV Články Česká polečnost přátel drobné plastiky Praha 2008 1211-1104
dp2008-3/4 Drobná plastika 2008 č.3-4 Články Česká polečnost přátel drobné plastiky Praha 2008 1211-1104
dp2009-1/2 Drobná plastika 2009 č.1-2 Články Česká polečnost přátel drobné plastiky Praha 2009 1211-1104
dp2009-3/4 Drobná plastika 2009 č.3-4 Články Česká polečnost přátel drobné plastiky Praha 2009 1211-1104
dp2010-1/2 Drobná plastika 2010 č.1-2 Články Česká polečnost přátel drobné plastiky Praha 2010 1211-1104
dp2010-3/4 Drobná plastika 2010 č.3-4 Články Česká polečnost přátel drobné plastiky Praha 2010 1211-1104
dp2011-1/2 Drobná plastika 2011 č.1-2 Články Česká polečnost přátel drobné plastiky Praha 2011 1211-1104
dp2011-3/4 Drobná plastika 2011 č.3-4 Články Česká polečnost přátel drobné plastiky Praha 2011 1211-1104
dp2012-1/2 Drobná plastika 2012 č.1-2 Články Česká polečnost přátel drobné plastiky Praha 2012 1211-1104
dp2012-3/4 Drobná plastika 2012 č.3-4 Články Česká polečnost přátel drobné plastiky Praha 2012 1211-1104
dp2013-1/2 Drobná plastika 2013 č.1-2 Články Česká polečnost přátel drobné plastiky Praha 2013 1211-1104
dp2013-3/4 Drobná plastika 2013 č.3-4 Články Česká polečnost přátel drobné plastiky Praha 2013 1211-1104
dp2014-1/2 Drobná plastika 2014 č.1-2 Články Česká polečnost přátel drobné plastiky Praha 2014 1211-1104
dp2014-3/4 Drobná plastika 2014 č.3-4 Články Česká polečnost přátel drobné plastiky Praha 2014 1211-1104
dp2015-1/2 Drobná plastika 2015 č.1-2 Články Česká polečnost přátel drobné plastiky Praha 2015 1211-1104
dp2015-3/4 Drobná plastika 2015 č.3-4 Články Česká polečnost přátel drobné plastiky Praha 2015 1211-1104
dp2016-1/2 Drobná plastika 2016 č.1-2 Články Česká polečnost přátel drobné plastiky Praha 2016 1211-1104
dp2016-3/4 Drobná plastika 2016 č.3-4 Články Česká polečnost přátel drobné plastiky Praha 2016 1211-1104
dp2017-1/2 Drobná plastika 2017 č.1-2 Články Česká polečnost přátel drobné plastiky Praha 2017 1211-1104
dp2017-3/4 Drobná plastika 2017 č.3-4 Články Česká polečnost přátel drobné plastiky Praha 2017 1211-1104
dp2018-1/2 Drobná plastika 2018 č.1-2 Články Česká polečnost přátel drobné plastiky Praha 2018 1211-1104
dp2018-3/4 Drobná plastika 2018 č.3-4 Články Česká polečnost přátel drobné plastiky Praha 2018 1211-1104
dp2019-1/2 Drobná plastika 2019 č.1-2 Články Česká polečnost přátel drobné plastiky Praha 2019 1211-1104
dp2019-3/4 Drobná plastika 2019 č.3-4 Články Česká polečnost přátel drobné plastiky Praha 2019 1211-1104
dp2020-1/2 Drobná plastika 2020 č.1-2 Články Česká polečnost přátel drobné plastiky Praha 2020 1211-1104
dp2020-3/4 Drobná plastika 2020 č.3-4 Články Česká polečnost přátel drobné plastiky Praha 2020 1211-1104
dp2021-1/2 Drobná plastika 2021 č.1-2 Články Česká polečnost přátel drobné plastiky Praha 2021 1211-1104
dp2021-3/4 Drobná plastika 2021 č.3-4 Články Česká polečnost přátel drobné plastiky Praha 2021 1211-1104
dp2022-1/2 Drobná plastika 2022 č.1-2 Články Česká polečnost přátel drobné plastiky Praha 2022 1211-1104
