English version
banner

Reformy

Sestavil: Pavel Gregor. Návod na ovládání
Pro zobrazení všech záznamů a smazání obsahu textových polí klikněte na tlačítko Zobrazit vše.

Našli jste chybu?

      
Datum Reforma Poznámka Vydavatel Území Město Klíčová slova
Zavedení akče v Osmanské říši Někdy za své vlády zavedl ražbu Akče = 0,05g Osmán Osmanská říše Osmán, zavedení ražby Akče
Začátek ražby Mángyru V průběhu své vlády zavedl ražbu Mángyru = 1/8 - 1/16 akče Murád I. Osmanská říše Murád I., začátek ražby Mángyr
312 Zavedení libry Byla zavedena libra o váze 327g = 72 solidů - zbr1992/79 Konstantin I. Veliký Římská říše 312, Zavedení libry
498 Zavedení Nummia Zavedl numii
40 numií = 1 Folis (bronz.mince)
6000 numií = 1 solidus
Označení hodnot na mincích bylo :
5 numií - písmeno E, 10 numií - písm.I, 20numií - písm.K, 40numií - písm M, nebo XXXX
Razil ve třech mincovnách Konstantinopol, Nikodemie, Antiochie
zbr1992/79
Anastasios I. - císař Byzantská říše 498, zavedení nummia, reforma
538 První ražby s datováním Začátek ražeb mincí s datováním. Na mincích se vyskytoval nápis Anno + rok vlády panovníka
zbr1992/79
538, letopočet
805 Mincovní reforma Mince smí razit pouze král
Razit 240 denárů z hřivny
ppp str.66
Karel Veliký Německo 805, reforma, Karel Veliký
833 Ražba v opatství Corvey V těchto letech fungovala, jako říšská mincovna - ppč_3 str.225 Corvey 833, zač.ražby, Corvey
950 Začátek ražby obolů v Churu, Curychu, Basileji a Brejsachu Někdy po roce 950 začátek ražby obolů - dp_1969/3 str.74 Švícarsko Chur, Curych, Basilej, Brejsach 950, zač.ražby, obol
952 Založení mincovny Magdeburg FoNu_1993_8/9 str.169 Ota I. Německo Magdeburg 952, založení mincovna, Magdeburg, Ota I.
960 Privilegium ražby pro Kolínské arcibiskupství ppč_3 str.222 Německo Kolín nad Rýnem 960, privilegium ražby
963 Privilegium ražby pro Nordhausen Nccs 1925/1 str.63 Ota II. Německo Nordhausen 963, privileg.ražby, Nordhausen, Oto II.
965 Založení mincovny GIttelde FoNu_1993_8/9 str.169 Ota I. Německo Gittelde 965, založení mincovna, Gittelde, Ota I.
973 Potvrzení privilegia ražby pro Herford Potvrzení původního privilegia Ludvíka - Nccs 1925/1 str.63 Ota I. Německo Herford 973, privileg.ražby, Herford, Oto I., Ludvík
990 Privilegium ražby pro Gandersheim Nccs 1925/1 str.63 Ota III. Německo Gandersheim 990, privileg.ražby, Gandersheim, Oto III.
994 Privilegium ražby pro Quendlinburg Nccs 1925/1 str.63 Ota III. Německo Quendlinburg 994, privileg.ražby, Quendlinburg, Oto III.
996-05-28 Privilegium ražby pro Salzburské arcibiskupství Pro arcibiskupa Hartwiga uděleno právo trhu a ražby
Základem byla řezeňská hřivna
SMM14, ppc_03 str.32
Otta III. Salzburg 996, Privilegium, Salzburg
1000 Začátek ražby obolů v Magdeburgu, Hildesheimu, Lüneburgu, Bardowieku a Budišíně Někdy po roce 1000 začátek ražby obolů - dp_1969/3 str.74 Švícarsko, Německo Magdeburg, Hildesheim, Lüneburg, Bardowiek, Budišín 1000, začátek ražby, obol
1000 Začátek ražby denárů v Ostřihomi FoNu_2010_24_2 str.88
Z 1hřivny(408g) razit 240 denárů, nebo 480obolů
Denár 1,6g, 22mm
Obol 0,8g, 18mm
Později se razilo 510 obolů z hřivny
ZSnm_2008/46 str.46
Štěpán I. Uhry Ostřihom 1000, reforma, začátek ražby, denár, Ostřihom, Štěpán I.
1013 Ražba denárů Preslava civitas v Bratislavě Někdy v letech 1013 - 1017 - ppc_08 str.10 Uhry Bratislava 1013-1017, mincovna, Bratislava, zač.ražby, denár
1025 Začátek ražby denárů v Erfurtu zbr1987/63 Arib - arcib.v Erfurtu Německo Erfurt 1025, začátek ražby, denár, Erfurt, Arib
1025 Začátek ražby půldenárů v Ostřihomi FoNu_2010_24_2 str.88 Uhry Ostřihom 1025, reforma, zač.ražby, půldenár, Ostřihom
1028 Privilegium ražby pro Aquileu ppč_3 str.48 Aquilea 1028, privilegium ražby, Aquilea
1028 Privilegium ražby pro padebornské biskupství ppč_3 str.224 Německo Padeborn 1028, privilegium ražby, Padeborn
1033 Mincovní oprávnění pro opatství Helmarshausen ScGC str. 512 Konrád II. Německo Helmarshausen 1033, privilegium ražby, Helmarshausen
1040 Privilegium ražby pro Nivelles Nccs 1925/1 str.63 Jindřich III. Německo Nivelles 1040, privileg.ražby, Nivelles, Jindřich III.
1041 Zvýšení počtu obolů z uh.hřivny Někdy v průběhu své vlády zvýšil počet obolů ražených z hřivny na 570 - ZSnm_2008/46 str.47 Aba Samuel Uhry 1041, reforma, obol, Uhry
1043 Zavedení nové hřivny o 210g. Někdy v průběhu své vlády zavedl Břetislav I. novou hřivnu o hmotnosti 210g. Z ní se mělo razit 200 denárů - sln1965_48/49 str.43
Na Moravě se v té době používala hřivna o hmotnosti 280g
Břetislav I. Čechy 1043, Břetislav I., reforma, hřivna, denár
1046 Privilegium ražby pro opatství Corvey ppč_3 str.225 Corvey 1046, privilegium ražby, Corvey
1047 Zvýšení počtu obolů z uh.hřivny Někdy v průběhu své vlády zvýšil počet obolů ražených z hřivny na 880 - ZSnm_2008/46 str.47 Ondřej I. Uherský Uhry 1047, reforma, obol, Uhry
1050 Konec používání karolinské hřivny v Čechách Karolinská hřivna = 408g.
Čechy 1050, konec používání, karolinská hřivna
1050 Změna průměru denárů z 20mm na 16mm Denáry byly zmenšeny z 20mm na 15-16mm - ZBR1989/72
Možná moravská hřivna = 211g. ZBR1989/72
Razit 200 denárů z 1 moravské hřivny - num_1996_1 str.8
Morava 1050, změna průměru denár
1054 Založení mincovny Vratislav FoNu_1993_8/9 str.172 Slezsko Vratislav 1024, založení mincovna, Vratislav
1061 Privileg.ražby pro Augsburg zbr1992/79,MOB str.21 Jindřich IV. Německo Augsburg 1061, privileg.ražby, Augsburg
1062 Založení olomouckého biskupství Čechy Olomouc 1062, založení biskupství, Olomouc
1111 Podstoupení minc.regálu v Pasově vévodovi Bavorskému zbr1992/79 Jindřich V. Německo Pasov 1111, právo ražby, Pasov
1125 Minc.právo pro Friesach zbr1992/79
Někdy mezi 1125 a 1130 začal razit feniky - Sej_mm13 str.278
Lothar Německo Friesach 1125, 1130, privilegium ražby, Friesach, zač.ražby, fenik
1130 Ražba prvních brakteátů Konrád 1127-1156
zbr1987/63
Konrád Míšeňský Německo Míšeň 1130, začátek ražby, brakteát, Sasko, Míšeň, Konrád
1136 Privileg.ražby pro Formbach zbr1992/79 Lothar III. Německo Formbach 1136, privileg.ražby, Formbach
1136-05-14 Privileg.ražby pro Neukirchen MOB str.22 Lothar III. Německo Neukirchen 1136, privileg.ražby, Neukirchen
1141 Mincovní privilegium pro Neukirchen Sej_mm13 str.253 Konrád III. Německo Neukirchen 1141, privilegium ražby, mincovna, Neukirchen
1144 Mincovní privilegium pro Podivín Možná bylo prodlouženo v letech 1146 - 48 Vladislavem II. (nepotvrzeno)
Přiděleno k pražskému arcibiskupství - zbr1992/79
Také FoNu_1988_3 str.17, nus_01 str.165, Sej_mm13 str.253
Konrád III. Čechy Podivín 1144, privilegium ražby, mincovna, Podivín
1146 Prodloužení privilegia pro Podivín Někdy mezi roky 1146 - 1148 Vladislav Čechy Podivín 1146, privilegium ražby, mincovna, Podivín
1157 První zmínka o mincovně v Kremži Kremže 1157, první zmínka, mincovna Kremže
1158 Ražba brakteátů v Budyšíně a Zhořelci Razil Vladislav II. Slezsko Budyšín, Zhořelec 1158, ražba brakteát, Budyšín, Zhořelec
1180 Začátek ražby chebských feniků Někdy se uvádí mezi roky 1170 - 1190 Čechy Cheb 1180, začátek ražby, fenik, Cheb
1180 Mincovní právo pro Řezno SGC str. 966 Německo Řezno 1180, privilegium, Řezno
1190 Dohoda s Phillipem von Heinsberg o ražbě Dohoda o společné ražbě - Sej_mm13 str.258 Jindřich Vi. Štaufský Německo Kolín nad Rýnem 1190, reforma, dohoda, Kolín nad Rýnem
1194 Začátek ražby benátských grošů 1 groš = 12 solidů Itálie Benátky 1194, začátek ražby ,groš, Benátky
1197 Ražba dvoustranných denárů na moravě 1197-1253 Někdy v letech 1197 - 1253 se na Moravě razily dvoustranné denáry bez opisu - nus_01 str.79
MaM.74
Vladislav Jindřich Morava 1197,1253, ražba, denár
12. stol. Frýský denár Ve 12. - 13. stol. se ve Frýsku razily denáry o ryzosti 938/1000
200 denárů z frýské hřivny - Spr_1986_01 str.6
Frýsko 12.stol, ryzost, denár, Frýsko,
1200 Přemístění mincovny Laufen do Salzburku Okolo tohoto roku byla mincovna zrušena a přemístěna do Salzburku - SMM15 Německo Laufen, Salzburg 1200, zrušení mincovny, Laufen, Salzburg
1202 Začátek ražby hrubé grošové mince v Benátkách Hmotnost 2,19g
FoNu_1991_6/7 str.108
Enrico Dandolo Itálie Benátky 1202, reforma, zač.ražby, groš, Benátky
1210 Začátek ražby velkých brakteátů Někdy před rokem 1220 Čechy 1210, začátek ražby, brakteát, mincovní řád
1211 Ostřihomská mincovna V té době byla v Uhrách činná pouze jediná mincovna. A to v Ostřihomi. Uhry Ostřihom 1211, mincovna, Ostřihom
1220 Právo ražby pro město Lublaň Lublaň 1220, právo ražby, Lublaň
1221 Otevření další mincovny v Uhrách Zřízena další mincovna v Uhrách. Někde v působnosti Čanádské diecéze. Uhry Čanádská diecéze 1221, mincovna, Čanád
1222 Minc.konvence mezi Leopoldem VI. a Eberhardem II. Sej_mm13 str.158 Leopold VI. Rakousko Salzburg 1222, reforma, minc.konvence, Leopold VI., Eberhard II.
1226 Ražba haléřů v Hallu MaB2010/3 str.31 Německo Hall 1226, zač.ražby, haléř, Hall
1229 Privilegium ražby mincí pro Hall Privilegium pro ražbu drobné mince Německo Hall 1229, privilegium ražby, Hall
1234 Potvrzení svobod pro špitál sv.Jana v Brně Jedna z prvních zmínek o mincovně v Brně Přemysl Čechy Brno 1234, potvrzení svobod, špitál sv.Jana, Brno
1235 Začátek ražby tzv.jezdeckých brakteátů v Mühlhausenu zbr1987/63 Německo Mühlhausen 1253, začátek ražby, jezdecký brakteát, Mühlhausen
1250 Zmenšení průměru mincí v Duryňsku V roce 1250 byl zmenšen průměr mince z 50mm na 20mm. - zbr1975_16 Německo Duryňsko, Gotha, Eisenach 1250,reforma, zmenšení průměru mince, brakteát
1250 Pokus o zavedení zlaté pence Zlatá pence se však neujala - ZBR1991/77 Anglie 1250, zavedení ražby, zlatá pence, Anglie
1252 Ražba prvních Florénů ve Florencii Obraz lilie Itálie Florencie 1252, začátek ražby florén, Florencie
1253 Otevření Striemské mincovny Možná není správně název města Uhry Striem 1253, otevření mincovny, Striem
1253 Jihlavské horní právo Čechy Jihlava 1253, privilegium, Jihlava, zákoník
1253 Zrušení fenikové měny a zavedení brakteátů na Moravě Morava Jihlava, Brno, Olomouc, Uherské Hradiště, Znojmo 1253, zrušení fenik, zavedení brakteát
1253 Nařízení o propadnutí majetku falzátora NL4/1947 Čechy 1253, právo, falzum
1253 Začátek ražby královských feniků v Plzni Začaly se razit královské feniky podle řezeňského vzoru - nus_02 str.162 Čechy Plzeň 1253, zač.ražby, Fenik, Plzeň
1253 Nařízení o oběhu brakteátů v Plzni Okolo roku 1253 smlouva s Eberlinem, že v případě, kdy nebudou mít brakteáty v Plzni kurz, může razit brakteáty podle řezeňského rázu
dp_1969/1 str.9
Čechy Plzeň 1253, oběh, nařízení, brakteát, Eberlin
1255 Otevření Budínské mincovny Současně došlo ke zrušení menších mincoven Uhry Budín 1255, otevření mincovny, Budín
1258-05-23 Privilegium ražby pro Uherské Hradiště Nešlo asi o privilegium ražby, ale o zachování mincovního razidla v Uherském Hradišti.
Což ještě neznamená, že zde byla mincovna - nus_02 str.46
Roku 1301 opětovně potvrzeno Václavem II.
nus_01 str.89
Morava Uherské Hradiště 1258, privilegium, Uh.Hradiště
1260 Začátek ražby středních brakteátů Okolo roku 1260 Čechy 1260, začátek ražby, brakteát, mincovní řád
1260 Ražba denárů na Moravě Někdy mezi lety 1260 - 1271 měli moravské mincovny v nájmu Tilo z Uherského Brodu, Berthold z Jihlavy a Oldřich z Brna.
Měli předpis razi z 1 marky stříbra a 1/2 marky mědi 612 denárů
MoM.101
Morava Jihlava, Znojmo 1260,1271, ryzost, Tilo, Berthold Oldřich z Brna
1264 Zavedení denárů Okolo roku 1264 začátek ražby dvoustranných denárů. Obíhaly tedy dva nominály. Brakteáty a dvoustranné denáry - cdm.33 Přemysl II. Otakar Čechy 1264, zač.ražby, denár
1266 Začátek ražby Tourských grošů 1 groš = 12 parvů = 1/10 florénu
cdm.13
FoNu_1991_6/7 str.108 uvádí :
Někdy před rokem 1266
Hmotnost 4,2g
Ludvík IX. Francie Tours 1266, začátek ražby, Tourský groš
1266 Nařízení, že o trestu falzátora rozhoduje král NL4/1947 Čechy 1266, právo, falzum
1275-09-30 Pronájem mincovny v Jihlavě Pronajato Jarošovi, Hartmudovi a Eberhardovi zvanému Biskup (jedná se o jinou osobu, než byl mincmistr Eberhard)
nus_02 str.44, Sej_mm13 str.246, MoM.103
Přemysl II. Otakar Čechy Jihlava 1275, nájem mincovna, Jihlava
1278 Horní právo pro Havlíčkův Brod Čechy Havlíčkův Brod 1278, horní právo, H.Brod
1279-12-08 Reforma Eduadra I. Podřízení všech mincoven v Anglii londýnské mincovně
Zavedení ražby 1/2, 1/4 a 4pencí
ZBR1991/77
Eduard I. Anglie Londýn 1279, reforma, mincovny, zavedení ražby pence
1280 Horní právo pro Kutnou Horu Možná až roku 1300 Čechy Kutná Hora 1280, horní právo, K.Hora
1284-04-03 Potvrzení mincovního práva pro Opavu nus_01 str.88, nus_02 str.46
Listina o narovnání Mikuláše I. Opavského, které obsahuje i informaci o městské mincovně - Sej_mm13 str.231
Mikuláš I. Opavský Slezsko Opava 1284, privilegium ražby, Opava
1285 Ražba prvních zecchin v Benátkách Začátek ražby zlaté mince (někdy se uvádí rok 1284)
Obraz klečícího dóžete před sv.Markem
Itálie Benátky 1285, začátek ražby, zecchino, Benátky
1287 Přechod na vídeňskou hřivnu v minc.Friesach V tomto roce opustila ražbu podle kolínské hřivny a přešla na vídeňskou
Dříve razila 160ks z 15 - 16lotového stříbra o hmotnosti 1,5g
Potom 200 - 299 ks z hřivny (v 13. stol.), 370 - 410 ks z hřivny (v 14. stol.)
SMM15
Rakousko Friesach 1287, mincovna Friesach, hřivna
1290 Začátek ražby kvartníků v Hlohově a Svídnici Konec ražby brakteátů
Kvartník - dvoustranná mince - 1,7g
sln1965_08/09 str.49
Ražba probíhala až do 1325 - 1330 - sln1965_48/49 str.49
Slezsko Hlohov, Svídnice 1290, 1325,1330, začátek ražby, Kvartník, Hlohov, Svídnice
1290 Privilegium pro vratislavské biskupy Privilegium obsahovalo i právo ražby mince - FoNu_1987_2 str.27, ppc_03 str.33 Jindřich IV. Slezsko Vratislav 1290, privilegium, Vratislav
1291 Zaveden jednotný název Hallský fenik pro drobnou minci 1291 - zaveden jednotný náze v halský fenik pro drobnou minci v německých mincovnách. Německo 1291,Hallský fenik, použití názvu
1291 Udělení statutu královského města Bratislavě Součástí statutu byla i zmínka, že se mincíři podřizují rychtáři. A tedy z toho plyne, že mincovna musela být v činnosti. Uhry Bratislava 1291, privilegium, Bratislava
1291 Erfurt si pronajal právo ražby drobné mince MaB2009/4 str.20 Německo Erfurt 1291, prvilegium, zač.ražby, Fenik, Erfurt
1292 Zažba florénů ve Florencii Itálie Florencie 1292, začátek ražby, florén, Florencie
1292 Privilegium ražby pro Hamburg ScGC str. 473 Německo Hamburg 1292, Hamburg, privilegium, ražby
1293 Ražba denárů a haléřů ve Svídnici Slezsko Svídnice 1293, ražba denár, haléř, Svídnice
1295 Založení Nové Plzně Čechy Plzeň Založení města, plzeň
1296 Sjednocení obrazu na lužických brakteátech Došlo ke sjednocení obrazů na brakteátech. Na obraze byla korunovaná harpie - FoNu_1991_6/7 str.12 Lužice Budišín 1296, ikonografie, brakteát, harpie, Lužice
1298 Zákoník o falšování mince v Uhrách den2001_01 str.12 Uhry 1298, min.řád, falsa
13. stol. Instrukce pro ražbu v Uhrách Z jedné hřivny vyrazit 69 florénů o ryzosti 23 karatů a 9 grénů (asi 13. stol.) - den2001_01 str.17 Uhry instrukce
13. stol. Vznik úřadu zemského mincmistra na Moravě Asi v polovině 13. stol. - Sej_mm13 str.233 Morava 13.stol, zemský mincmistr, Morava
1300 Začátek ražby pražských grošů V období 1423 - 1469 se pravděpodobně nerazily Václav II. Čechy 1300, začátek ražby, pražský groš
1300 Horní právo pro Banskou Štiavnici Uhry Banská Štiavnica 1300, privilegium, Banská Štiavnica
1300 Snížení hmotnosti kvartníku Někdy okolo tohoto roku Snížena hmotnost na 0,4g - ZBR1989/72 Slezsko 1300, snížení hmotnosti, kvartník
1301 Začátek ražby napodobenin víd.feniků v Bratislavě V letech 1301 - 1328 razila Bratislavská mincovna napodobeniny vídeňských feniků Slovensko Bratislava 1301, začátek ražby, napodobenina, vídeňský fenik, Bratislava
1301 Potvrzení privilegia ražby pro Uherské Hradiště Potvrzení privilegia z 23.5.1258 - nus_01 str.89 Václav II. Morava Uh.Hradiště 1301,1258, privilegium ražby, Uh.Hradiště
1309 Snížení hmotnosti kvartníku Snížena hmotnost na 0,22g - ZBR1989/72 Slezsko 1309, snížení hmotnosti, kvartník
1309 Privilegium pro Gubin FoNu_1991_6/7 str.12 Lužice Gubin 1309, privilegium ražby, Gubin, Lužice
1310 Začátek oběhu pr.grošů v Uhrách Karel Robert z Anjou Uhry 1310, pr.groš, začátek oběhu, Karel Robert z Anjou
1310-08-14 Začátek ražby pr.grošů v Praze Pravděpodobně pouze do 14.9.1310.
NL1947/4, cdm.26, 42
Jan I. Lucemburský Čechy Praha 1310, začátek ražby, pražský groš, praha
1314 Snížení ryzosti pražského groše CDM str.61 Jan I. Lucemburský Kutná Hora K.Hora 1314,1317, ryzost, pr.groš
1316 Ukončení ražby v Těšíně Mincovna razila od roku 1603 - dp2007_1/2 str.86 Slezsko Těšín 1613, kon.ražby, Těšín
1318 Potvrzení vévodského práva pro Opavu Součástí vévodských práv bylo i oprávnění ražby.
Potvrzení bylo vystaveno Mikuláši II. Opavskému
FoNu_1987_2 str.19
Jan Lucemburský Slezsko Opava 1318, privilegium ražby, Opava
1318 Právo ražby pro Město Vratislav SGC str.223 Jindřich VI. Slezsko Vratislav 1318, priv.ražby, Vratislav
1319 Privilegium pro Gubin FoNu_1991_6/7 str.12 Lužice Gubin 1319, privilegium ražby, Gubin, Lužice
1320 Zvýšení hmotnosti kvartníku Zvýšena hmotnost na 0,27g - ZBR1989/72 Slezsko 1320, snížení hmotnosti, kvartník
1321 Otevření Mincovny v Košicích Uhry Košice 1321, otevření mincovny, Košice
1323 Výsada používat cizí mince pro platby v Bratislavě Výsada používat k platbám i cizozemskou minci pro Bratislavu.
Jednalo se především o legalizaci plateb vídeňskými feniky
Karel I. Robert z Anjou Uhry Bratislava cizí mince, Bratislava
1323 Ražba denárů s opisem KARVLVS Tento opis se používal až do roku 1332, kdy byl nahrazen opisem KAROLVS Karel I. Robert z Anjou Uhry Kremnice 1323, ražba, denár, Kremnice
1323-01-06 Mincovní reforma Mincovní reforma. Všechny Uherské mincovny dostalo do pronájmu sdružení složené z : hrabě Heys, Ladislav Gurhes, Jindřich, Petr Peulder, Josher
Současně byla nařízena ražba denárů o hmotnosti 0,957g
Chtělo by to ověřit jména a seznam pronajatých mincoven.
Uhry 1323, reforma, denár, nájem
1324 Začátek ražby haléřů v Norimberku Haléř s křížem a rukou
Později tento haléř začali razit také v Ulmu, Frankfurtu, Špýru a Amberku
Německo Norimberk 1324, začátek ražby, haléř, Norimberk
1324 Začátek ražby míšeňských grošů Někdy před rokem 1324
64 míšeňských grošů z pražské hřivny
1360 - 80 z pražské hřivny
1432 - 147 z pražské hřivny
Po roce 1442 se razily z erfurtské hřivny
ČDM str.98
Německo Míšeň 1324, začátek ražby, míšeňský groš
1325 Začátek ražby florénů v Čechách Razily se v Praze Jan I. Lucemburský Čechy Praha 1325, začátek ražby, florén
1325-03-26 Začátek ražby florénů v Uhrách Nájemní smlouva s nájemcem Leopoldem jejíž součástí byl i příkaz k ražbě florénů.
Souvislost s ražbou florénů se mi nezdá. A nebo byl příkaz udělen, ale ražba proběhla až později
Karel I. Robert z Anjou Uhry Kremnice 1325, začátek ražby, florén, Kremnice
1327 Reforma - začátek ražby haléřů Jan Lucemburský pozval lombardské finančníky pro uskutečnění reformy.
K tomuto roku se možná i vztahuje nahrazení obrazu sv.Václava Janovým poprsím.
NL1947/6
Pravděpodobně i snížení zrna
Jan I. Lucemburský Čechy 1327, reforma, začátek ražby, haléř, J.Lucemburský
1327 Právo jmenovat prubíře mince a urbury pro Svatoprokopskou kapli v Brně Kaple Sv.Prokopa mělo právo jmenovat prubíře mince a správce urbury pro moravské markarabství se všemi právy a užitky.
NL1954/4, MoM.24
Jan I. Lucemburský Čechy Brno 1327, právo jmenovat prubíře, kaple sv.Prokopa, Brno
1327 Snížení ryzosti pražských grošů, parvů a změna ikonografie Okolo tohoto roku snížil ryzost na 14 lotů, snížil ryzost parvů a upravil obraz na parvech. Místo sv.Václava zobrazoval svoje poprsí - CDM str.62 Jan I. Lucemburský Kutná Hora K.Hora 1327, reforma, ryzost, pr.groš, parvus, ikonografie J.Lucemburský
1327-05-17 Zeměpanská svoboda v Uhrách Majitel pozemku se stává majitelem vytěžené rudy. Tu ale musí prodat do mincovny a odvést z toho desátek.
Také mu náleží 1/3 z urbury
Uhry 1327, zeměpanská svoboda
1328 Založení úřadu Komorského grófa Titul v mincovně. Úředník, který spravoval doly a mincovny.
Po oddělení mincoven od dolů se používal v mincovně titul mincmistr
Od roku 1748 - se již používal titul Mincmistr
Uhry 1328, založení úřadu , Komorský gróf
1328 Zakládací listina pro Kremnici nus_01 str.136 Uhry Kremnice 1328, zakládací listina , Kremnice
1328 Začátek ražby florénů Spr_1986_01 str.8 Karel I. Robert z Anjou Uhry 1328, zač.ražby, florén, Uhry
1328-11-17 Zahájení ražby uherských grošů v Kremnici Hmotnost 3,41g, ryzost 0,938
Ražba probíhala až do roku 1364 - MaB2010/3 str.30
nus_01 str.136 uvádí až rok 1329
Ražba ukončena v roce 1369 - Spr_1986_01 str.8
Mimo jiné i soubor občanských zákonů - snz_05 str.115
Karel I. Robert z Anjou Uhry Kremnice 1328,1369, začátek ražby, uh.groš, Kremnice
1329 Začátek ražby uherských grošů v Kremnici Kremnice se značkou K a dvěma kroužky. Budín bez značky
Razily se ve dvou typech
Těžký 62ks z hřivny 3,96g ryzost 15lotů
Lehký 72ks z hřivny 3,402g ryzost 15lotů
V letech 1329-1337 a 1343-asi 1350
snz_05 str.118
Karel I. Robert z Anjou Uhry Kremnice, Budín 1329, začátek ražby, groš, Uhry
1330 Založení mincovny Smolník Někdy se uvádí rok 1331 Uhry Smolník 1330, založení mincovny, Smolník
1330 Minc.Právo pro Zhořelec Právo ražby mince českého rázu bez omezení - ZBR1990/75 Jan I. Lucemburský Slezsko Zhořelec 1330, privilegium, Zhořelec, Jan Lucemburský
1330 Začátek ražby polských dukátů Ladislav II. Lokietek Polsko Krakov 1330, začátek ražby, dukát, Krakov
1330 Konec ražby kvartníků ve Slezsku S ražbou se skončilo někdy v období 1325 - 1330 - sln1965_08/09 str.50 Slezsko 1330,1325, konec, ražby, kvartník
1331 Začátek ražby uherských florénů Karel I. Robert z Anjou Uhry 1331, začátek ražby, florén, Uhry
1331 První ražba zlaté mince v Polsku Jednalo se však pouze o příležitostnou ražbu. Je znám pouze jediný exemplář.
Další ražba zlaté mince proběhla až v roce 1345
antyki.autogielda.pl
Vladislav Lokietek Polsko 1331, začátek ražby, zlatá mince, Lokietek
1331 Privilegium ražby úrp město Hanover ScGC str. 500 Německo Hanover 1331, privilegium ražby, Hanover
1332 Ražba denárů s opisem KAROLVS Opis KARVLVS se používal až do roku 1332, kdy byl nahrazen opisem KAROLVS Karel I. Robert z Anjou Uhry Kremnice 1332, ražba, denár, Kremnice
1334 Snížení hodnoty krakovských denárů Upraven kurz denárů vůči pražskému groši z 1/12 na 1/16 - ZBR1989/72 Kazimír Veliký Polsko Krakov 1334, snížení jakosti, denár, Krakov
1335 Změna znaku na mincích Do roku 1335 se používal znak Anjou-Uherský po roce 1335 Uhersko-Anjou Karel I. Robert z Anjou Uhry Kremnice 1335, změna znaku, denár, Kremnice
1335-03-26 Smlouva o ražbě florénů, grošů a denárů v Kremnici Ražba denárů probíhala podle Budínského vzoru Karel I. Robert z Anjou Uhry Kremnice 1335, ražba, florén, groš, denár, Kremnice
1336 Potvrzení minc.práva pro Zhořelec Potvrzení práva uděleného roku 1330 Janem Lucemburským Karel IV. Lucemburský Slezsko Zhořelec 1333, privilegium, Zhořelec, Karel IV.
1336 Koupě Ratibořska MIkulášem II. Opavským Součástí koupě bylo i oprávnění ražby pro Ratiboř - FoNu_1987_2 str.19 Slezsko Ratiboř 1336, koupě, privilegium, Ratiboř, Opava
1336 Úmluva o uhersko českém obchodu Mimo jiné také podpora cest mezi Uhrami a Čechami a tolerance mincí obou panovníků na jejich území.
Sln_III
Jan Lucemburský, Karel I. Robert z Anjou Čechy, Morava, Uhry 1336, obchod,
1337 Začátek ražby v Dubrovníku Mincovnu vedli správci, kteří byli voleni na jeden rok. Od roku 1681 se volili na 3 roky. - dp2007_1/2 str.22 Chorvatsko Dubrovník 1337, zač.ražby, Dubrovník
1338 Ražba denárů podle královského vzoru Ražba denárů probíhala podle Královského vzoru Karel I. Robert z Anjou Uhry Kremnice 1338, ražba, denár, Kremnice
1338 Začátek ražby míšeňských grošů Zahájení ražby proběhlo někdy v letech 1338 - 1339 - zbr1976_18,
Hmotnost 3,9g, ryzost 0,938 - MaB2010/3 str.31
Také sln1965_08/09 str.53
Fridrich II. markrabě míšeňský Německo Freiberg 1338, začátek ražby, míšeňský groš, Freiberg, Fridrich II.
1338 Začátek ražby krakovského groše Hmotnost 3,11g , jakost 13 a 1/2 lotu, 48 grošů z jedné krakovské hřivny - ZBR1989/72
Také MaB2010/3 str.30
Dále zaveden 1/2 a 1/4groš a denáry - sln1965_08/09 str.52
1groš = 16denárů
Kazimír Veliký Polsko Krakov 1338, začátek ražby, krakovský groš
1338 Mincovní reforma Zastavení ražby starých stříbrných mincí
Zastaveno Renovatio monetae
Zavedena zlatá měna
Zavedení nových obolů a denárů
Zavedení značek komorských grófů
sln1965_08/09 str.53
Karel I. Robert z Anjou Uhry 1338, reforma, značka, zač.ražby, denár, obol
1340 Začátek ražby míšeňských grošů Okolo roku 1340 začala ražba míšeňských grošů.
Ražbu započal některý z mincmistrů, který dříve působil v Kutné Hoře
Německo Míšeň 1340, začátek ražby, míšeńský groš
1340 Začátek ražby zlaté mince v Lübecku zbr1987/63 Německo Lübeck 1340, začátek ražby, zlatá mince, Lübeck
1340 Začátek ražby zl.mince v Anglii Začátek pravidelné ražby zlaté mince v Anglii - ZBR1991/77 Anglie 1340, začátek ražby, zlatá mince, Anglie
1341 Privilegium ražby mince Pravděpodobně uděleno na 1 rok.
Pak pravděpodobně nerazila až do roku 1351
Slezsko Svídnice 1341, privilegium ražby, Svídnice
1342-02-02 Dekret Karla Roberta Upřesněno nakládání s razidly a materiálem v rámci mincovny a stanoveny další výrobní postupy v mincovně
Současně byla mincovna pronajata kastelánu Oravy Leopoldovi
Karel I. Robert z Anjou Uhry 1342, dekret, postup, výroba
1343 Mincovní reforma Opětovné zavedení Renovatio monetae
Začátek ražby uherského groše
sln1965_08/09 str.53
Ludvík z Anjou Uhry 1343, reforma, renovatio monetae, zač.ražby, uh.groš
1343 Úprava mor.mincovnictví 50talentů = 30hřiven, 1hřivna = 64grošů, 1groš = 12parvů
ferton = 16hřiven, lot = 4groše
MoM.31
Morava 1343, kurz, hřívna, groš, parvus
1344 Ražba dukátů a grošů Razily se až do roku 1369 Uhry Kremnice 1344, ražba, dukát, groš
1345 První ražba florénů mince v Polsku Ražbu zlaté mince zavedl v Lehnici vlach Anastasio Venturi. Razila se v letech 1345 - 1364
antyki.autogielda.pl
Nejprve se razily v období 1345 - 1352, pak po roce 1364 razila florény Anna Lehnická - dop1989_45_50 str1
Polsko Lehnice 1331, začátek ražby, florén, Lehnice, Venturi
1346 Začátek ražby zl.mince v Kolíně nad Rýnem Nejprve podle francouzského vzoru, později podle florénů - zbr1987/63 Německo Kolín nad Rýnem 1346, začátek ražby, zlatá mince, Kolín
1347 Přemístění mincovny Smolník do Košic den2001_01 str.17 Uhry Smolník Košice 1347, přesun mincovny, Smolník, Košice
1350 První výskyt značek komorských grófů na mincích Před rokem 1350 se razily mince bez značek, případně se značkami mincoven.
Teprve po roce 1350 se začínají objevovat první značky komorských grófů
Uhry 1350, značka, komorský gróf
1350 Mincovní reforma Pokus o narovnání ceny drobné mince. Někdy v letech 1348 - 1356 se pokusil zlepšit ryzost pr.grošů - CDM str.78.
Většího úspěchu se nedočkala.
Karel IV. Lucemburský Čechy 1350, reforma, ryzost, pr.groš
1351 Právo ražby zlaté a stříbrné mince Právo bylo pronajímáno na dobu 10 let.
1groš = 10haléřů = 20půlhaléřů
Bolek II. Slezsko Svídnice 1351, ražba mince, Svídnice, haléř a půlhaléř
1351 Vratislavská mincovna přešla do držení města dop1989_45_50 str.1 Slezsko Vratislav 1351, mincovna Vratislav
1351 Zač.ražby haléřů ve Svídnici Mincovna razila haléře v letech 1351 - 1460 - FoNu_1991_6/7 str.14 Slezsko Svídnice 1351,1460, ražba haléř, Svídnice
1354 Úmluva o společné ražbě zlatých mincí mezi Trevírem a Mohučí Smlouvu uzavřel trevírský arcibiskup Balduin a mohučský arcibiskup Gerlach Balduin, Gerlach Německo Trevír, Mohuč 1354, ražba zl.mince, Trevír, Mohuč
1354 Privilegium ražby pro Erfurt MaB2009/4 str.20 Německo Erfurt 1354, privilegium, Erfurt
1355-08-23 Městská práva pro Lauf Současně s městskými právy byla i založena mincovna Karel IV. Lucemburský Německo Lauf 1355, městské právo, privilegium ražby, Lauf, Karel IV.
1356 Zlatá bula pro Zhořelec ZBR1990/75 Karel IV. Lucemburský Slezsko Zhořelec 1356, Zlatá bula, Zhořelec, Karel IV.
1356 Mincovní řád pro říši a Avignon CDM str.78 Karel IV. Lucemburský Německo Avignon 1356, minc.řád, Avignon, Karel IV.
1356-01-20 Mincovní řád pro Norimberk CDM str.78 Karel IV. Lucemburský Německo Norimberk 1356, minc.řád, Avignon, Karel IV.
1358 Úprava ikonografie uh.florénů V letech 1354 - 1357 byl na uherských florénech uherský znak a Jan Křtitel
Od roku 1358 sv.Ladislav
ZSnm_2008/46 str.52
Uhry 1358, reforma, florén, ikonografie
1359-03-21 Reforma v Rakousku Zrušena pravidelná obnova mince - ČDM str.99 Rudolf IV. Rakousko 1359, reforma, rakousko, obnova mince
1360 Právo ražby zlaté mince pro Vratislav MaB2009/2 str.22 Karel IV. Lucemburský Slezsko Vratislav privilegium, ražba zlaté mince, Vratislav
1360 Úprava ražby míšeňských grošů Začátek ražby někdy před rokem 1324
64 míšeňských grošů z pražské hřivny
1360 - 80 z pražské hřivny
1432 - 147 z pražské hřivny
Po roce 1442 se razily z erfurtské hřivny
ČDM str.98
Německo Míšeň 1324, 1360 úprava ražby, míšeňský groš
1361 Právo ražby stříbrné mince Právo bylo pronajímáno na dobu 10 let.
1groš = 10haléřů = 20půlhaléřů
Slezsko Svídnice 1361, ražba mince, Svídnice, haléř a půlhaléř
1361 Zřízení úřadu nejv.mincmistra Prvním nejvyšším mincmistrem byl Endrlin - Skrb_3.str.3 Karel IV. Lucemburský Čechy Kutná Hora 1361, zžízení, úřad nejv.mincmistra, Endrlin
1362 Ražba feniků v Miltenbergu, Ambergu a Alufu Německo Miltenberg, Amberg, Lauf 1362, ražba, fenik, mincovna, Miltenberg, Amberg, Lauf
1364 Začátek ražby florénů ve Vratislavi Okolo roku 1364 začala razit florény. Razila je až do roku 1369
dop1989_45_50 str.1
Slezsko Vratislav 1364, 1369, Vratislav, začátek ražby, florén
1365 Začátek ražby vídeňského feniku s kozorohem Fenik s kozorohem se razil mezi lety 1365 - 1388 - NS2009/24 Rakousko Vídeň 1365,1388
1366 První zmínka o širokých groších ČDM str.86 Čechy 1366, široký groš
1366-05-12 Právo ražby zlaté mince pro Salzburg Právo ražby zlaté mince
Současně bylo povoleno snížení váhy feniků na 0,5g
Ryzost feniků však postupně klesala až na 250/1000
Toto právo využil pouze Pilgim - SMM15
Karel IV. Lucemburský Německo Salzburg 1366, právo ražby, Sazburg, dukát, Karel IV.
1367 Přesunutí mincovny Košice do Smolníku a nazpět Před rokem 1367 bylo zařízení košické mincovny přesunuto do mincovny ve Smolníku.
Nazpět byla převezena roku 1367
Uhry Košice, Smolník 1367, přesunutí mincovny, Košice, Smolník
1368 Začátek ražby feniku s kozorohem V letech 1368-1388 probíhala ražba feniku s kozorohem (někdo uvádí již od 1365)
1388 - 1399 - ražba feniku A-B-T a gotickými lístky
1404 - 1405 - ražba feniku W-A s gotickým lístkem
1405 - 1406 - ražba feniku W-A s trojlístkem
Rakousko Vídeň 1368,1388, Vídeň, začátek ražby, fenik, kozoroh
1368-02-23 Právo ražby haléřů v Heidingsfeldu Právo bylo udělelno Václavu IV. Lucemburskému a jeho následovníkům Karel IV. Lucemburský Německo Heidingsfeld 1368, právo ražby, haléř, Heidingsfeld
1369 Ukončení ražby grošů v Kreminci Groše se razily v letech 1344 - 1369 - Spr_1986_01 str.8 Uhry Kremnice 1369, Ukončení ražby, groš, Kremnice
1369 Zhoršení zrna haléřů v Norimberku Německo Norimberk 1369, snížení zrna, haléř, Norimberk
1369 Privilegium ražby drobné mince pro Drossen ScGC str.400 Německo Drossen 1369, privilegium ražby, Drossen, fenik
1369-05-07 Privilegium na erb pro Košice Ludvík I. Uherský Uhry Košice 1369, privilegium na erb, Košice
1371 Právo ražby mince ve Svídnici Právo bylo pronajímáno na dobu 10 let.
1 groš = 12 haléřů = 24 půlhaléřů
Slezsko Svídnice 1371, ražba mince, Svídnice, haléř a půlhaléř
1372 Začátek ražby nové stříbrné mince - Albusu Někdy okolo tohoto roku v Porýní - zbr1987/63 Německo porýní 1372, začátek ražby, Albus
1373 Začátek ražby denáru se saracénem Razil se v letech 1373 - 1382 - ZSnm_2008/46 str.52 Uhry 1373,1382, zač.ražby, denár, saracén
1373-08-15 Konec ražby v mincovně Lauf pro Karla IV. Karel IV. vyměnil Lauf za Braniborsko. A tím pádem přestala mincovna razit pro Karla IV. Karel IV. Lucemburský Německo Lauf 1373, konec ražby, Lauf, Karel IV.
1375 Zhoršení zrna haléřů v Norimberku Německo Norimberk 1375, snížení zrna, haléř, Norimberk
1378 Oddělení úřadu mincmistra a urburéře Někdy v této době došlo k oddělení obou úřadů - ČDM str.89 Karel IV. Lucemburský Čechy 1378, organizace, mincmistr, urburéř
1378-11-02 Mincovní řád Karla IV. a Václava IV. 2.11.1378 - Mincovní řád Karla IV. a Václava IV.
Stanovení poměru haléře k pražskému groši 1:12
Ryzost haléře 893/1000, hmotnost 3.62g - ČDM str.90
Razit 70 grošů z hřivny
Karel IV. Lucemburský, Václav IV. Lucemburský Čechy Mincovní řád 1378
1378-11-27 Zahájení ražby haléřů a půlhaléřů se čtyřrázem Zahájení ražby haléřů a půlhaléřů se čtyřrázem
Haléř - obraz lva
půlhaléř - obraz koruny
Karel IV. Lucemburský Čechy 1378, haléř se čtyřrázem, půlhaléř se čtyřrázem, zahájení ražby
1378-12 Ražba půlhaléřů v Erlangenu Ražba probíhala v letech 12.1378 - 14.9.1390 - ČDM str.114 Václav IV. Lucemburský Česká Falc Erlangen 1378,1390, zač.ražby, půlhaléř, Falc, Erlangen, Václav IV.
1379 Privilegium pro Cheb Václav IV. Lucemburský Čechy Cheb 1379, Cheb
1379 První dělení opavska Severozápadní část získal Jan I. Opavský a Mikuláš III. Opavský, jihovýchodní Přemek a Václav - sln1955_01 str.3 Slezsko Opava 1379, dělení opavska
1381 Právo ražby mince ve Svídnici Právo bylo pronajímáno na dobu 10 let.
Byla zrušena někdy před rokem 1385
1 groš = 12haléřů = 24 půlhaléřů
Slezsko Svídnice 1381, ražba mince, Svídnice, haléř a půlhaléř
1382 Začátek ražby haléře s korunkou a hlavou Václav IV. začíná razit haléře s korunou a hlavou.
Ryzost 364/1000 hmotnost 0,437g
1 groš = 12 haléřů
Václav IV. Lucemburský Čechy 1382, haléř, Rotlev, Kaplíř, začátek ražby
1382 Změna značení uherských mincoven Někdy v období 1382 - 87 došlo ke změně značení mincoven v Kremnici a Košicích..
Do reformy používala Kremnice písmena C, nebo C-R. Po ní písmeno K.
Písmeno C bylo naopak přiděleno Košicím
Uhry Kremnice, Košice 1382,1387, značka mincovny, Kremnice, Košice
1382 Privilegium pro Lukow FoNu_1991_6/7 str.12 Lužice Lukow 1382, privilegium ražby, Lukow, Lužice
1382 Konec ražby denáru se saracénem Razil se v letech 1373 - 1382 - ZSnm_2008/46 str.52 Uhry 1382,1373, konec ražby, denár, saracén
1383-04-20 Začátek ražby nových haléřů Začátek ražby lepších haléřů s obrazem královy hlavy
Zákaz ostatní drobné mince
ČDM str.113
Václav IV. Lucemburský Čechy Kutná Hora 1383, zač.ražby, haléř, ikonografie
1384 Zavedení penízů a haléřů se čtyřrázem Poměr ke groši byl 14 za haléř a 7 za peníz.
Na penízu byl lev, na haléři koruna.
Začalo se používat čtyřrázu a při býrobě se vynechávalo bělení střížků.
Důvodem bylo především zlevnění výroby.
Pravděpodobně došlo i ke snížení ryzosti pražských grošů
Čtyřráz se pravděpodobně používal až do roku 1437.
Současně tím také došlo k přizpůsobení se fenikové soustavě
V NS16 str.85 se uvádí rok 1383
nus_01 str.110