DpCH Denárový poklad z Chyště   Lukas, Jiří Východočeské muzeum v Pardubicích 2016 978-80-87151-39-6
DSBK Die Salier - Deutsche Münzgeschichte von der späten Karolingerzeit bis zum Ende der Salier Bernd Kluge Články Kluge, Bernd Jan Thorbecke Verlag GmBH & Co., Sigmaringen 1991 3-7995-4139-X
DUK-001 Katalog aukce Dukát 001-005   Dukát Brno
DUK-006 Katalog aukce Dukát 006   Dukát Brno
DUK-007 Katalog aukce Dukát 007   Dukát Brno
DUK-008 Katalog aukce Dukát 008   Dukát Brno
DUK-009 Katalog aukce Dukát 009   Dukát Brno
DUK-010 Katalog aukce Dukát 010   Dukát Brno
DUK-011 Katalog aukce Dukát 011   Dukát Brno
DUK-012 Katalog aukce Dukát 012   Dukát Brno
DUK-013 Katalog aukce Dukát 013   Dukát Brno
DUK-014 Katalog aukce Dukát 014   Dukát Brno
DUK-015 Katalog aukce Dukát 015   Dukát Brno
DUK-016 Katalog aukce Dukát 016   Dukát Brno
DUK-017 Katalog aukce Dukát 017   Dukát Brno
DUK-018 Katalog aukce Dukát 018   Dukát Brno
DUK-019 Katalog aukce Dukát 019   Dukát Brno
DUK-020 Katalog aukce Dukát 020   Dukát Brno
DUK-021 Katalog aukce Dukát 021   Dukát Brno
DUK-022 Katalog aukce Dukát 022   Dukát Brno
DUK-023 Katalog aukce Dukát 023   Dukát Brno
DUK-024 Katalog aukce Dukát 024   Dukát Brno
DUK-025 Katalog aukce Dukát 025   Dukát Brno
DUK-026 Katalog aukce Dukát 026   Dukát Brno
DUK-027 Katalog aukce Dukát 027   Dukát Brno
DUK-028 Katalog aukce Dukát 028   Dukát Brno
DUK-029 Katalog aukce Dukát 029   Dukát Brno
DUK-030 Katalog aukce Dukát 030   Dukát Brno
DUK-031 Katalog aukce Dukát 031   Dukát Brno
DUK-032 Katalog aukce Dukát 032   Dukát Brno
DUK-033 Katalog aukce Dukát 033   Dukát Brno
DUK-034 Katalog aukce Dukát 034   Dukát Brno
DUK-035 Katalog aukce Dukát 035   Dukát Brno
DUK-036 Katalog aukce Dukát 036   Dukát Brno
DUK-037 Katalog aukce Dukát 037   Dukát Brno
DUK-038 Katalog aukce Dukát 038   Dukát Brno
DUK-039 Katalog aukce Dukát 039   Dukát Brno
DUK-040 Katalog aukce Dukát 040   Dukát Brno
DUK-041 Katalog aukce Dukát 041   Dukát Brno
DUK-042 Katalog aukce Dukát 042   Dukát Brno
DUK-043 Katalog aukce Dukát 043   Dukát Brno
DUK-044 Katalog aukce Dukát 044   Dukát Brno
DUK-045 Katalog aukce Dukát 045-055   Dukát Brno
DUK-056 Katalog aukce Dukát 056   Dukát Brno 2009
DUK-057 Katalog aukce Dukát 057   Dukát Brno 2009
DUK-058 Katalog aukce Dukát 058-60   Dukát Brno 2009
DUK-061 Katalog aukce Dukát 061   Dukát Brno 2010
DUK-062 Katalog aukce Dukát 062   Dukát Brno 2011
DV-NHK Hromadný nález pražských grošů z Hradce Králové Články Vorlová, Dagmar Muzeum východních Čech v Hradci Králové 2002 80-85031-37-X
DWM Die Württembergischen Münzen von 1374-1693   Klein, Ulrich; Raff, Albert Verlag der Münzen- und Medaillenhandlung 1992 3-9802706-3-7
DzKc Dějiny zemí koruny České v datech   Čapka, František Nakladatelství Libri 1991 80-7277-000-4
DZM Dějiny zakleté v mincích Články Jurek, Jaroslav Vlastivědné muzeum města Boskovic 1969
EdcE The Early Dated Coins of Europe 1234-1500 Články Levinson, Robert A.