Václav IV. Lucemburský Čechy 1384, haléř, peníz, čtyřráz
1384 Ražba prvních ruských mincí Dmitrij Donský Rusko 1384, první mince, Rusko
1384-11-17 Stažení haléře s korunkou a hlavou z oběhu V té době byly v oběhu dva typy haléřů. Rotlevův za 30 grošů na hřivnu
a Kaplířův za 36 grošů na hřivnu. Který však byl stažen, zatím nevím.
Také mdh str.6
Václav IV. Lucemburský Čechy 1384, haléř, Rotlev, Kaplíř, stažení z oběhu, ryzost, parv
1385 Propůjčení práva ražby mince Propůjčeno za 300 hřiven
Pravděpodobně až do roku 1399
Slezsko Svídnice 1385, ražba mince, Svídnice, haléř a půlhaléř
1385-07-16 Mincovní řád pro Augsburg, Norimberk, Ulm a Hall Ryzost feniku 500/1000, haléře 333/1000 Václav IV. Lucemburský Německo, Rakousko Augsburg, Norimberk, Ulm a Hall 1385, minc.řád, Augsburg, Norimberk, Ulm a Hall, ryzost, fenik
1385-11-26 Založení porýnské mincovní unie Smlouvu uzavřel Kolín, Trevír, Mohuč a rýnský falckrabě Ruprecht I. na 10 let.
Začátek ražby rýnského zlatého 3,5g, 23 karátů a 66 kusů z marky (kolínské???)
1 rýnský zlatý = 20 albus
Smlouva se obnovovala vždy s nástupem nového arcibiskupa.
zbr1987/63
Německo Porýní, Trevír, Mohuč, Kolín 1385, spolek, porýnská měnová unie, Mohuč, Trevír, Ruprecht I., rýnský zlatý
1386 Vznik Rýnského zlatého a smlouva Kurfiřtů Smlouva 4 kurfiřtů, čímž byl zaveden Rýnský zlatý
Možná to byla jenom početní jednotka
Ryzost :
1354 - 23 a 1/2 karát
1371 - 23 karátů
1399 - 22 a 1/2 karát
1417 - 20 karátů
1 rýnský zlatý = 18 pražských grošů (ČDM str.118 uvádí kurz 1:20)
Někdy se uvádí rok 1385


Německo smlouva, začátek ražby, rýnský zlatý, spolek
1386-06-08 Úprava kurzu rýnského zlatého Upraven kurz ze 106 albusů na 96 za 1 rýnský zlatý Německo smlouva, začátek ražby, rýnský zlatý, spolek
1387 Zákaz obchodu Moravy s Rakouskem NS16 str.19 Morava, Rakousko 1387, obchod, zákaz
1388 Chebský peníz s mladším znakem Někdy okolo tohoto roku se oběvuje na mincích nový chebský znak : půl orlice nad mříží nakoso položenou.
Tento znak se na mincích používal až do roku 1516
Čechy Cheb 1388, začátek ražby, peníz Cheb
1388 Začátek ražby feniku A-B-T s got.lístky V letech 1368 - 1388 probíhala ražba feniku s kozorohem
1388 - 1399 - ražba feniku A-B-T a gotickými lístky
1404 - 1405 - ražba feniku W-A s gotickým lístkem
1405 - 1406 - ražba feniku W-A s trojlístkem
Rakousko Vídeň 1388,1399, Vídeň, začátek ražby, fenik, A-B-T
1388 Konec ražby víd.feniku s kozorohem Fenik s kozorohem se razil mezi lety 1365 - 1388 - NS2009/24
Po tomto roce se již razil klasický fenik se štítem
Rakousko Vídeň 1365,1388
1389 Nové značení mincoven ve Francii Mincovny se zančily pomocí teček pod písmenem - MaB2009/325 Francie 1389, značka mincovny, Francie
1389-06-12 Nařízení o jakosti mince Nařízení, že nesmí dojít ke zhoršení mince
NL1966/5-6 str.151
Václav IV. Lucemburský Slezsko Svídnice 1389, Svídnice
1391 Začátek ražby peníze se čtyřrázem na Moravě Ryzost 650/1000, hmotnost 0,522g
Možná již roku 1384
Čechy 1391, začátek ražby, peníz se čtyřrázem, Morava, ryzost
1391 Začátek kontramarkování v Kostnici ČDM str.119 Německo Kostnice 1391, kontramarka, Kostnice
1391 Jihlava odmítla pagament pro Jošta Čechy Jihlava 1391, výroba, Jošt, Jihlava
1391 Mincovní privilegium Úprava mezd pro mincíře Uhry 1391, privilegium, mzda
1391 Změna obrazu na rýnském zlatém Byla přidána orlice pod nohami J.Křtitele Německo porýní 1391, ikonografie, rýnský zlatý
1392 Začátek kontramarkování v Göttingenu,Eimbecku, Halberstadtu ČDM str.119
Lepší mince měli 2 kontramarky, horší jenom jednu - ČDM str.187
Německo Göttingen, Eimbeck, Halberstadt 1391, kontramarka, Göttingen, Eimbeck, Halberstadt
1393 Začátek kontramarkování v Halberstadtu, Göttingenu a Eimbecku Německo Halberstadt, Göttingen, Eimbeck 1393, kontramarka, Halberstadt, Göttingen, Eimbeck
1396-04-02 Úprava ryzosti pražských grošů Navýšení ryzosti pražských grošů na úroveň z roku 1378
Z 1 hřivny razit 80 grošů, ryzost 875/1000, hmotnost 3,62g
1 dukát = 14 grošů
Realně však bylo navýšení nižší a kurz 20:1 (1396 - 1400)
ČDM str.121
Václav IV. Lucemburský Čechy Kutná Hora 1396, reforma, ryzost, Václav IV.
1396-09-14 Potvrzení práv mincířů ČDM str.106 Václav IV. Lucemburský Čechy Kutná Hora 1396, privilegium, Václav IV., práva mincířů
1399 Pronájem mincovny městu Svídnice Až do roku 1411 Slezsko Svídnice 1399 - 1411, pronájem mincovny, Svídnice
1399 Úprava rýnského zlatého Orlice byla nahrazena křížkem
Současně byla snížena jakost na 22,5 karátu
Německo porýní 1399, ikonografie, změna jakosti, rýnský zlatý
1399-09-28 Mincovní řád 1399 - Rakousko Zavedení nového mincovního systému v Rakousku Rakousko 1399, mincovní řád, Rakousko
1400-07-20 Ztráta mincovny Auerbach ČDM str.122 Václav IV. Lucemburský Česká Falc Auerbach 1400, mincovna, Auerbach , Václav IV.
1401-01-17 Vyjmutí mincířů z městského práva Mincíři již nepodléhali městskému právu, ale soudil je buď komorský gróf, nebo král.
Mincíři také nemuseli platit daně.
Zikmund Lucemburský Uhry 1401, právo, mincovna
1402 Zákon o zlatých mincích Minul se účinkem - nccs1929 str.200 Ruprecht Falcký Německo 1402, mincovní řád, zlatá mince
1402-02-04 Změna obrazu dukátů V letech 1387 - 1401 se na dukátech razila orlice. Od 4.2.1402 se objevuje lev.
Pravděpodobně v čechách
Václav IV. Lucemburský Čechy 1402, dukát, změna obrazu
1404 Úprava smlouvy porýnské mincovní unie Úprava ryzosti rýnského zlatého na 22,5 karátu
1409 prodloužena o dva roky
zbr1987/63
Německo Porýní, Trevír, Mohuč, Kolín 1404, spolek, porýnská měnová unie, rýnský zlatý, jakost
1404 Začátek ražby feniku W-A s got.lístky V letech 1368 - 1388 probíhala ražba feniku s kozorohem
1388 - 1399 - ražba feniku A-B-T a gotickými lístky
1404 - 1405 - ražba feniku W-A s gotickým lístkem
1405 - 1406 - ražba feniku W-A s trojlístkem
Rakousko Vídeň 1404,1405 Vídeň, začátek ražby, fenik, W-A
1404 Stanovení nového poměru mezi pr.grošem a mor.penízem Nový kurz stanoven na 1 :7 - nus_01 str.111 Čechy, Morava 1404, kurz, obchod, pr.groš, mor.peníz
1404-05-26 Reforma 1gulden = 25šilinků = 150 feniků = 300 haléřů Německo Ulm Reforma, Německo, Ulm, 1404, kurz
1405 Zavedení budínské marky jako zákonné jednotky Váha byla 245,5378g Zikmund Lucemburský Uhry 1405, budínská marka
1405 Začátek ražby feniku W-A s trojlístkem V letech 1368 - 1388 probíhala ražba feniku s kozorohem
1388 - 1399 - ražba feniku A-B-T a gotickými lístky
1404 - 1405 - ražba feniku W-A s gotickým lístkem
1405 - 1406 - ražba feniku W-A s trojlístkem
Rakousko Vídeň 1405,1406 Vídeň, začátek ražby, fenik, W-A
1405-02-07 Právo na otevření dolu Každý měl právo otevřít důl. Navíc byl na rok osvobozen od důlní daně. Zikmund Lucemburský Uhry 1405, právo, otevření dolu
1405-04-15 Povinost obehnat významná města hradbami Z tohoto důvodu byla i přesunuta mincovna Kremnice za městské hradby Zikmund Lucemburský Uhry 1405, obehnání hradbami, přesunutí mincovny Kremnice
1407 Mincovní řád 1407 Před rokem 1407 byly groše s malými písmeny o ryzosti 676/1000
Po roce 1407 již s velkými. Ryzost 610/1000. Ale razily se spíš s ryzostí 510/1000
Podstatné zhoršení zrna haléřů
Ryzost haléřů a penízů snížena na 400/1000
CDM str.143
Václav IV. Lucemburský Čechy 1407, písmo, pr.groš, mincovní řád
1408 Nařízení pro mincíře Nařízení, že mincíř musí vystříhat z 15. hřiven tolik střížků, aby odpad nebyl větší, jak 1 hřivna. Jinak byla vyměřena dvojnásobná pokuta. V praxi se pak stříhaly menší střížky, aby nebyl tak velký odpad.
Uprava mezd pro mincíře, V každé šmitně musí být nejméně 3 knapi a 1 široký kámen na němž by se ochlazovaly pláty.
Když mincíři kvečují, nesmí být v šmitně pivo. Oprávnění mincmistra sesazovat a dosazovat mincířské konšely.
ČDM str.106
Václav IV. Lucemburský Čechy 1408, nařízení pro mincíře, odpad střížků
1414-08-01 Pronájem mincovny městu Svídnice Až do roku 1430. Součástí bylo i ustanovení o jakosti mince (razila jenom slezské haléře) Václav IV. Lucemburský Slezsko Svídnice 1414-1430, pronájem mincovny, Svídnice
1415 Odhalení padělatelů pr.grošů ve Weissenburgu Německo Weissenburg 1415, falza, pr.groš, Weissenburg
1416-01-31 Potvrzení ražby haléřů pro Vratislav Ražba má pokračovat podle předchozího nařízení
NL1966/5-6 str 151, mdh str.18
Václav IV. Lucemburský Slezsko Vratislav 1416, Vratislav, potvrzení ražby
1416-02-11 Nařízení o ražbě haléřů pro Vratislav Upřesnění ražby mince.
NL1966/5-6 str 151
Václav IV. Lucemburský Slezsko Vratislav 1416, Vratislav, potvrzení ražby
1417 Snížení ryzosti rýnského zlatého Ryzost :
1354 - 23 a 1/2 karátu
1371 - 23 karátů
1399 - 22 a 1/2 karátu
1417 - 20 karátů
Německo 1417, snížení ryzosti, rýnský zlatý
1417 Zavedení nové mince Florette ve Francii MaB2009/3 str.27 Francie 1417, zač.ražby, Florette, Francie
1419 Snížení ryzosti rýnského zlatého Ryzost snížena na 19 karátů. Tuto ryzost si podržel až do roku 1437.
Jeho poměr byl tedy 3/4 dukátu. Proto se často používal jako početní jednotka.
Německo 1419, snížení ryzosti, rýnský zlatý
1419 Připojení Jülichu a Kolína k porýnské mincovní unii Ke smlouvě se připojil vévoda z Jülichu a město Kolín
zbr1987/63
Německo Porýní, Jülich, Kolín 1419, spolek, porýnská měnová unie, rozšíření
1419 Změna ikonografie na moravských penízcích Někdy v těchto letech se změnila ikonografie moravské orlice. Přestala se používat kostkovaná orlice, a začala se používat mřížkovaná
nus_01 str.112
Morava 1419,1423, ikonografie, mor.peníz
1420 Začátek ražby v Praze Ze začátku se razily pražské groše i peníze. Později již jen peníze.
30.5.1422 byla ještě činná.
1420 se uvádí i ražba pražských grošů (písmeno N spíš bylo ve tvaru písmena Pí a obrácené S). Má se za to, že v uvedném období pokračovala ražba pražských grošů
se jménem Václava II. - uvažovány jsou varianty Smolík 4 a varianta se dvěma kroužky
ve jménu panovníka - NS2007_22 str.232-242 a NL2008/4 str.155-163
CDM str.162 - uvádí od poloviny roku 1420 ražbu ze stříbra (tzv.kalíšky), později již jen flútky
Čechy Praha 1420, začátek ražby, peníz, pr.groš, Praha
1420-09-07 Privilegium ražby pro Cheb Právo ražby feniků a haléřů - CDM str.155 Zikmund Lucemburský Čechy Cheb 1420, privilegium, Cheb, fenik, haléř
1421 Začátek kontramarkování v Jihlavě Nepotvrzeno Čechy Jihlava 1421, kontramarka, Jihlava
1421-04-25 Kutná Hora přešla do rukou husitů CDM str.165 Čechy Kutná Hora 1421, Kutná Hora
1421-12-16 Začátek ražby flútků CDM str.165
Flůtky se razily v Praze v období 1421 - 1422 o ryzosti 31,25/1000
Čechy Praha 1421, začátek ražby, flútek, Praha
1422 Privilegium ražby pro město Norimberk SGC str. 798 Německo Norimberk 1422, privilegium, mincovna, Norimberk
1422-03-08 Povolení ražby mince pro Oldřicha z Rožmberka Jednalo se pouze o dočasné povolení ražby královské mince. Nelze jej tedy považovat za plnohodnotné privilegium pro Rožmberky.
Pravděpodobně se razila v Českém Krumlově.
Ale vzhledem k tomu, že se 1427 stal O.z Rožmberka hejtmanem v Českých Buďejovicích, které právo ražby měly, mohl razit minci.
Proto je možná toto privilegium pro Rožmberky chybně uvedené
CDM str.175
Jeho mince by měly být 5tilotové - ČDM str.180
Zikmund Lucemburský Čechy Český Krumlov 1422, povolení ražby, Rožmberk, Č.Krumlov
1422-03-08 Privilegium ražby mince pro Č.Budějovice Zikmund Lucemburský Čechy České Budějovice 1422, povolení ražby, Č.Budějovice
1422-04-14 Potvrzení ražby haléřů pro Vratislav Ražba má pokračovat podle předchozího nařízení
NL1966/5-6 str 151
Zikmund Lucemburský Slezsko Vratislav 1422, Vratislav, potvrzení ražby
1422-05-20 Počátek ražby peníze se čtyřrázem v Olomouci Privilegium bylo uděleno do roku 1435.
Na základě tohoto privilegia razila mince s orlicí a kroužky a s kostkovanou orlicí
Pravděpodobně do roku 1428, kdy byly zavedeny kruhové peníze.
Privilegium bylo uděleno podle brněnského vzoru.
nus_01 str.112, MoM.39,79
Zikmund Lucemburský Čechy Olomouc 1422, počátek ražby, peníz se čtyřrázem, Olomouc
1422-05-28 Nařízení brát groše a peníze dělané v Praze Toto nařízení vydali pražané pro Prahu, aby se braly všechny druhy mincí ražených tou dobou v Praze - CDM str.171, 178 Čechy Praha Nařízení, berná mince, Praha
1422-07-23 Postoupení mincovny v Praze Zikmundu Korybutovi Přesto si však pražané ponechali obě mincovní dílny, ve kterých i nadále pokračovali s ražbou flútků.
Pravděpodobně až do 3.1423
Čechy Praha 1422, postoupení mincovny, Praha, Korybut
1422-09-07 Uzavření pražské minc. dílny a podstoupení Z.Koributovi. Ukončení nájemní smlouvy s Jakubem ze Všerub, který přešel k Zikmundu Korybutovi.
Tím pádem i zanikla jedna ze dvou pražských mincovních dílen.
Druhá dílna byla pravděpodobně v tomto období také uzavřena.
Od té doby se již flútky razily jen v Kutné Hoře
Čechy Praha 1422, postoupení dílny, Praha, Korybut
1422-10-18 Nařízení brát groše a peníze ražené O.z Rožmberka Toto nařízení platilo pro České Budějovice, které odmítali přijímat minci Oldřicha z Rožmberka - ČDM str.178
Oldřich z Rožmberka začal razit pravděpodobně 10.1422. Razil asi peníze se lvem podle kutnohorského vzoru - CDM str.177
Zikmund Lucemburský Čechy České Budějovice Nařízení, berná mince, Rožmberk, Č.Budějovice
1423 Založen Hornošvábsjký svaz 1423 - Panství Würtemberg, Kostnice,Ueberlingen, Lindava, Wangen, Buchhorn,
Radolfzell, Ulm, Rottweil, Gemünd, Kempten, Pfullendorf, Kaufbeuern, Isny,
Giengen a Aalen
Německo 1423, založení, Hornošvábský svaz, spolek
1423 Přerušení ražby pražských grošů mdh str.37 Čechy Kutná Hora 1423, konec ražby, pr.groš, K.Hora
1423-01-11 Zrušení ražby haléřů se čtyřrázem a zavedení peníze se lvem Byla pravděpodobně ukončena ražba haléřů se čtyřrázem.
Současně zaveden peníz se lvem.
Čechy 1423, ukončení ražby, haléř se čtyřrázem, zahájení ražby, peníz se lvem
1423-10-11 Nařízení, aby se mince razily jako za Václava IV. Čechy 1423, reforma
1423-10-18 Švábský minc.svaz zakázal oběh pr.grošů Jejich oběh opět povolil 19.2.1424, ale v kurzu 1groš = 16haléřů - ČDM str.186 Německo 1423, Švábský svaz, zákaz oběhu, pr.groš
1424 Ražba v mince Brně Ražba pravděpodobně pokračovala až do roku 1427 (NL1952/4) Albrecht V. Rakouský Čechy Brno 1424,1427, začátek ražby, Brno
1424-02-19 Švábský minc.svaz povolil oběh pr.grošů 18.10.1423 zakázal oběh pražských grošů
Jejich oběh opět povolil 19.2.1424, ale v kurzu 1groš = 16haléřů - ČDM str.186
Německo 1423, 1424, Švábský svaz, povolení oběhu, pr.groš
1425 Zákaz výkupu kovů mimo mincovnu Vydán zákaz vykupovat drahé kovy mimo mincovnu a vyvážet je za hranice Uhry 1425, zákaz výkupu a vývozu
1426 Začátek ražby drobné mince v Kladsku Začal razit Půta z Častolovic - CDM str.177 Půta z Častolovic Čechy Kladsko 1426, začátek ražby, Kladsko, haléř, Půta
1426 Začátek ražby feniků typu Lusch č.13 Ražba těchto feniků začala někdy v letech 1426 - 1427 Rakousko Vídeň 1426, začátek ražby, Fenik, Vídeň
1426-09-22 Povolení zmincovat stříbro H.z Valdštejna v Brně Povolení Albrechta V. pro Haška z Vladštejna, aby si zmincoval stříbro v brněnské mincovně.
Musela být tedy v tuto dobu mincovna v činnosti.
Albrecht V. Rakouský Čechy Brno 1426, povolení zmincovat kov, Brno
1426-09-22 Povolení pro zmincování kovů v Brně Někdy se uvádí již od roku 1423 Albrecht V. Rakouský Čechy Brno 1426, začátek ražby, Brno
1427 Falešná mince v Kremnici Roku 1427 se přišlo na podvod, při kterém bylo zjištěno, že mincíři půjčovali razidla na ražbu falešné mince Uhry Kremnice 1427, falza, mincovna, kremnice, právo
1427 Nařízení o ražbě denárů Z jedné budínské hřivny vyrazit 600 denárů
1 dukát = 100 denárů
den2001_01 str.23
Zikmund Lucemburský Uhry 1427, instrukce, denár
1428 Počátek ražby kruhového peníze v Olomouci Čechy Olomouc 1428, počátek ražby, kruhový peníz , Olomouc
1428 Zavedení nové zlaté mince ve Francii Na minci je král zobrazen se dvěma žezly - MaB2009/3 str.29 Francie 1428, zač.ražby, ikonografie, Francie
1428-04-11 Počátek kontramarkování pr.grošů Hornošvábským svazem První kontramarkou byla orlice. Teprve později ji vystřídala hvězda - ČDM str.187 Německo Hornošvábský svaz 1428, začátek kontramarkování, Hornošvábský svaz, pr.groš
1429 Privilegium pro Zhořelec Vpodstatě potvrzení předchozích privilegií z let 1300 a 1336 (NL2009/4), ZBR1990/75
FoNu_1991_6/7 str.12
Zikmund Lucemburský Slezsko Zhořelec 1429, privilegium, Zhořelec
1429 Počátek kontramarkování pr.grošů Augsburgem Piniová šiška - ČDM str.187 Německo Augsburg 1429, začátek kontramarkování, Augsburg, pr.groš
1429 Privileg. o ražbě drobné mince ve Zhořelci Ražba peníze koruna/GOR. 1groš = 6 - 7 penízů = 12 - 14 haléřů
FoNu_1991_6/7 str.12
Zikmund Lucemburský Slezsko Zhořelec 1429, zač.ražby, peníz, Zhořelec
1429 Začátek ražby zlaté mince v Norimberku SGC str. 798 Německo Norimberk 1429, zač. ražby, Norimberk, zlatá mince
1430 Začátek ražby čtvrtdenárů ( quartingů ) Razily se v letech 1430 - 1437 - den2001_01 str.23 Uhry 1430, zač.ražby, čtvrtdenár, quarting
1430 Privilegium pro ražbu drobné mince v Olomouci Razila někde v rozmezí 1422 - 1435, pak okolo 50 let. 15. stol. - MoM.79 Zikmund Lucemburský Morava Olomouc 1430, privilegium, Olomouc
1430-03-06 Privilegium ražby čtvrtdenárů pro Bratislavu Privilegium razit čtvrtdenáry typu dvojkříž/koruna
Z 1 hřivny se mělo vyrazit 500 čtvrtdenárů o ryzosti 2 loty
Zikmund Lucemburský Slovensko Bratislava 1430, privilegium, čtvrtdenár Bratislava
1430-06-23 Privilegium ražby všech mincí pro Bratislavu Privilegium razit všechny druhy mincí Zikmund Lucemburský Slovensko Bratislava 1430, privilegium, Bratislava
1431 Ražba haléřů typu Lev/koruna v Namslavi 1348 přičleněna k zemím koruny České.
Okolo 1431 razila haléře typu lev/koruna
CDM str.81
Slezsko Namslav 1431, ražba, haléř, Namslav
1432 Pronájem mincovny městu Svídnice králem na neurčito Král ji pronajal neomezeně dlouho až do odvoláni.
Pronájem skončil 9.11.1437, kdy dal Zikmund Lucemburský mincovnu do zástavy
Zikmund Lucemburský Slezsko Svídnice 1432, pronájem mincovny, Svídnice
1432 Měnová unie měst Hamburg, Lübeck, Lüneburg a Wismar Byl také zaveden stříbrný šilink 1,65g.
pcs str.155
Německo Hamburg, Lübeck, Lüneburg a Wismar 1432, spolek, měnová unie, Hamburg, Lübeck, Lüneburg a Wismar, zač.ražby, šilink
1432 Úprava ražby míšeňských grošů Začátek ražby někdy před r.1324
64 míš.grošů z pražské hřivny
1360 - 80 z pražské hřivny
1432 - 147 z pražské hřivny
Po r.1442 se razily z erfurtské hřivny
ČDM str.98
Německo Míšeň 1324, 1432 úprava ražby, míšeňský groš
1433-10-04 Převedení práva ražby z vévodů opavských přímo na města Opava, Hlubčice a Zlaté Hory Právo převedli synové Přemka I. Opavského. Někdy se uvádí i datum 1434.
FoNu_1987_2 str.19
Společně asi jen do roku 1440 - sln1955_01 str.3
Slezsko Opava, Hlubčice, Zlaté Hory 1433, 1434, privilegium, Opava, Hlubčice, Zlaté Hory
1434 Úprava, že 3/4 roku se bude razit pro Opavu a 1/4roku pro Hlubčice a Zl.Hory Dohoda, že se v Opavě bude razit 3/4 roku na účet Opavy, zbytek pro ostatní města.
FoNu_1987_2 str.19
Slezsko Opava, Hlubčice, Zlaté Hory 1434, ražba, Opava, Hlubčice, Zlaté Hory
1434-12-22 Snaha o obnovení ražby pr.grošů Groše měli mít nepatrně nižší ryzost - ČDM str.190 Zikmund Lucemburský Čechy 1434, zač.ržby, pr.groš
1435 Pozastavení ražby čtvrtdenárů v Bratislavě Ražba byla pozastavena kvůli špatné kvalitě Zikmund Lucemburský Slovensko Bratislava 1435, ukončení ražby čtvrtdenárů, Bratislava
1435 Začátek ražby vídeňských feniků v Bratislavě Zikmund Lucemburský Slovensko Bratislava 1435, začátek ražby, vídeňský fenik, Bratislava
1435 Začátek kontramarkování na Moravě Kontramarkování začalo někdy před rokem 1535 Albrecht V. Rakouský Morava 1435, Kontramarka
1435-05-30 Privilegium ražby mincí pro Brno Povolena ražba mincí v Brně.
mince se starým rakouským znakem
Markrabská mince s hladkou orlicí se již několik let nerazila
Brno v té době razilo minci s orlicí a písmenem N, Olomouc s kostkovanou orlicí
Srovnání počtu a zrna drobné mince s víd.feniky - nus_01 str.113
Ražba povolena až do sv.Jakuba 1436 - MoM.39
Albrecht V. Rakouský Čechy Brno 1435, privilegium, Brno
1435-07-25 Začátek ražby mincí v Brně Povolena ražba mincí v Brně.
mince se starým rakouským znakem a měly být stejného zrna, jako víd.feniky
Albrecht V. Rakouský Čechy Brno 1435, začátek ražby, Brno
1437 Privilegium ražby pro Cheb Zikmund Lucemburský Čechy Cheb 1437, privilegium, Cheb
1437 Konec ražby penízů se čtyřrázem Čechy 1437, konec ražby, peníz se čtyřrázem
1437 Konec ražby čtvrtdenárů ( quartingů ) Razily se v letech 1430-1437 - den2001_01 str.23 Uhry 1437, konec.ražby, čtvrtdenár, quarting
1437-11-09 Dání mincovny Svídnice do zástavy J.z Chotěmic Zikmund Lucemburský dal svídnickou mincovnu do zástavy Jankovi z Chotěmic. Tím pádem nemohlo město Svídnice razit městské mince.
Zástavu svídničtí vykoupili až roku 1446
NL1966/5-6 str 149
Zikmund Lucemburský Slezsko Svídnice 1437, zástava mincovny, Svídnice
1438 Dohoda o falešné minci sln1965_08/09 str.78 Vladislav III. Jagellonský Polsko Lehnice, Svídnice, Vratislav 1438, dohoda o falešné minci, Lehnice, Svídnice, Vratislav
1438 Začátek ražby městskýách haléřů v Těšíně Roku 1438 prodala Ofka (vdova po Bolkovi I.) se svými syny právo ražby mincí městu Těšínu.
To tedy na základě tohoto privilegia začalo s ražbou městských haléřů - FoNu_1987_2 str.3
Slezsko Těšín 1438, privilegium, zač.ražby, město Těšín, haléř
1440 Ukončení ražby peníze se čtyřrázem Po roce 1440 se razil kruhový peníz s orlicí Čechy Brno, Znojmo, Jihlava 1440, Ukončení ražby peníz se čtyřrázem
1440 Začátek ražby kruhového peníze s orlicí na Moravě Do roku 1440 se razil kruhový peníz se čtyřrázem Čechy Brno, Znojmo, Jihlava 1440, Začátek ražby , kruhový peníz s orlicí
1440 Obnovení ražby feniků v Salzburgu SMM15 Rakousko Salzburg 1440, obnovení ražby, fenik, Salzburg
1440 Ukončení ražby ve Zlatých Horách 1440 byly dány Zlaté Hory do zástavy Bolku I. Opavskému, a tím pádem vpodstatě ukončila činnost.
FoNu_1987_2 str.19
Slezsko Zlaté Hory 1440, kon.,ražby, Zlaté Hory
1440 Začátek kontramarkování v Salzburgu ČDM str.119 Rakousko Salzburg 1440, kontramarka, Salzburg
1440 Ražba denárů s titulem L.Pohrobka V 1. pol. roku 1440 Alžběta (manželka Albrechta Rakouského) razila denáry se jménem L.Pohrobka (Hus.643) - MaB2013/3 str.12 Alžběta Lucemburská-Celská Uhry 1440, zač.ražby, denár, L.Pohrobek
1440 Úprava kurzu uherského zlatého 1 uherský zlatý = 38 grošů - snz_04 str.70 Uhry 1440, kurz, uh.zlatý, groš
1441 Odmítnutí rýnského zlatého hanzovními městy Hanzovní města začala odmítat rýnský zlatý Německo 1441, Odmítnutí mince, rýnský zlatý, Hanza
1441 Úprava kurzu uherských denárů Byl upraven kurz denárů vůči zlatému. Nový kurz :
1 zlatý = 300 denárů = 600 obolů
Uhry 1441, kurz, obchod, denár, obol
1441-07-21 Úprava mince v Uhrách Uhry 1441, úprava mince
1442 Míšeňské groše se razí z Erfurtské hřivny Začátek ražby někdy před rokem 1324
64 míšeňských grošů z pražské hřivny
1360 - 80 z pražské hřivny
1432 - 147 z pražské hřivny
Po roce 1442 se razily z erfurtské hřivny - 235g.
ČDM str.98
Německo Míšeň 1442 úprava ražby, míšeňský groš
1444 Konec ražby O.z Rožmberka a Jaroše z Drahotic V tomto roku už pravděpodobně ani jeden nerazil minci - ČDM str.210 Čechy 1444, konec ražby, peníz, O.z Rožmberka, J.z Drahotic
1444 Saský mincovní řád - zavedení dutého feniku Zavedení městské mince - dutého haléře.
1 dutý haléř = 1/9 groše
Nejčastěji písmena A, E, kadeřavá hlava, Dvojí koruna atd.
- zbr1975_16
Německo Sasko 1444, reforma, začátek ražby, dutý haléř
1444-09-04 Privilegium ražby pro Cheb Povolena ražba podle kutnohorského vzoru
Razil se peníz se čtyřrázem
SbNm60 str.7
7 peněz = 1 pražský groš - ČDM str.209
Fridrich III. Habsburský Čechy Cheb 1444, privilegium, Cheb
1444-09-04 Ukončení ražby chebských feniků SbNm60 str.6 Čechy Cheb 1444, konec ražby fenik, cheb
1446 Brno razilo městskou minci Čechy Brno 1446, zažba mince, Brno
1446 Vykoupení mincovny Svídnice ze zástavy od J.z Chotěmic Zikmund Lucemburský dal svídnickou mincovnu do zástavy Jankovi z Chotěmic. Tím pádem nomohlo město Svídnice razit městské mince.
Zástavu svídničtí vykoupili až roku 1446 a tím opět převedli mincovní právo na město.
Slezsko Svídnice 1446, zástava mincovny, Svídnice
1446 Zákaz rýt kolky ve Znojmě Potvrzení zákazu pro znojemské zlatníky o rytí kolků na mince. Takže mincovna
nerazila a to i dříve. SbNm60 str.6
Čechy Znojmo 1446, zákaz rytí kolků, Znojmo
1446 Ukončení ražby mince podle KH vzoru v Chebu Ukončení ražby penízků se čtyřrázem podle kutnohorského vzoru
Začátek ražby nové dvoustranné mince bez čtyřrázu
SbNm60 str.7
Čechy Cheb 1446, ukončení ražby, peníz, Cheb
1447 Právo ražby zlatých mincí pro J.Hunyadyho Tady mi to je trošku nejasné
Pravděpodobně se jedná o smlouvu mezi Jiskrou z Brandýsa a J.Hyunadym o přiznání zisků z mincoven v Košicích a zisk z mincovny v Kremnici Jiskrovi z Brandýsa
Uhry 1447, privilegium , zlatá mince, Hunyady
1448 Privilegium ražby pro Košice Privilegium bylo uděleno na 2 roky. Ražba probíhala podle budínského privilegia.
3 hřivny mědi + 1 hřivna stříbra
1 dukát = 200 denárů
Uhry Košice 1548, privilegium ražby, miincovna, Košice
1449 Mincovní reforma ve Slezsku Čechy Slezsko 1449, reforma, Slezsko
1450 Zavedení používání průbojníku Někdy před rokem 1460 (asi 1448 - 1450) se začal ve výrobě používat průbojník.
Poprvé byl použit při výrobě penízů se lvem bez čtyřrázu.
Mince se poznají podle toho, že mají zvednuté okraje.
Usuzuje se tak podle nálezu z penězokazecké dílny v Koněprusích. To ale neznamená, že průbojník používali i v K.Hoře.
Jiří z Poděbrad Čechy 1448 - 1450, průbojník, peníz se lvem
1450-08-02 Dohoda Slezských měst o ražbě Dohoda měst o jednotné ražbě haléřové mince
Dohoda se uzavřela na dobu 10 let, ale po dvou letech se rozpadlo
Budou se razit 4lotové haléře o ročním oběmu 5000 hřiven
SbNm60 str.12
Slezsko Vratislav, Svídnice, Javor, Lehnice 1450, jakost, haléř, Vratislav, Svídnice,Javor, Lehnice
1451 Zákaz falšování mince SbNm60 str.10 Čechy 1451, zákaz falšování mince
1451 Pronajatí mincovny Košice Nájemci P.Modrár, A.Gremczer
Předepsáno razit z 1 hřivny 400 denárů o hmotnosti 0,61g a ryzosti 250/1000
, nebo 800 půldenárů
MaB2013/3 str.14
Uhry Košice 1451, pronájem, ryzost
1452 Velké zhoršení ryzosti salzburských mincí Někdy za vlády Zikmunda z Volkersdorfu - SMM15 Rakousko Salzburg 1452, ryzost, fenik, Salzburg
1453-05-12 Ražba nové mince Ladislav Pohrobek Uhry Kremnice 1453, začátek ražby, Kremnice
1454 Začátek ražby bílých peněz v Kladsku Slezsko Kladsko 1454, začátek ražby, bílý peníz, Kladsko
1454 Odmítnutí rýnského zlatého minc.svazem ve Francích Franský mincovní svaz začala odmítat rýnský zlatý Německo 1454, Odmítnutí mince, rýnský zlatý,
1454 Povolení ražby mincí v Košicích a Kremnici pro J.z Brandýsa Ladislav Pohrobek Uhry Košice, Kremnice 1454, ražba mincí, Košice, Kremnice, Jiskra z Brandýsa
1454-06-15 Majestát o právech pregéřů a mincířů SbNm60 str.12 Ladislav Pohrobek Čechy 1454, právo
1455 Příkaz k ražbě mincí v Košicích Roku 1455 vydal Ladislav Pohrobek Jiskrovi z Brandýsa příkaz, aby začal razit mince v mincovně v Košicích Ladislav Pohrobek Uhry Košice 1455, ražba mincí, Košice
1455-01 Dohoda Slezských měst o ražbě Dohoda měst o jednotné ražbě haléřové mince
Dohoda se uzavřela na dobu 10 let, Kladsko se připojilo později
Bude se razit 480 haléřů z hřivny, 4lotové haléře v kurzu 17 haléřů = pražský groš
SbNm60 str.12
Úmluva mezi Petrem - vratislavským biskupem, Vladkem vévodou Hlohovským,
Jindřichem z Rožmberka, jako hejtmanem Svídnice a Vratislavi, Městy Svídnice a Javor,
Jiřím z Poděbrad za Kladsko a Münsterberg
Každý může razit z 5000 polských hřiven
30.1.1455 potvrzeno L.Pohrobkem na 10 let
ČDM str.220
Slezsko Vratislav, Svídnice, Javor, Hlohov, Kladsko, Münsterberg 1450, jakost, haléř, Vratislav, Svídnice, Javor, Hlohov, Kladsko, Münsterberg
1456 Nařízení pro J.Constofara o výběru urbury Nařízení pro komorského grófa, aby urburu bral nejen v mincích, ale také v drahých kovech a minerálech Ladislav Pohrobek Uhry Kremnice 1456, urbura, mincovna Kremnice
1456-05 Začátek ražby haléřů v Kladsku Začátek ražby podle parametrů z úmluvy slezských měst z ledna 1455 - ČDM str.220 Jiří z Poděbrad Slezsko Kladsko 1456, začátek ražby, haléř, Kladsko
1457 Snížení ryzosti haléřů 1457 mělo 2 loty 3 kvintlíky (před tím přechodně 2 loty 3 kvintíky 1 peníz),
1619 kleslo na 1 lot 3 kvintíky 1 peníz
Ladislav Pohrobek Čechy 1457, haléř, ryzost
1457 Začátek ražby tourských grošů v Míšni Ryzost 8lotů - SbNm60 str.21 Německo Míšeň 1457, zač.ražby, Tourský groš, mišeň
1457 Začátek ražby nekvalitních vídeňských feniků Snížil ryzost na 1lot - ČDM str.225 Fridrich III. Rakousko Vídeň 1457, ryzost, víd.fenik, šinderling, Fridrich III.
1457-07-19 Privilegium ražby mince pro Brno Peníze s novým rakouským znakem.
Městská mince (s markrabským znakem)
nus_01 str.113 uvádí 19.6.1457
MoM.41,FoNu_1995_10/11 str.28
Ladislav Pohrobek Čechy Brno 1457, privilegium, Brno
1458 Přijetí nekvalitních feniků od Fridricha III. Roku 1458 přijal J.z Poděbrad platbu 16000 zlatých (někdy se uvádí 16 tun) v nehodnotných vídeňských fenicích
Proto byl pravděpodobně jejich oběh povolen. - ČDM str.225
Jiří z Poděbrad Čechy, Rakousko 1458, ryzost, obchod, víd.fenik, Frisdrich III., Jiří z Poděbrad, šinderling
1458-02-08 Dohoda ve Strážnici Ve dnech 8.-9.2.1458 proběhlo jednání mezi J.z Poděbrad a M.Korvínem, kde dostal Jiřík od Matyáše 60000 uherských zlatých, 14 centů stříbra.
ČDM str.238
Jiří z Poděbrad Čechy, Morava Strážnice 1458, dohoda, obchod, platba M.Korvín
1459 Privileg.ražby pro Andrease Pankirchera Uděleno právo ražby podle rakouského rázu a zrna - SPPR str.174 Fridrich III. Uhry Bratislava 1459, priv.ražby, Pankircher, Bratislava
1459 Privileg.ražby pro hr.z Pezinku, P.Ellerbachovi, O.z Grafenecku, O.Baumkircherovi Pouze právo ražby, nikoliv privilegium pro hrabata z Pezinku, Petrholdovi Ellerbachovi, Oldřichu z Grafenecku, Ondřeji Baumkircherovi - ČDM str.177, 238 Fridrich III. Uhry 1459, priv.ražby, Pezinok
1459-03-12 Nařízení o dozoru v mincovně Nařízení, aby při ražbě zlaté mince dohlížely i další dva zástupci města Uhry 1459, dozor, mincovna, postup
1459-11-11 Zákaz vývozu stříbra a hodnotné mince ČDM str.227 Jiří z Poděbrad Čechy 1459, reforma, zákaz vývozu stříbra
1459-12-01 Zákaz dovozu cizí mince V platnost vstoupil 2.1.1460
Zákaz vývozu stříbra a hodnotné mince, zákaz oběhu cizí mince
Možné brát pouze mince starší 10 let
Povoleno platit cizí mincí, ale pouze ve velkých nominálech.
ČDM str.228
Jiří z Poděbrad Čechy 1459, zákaz dovozu cizí mince
1460 Začátek ražby nové mince v Brně a Znojmu Někdy mezi 21.5. - 24.6.1460
Znojmo dostávalo oprávnění ražby mince na 1 rok. Pak bylo pravděpodobně prodlouženo.
Jiří z Poděbrad Čechy Brno, Znojmo 1460, začátek ražby, Brno, Znojmo
1460 Jihlava razila minci Byly provedeny pokusy o obnovení ražby - nus_01 str.116 Čechy Jihlava 1460, ražba mínce, Jihlava
1460 Zastavení ražby v mincovně Salzburg Někdy po tomto roce - SMM16 Rakousko Salzburg 1460, ukončení ražby, Salzburg
1460 Konec ražby haléřů ve Svídnici Mincovna razila haléře v letech 1351 - 1460 - FoNu_1991_6/7 str.14 Slezsko Svídnice 1351,1460, ražba haléř, Svídnice
1460-01-02 Zákaz dovozu cizí mince a zákaz vývozu české SbNm60 str.17 Jiří z Poděbrad Čechy 1460, reforma, J.z Poděbrad
1460-04-23 Reforma Pravděpodobně některé kroky již provedl 4.1.1460 kvůli velkým nepokojům o špatné minci
NL4/1947
Jiří z Poděbrad Čechy 1460, reforma, J.z Poděbrad
1460-05-24 Zákaz dovozu cizí mince na Moravě Stažení nehodnotné mince.
Peníze s orlicí a staré haléře byly pravděpodobně i nadále povoleny.
Na zmincování se předávali do mincoven Brno, Znojmo a Olomouc
Kurz 32 grošů = 1 zlatý
7 penízů = 1 groš
Bylo tím v podstatě uznáno privilegium pro Brno z roku 1457