EF Eduard Fiala (1855-1924) Jeho život, jeho význam a jeho numismatické dílo   Radoměrský, Pavel; Rumpl, Jan; Castelin, Karel Česká numismatická společnost Praha 1974
Ege Soupis Eggenberských mincí Články Záloha, Jiří Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích 1969
Enze Sbírka mincí a medailí zesnulého hraběte Enzenberga Články Hirsch, Gerhard Gerhard Hirsch 1934
EOM Ergänzungen zu Österreichische Münzprägungen von 1740 - 1969   Herinek, Ludwig 1972
Ezk1 Ezüstkönyv I. 997-1307   Lengyel, András Kiadja a Muonas Befektetési Kft. 2019 978-615-00-6682-0
Ezk2 Ezüstkönyv II.1301-1395   Lengyel, András Kiadja a Muonas Befektetési Kft. 2020 978-615-81562-0-2
Ezk3 Ezüstkönyv III. 1387-1440   Lengyel, András Kiadja a Muonas Befektetési Kft. 2021 978-615-81562-1-9
Ezk4 Ezüstkönyv IV. 1440-1466   Lengyel, András Kiadja a Coin Art Kft. 2022 978-615-01-3714-8
Fia-BSB Beschreibung der sammlung Böhmischer münzen und medaillen Články Fiala, Eduard
FmP1 Frühmittelaterliche Münzfunde aus Polen - Inventar I Grosspolen   Bogucki, Matusz; Ilisch, Peter; Suchodolski, Stanislaw Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna i Reklamowo-Handlowa "ADAM" 2017 978-83-63760-84-7
FmP2 Frühmittelaterliche Münzfunde aus Polen - Inventar II Pommern   Bogucki, Matusz; Ilisch, Peter; Suchodolski, Stanislaw Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna i Reklamowo-Handlowa "ADAM" 2016 978-83-63760-84-7
FmP3 Frühmittelaterliche Münzfunde aus Polen - Inventar III Masowien/Poldachien/Mittelpolen   Bogucki, Matusz; Ilisch, Peter; Suchodolski, Stanislaw 2015 978-83-63760-61-8
FmP4 Frühmittelaterliche Münzfunde aus Polen - Inventar IV Kleinpolen/Schlesien   Bogucki, Matusz; Ilisch, Peter; Suchodolski, Stanislaw EXPOL 2013 978-83-63760-19-9
FmP5 Frühmittelaterliche Münzfunde aus Polen - Inventar V Ermland und Masuren   Bogucki, Matusz; Ilisch, Peter; Suchodolski, Stanislaw Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna i Reklamowo-Handlowa "ADAM" 2016 978-83-63760-85-4
FoNu-1986-1 Folia Numismatica 1986 č.1 Články Moravské muzeum v Brně 1986 0323-0570
FoNu-1987-2 Folia Numismatica 1987 č.2 Články Moravské muzeum v Brně 1987 0862-1195
FoNu-1988-3 Folia Numismatica 1988 č.3 Články Moravské muzeum v Brně 1988 0862-1195
FoNu-1989-4/5 Folia Numismatica 1989/90 č.4-5 Články Moravské zemské muzeum Brno 1990 0862-1195
FoNu-1991-6/7 Folia Numismatica 1991/92 č.6-7 Články Moravské zemské muzeum Brno 1992 0862-1195
FoNu-1993-8/9 Folia Numismatica 1993/94 č.8-9 Články Moravské zemské muzeum Brno 1996 0862-1195
FoNu-1995-10/11 Folia Numismatica 1995/96 č.10-11 Články Moravské zemské muzeum Brno 1997 80-7028-117-0 0862-1195
FoNu-1997-12/13 Folia Numismatica 1997/98 č.12-13 Články Moravské zemské muzeum Brno 1999 80-7028-123-5 0862-1195
FoNu-1999-14/15 Folia Numismatica 1999/2000 č.14-15 Články Moravské zemské muzeum Brno 2000 80-7028-162-6 0862-1195
FoNu-2001-16/17 Folia Numismatica 2001/02 č.16-17 Články Moravské zemské muzeum Brno 2002 80-7028-146-4 0085-0748
FoNu-2003-18/19 Folia Numismatica 2003 č.18-19 Články Moravské zemské muzeum Brno 2005 80-7028-272-X 0862-1195
FoNu-2005-20 Folia Numismatica 2005 č.20 Články Moravské zemské muzeum Brno 2007 978-80-7028-307-3 0862-1195
FoNu-2006-21 Folia Numismatica 2006/07 č.21 Články Moravské zemské muzeum Brno 2008 0862-1195
FoNu-2008-22/23 Folia Numismatica 2008/09 č.22-23 Články Moravské zemské muzeum Brno 2009 0862-1195
FoNu-2010-24-1 Folia Numismatica 2010 č.24/1 Články Moravské zemské muzeum Brno 2010 0862-1195
FoNu-2010-24-2 Folia Numismatica 2010 č.24/2 Články Moravské zemské muzeum Brno 2010 0862-1195
FoNu-2011-25-1 Folia Numismatica 2011 č.25/1 Články Moravské zemské muzeum Brno 2011 0862-1195
FoNu-2011-25-2 Folia Numismatica 2011 č.25/2 Články Moravské zemské muzeum Brno 2011 0862-1195
FoNu-2012-26-1 Folia Numismatica 2012 č.26/1 Články Moravské zemské muzeum Brno 2012 0862-1195
FoNu-2012-26-2 Folia Numismatica 2012 č.26/2 Články Moravské zemské muzeum Brno 2012 0862-1195
FoNu-2013-27-1 Folia Numismatica 2013 č.27/1 Články Moravské zemské muzeum Brno 2013 0862-1195
FoNu-2013-27-2 Folia Numismatica 2013 č.27/2 Články Moravské zemské muzeum Brno 2013 0862-1195
FoNu-2014-28-1 Folia Numismatica 2014 č.28/1 Články Moravské zemské muzeum Brno 2014 0862-1195
FoNu-2014-28-2 Folia Numismatica 2014 č.28/2 Články Moravské zemské muzeum Brno 2014 0862-1195
FoNu-2015-29-1 Folia Numismatica 2015 č.29/1 Články Moravské zemské muzeum Brno 2015 0862-1195
FoNu-2015-29-2 Folia Numismatica 2015 č.29/2 Články Moravské zemské muzeum Brno 2015 0862-1195
FoNu-2016-30-1 Folia Numismatica 2016 č.30/1 Články Moravské zemské muzeum Brno 2016 0862-1195
FoNu-2016-30-2 Folia Numismatica 2016 č.30/2 Články Moravské zemské muzeum Brno 2016 0862-1195
FoNu-2017-31-1 Folia Numismatica 2017 č.31/1 Články Moravské zemské muzeum Brno 2017 0862-1195
FoNu-2017-31-2 Folia Numismatica 2017 č.31/2 Články Moravské zemské muzeum Brno 2017 0862-1195
FoNu-2018-32-1 Folia Numismatica 2018 č.32/1 Články Moravské zemské muzeum Brno 2018 0862-1195
FoNu-2019-33-1/2 Folia Numismatica 2019 č.33/1-2 Články Moravské zemské muzeum Brno 2019 0862-1195
FoNu-2020-34-1/2 Folia Numismatica 2020 č.34/1-2 Články Moravské zemské muzeum Brno 2020 0862-1195
FoNu-2021-35-1/2 Folia Numismatica 2021 č.35/1-2 Články Moravské zemské muzeum Brno 2021 0862-1195
Friedl Die Münzen der Landgrafen von Leuchtenberg und Grafen von Hals   Friedl, Helmut H. Gietl Verlag & Publicationsservice GMBH 2003 3-924861-74-9
FvM Der Fund von Mitkowitz (Böhmische Denare.)   Donebauer, Max 1882
Gag Falšivomonetničestvo v centralnoj i vostočnoj Evrope v epoxe crednebekovja i rannevo novogo bremeni Články Boiko-Gagarin, Andrej Ukrajinská akademie heraldiky, znaků a logotypů, Kijev 2017 978-966-1641-92-0
Ggop Ueber das Gewicht und der Gehalt der oesterreichischen Pfennige Články Muffat, Karl August Verlag der k. Akademie 1872