Jiří z Poděbrad Čechy Morava 1460, zákaz dovozu cizí mince
1460-06-12 Začátek ražby drobné mince Začátek ražby nové drobné mince
SbNm60 str.17
ČDM str.231 uvádí začátek ražby peněz se lvem a možná i grošů o ryzosti 9lotů
Jiří z Poděbrad Čechy 1460, reforma, J.z Poděbrad
1460-09-26 Dohoda Svídnice a Vratislavi o ražbě drobné mince Sejdnocení ražby haléře o 3,5lotech
SbNm60 str.20
Slezsko Svídnice, Vratislav 1460, dohoda, Svídnice, Vratislav, haléř
1461-06-24 Povolení ražby pro Košice Povolení zmincovat 100 hřiven stříbra pro úředníky O.Modráka a J.Negzygleera
Mince mají značku C-I
Matyáš Korvín Uhry Košice 1461, privilegium ražby, mincovna, Košice
1462 Privilegium ražby pro Košice Stažení starých mincí z oběhu a jejich nahrazení novými v poměru
1dukát = 300 denárů = 600 obolů
Matyáš Korvín Uhry Košice 1462, privilegium ražby, mincovna, Košice
1462 Zřízení úřadu Nejvyššího mincmistra Nejprve zřízeno, jako osobní titul Zdeňka Kostky z Postupic
Povinnosti byl dohled a revize dolů, obchod s kovy a soudní moc
Zrušen roku 1783
dp1966_1 str.5
Jiří z Poděbrad Čechy Kutná Hora 1462, Nejvyšší mincmistr, K.Hora
1462 Právo ražby pro syny Jiřího z Poděbrad SbNm60 str.14 Fridrich III. Slezsko, Čechy 1462, privilegium ražby, z Poděbrad
1462 Zhoršení ryzosti penízů se lvem V letech 1462 - 1463 se předpokládá ražba nejhorších penízků se lvem. Uvádí se typ Castelin 65-69.
ČDM str.233
Ale nezdá se mi uváděný údaj, že bylo v minci 0,150g.stříbra. To by naopak značilo pro velmi kvalitní mince.
Jiří z Poděbrad Čechy 1462,1463, ryzost, peníz se lvem J.z Poděbrad
1462-03-20 Privilegium ražby pro Znojmo Povolení ražby mince na 1 rok
Potvrzení dřívějších privilegií
Někdy se uvádí datum 29.3.1462 - také nus_01 str.116
MoM.122 uvádí , že bylo vydáno 20.5.1462. Minci začali razit někdy po 20.5.1460, ale pravděpodobně až 1461. Druhá verze privilegia je datována k 24.5.1462
Jiří z Poděbrad Čechy Znojmo 1462, privilegium, povolení řažby, Znojmo
1462-05-27 Ustanovení o minci Úmluva mezi českým a polským králem o minci ve Velkém Hlohově - Sln1962_33/34 Jiří z Poděbrad, Vladislav Kazimír Čechy, Morava, Slezsko, Polsko 1462, úmluva, falsum, obchod
1462-10-04 Úprava mezd pro mincíře Jiří z Poděbrad Čechy 1462, úprava mezd
1463 Začátek oběhu vídeňských feniků se značkou WHL Rakousko 1463, začátek oběhu, víd.fenik, WHL
1463 Jihlava již razila mince Pravděpodobně razila i dříve
nus_01 str.116 uvádí až od r.1463
Razila 3 typy mincí:
Nejstarší - svislé pravidelné písmeno I, které se nedotýká štítu
Prostřední - Písmeno I se směrem nahoru zužuje a dotýká se štítu
Nejmladší - štít je složen z teček (zubří hlava)
nus_01 str.116
Čechy Jihlava 1463, ražba, Jihlava
1463-05-06 Privilegium ražby pro Košice Nařízení o vydání nové kvalitnější mince, než byly z předchozího roku.
Nařízení o ustanovení 2 osob odpovědných za dozor. Byli vybráni J.Negzygleer jako komorský gróf a J.Tolkár, jako prubíř.
Matyáš Korvín Uhry Košice 1463, privilegium ražby, mincovna, Košice
1464 Snížení ryzosti rýnského zlatého Úprava ryzosti rýnského zlatého na 19 karátů
Z 1 marky se razilo 103 guldenů
zbr1987/63
Německo porýní 1464,spolek, porýnská měn.unie, rýnský zlatý, gulden, jakost
1464 Ukončení ražby uherských grošů MaB2010/3 str.30 Matyáš Korvín Uhry 1464, Ukončení ražby, groš, Kremnice
1464-03-12 Změna ryzosti mince v Košicích Nařízení pro J.Tolkára, aby roztavil všechny mince v mincovně a udělal z nich nové o obsahu 1/8 stříbra
Vedením mincovny byl pověřen Š.Kováč
Matyáš Korvín Uhry Košice 1464, změna ryzosti, mincovna, Košice
1464-06 Intenzivní ražba mincí v Kutnohorské mincovně V červnu 1464 nemohla mincovna razit mince pro Jana z Rožmberka, protože byla plně vytížena ražbou pro J.z Poděbrad.
Na rožmberské ražby se dostalo až 7.1464. Bylo zmincováno 624 kop a 10 grošů na peníze se lvem.
ČDM str.237
Jiří z Poděbrad Kutná Hora K.Hora 1464, ražba mincí, peníz, J.z Rožmberka
1465 Úprava korvínova znaku Prsten v zobáku havrana se objevuje až po tomto roce - dp_1968/3 str.77 Matyáš Korvín Hunyadi Uhry 1465, ikonografie, Korvín, prsten
1465 Začátek kontramarkování v Erfurtu Používal buď dvě půlkolečka pro lepší mince,
1 půlkolečko, nebo celý kroužek pro horší mince
MaB2009/4 str.20
Německo Erfurt 1354, kontramarka, Erfurt
1465 Zavedení nových Noble Byla ukončena ražba zlatého Noble a začaly se razit nové mince
Angelnoble a Rosenoble
Schl str.62
Eduard IV. York Anglie 1465, reforma, zač.ražby, Noble,
1465 Ražba penízků pro J.z Rožmberka v K.Hoře V tomto roce zmincovala asi 40kg stříbra na peníze se lvem pro J.z Rožmberka
Vyraženo mělo být asi 262150 kusů o ryzosti 155/1000.
ČDM str.234
Kutná Hora K.Hora 1465, ražba, peníz se lvem, J.z Rožmberka
1467 Peněžní reforma pro Uhry Zrušil Renovatio monetae
Z 1 hřivny razit 416 denárů o hmotnosti 0,59g a ryzosti 500/1000
1 dukát = 25 grošů = 100 denárů = 200 obolů
FoNu_1995_10/11 str.45
Matyáš Korvín Uhry 1467, reforma, Uhry, Korvín
1467-02-21 Privilegium ražby pro Plzeň Propůjčení privilegia ražby mince pro Jednotu Zelenohorskou, která tak mohla začít razit v Plzni - ČDM str.241
Někdy se uvádí datum 20.5.1467
Fridrich III. Habsburský Čechy Plzeň 1467, privilegium, Plzeň
1467-02-26 Začátek ražby pr.grošů Jako reakce na sjezd v Jindřichově Hradci 1467 byla obnovena ražba pražských grošů
SbNm60 str.22
25 pražských grošů = 1 dukát. Pravděpodobně nebyla realizována - ČDM str.236
Jiří z Poděbrad Kutná Hora K.Hora 1467, zač.ražby, pr.groš
1467-05-13 Privilegium ražby pro Plzeň Prodloužení privilegia na 10 let - ČDM str.241 Fridrich III. Habsburský Čechy Plzeň 1467, privilegium, Plzeň
1467-06-19 Privilegium ražby pro Brno, Olomouc, Jihlavu a Znojmo Zavedení ražby kruhového peníze - MoM.42 Fridrich V. Rakouský Čechy Brno, Olomouc, Jihlava, Znojmo 1467, privilegium,Brno, Olomouc, Jihlava, Znojmo, kruhový peníz
1468 Právo ražby mince pro Jana z Rožmberka Není ověřeno. Pokud jej vůbec využil mohl razit v Českém Krumlově a po 8.1468 i v Plzni - ČDM str.240
22.8.1468 přešel k Zelenohorské jednotě. Tím pádem již nemohl razit v Kutné Hoře - ČDM str.243
Jiří z Poděbrad Čechy Český Krumlov 1468, privilegium ražby, Rožmberk, Č.Krumlov
1468 Obnovení ražby uh.grošů MaB2010/3 str.30 Matyáš Korvín Uhry 1468, zač.ražby, groš, Kremnice
1468 Reforma uh.mincovnictví Mimo jiné zaveden obraz madony na dukátech
snz_05 str.22
Matyáš Korvín Uhry 1468, reforma, ikonografie, dukát
1468-10 J. z Rožmberka začal razit v Plzni Někdy po tomto datu SbNm60 str.26 Čechy Plzeň 1468, zač.ražby, Rožmberk, Plzeň
1469 Vyjmutí K.Hory z pravomoci Apelačního soudu ve věcech horních v Jihlavě Jiří z Poděbrad vyjmul Kutnou Horu z pravomocí Apelačního soudu v Jihlavě odměnou za její věrné služby Jiří z Poděbrad Čechy Jihlava, Kutná Hora 1469, právo, apelační soud, Jihlava, Kutná Hora
1469-06-05 Mincovní reforma - Obnovení ražby pražských grošů Stanovení kurzu pro rýnský zlatý = 3/4 dukátu = 18 pražských grošů
1 dukát = 24 grošů
2 míšeňské groše = 1 pražský groš
Zákaz oběhu zhořelecké mince - ZBR1990/75
SbNm60 str.27
1 uherský zlatý = 18 pražských grošů (ČDM str.251 uvádí kurz 24:1)
Ryzost pravděpodobně 9 lotů
1 pražský groš = 7 nových peněz = 14 starých peněz
1 nový peníz = 2 staré horské
Povolení oběhu míšeňského groše 1 míšeňský groš = 6 míšeňských peněz
Zavedení dvou frzucharů (královského a zemského), ti musí z každého díla vyjmout vzorek
Stanovení půlročního cyklu na určení kurzu k uherskému zlatému, čtvrtletní zkoušení míšeňských grošů, zákaz zhořelecké a polské mince
- ČDM str.251
Jiří z Poděbrad Čechy 1469,mincovní reforma, začátek ražby, pražský groš, zákaz ražby, Zhořelec
147 Povolena ražba haléřů pro Zaháň,Šprotavu a Kožichov Rok jsem si špatně poznamenal.
Privilegium bylo uděleno na 10 let
Vladislav II. Jagellonský Slezsko Zaháň, Šprotava, Kožichov privilegium, haléř, Zaháň,Šprotava, Kožichov
1470 Privileg.ražby pro Oldřicha z Grafeneka Mince pravděpodobně razil, ale nejsou známy.
1476 právo odebráno - SPPR str.172
Fridrich III. 1470, privileg.ražby, Grafenek
1470 Obnovení činnosti mincovny v Plzni Otázkou je, jestli vůbec razila - SbNm60 str.31 Čechy Plzeň 1470, obnovení mincovny, Plzeň
1470 Ražba slezských grošů ve Vratislavi FoNu_1991_6/7 str.14 Matyáš Korvín Slezsko Vratislav 1470, začátek ražby, slezský groš, M.Korvín
1470-03-17 Začátek ražby haléřů v Českých Budějovicích 17.5.1470 posílá Matyáš Korvín do Českých Budějovic mincíře, aby mu tam razili minci.
Razil pravděpodobně haléře s uherskočeským znakem
Také NS16 str.54
Ražba probíhala podle vídeňského feniku 7 peněz = 1 pražský groš - SbNm60 str.30
Jeho peníze obíhaly v Soběslavi, J.Hradci, Polné, Vitorazi, Jihlavě a Českých Budějovicích - ČDM str.277
Matyáš Korvín Čechy České Budějovice 1470, začátek ražby , haléř, M.Korvín, České Budějovice
1471 Odmítnutí Korvínovy mince v Jihlavě V Jihlavě odmítali brát korvínovu minci - MoM.113 Morava Jihlava 1471, Jihlava, Korvín
1472 Ražba 9lotových pražských grošů Předpis pro ražbu 9 lotových pražských grošů Vladislava Jagellonského.
Ryzost 0,563, hmotnost 2,82g - dp1967_1 str.5
Platný do 9.1.1483
Vladislav II. Jagellonský Čechy 1472 - 1483, pr.groš, ryzost, 9 lotů
1472 Začátek ražby benátské liry Hmotnost 6,52g. - JaM str.18 Itálie Benátky 1472, začátek ražby, benátská lira
1474 Začátek ražby benátského testonu Hmotnost 9,8g. - JaM str.18 Itálie Benátky 1474, začátek ražby, benátský teston
1474 Privilegium ražby pro město Kolín nad Rýnem ppč_3 str.223 Německo Kolín nad Rýnem 1474, privilegium ražby, město, Kolín nad Rýnem
1475-07-05 Začátek ražby krnovského groše a půlgroše Korvín dobyl Krnovsko roku 1474
V roce 1475 pak nechal razit mince
Groš hmotnost 2,01 - 2,35g, půlgroš 0,77 - 1,2g.
dop1986_33_35 str.2, FoNu_1987_2 str.11, szhk_105 str.128, FoNu_1991_6/7 str.14
Matyáš Korvín Slezsko Krnov 1475, začátek ražby, Krnov, groš, Korvín
1476 Odebrání privileg.ražby pro Oldřicha z Grafeneka Mince pravděpodobně razil, ale nejsou známy.
1470 právo uděleno - SPPR str.172
Fridrich III. 1476, privileg.ražby, Grafenek
1476 Spor o falešné minci na hradě Kámen ppp str.181 Čechy Kámen 1476, právo, falza, Kámen
1476-02-26 Povolení opětovného zřízení minc. ve Svídnici Matyáš Korvín Slezsko Svídnice 1476, zřízení mincovny, Svídnice
1477 Zavedení zlatého Altunu Muhammad II. Osmanská říše 1477, zač.ražby, Zlatý Altun, Muhammad II.
1477 Oběh Matyášových peněz Okolo roku 1477 byly staré brněnské peníze zakázány. Platby se uváděly v Matyášových penězích - MoM.46 Matyáš Korvín Morava Brno 1477, peníz, Matyáš, obchod
1477-12-11 Založení mincovny v Hallu Zrušena mincovna v Meraně a zařízení převezeno do Hallu - dp1965_2 str.27 Zikmund Habsburský Rakousko Hall 1477, založení mincovny Hall
1481 Úprava madony na Korvínových denárech Do roku 1481 se razila madona v závoji. Později již s korunkou - dp_1968/3 str.77 Matyáš Korvín Hunyadi Uhry 1481, ikonografie, Korvín, madona
1481 Rakouský mincovní řád 1 groš = 12 feniků
cdm.34
Rakousko 1481, reforma, Rakousko, groš, fenik
1482-03-16 Zahájení ražby haléřů SZHK95 str.156 se uvádí 18.3.1482
Zahájení ražby haléřů (černých peněz)
Při zavedení bylo 14 haléřů = 1 pražský groš
Jakost 3lotová, hmotnost 0,402g raženo za 45 grošů ze sázené hřivny
1547 mělo 2 loty 3 kvintlíky (před tím přechodně 2 loty 3 kv. 1 pen.),
1619 kleslo na 1 lot 3 kv. 1 pen.
dp1967_1 str.5 uvádí v období 1482 - 1483 hmotnost 0,36g
Vladislav II. Jagellonský Čechy 1482, haléř, zahájení ražby
1483-01-09 Ražba 8lotových pražských grošů Předpis pro ražbu 8lotových pražských grošů Vladislava Jagellonského.
Ryzost 0,500 , hmotnost 2,88g - dp1967_1 str.5
Platný až do roku 1485
Také SbNm60 str.21
Vladislav II. Jagellonský Čechy 1483 - 1485, pr.groš, ryzost, 8 lotů
1483-03-10 Ražba bílých peněz 10.3.1483 - Začátek ražby bílých peněz.
7 peněz = 1 pražský groš
Ražba začala v Kutné Hoře
7lotové, 0,441g, raženo 574 peněz ze sázené hřivny - SZHK_95 str.156, dp1967_1 str.5
Nejprve se pravděpodobně razily dvoustranné a od roku 1486 i jednostranné
1498 - určitě se ještě razily dvoustranné bílé peníze
Někdy se tvrdí, že 1485 byla ukončena ražba dvoustranných peněz