GMA Geld- und Münzgeschichte Augsburgs im Mittelalter   Steinhilber, Dirk
GMM Grossus March Misnensis   Mehner, Holger Verlag Holger Mehner 2015 978-3-00-049327-9
Haim Slovník autorů a zhotovitelů míncí, medailí, plaket, vyznamenání a odznaků se vztahem k Čechám, Moravě, lezsku a Slovensku (1505-2005) Články Haimann, Petr Nakladatelství Libri 2006 80-7277-324-0
Hás-ChM Chebské mince z 12.-13. století Články Hásková, Jarmila Chebské muzeum v Chebu 1972
HC Historie Česká - Od defenestrace k Bílé Hoře   Janáček, Josef Nakladatelství Svoboda 1984
Her Heraldika   Schwarzenberg, Karel Nakladatelství Vyšehrad, spol s r.o. 2007 9788070218273
HG Die Deutschen münzen des mittelalters und der neuzeit Články Gebhart, Hans Richard Carl Schmidt @ CO. Berlin 1930 1930
Hir1998-199 Katalog aukce Hirsch Mnichov 1998 č.199   Grhard Hirsch Nachfolger, Mnichov
Hir1998-202 Katalog aukce Hirsch Mnichov 1998 č.202   Grhard Hirsch Nachfolger, Mnichov
Hir1999-203 Katalog aukce Hirsch Mnichov 1999 č.203   Grhard Hirsch Nachfolger, Mnichov
Hir1999-204 Katalog aukce Hirsch Mnichov 1999 č.204   Grhard Hirsch Nachfolger, Mnichov
Hir1999-205 Katalog aukce Hirsch Mnichov 1999 č.205   Grhard Hirsch Nachfolger, Mnichov
Hir2000-209 Katalog aukce Hirsch Mnichov 2000 č.209   Grhard Hirsch Nachfolger, Mnichov
Hir2000-212 Katalog aukce Hirsch Mnichov 2000 č.212   Grhard Hirsch Nachfolger, Mnichov
Hir2001-215 Katalog aukce Hirsch Mnichov 2001 č.215   Grhard Hirsch Nachfolger, Mnichov
Hir2001-217 Katalog aukce Hirsch Mnichov 2001 č.217   Grhard Hirsch Nachfolger, Mnichov
Hir2002-220 Katalog aukce Hirsch Mnichov 2002 č.220   Grhard Hirsch Nachfolger, Mnichov
Hir2002-221 Katalog aukce Hirsch Mnichov 2002 č.221   Grhard Hirsch Nachfolger, Mnichov
Hir2003-227 Katalog aukce Hirsch Mnichov 2003 č.227   Grhard Hirsch Nachfolger, Mnichov
HK Husitská kronika - Píseň o vítězství u Domažlic   Heřmanský, František; Bláhová, Marie; Čapek, Jan Blahoslav Nakladatelství Svoboda 1979
HMP Havelské Město pražské ve středověku Články Musílek, Martin a kol. Casablanca
HMZ HMZ Katalog - Schweiz Liechtenstein Články HMZ Hilterfingen 1972
HMZ1 Neuer HMZ-Katalog Band 1: Die Münzen der Schweiz Antike bis Mittelater   Kunzmann, Ruedi; Richter, Jürg Gietl Verlag 2011
HMZ2 Neuer HMZ-Katalog Band 2: Die Münzen der Schweiz und Liechtensteins 15./16. Jahrhundert bis Gegenwart   Richter, Jürg; Kunzmann, Ruedi Gietl Verlag 2011 978-3-86646-542-8
HN-01 Havířovský numismatik číslo 1   Česká numismatická společnost pobočka Havířov
HN-02 Havířovský numismatik číslo 2 Články Česká numismatická společnost pobočka Havířov
HN-03 Havířovský numismatik číslo 3 Články Česká numismatická společnost pobočka Havířov
HN-04 Havířovský numismatik číslo 4 Články Česká numismatická společnost pobočka Havířov
HN-05 Havířovský numismatik číslo 5 Články Česká numismatická společnost pobočka Havířov