Vladislav II. Jagellonský Kutná Hora K.hora 1483,1498, bílý peníz, začátek ražby, K.Hora
1485 Ražba 7lotových pražských grošů Předpis pro ražbu 7lotových pražských grošů Vladislava Jagellonského.
Ryzost 0,473 - dp1967_1 str.5
V této ryzosti razil ze začátku i Ludvík Jagellonský
Vladislav II. Jagellonský Čechy 1485, pr.groš, ryzost, 7 lotů
1485 Zákaz oběhu zhořelecké mince Dříve ji již zakázal Jiří z Poděbrad Vladislav II. Jagellonský Čechy Zhořelec 1485, zákaz oběhu, Zhořelec
1485-10-13 Zahájení ražby haléřů Nevím, jestli se jednalo o začátek ražby, nebo jen snížení ryzosti haléřů na 375/1000
SZHK_95 str.156
Vladislav II. Jagellonský Čechy 1485, haléř, zahájení ražby
1486-09-10 Sjednocení českého a moravského mincovnictví Dohoda mezi Vladislavem II. Jagellonským a M.Korvínem, že může M.Korvín razit na Moravě mince se stejnými parametry, jako v Čechách - dp_1968/3 str.80 Vladislav II. Jagellonský, Matyáš Korvín Čechy Čechy, Morava 1486, sjednocení mincovnictví, Čechy, Morava, Korvín
1487 Přerušení ražby haléřů a penízů V těchto letech se žádná drobná mince nerazila - dp1967_1 str.6 Vladislav II. Jagellonský Kutná Hora K.Hora 1487,1497, konec ražby, k.Hora, peníz, haléř
1487 Privilegium ražby pro rod Mazzetti Pravděpodobně jej využili pouze v letech 1581 - 1601
NL2012/2 str.78
Fridrich III. Itálie Frinco 1487, privilegium, Mazzetti, Frinco, Fridrich III.
1489 Mincovní smlouva mezi městy 1489 - Mincovní smlouva mezi německými městy Dortmund, Münster, Osnanbrück,
Werl a Soest.
Německo Dortmund, Münster, Osnanbrück, Soest, Werl 1489, mincovní smlouva, Německo, spolek
1490 Úprava ryzosti rýnského zlatého Snížení ryzosti rýnského zlatého na 18,5karátu
1 rýnský zlatý = 107 guldenů
zbr1987/63
Německo Porýní, Trevír, Mohuč, Kolín 1490, spolek, porýnská měnová unie, rýnský zlatý, ryzost
1492 Ražba albusů pro J.Dalnberka v Mohuči Razil z titulu Biskupa z Wormsu Německo Mohuč 1492, začátek ražby, Worms, Mohuč, Dalnberg
1497 Stanovení kurzu Zhořeleckého haléře Kurz byl stanoven 1 bílý peníz = 2 zhořelecké haléře - ZBR1990/75 Vladislav II. Jagellonský Čechy Zhořelec 1497, kurz, b.peníz, Zhořelecký haléř
1497 Obnovení ražby haléřů a penízů Ražba byla přerušena roku 1487
Byla obnovena ražba třílotových haléřů o hmotnosti 0,36g - dp1967_1 str.6
Vladislav II. Jagellonský Kutná Hora K.Hora 1487,1497, začátek ražby, k.Hora, peníz, haléř
1498 Zavedení Schreckenberského groše Úprava Zingroschen 2,675g, ryzost 486/1000
Mečový půlgroš 2,242g , ryzost 278/1000
nemeš16
Německo Schreckenberg, Annaberg 1498, reforma, zavedení schreckenberský groš, Annaberg
1498 Potvrzení privilegia ražby pro Těšín Potvrdil práva Kazimíru II. Těšínskému - FoNu_1987_2 str.4, FoNu_1988_3 str.59, FoNu_1995_10/11 str.34 Vladislav II. Jagellonský Slezsko Těšín 1499, privilegium, Těšín
1498 Ukončení ražby haléřů 1497 byla obnovena ražba třílotových haléřů 0,36g, která byla roku 1498 ukončena - dp1967_1 str.6 Vladislav II. Jagellonský Kutná Hora K.Hora 1498, konec ražby, k.Hora, haléř
1500 Reforma salzburského mincovnictví Provedena reforma. Ražba rýnského zlatého = 288 feniků
Uherského dukátu = 420 feniků
Batzenu = 16 feniků
feniků a haléřů
Také SMM16
Leonhard z Keutschachu Rakousko Salzburg 1500, Reforma, Salcburk, Leonhard z Keutschachu, dukát, rýn.zlatý batzen, fenik,haléř
1500-05-17 Saská mincovní reforma Zavedení saského zlatníkového groše (tzv.Guldengroschen) - nemeš16
1505 - snížena ryzost - nemeš19
Sasko Sasko 1500, reforma, Sasko guldengroschen, zlatníkový groš
1500-07-17 Začátek ražby podle saského minc.řádu z r.1500 nemeš16 Sasko Sasko 1500, reforma, Sasko guldengroschen, zlatníkový groš
1501-05-05 O. z Hardeku koupil Kladsko i s minc. právem 5.5.1501 koupil Kladsko i s právem ražby mincí Oldřich z Hardeka a tím mohl začít razit minci Čechy Kladsko 1501, právo ražby, Kladsko, O. z Hardeka
1502 Právo ražby mince pro pány z Poděbrad zlotystok.pl/sciezka/pl/12mennica.htm Polsko Slezsko, Rychleby 1502, právo ražby, rychleby, Poděbrad
1503 Ražba haléřů s písmenem K v Těšíně Někdy v letech 1503/1504 - FoNu_1987_2 str.4 Slezsko Těšín 1503 1504, zač.ražby, haléř, Těšín
1504-11-29 Potvrzení práv Oldřicha z Hardeka pro Kladsko Potvrzením práv Oldřicha z Hardeka došlo i k potvrzení práva ražby mince v Kladsku Čechy Kladsko 1504, potvrzení práv, Kladsko, O. z Hardeka
1505 Začátek ražby b.grošů v Polsku Reforma Slezského mincovnictví, na jejímž základě se ve Slezsku začaly razit slezské groše. Takže tím došlo ke sjednocení mincovních systémů Polska a Slezska
1 tolar = 36 slezských grošů - sln1965_08/09 str.79
Slezské groše začaly okolo r.1505 razit Lehnice, Hlohov, Olešnice, Rychleby, Nisa
1506 - Svídnice a 1511 v Krosně - FoNu_1991_6/7 str.14
Zikmund Jagellonský Polsko Hlohov 1505, začátek ražby, b.groš, Hlohov
1505 Snížení ryzosti saského zlatníkového groše Snížena ryzost na 931/1000 a hmotnost 29,23g - nemeš19 Sasko Sasko Ryzost, Sasko, Zlatníkový groš
1505 Začátek ražby v Rychlebách FoNu_1986_1 str.27
Někdo ale uvádí až od roku 1507
Okolo 1505 začala razit slezské groše - FoNu_1991_6/7 str.14
Slezsko Rychleby 1505, zač.ražby, Rychleby
1505 Nařízení, že haléře se mohou razit pouze v oprávněných mincovnách FoNu_1987_2 str.19 Stavy Slezsko 1505, povolení ražby, haléř
1506 Privilegium ražby mincí pro Cheb Haléř s písmenem E Vladislav II. Jagellonský Čechy Cheb 1506, privilegium, Cheb
1507 Nařízení o ražbě drobné mince Nařízení, aby se 2 týdny razila drobná mince a 1 týden pražský groš.
Toto bylo dodržováno až do roku 1509
ppp str.188
Čechy Kutná Hora 1507,1509, instrukce, K.Hora
1507-03-12 Privilegium razit mince pro Plzeň Privilegium bylo uděleno na základě žádosti Plzně, jako náhrada za škody vzniklé velkým požárem.
Privilegium bylo uděleno na 10 let a razit se mělo podle předpisů pro Kutnou Horu. Pravděpodobně nevyužito
Mince se nemuseli nijak zvlášť označovat
Vladislav II. Jagellonský Čechy Plzeň 1507, privilegium ražby, Plzeň
1507-03-20 Právo ražby mincí se znakem Hardeka pro Kladsko Udělení práva ražby mincí se znakem Hardeka pro Kladsko podle rýnského vzoru.
Tím došlo k odklonění od českého mincovnictví.
Na základě tohoto privilegia pravděpodobně přesunuli mincovnu ze Zabkowic do Rychleb.
Čechy, Polsko Kladsko 1507, ražba mincí, Kladsko, O. z Hardeka, Rychleby, Zabkowice
1507-09-12 Mincovní privilegium pro Plzeň Vladislav II. Jagellonský Čechy Plzeň 1507, privilegium ražby, Plzeň
1508 Začátek ražby feniků v Kladsku Započala ražba feniků rakouského typu v Kladské mincovně Čechy Kladsko 1508, začátek ražby, fenik, Kladsko
1508 Zač.ražby hrubé mince v Nisse ppc_03 str.34
Ražba Guldineru průměr 48mm, hmotnost 33 - 34g. Jan V.Thurzó - FoNu_1991_6/7 str.15
Slezsko Nisa 1508, zač.ražby, guldiner
1511 Usnesení vratislavského sněmu Na sněmu byla přijata dohoda, aby všichni přestali razit haléře na dobu 6.let.
Po této době smí haléře razit pouze panovník a to ve Vratislavské mincovně. - FoNu_1987_2 str.19
540 kusů z třílotové vratislavské hřivny.
12 haléřů = slezský groš
14 haléřů = český groš
Toto nařízení však Ludvík Jagellonský porušil 1517, když zřídil mincovnu ve Svídnici


Slezsko Vratislav 1511, sněm, konec ražby, haléř
1511 Privilegium ražby pro Košice Pravděpodobně nerazila, nebo pouze omezený počet mincí jako městská mincovna. Vladislav II. Jagellonský Uhry Košice 1511, privilegium ražby, mincovna, Košice
1512 Potvrzení privilegia ražby pro město Rottweil SGC str. 1016 Maxmilián I. Habsburský Německo Rottweil 1512, privilegium ražby, Rottweil, Německo
1513 Začátek ražby haléřů slezského typu v Kladsku Čechy Kladsko 1513, začátek ražby, haléř slezského typu, Kladsko
1513 Ražba zlaté mince pro vratislavské biskupy v Nise Privilegium obdrželi až v roce 1515
FoNu_1991_6/7 str.17
Slezsko Nisa 1513, 1515, zač.ražby, privilegium, Nisa, Vratislav
1514 Ukončení ražby v mincovně Svídnice Ražba ukončena pro zhoršenou jakost mince Slezsko Svídnice 1514, konec ražby, Svídnice
1515 Privilegium ražby pro Vratislavské biskupy MaB2009/2 str.22 Maxmilián I. Slezsko Vratislav 1515, privilegium ražby
1515 Potvrzení práv krnovským knížatům Součástí bylo i mincovní právo - FoNu_1987_2 str.12, FoNu_1995_10/11 str.33 Vladislav II. Jagellonský Slezsko Krnov 1515, privilegium ražby, Krnov
1515 Privilegium ražby zlaté mince pro Vratislavské biskupy Někdy po roce 1515 - ppc_03 str.34
Zlatou minci razily také v Nise od roku 1513 - FoNu_1991_6/7 str.17
Maxmilián I. Slezsko Vratislav, Nisa 1515, privilegium ražby, dukát
1515 Zákaz oběhu zhořeleckých mincí v Čechách dp1966_1 str.7 Vladislav II. Jagellonský Čechy 1515, zákaz oběhu, Zhořelec
1515-10-01 Úprava smlouvy porýnské mincovní unie Prodloužení platnosti smlouvy
zbr1987/63
Německo Porýní, Trevír, Mohuč, Kolín 1515,1529, spolek, porýnská měnová unie, rýnský zlatý
1516 Začátek bělení zhořeleckých haléřů Od roku 1516 musel začít Zhořelec bělet staré zhořelecké peníze Slezsko Zhořelec 1516, bělení, zhořelecký peníz
1517 Otevření mincovny Svídnice a její pronájem Mincovna byla pronajata Pavlu Monauovi Ludvík I. Jagellonský Slezsko Svídnice 1517, zřízení a nájem mincovny, Svídnice
1517 Otevření mincovny Vratislav Někdy mezi 14.8.1517 - 12.1517. Vyhrožoval ostatním slezským mincovnám, že jim odejme právo ražby, pokud nebudou dodržovat nařízení. Ludvík I. Jagellonský Slezsko Vratislav 1517, zřízení mincovny, Vratislav
1517 Vlastnicví minc. ve Svídnici V této době vlastnil mincovnu Svídnici Ludvík Jagellonský, pak ji roku 1522 postoupil své manželce Marii Ludvík I. Jagellonský Slezsko Svídnice 1517-1522, vlastnictví, Svídnice
1517 Začátek ražby svídnických půlgrošů Někdy v tomto období začala ražba Slezsko Svídnice 1517, zahájení ražby, půlgroš, Svídnice
1517 Příkaz k zastavení ražby drobné mince ve Slezsku Zikmund naléhal na slezská knížata, aby přestaly razit drobnou nehodnotnou minci. Zikmund I. Slezsko Svídnice 1517, zákaz ražby, haléř, Svídnice
1517 Obnovení privilegia ražby zl.mince ve Vratislavi Obnoveno na 10 let
Razily se dukáty do roku 1530 se značkou W
MaB2009/2 str.22
Ludvík I. Jagellonský Slezsko Vratislav 1517, privilegium ražby, Vratislav
1518-05-21 Zákaz braní svídnických půlgrošů Zákaz braní svídnického půlgroše, vyšel vyhláškou s kresbami zakázaných mincí Zikmund I. Slezsko Svídnice 1518, zákaz přijímat minci, půlgroš, Svídnice
1518-06-08 Vratislav se připojujé k zákazu braní svídnických půlgrošů Současně požádala ostatní mince o stejný postup Zikmund I. Slezsko Svídnice, Vratislav 1518, zákaz přijímat minci, půlgroš, Svídnice, Vratislav
1518-08-02 Horní řád pro Jáchymov JaM, Schl str.21 Štěpán Šlik Čechy Jáchymov 1518, horní řád, Jáchymov, Šlik
1520 1520-1531 Ražba mince v Trientu Razil zde Bernhard II. - ppc_03 str.34 Trient 1520,1531, ražba, Trient
1520-01-06 Jmenování Jáchymova horním městem Schl str.21 Ludvík Jagellonský Čechy Jáchymov 1520, Jáchymov, privilegium
1520-01-09 Privilegium ražby pro Šliky Na zemském sněmu bylo uděleno Šlikům privilegium ražby mince. JaM uvádí 25.1.1520 str.38
Panovníkem však nebylo nikdy schváleno. Bylo pouze mlčky trpěno.
Ferdinand I. v listopadu 1527 toto právo Šlikům odnímá.
Také DJM str.12
Český sněm Čechy Jáchymov, Planá 1520,privilegium ražby, Jáchymov, Šlik, Planá
1520-07-03 Povolení oběhu šlikovských tolarů v Sasku Byl povolen oběh tolarů, ale pražských grošů ne (špatné zrno) - DJM str.29 Německo Sasko, Jáchymov 1520,obchod, oběh tolar, Sasko, Jáchymov, Šlik, Planá
1521 Poslání mincířů z Kremnice do Budína Tohoto roku byly posláni mincíři z Kremnice do Budína, aby se tam pokusili oživit mincovní výrobu Uhry Kremnice, Budín 1521, obnovení činnosti, mincovna, Košice, Budín
1521 Snížení reálné hodnoty mincí Z 1 hřivny razit 400 denárů o hmotnosti 0,49g, ryzosti 250/1000, ale směnný kurz byl 1:1 ke starému denáru.
Ražba podle tohoto nařízení začala někdy mezi 16.6. - 16.7.1521
Uherské stavy ji schválily 19.11.1521
FoNu_1995_10/11 str.46
Byla snížena reálná hodnota mincí asi na 1/2
1525 se Ludvík pokusil o nápravu
snz_02 str.158
Ludvík I. Jagellonský Uhry 1521, reforma, Ludvík Jag., ryzost, denár
1521-09-07 Obnovení činnosti v Košicích Príkaz, aby přišli mincíři z Budína a Kremnice pomoci zavést mincovnu v Košicích Ludvík I. Jagellonský Uhry Košice 1521, obnovení činnosti, mincovna, Košice
1522 Vlastnicví minc. ve Svídnici převedeno z Ludvíka na Marii Před tímto rokem ji vlastnil Ludvík Jagellonský, pak ji postoupil své manželce Marii Ludvík I. Jagellonský Slezsko Svídnice 1522-1528, vlastnictví, Svídnice
1522-05-11 Smliuva o vyslání kh mincířů do Baia Sprie Podrobnosti na snz_05 str.73-74 Čechy, Uhry Baia Sprie 1522, výroba, K.Hora, Baia Sprie
1522-10-04 Zrušení vídeňského mincovního konsorcia nemeš35 Rakousko Vídeň 1522, Zrušení vídeňského minc.konsorcia, Vídeň
1523 Úprava hmotnosti pr.groše v Jáchymově Před tímto datem vážil 2,88g, později 2,82g - DJM str.31 Čechy Jáchymov 1523, pr.groš, Jáchymov
1523 Koupě krnovska Jiřím Hohenzollernem Koupí krnovska také získal mincovní oprávnění - FoNu_1987_2 str.12 Slezsko Krnov 1523, prodej, Krnov, privilegium
1523 Ražba uherské mince ve Vratislavi K.Sauermann razil minci pro královnu Marii. - FoNu_1995_10/11 str.47 Slezsko, Uhry Vratislav 1523, zač.ražby, Uhry, Maria
1523-06-19 Potvrzení práv z roku 1507 pro Kladsko Čechy Kladsko 1523, potvrzení práv, Kladsko,1507
1524 Založení mincovny Visegrad, Bratislava, Hermannstadt, Oseh, Záhřeb, Kostajnice, B.Bystrica FoNu_1995_10/11 str.47 Ludvík I. Jagellonský Uhry Visegrad, Bratislava, Hermannstadt, Oseh, Záhřeb, Kostajnice, B.Bystrica 1524, založení mincovny, začátek ražby, Uhry
1524-02-15 Mincovní řád pro rakouské země Ražba z Vídeňské hřihvy = 281g.
Základní stříbrný nominál má mít hmotnost 28,82g a ryzost 0,8945
Předpis pro mincovny Hall a Vídeň
Ražba rakouského dukátu - 3,512g, ryzost 0,979 a rýn.zlatého - 3,286g, a ryzost 0,771
JaM str.151
Ferdinand I. Habsburský Rakousko Hall, Vídeň 1524, minc.řád, rak.dukát, rýn.zlatý
1524-03-19 Jan z Hardeku koupil Kladsko i s minc. právem 19.3.1524 koupil Kladsko i s právem ražby mincí Jan z Hardeka a tím mohl začít razit minci Čechy Kladsko 1524, právo ražby, Kladsko, Jan z Hardeka
1524-04 Zákaz ražby batzenů JaM str.151, nemeš34 Německo 1524, minc.řád, zákaz ražby, batzen
1524-10 Esslingenský mincovní řád Vyhlášen pro všechny rakouské země. Snaha o sjednocení ražeb
Jako základ zvolena kolínská hřivna = 233,856g
Pro zlaté mince zvolena ryzost 0,917 a hmotnost 2,63g
Hlavní stříbrnou mincí byl zlatník - 29,23g, ryzost 0,938
Dále povolena ražba 1/2, 1/4 zlatníku a 1 a 1/2 groše, malého groše a desetníku
JaM str.155
Rakousko Esslingen 1524, minc.řád, Esslingen, tolar
1524-11-10 Mincovní řád pro minc.Esslingen JaM str.97, nemeš36-40 (podrobnosti tabulka na str.58)
Zavedení Rýnského zlatého
Možno i nadále razit feniky a haléře
Zavedení kontrolních míst na kvalitu mince - Windsheim, Řezno, Esslingen,Špýr, Kolín, Magdeburg
1 zlatý = 1 Guldener = 21 grošů = 42 půlgrošů = 48 nových malých grošů = 26kurfiřstkých feniků
1 groš = 10 feniků
Kurfiřstký fenik možno razit ve Falci, Kolíně, Mohuči a Trevíru
Další kurzy na nemeš 44-45
Německo Esslingen 1524, minc.řád, Esslingen, tolar
1524-11-10 Zavedena Kolínská hřivna, jako jediná jednotka v Říši NS16 str.109 Německo 1524, minc.řád, kolínská hřivna
1524-11-11 Úprava kurzů uherských denárů Stanoven kurz 1 uherský denár = 1 moravský peníz
1 uherský groš = 5 bílých peněz
FoNu_1995_10/11 str.57
Zemský sněm Morava 1524, kurz, uh.denár, peníz
1525 Zastavení ražby mincí v Bratislavě Pro vysoce nekvalitní ražbu.
Pozastavena až do roku 1526
Ludvík I. Jagellonský Uhry Bratislava 1525, zastavení ražby, Bratislava
1525-05-20 Úprava kurzu tolaru 1 tolar = 22 pražských grošů
V tomto období také proběhlo povstání v Jáchymově
DJM str.43
Čechy 1525, kurz, tolar, pr.groš
1525-06-24 Úprava mezd a měděné mince Úprava mezd a zmínka, že mohou být i v měděné minci. To znamená, že měď mince se musela používat i před tímto datem.
Za každých 100 marek vyplatit 3 florény
Ludvík I. Jagellonský Uhry 1525, Úprava mezd, měď.mince
1525-07-05 Doplnění šlikovského horního řádu Dohoda s horníky si vynutila úpravu horního řádu - Schl str.22 Šlik Čechy Jáchymov 1525, řád, Jáchymov, Šlik
1525-08 Náprava škod po snížení reálné hodnoty mincí z roku 1521 Roku 1521 Byla snížena reálná hodnota mincí asi na 1/2
1525 se pokusil o nápravu
snz_02 str.158
Začala se razit nová mince z 1 hřivny se razilo 418 denárů o ryzosti 500/1000
stanoven kurz 1 nový denár = 3 staré denáry = 3 vídeňské feniky
FoNu_1995_10/11 str.46,47
Ludvík I. Jagellonský Uhry 1525, 1521, reforma, Ludvík Jag., ryzost
1525-12-13 Potvrzení všech privilegií Kremnici Mimo jiné, potvrzení, že jako jediná může razit minci v Uhrách Ludvík I. Jagellonský Uhry Kremnice 1525, privilegia, Kremnice
1526 Ražba svídnických půlgrošů se jménem L.Jagellonského Tuto minci razila od Ludvíkovy smrti až do uzavření mincovny 26.6.1528 Slezsko Svídnice 1526, začáek ražby, půlgroš, Svídnice
1526 Založení mincoven Linec, Št.Hradec a Celovec Razily podle předpisu pro vídeňskou mincovnu z roku 1524
JaM str.160
Ferdinand I. Habsburský Rakousko Lince, Štýrský Hradec, Celovec 1526, otevření mincovny, Linec, Celovec, Št.Hradec
1526 Ražba denárů 2 - 3 Zápolského denáry = 1 denár Ferdinanda
3 - 4 denáry Františka Bebeka = 1 denár Ferdinanda
snz_02 str.158
Jan Zápolský Uhry 1526,1527, ražba denár,
1526-01-22 Povolení ražby mincí v Budíně Ludvík I. Jagellonský Uhry Budín 1526, povolení ražby, mincovna, Budín
1526-05-04 Zrušení 4lotových mincí Ukončení ražby 4lotových mincí a jejich přeražba na 8lotové Ludvík I. Jagellonský Uhry 1526, výměna mince, ryzost
1526-05-04 Žádost o zapůjčení mincířů do Budína Marie Rakouská Kastilská Uhry Kremnice, Budín 1526, zavedení mincovny, Budín, Kremnice
1526-12-01 Norimberský sněm Stanoven poměr vídeňské a kolínské hřivny v poměru 10:12
Úprava váhy guldineru na 24,62g
nemeš50
Německo Norimberk 1526,sněm Norimberk, hřivna, úprava ryzosti, guldiner
1527-05-19 Zákaz vývozu svídnických půlgrošů Na Krakovském sněmu bylo zakázáno vyvážet svídnické půlgroše mezi daty 19.5.1527 - 12.3.1528 pod pokutou 14 hřiven.
Byl stanoven kurz pro jejich výkup v mincovně v poměru 1 půlgroš = 5 denárů
Pokud by se objevily ve městech, měly být ihned proraženy a tím znehodnoceny.


Polsko Svídnice, Krakov 1527, zákaz vývozu, půlgroš, Svídnice
1527-11 Odmítnutí privilegia pro Šliky Na zemském sněmu bylo uděleno Šlikům privilegium ražby mince.
Panovníkem však nebylo nikdy schváleno. Bylo pouze mlčky trpěno.
Ferdinand I. v listopadu 1527 toto právo šlikům odnímá.
JaM str.79 - uvádí datum odejmutí až 28.9.1528

Ferdinand I. Habsburský Čechy Jáchymov, Planá 1527,privilegium ražby, odmítnutí Jáchymov, Šlik, Planá
1527-12-23 Potvrzení všech privilegií Kremnici Potvrzení všech privilegií dříve přiznaných Kremnici Ludvíkem I. Jagellonským.
Privilegium, že jako jediná může razit minci, však již uděleno nebylo.
Ferdinand I. Habsburský Uhry Kremnice 1527, privilegia, Kremnice
1528 Privilegium ražby pro Hildesheim ppč_3 str.220 Německo Hildesheim 1528, privilegium ražby, Hildesheim
1528-01-12 Potvrzení všech privilegií Kremnici Potvrzení všech privilegií dříve přiznaných Kremnici ještě jednou. V Ostřihomi Ferdinand I. Habsburský Uhry Kremnice 1528, privilegia, Kremnice
1528-02-16 Nařízení o výměně svídnických grošů Na Piotrovském sněmu 15 - 16.2.1528 blo nařízeno, že se smějí vybírat svídnické groše v kurzu 13 svídnických = 12 dobrých.
Takto stažené mince se měly přemincovat na šestáky a na trojáky.
Proto byly opět otevřeny mincovny Krakov a Toruň


Polsko Svídnice, Velkopolsko, Kujavsko, Mazovsko 1528, výměna mince, svídnický groš, Svídnice, Krakov, Toruň
1528-02-16 Nařízení o otevření mincoven v Toruni a Krakově Na Piotrovském sněmu 15 - 16.2.1528 blo nařízeno, že se smějí vybírat svídnické groše v kurzu 13 svídnických = 12 dobrých.
Takto stažené mince se měly přemincovat na šestáky a na trojáky.
Proto byly opět otevřeny mincovny Krakov a Toruň


Polsko Krakov, Toruň 1528, Otevření mincovny, Toruň, Krakov
1528-06-26 Uzavření mincovny Svídnice JaM str.159 Ferdinand I. Habsburský Slezsko Svídnice 1528, uzavření mincovny, Svídnice
1528-09-13 Privilegium ražby pro Košice SNK1977_01 str. 5 Ferdinand I. Habsburský Uhry Košice 1528, privilegium ražby, Košice
1528-09-13 Dohoda se Šliky o mincování JaM str.94
Šlikové již razit minci nebudou, ale mohou se podílet na činnosti mincovny - DJM str.46
Ferdinand I. Habsburský Čechy Jáchymov, Planá 1528,privilegium ražby, Dohoda Jáchymov, Šlik, Planá
1528-11-06 Odmítnutí privilegia pro Šliky Definitivní odejmutí privilegia ražby Šliků
JaM str.79

Ferdinand I. Habsburský Čechy Jáchymov, Planá 1528,privilegium ražby, odmítnutí Jáchymov, Šlik, Planá
1528-11-30 Změna předpisu pro ražbu v Jáchymově Razilo se podle nařízení pro Erfurt
8 tolarů z erfurtské hřivny, ryzost 15 lotů
Předpis pro O.Gebharta a P.Tunkhera
JaM str.96, DJM str.49
Čechy Jáchymov 1528, reforma, Jáchymov, Tolar
1528-12 Začátek ražby Jáchymova pro Ferdinanda I. Někdy v prosinci začala v Jáchymově ražba mincí pro Ferdinanda I.
JaM str.94