HN-06 Havířovský numismatik číslo 6 Články Česká numismatická společnost pobočka Havířov
HN-07 Havířovský numismatik číslo 7 Články Česká numismatická společnost pobočka Havířov
HN-08 Havířovský numismatik číslo 8 Články Česká numismatická společnost pobočka Havířov
HN-09 Havířovský numismatik číslo 9 Články Česká numismatická společnost pobočka Havířov
HN-10 Havířovský numismatik číslo 10 Články Česká numismatická společnost pobočka Havířov 2019
HN-11 Havířovský numismatik číslo 11 Články Česká numismatická společnost pobočka Havířov 2020
HN-12 Havířovský numismatik číslo 12 Články Česká numismatická společnost pobočka Havířov 2020
HN-Mg Malé groše   Hanibal, Vladimír; Novák, Emil Česká numismatická společnost pobočka Poděbrady 1981
HndCh Hromadný nález denárů z konce 10. století z Chýště Články Lukas, Jiří; Militký Jiří; Wágner, Tomáš; Fikrle, Marek 2019 978-80-7007-605-7
Hor Kremnické dukáty Články Horák, Jan Slovenské pedagogické nakladatelstvo v Bratislave 1968
Hpdp Historie České společnosti přátel drobné plastiky (1937-1997)   Čejka, Zdeněk Česká společnost přátel drobné plastiky 1997
HuPf Heller und Pfennig in Böhmen in den Jahren 1378-1471 Články Castelin, Carl O. Ig. Wodiczka Budweis 1934
hus Münzkatalog Ungarn von 1000 bis heute   Huszár, Lajos Battenberg München 1979 3-87045-162-9
ChM Chebské mincování Články ČNS Cheb
Chn České hradištní nálezy, datované mincemi Články Turek, Rudolf Slavia Antiqua Poznaň 1948
chsb3 České, Moravské a Slezské mince 10. - 20. století - Chaurova sbírka III - Pražské groše (1300-1526 ) Články Hásková, Jarmila Národní muzeum v Praze 1991 80-7065-087-7
chsb4/1 České, Moravské a Slezské mince 10. - 20. století - Chaurova sbírka IV/1 - Tolary, pražské groše, drobné mince Ferdinanda I.(1526-1564) Články Šimek, Eduard Národní Muzeum 2009 978-80-7036-270-9
chsb4/2 České, Moravské a Slezské mince 10. - 20. století - Chaurova sbírka IV. 2. - Mince Maxmiliána II. a Rudolfa II. (1564-1576-1611)   Šimek, Eduard Národní muzeum 2011 978-80-7036-328-7
chsb4/8 České, Moravské a Slezské mince 10. - 20. století - Chaurova sbírka IV. 8. - Habsbursko-lotrinská dynastie a její zakladatelé (1740-1918)   Boublík, Jan Národní muzeum 2014 978-80-7036-428-4
chsb6/1 České, Moravské a Slezské mince 10. - 20. století - Chaurova sbírka VI/1 - Nevládní tolarové ražby - Ražby slezských knížectví Články Holečková, Zuzana Národní muzeum 2010 978-80-7036-274-7
chsb6/2 České, Moravské a Slezské mince 10. - 20. století - Chaurova sbírka VI. 2. - Nevládní tolarové ražby - Rodové ražby a ražby olomouckého biskupství a arcibiskupství   Holečková, Zuzana Národní muzeum 2012 978-80-7036-364-5
Chv Pražské groše Ferdinanda I. Články Chvojka, Jiří Česká numismatická společnost - pobočka Praha 1997 80-902452-0-X
IC-I1 Italian Coins in the National Museum of Prague I.1. Old Collection: Middle Ages and Early Modern Period (IX-XVI centuries) Články Gambacorta, Federico; Polanský, Luboš