Ferdinand I. Habsburský Čechy Jáchymov 1528,začátek ražby Jáchymov
1529-05-22 Zákaz používání svídnických půlgrošů v Prusku Tento zákaz však nebyl z důvodu nedostatku mince nikdy dodržen a půlgroše obíhaly až do roku 1562. Prusko Svídnice 1529, zákaz oběhu, půlgroš, Svídnice
1530 Zrušení mincovny v Bratislavě Pozastavena až do roku 1526
1526 - 30 sice pronajata, ale nerazila.
1530 byla mincovna zrušena a personál rozpuštěn
Ferdinand I. Habsburský Uhry Bratislava 1530, zrušení mincovny, Bratislava
1530 Ražba falešné mince na hradě Krásná Horka Ražba probíhala až do roku 1534 Uhry Krásná Horka 1530, falza
1530-02-18 Instrukce pro ražbu tolaru ve Vratislavi JaM str.159 Ferdinand I.Habsburský Slezsko Vratislav 1530,ražba mince, mincovna, Vratislav, tolar
1531 Začátek ražby haléřů Janem z Hardeka Razil na základě zakoupeného práva z roku 1524 Čechy Kladsko 1531, začátek ražby, haléř, Jan z Hardeka, Kladsko
1531 Začátek ražby denárů a obolů ve Smolníku Uhry Smolník 1531,1532, ražba, denár, obol, mincovna, Smolník
1532 Privilegium ražby pro město Donaworth ScGC str.396 Německo Donaworth 1532, privilegium ražby, Donaworth
1532-04-18 Instrukce pro ražbu mince ve Vratislavi Instrukce pro K.Sauermanna - staršího pro ražbu mince ve Vratislavi
MaB2009/2 str.23
Založena na vídeňské hřivně. Povolena ražba 3 gr, 1/2 gr a haléře. Ale 3 groš nebyl nikdy ražen.
Haléř měl mít na líci písmeno F a na rubu písmeno S. Razil se velmi krátkou dobu.
Z 1 vídeňské hřivny vyrazit 776 a 1/2 haléře.
NL2011/1 str.30
Ferdinand I.Habsburský Slezsko Vratislav 1532,ražba mince, mincovna, Vratislav
1533 Začátek ražby pr.grošů s letopočtem Kutná Hora K.Hora 1533, začátek ražby, pr.groš
1533-06-04 Souhlas s postavením nové minc. v Jáchymově Ferdinand I. vydal souhlas se stavbou nové budovy mincovny
29.6.1534 již byla většina provozních částí hotova
JaM str.97
Ferdinand I. Habsburský Čechy Jáchymov 1533, mincovna, Jáchymov, začátek stavby
1533-12-11 Mincovní řád Augsburského spolku Německo Augsburg 1533, minc.řád, Augsburg
1534 Založení spolku Tří měst Holandsko 1534 - 1583 - Deventer, Kampen a Zwolle razili společně mince (tzv.mince tří měst) Holandsko Deventer, Kampen, Zwolle 1534, spolek Tří měst, Deventer, Kampen, Zwolle
1534 Apelační soud ve věcech horních přesunut z Jihlavy do Jáchymova Čechy Jihlava, Jáchymov 1534, Apelační soud, Jihlava, Jáchymov
1534 Začátek ražby 3feniků v Erfurtu MaB2009/4 str.20 Německo Erfurt 1534, zač.ražby, 3fenik, Erfurt
1534-01-20 Instrukce pro ražbu saských mincí Došlo k sjednocení ryzostí v Sasku
Zákaz starší drobné mince, takže se zvýšila ražba feniků a 3 fenikových grošů
nemeš68
Ferdinand I. Habsburský Německo Sasko 1534, instrukce, Sasko, fenik
1534-01-23 Instrukce pro ražbu mincí v minc.Vídeň Instrukce pro T.Beheima - JaM str.160
podrobnosti nemeš57
Zavedení doppelsechser, 1/2 sechser, 2 fenik
Zrušen Fenik a Pfunder
Ferdinand I. Habsburský Rakousko Vídeň 1534, mincovna, Vídeň, instrukce, sechser, fenik, Pfunder, Beheim
1535 Začátek ražby děngy a kopějky Na mincovním obraze je jezdec s kopím. Na děnze jezdec s mečem. Ivan IV. Rusko 1535, začátek ražby, kopějka, Rusko
1535 Stanovení trestů pro falzátory Stanoveny nové tresty pro padělatele mincí na Moravě Čechy Morava 1535, právo, falzum
1535-02-01 Dohoda Ferd.I. vév.bav., Ulmu a Augsburgu o minci Dohoda o sjednocení ražeb mezi Ferdinandem I., vévodou bavorským a městy Ulm a Augsburg
Sjednocena ražba zlatníku, půlzlatníku i ostatních mincí - JaM str.160
21.4.1536 k němu přistoupilo i norimberské mincovní uskupení - nemeš65
Ferdinand I. Habsburský Rakousko Ulm, Augsburg, Bavorsko 1535, Dohoda o ražbě, Ulm, Augsburg, Bavorsko
1535-02-22 Minc.řád pro Rappenský minc.spolek Spolek měst Basilej, Freiburg, Kolmar, Breisach, Thann
Svaz jej přijal až 11.1535
nemeš64
Ferdinand I. Habsburský Německo Basilej, Freiburg, Kolmar, Breisach, Thann 1535, mincovní řád, Rappenský minc.spolek
1536-01-09 Mandát o přijímání mincí Mandát o přijímání všech mincí z těchto mincoven, takže to znamená, že v tomto období musely být v činnosti
také snz_02 str.158
Ferdinand I. Habsburský Uhry Kremnice, B.Štiavnica, Košice, Smolník, Bratislava, Vídeň 1536, Mándát, Kremnice, B.Štiavnica, Košice, Smolník, Bratislava, Vídeň
1536-04-21 Norimberské minc.uskupení přistoupilo k minc.řádu z 1.2.1535 nemeš65 Německo Norimberk 1536,1535, norimberské minc. uskupení, minc.řád, Ferdinand I.
1536-04-24 Mandát o přijímání mincí Mandát o přijímání všech mincí M.Korvína, Vlad.Jag., Ludv.Jag., a Ferdinada I. ze všech uherských mincoven Ferdinand I. Habsburský Uhry Uhry 1536, Mándát, Kremnice, B.Štiavnica, Košice,Smolník, Bratislava, Vídeň
1537-08-30 Privilegium ražby pro Šliky - podvrh S největší pravděpodobností se jedná o podvrh.
Šlikové obdrželi privilegium až od zemského sněmu 1520
Zikmund Lucemburský Čechy Jáchymov 1537, privilegium, Jáchymov, Šlik
1538 Obnovení činnosti mincovny Praha Čechy Praha 1538, obnova mincovny, Praha
1538 Snaha o obnovu mince v Uhrách snz_02 str.158 Ferdinand I. Habsburský Uhry 1538, reforma
1538-06 Nová mincovna v Jáchymově vyhořela JaM str.97 Ferdinand I. Habsburský Čechy Jáchymov 1538, mincovna, Jáchymov, konec ražby, požár
1539 Instrukce o ražbě penízků ve Vratislavi Zrno 0,250 a hmotnost 0,399g Slezsko Vratislav 1539, začátek ražby, peníz, Vratislav
1539 Začátek ražby tolarů v Praze JaM str.97 Ferdinand I. Habsburský Čechy Praha 1539, začátek ražby, tolar, Praha
1539-09-16 Mandát o zrušení smouvy se Šliky Ferdinand zrušil smlouvu mezi Šliky a P.Tunkhlerem o dodávkách zkušebních mincí do šlikovské pokladny.
Čili jim výrazně omezil práva.
JaM str.97
Ferdinand I. Habsburský Čechy Jáchymov 1539, Smloouva, Šlik, zkušební mince
1539-12-31 Minc.řád pro K.Sauermanna Skrb_3.str.9 Čechy 1539, minc.řád, Sauermann
154 Začátek ražby ve Vratislavi JaM str.159 Ferdinand I.Habsburský Slezsko Vratislav 1540,ražba mince, mincovna, Vratislav
1540 Začátek ražby haléřů Janem z Pernštejna Čechy Kladsko 1540, začátek ražby, kladský haléř, Jan z Pernštejna, Kladsko
1540 Ražba 1/2 tolarů ve Vratislavi Ražba probíhala velmi krátce - FoNu_1991_6/7 str.15 Ferdinand I. Habsburský Slezsko Vratislav 1540, zač.ražby, 1/2tolar, Ferdinand I., Vratislav
1540-01-27 Instrukce pro ražbu tolarů v Praze Změna hmotnosti tolaru na 29,4g a ryzosti na 0,930 JaM str.158 Ferdinand I. Habsburský Čechy Praha 1540, ryzost, tolar, Praha
1540-01-30 Povolení zřídit mincovnu na Moravě Bylo vydáno povolení ke zřízení mincovny, protože se na Moravě od 20. let nerazilo
Mincovna se měla řídit podle rakouského vzoru. Až do třicetileté války však nerazila
nus_01 str.142
Ferdinand I. Habsburský Čechy 1540, Zřízení mincovny, Morava
1541 Privilegium ražby mincí pro Freiberg ZBR1988/68 Německo Freiberg 1541, privilegium, Freiberg
1541 Privilegium ražby pro Lehnici Tolary začali razit ještě roku 1541 - FoNu_1991_6/7 str.17 Fridrich II. Slezsko Lehnice 1541, privilegium, Lehnice, tolar
1541-09-26 Nový šlikovský horní řád Schl str.25 Čechy Jáchymov 1541, horní řád, Jáchymov, Šlik
1542-06-09 Mincovní úmluva pro Sasko Snížení hodnoty zlatníkového groše na 24 saských grošů Německo Sasko 1542, mincovní úmluva, Sasko, kurz, zlatníkový groš
1543 Ražba pražských grošů v Jáchymově Ražba probíhala pouze v letech 1543 - 1544 - zbr1987/63 Ferdinand I. Habsburský Čechy Jáchymov 1543,1544, začátek ražby, Jáchymov
1543-06-17 Ražba prvních tolarů v K.Hoře Tolar navrhl Jan z Liboslavě již v roce 1535, ale až roku 1543 bylo podle tohoto návrhu raženo.
Od pražských se liší tvarem orla
JaM str.97
Hmotnost 28,93g, ryzost 0,931 - JaM str.159
Ferdinand I. Habsburský Čechy Kutná Hora 1543, začátek ražby, K.Hora, z Liboslavě
1544 Povolení otevřít mincovnu v Brně Mincovna však nebyla zřízena - MoM.49 Ferdinand I. Habsburský Morava Brno 1544, otevření mincovny, Brno
1544-09-29 Narovnání cen mezi Čechami a Moravou Ferdinand I. Habsburský Čechy 1544, Narovnání cen, Morava
1545-05-06 Instrukce o ražbě pro Vídeň Instrukce pro mincmistra Hartmanna
Zavedena ražba 1/4 zlatníku změna parametrů pro :
Dukát - 3,556g, ryzost 0,9895
Rakouský rýnský zlatý - 3,286g, ryzost 0,7639
JaM str.160
Ferdinand I. Habsburský Rakousko Vídeň 1545, instrukce, zlatník, ryzost
1545-07-02 Důlní řád královny Marie Také nařízení, jakým způsobem se mají kontrolovat drahé kovy Marie Rakouská Kastilská Uhry 1545, důlní řád
1545-09-25 Instrukce pro R.Puelarchera v Jáchymově 8 tolarů z erfurtské hřivny, ryzost 14 lotů a 8 grénů, hmotnost 29,37g
JaM str.135
DJM str.77 uvádí váhu tolaru 29.63g, půltolaru 14,62g, a čtvrtotlaru 7,31g
Přidělení značky R.Puelarcherovi (velbloudí hlava), dříve značil mince lilií M.Kempf
DJM str.78 Povolena odchylka 2 grény
Ze 100 hřiven musely být vybrány 3 mince a jejich celková odchylka nesměla překročit 0,914g
Ferdinand I. Habsburský Čechy Jáchymov 1545, Instrukce, Puellarcher, Jáchymov
1545-10-03 Definitivní odebrání všech minc.práv Šliků JaM str.121 Ferdinand I. Habsburský Čechy Jáchymov 1545, odnětí minc.práva, Šlik, Jáchymov
1546 Zákaz ražby pro Lehnici dp2007_1/2 str.84 Ferdinand I. Habsburský Slezsko Lehnice 1546, zákaz ražby, Lehnice
1546-06-12 Instrukce pro Vratislav Zavedena ražba slezského groše o ryzosti 896/1000 a hmotnosti 2,058g
1 slezský groš = 14 penízů
Současně zavedena ražba penízů a haléřů
Szhk103-104str.92
Ferdinand I. Habsburský Slezsko Vratislav 1546, zavedení ražby, groš, peníz, haléř, Vratislav
1547 Odejmutí práva razit mince pro Zhořelec 1547 bylo Zhořelci odejmuto právo ražby mince, protože razil velmi nekvalitní mince Slezsko Zhořelec 1547, odejmutí práva, Zhořelec
1547 Ukončení ražby ve Vratislavi Slezsko Vratislav 1547, konec ražby, Vratislav
1547-01-12 Nařízení o snížení ryzosti tolaru v Jáchymově Nařízení o snížení ryzosti tolaru z původních 931/1000 na 895/1000 (14 lotů a 6 grénů)
Také nařízení o zpřesnění vážení - JaM str.136
DJM str.89
Ferdinand I. Habsburský Čechy Jáchymov 1547, Ferdinand I., ryzost, Jáchymov
1547-01-12 Úprava obrazu na tolarech Do roku 1547 byl na tolarech bez vousů. Později s knírem - DJM str.90 Ferdinand I. Habsburský Čechy 1547, Ferdinand I., ikonografie, tolar
1547-08-23 Nařízení o minci Úprava kurzu groše
1 groš = 7 peněz (dříve to bylo 9 peněz)
Zemský sněm Čechy 1547, reforma, Zemský sněm, kurz, peníz, groš
1547-09-30 Smlouva o minci s českými stavy Smlouva uzavřena na dobu 15 let. Do té doby se v Kutné Hoře razily tyto mince :
Tolar - 925/100 a 28,93g
Pražský groš - 418/1000 a 2,845g
Bílý peníz - 395/1000 a 0,431g
Haléř - 176/1000 a 0,393g

Po tomto datu :
Tolar - 895/100 a 28,93g
Pražský groš - 422/1000 a 2,005g
Bílý peníz - 312/1000 a 0,384g
haléř - 172/1000 a 0,345g
Ferdinand I. Habsburský Čechy 1547, reforma, Ferdinand I., ryzost, K.Hora
1547-12-02 Zavedení ražby nového typu pr.groše Ražba menšího pražského groše (lev v kleci). Jáchymov podle tohoto nařízení nikdy nerazil.
JaM str.142, DJM str.88
Ferdinand I. Habsburský Čechy Jáchymov, K.Hora 1547, Ferdinand I., začátek ražby, pr.groš, Jáchymov, K.Hora
1548 Začátek ražby tolarů a půltolarů v Erfurtu Ražba probíhala až do roku 1555 - MaB2009/4 str.21 Německo Erfurt 1548,1555, zač.ražby tolar, Erfurt
1548-03-07 Prodej kremnické komory Ferdinandu I Marie Rakouská Kastilská Uhry Kremnice 1548, prodej komory, mincovna, Kremnice
1549 Ražby pro Kladsko v Salzburku 1549-1554 V letech 1549 - 1554 Kladsko nerazilo. Ražby razila salzburská mincovna
FoNu_1991_6/7 str.11
Slezsko, Rakousko Kladsko, Salzburg 1549, 1554, ražba, Kladsko, Salzburg
1549-03-27 Mincovní řád pro Sasko nemeš70 Německo Sasko 1549, mincovní řád, Sasko
1549-05-31 Mandát o zákazu tavení kvalitních mincí Zákaz tavení kvalitních mincí a předpis pro zrnění mědi.
Platil v celé římské říši.
nemeš75
Ferdinand I. Habsburský Německo 1549, Mandát, zákaz tavení
1549-09-28 Zavedení nové tolarové mince Nový tolar = 1/3 rýnského zlatého = 72 krejcarů
JaM str.160
Ferdinand I. Habsburský Rakousko 1549, zavedení ryzosti, ryzost,
1550 Nařízení o ražbě haléřů na Slovensku 1 haléř = 1/3 uherského denáru
Současně byl povolen vývoz kremnických mincí do rakouských zemí
snz_02 str.160
Snížení obsahu stříbra v uherském denáru z 29g na 28g ??? - snz_02 str.167
Ferdinand I. Habsburský Uhry 1550, reforma, zač.ražby, haléř
1551-07-28 Minc.řád pro rakouské a německé země Sjednocení ražeb na 72, 36, 20, 12, 10, 6, 3 a 1krejcar
Hlavním nominálem se stal tolar - 31,18g, ryzost 0,882
Ryzost všech mincí až po 6kr byla 0,882
V rakouských zemích začala ražba podle tohoto řádu až roku 1556
1553 - se v Uhrách začaly razit tolary a půltolary podle tohoto vzoru
JaM str.160
Používání kolínské hřivny, Pro rýnský zlatý stanovena ryzost 0,771, hmotnost 3,278g
Hlavním stříbrným nominálem se stal Guldiner = 72kr
Ferdinand I. dostal výjimku a mohl používat svoji titulaturu na mincích.
Součástí řádu byly i předpisy pro mincovní spolky (uvedeno samostatně)
nemeš79
Ferdinand I. Habsburský Rakousko, Německo 1551, minc.řád,krejcar
1551-07-28 Minc.řád pro rakouské a německé země 1 Rýnský zlatý = 28 albusů= 72 krejcarů = 244 feniků
Na mincích je říšské jablko s číslicí 28 (albus), 56 (půlabus)
Albus 3,077g, ryzost 0,312
Půlalbus 1,539g, ryzost 0,312
Fenik 0,34g, ryzost 0,343
nemeš79
Ferdinand I. Habsburský Rakousko, Německo Rýnský spolek 1551, minc.řád,krejcar, rýnský spolek
1551-07-28 Minc.řád pro rakouské a německé země 60 krejcar = 21 grošů = 84 malých grošů
Groš 2,349g, ryzost 0,437
Půlgroš 1,539g, ryzost 0,347
Malý grošík 0,847g, ryzost 0,312
Na všech je říšské jablko s hodnotou 21 (groš), 42 (půlgroš) a 84 (malý groš)
nemeš82
Ferdinand I. Habsburský Rakousko, Německo Horní sasko a Franky 1551, minc.řád,krejcar, Horní sasko a Franky
1551-07-28 Minc.řád pro rakouské a německé země 60krejcar = 32 markových grošů = 64 markových půlgrošů = 4 markové peníze = 256 markových feniků
Markový groš 1,856g, ryzost 0,378
Markový půlgroš 0,928g, ryzost 0,378
Markový peníz 0,6,496g, ryzost 0,882
Markový fenik 0,337g, ryzost 0,25
nemeš83
Ferdinand I. Habsburský Rakousko, Německo Braniborsko 1551, minc.řád,krejcar, Braniborsko
1551-07-28 Minc.řád pro rakouské a německé země 72 krejcar = 28 třístüberů
Povolena ražba měděných 1 Negenmanneke a 1/2 negenmanneke
4stüber 6,32g, ryzost 0,618
3stüber 3,07g, ryzost 0,938
2stüber 3,248g, ryzost 0,618
1 a 1/2stüber 3,11g, ryzost 0,465
1stüber 3,077g, ryzost 0,312
1/2 stüber 1,523g, ryzost 0,312
1/4 stüber 0,762g, ryzost 0,312
nemeš84
Ferdinand I. Habsburský Rakousko, Německo Nizozemská oblast 1551, minc.řád,krejcar, Nizozemí
1551-07-28 Minc.řád pro rakouské a německé země 60krejcar = 24 lübeckých šilinků = 48sundských šilinků = 96 sundských wittenů = 288 lübeckých feniků
Povolena ražba pomořanských a meklenburských feniků
Lübecký šilink 2,227g, ryzost 0,437
Sundský šilink 1,352g, ryzost 0,312
Sundský witten 0,735g, ryzost 0,312
nemeš85
Lübecký fenik 0,358g, ryzost 0,187
Povoleny drobné mince :
Tyrolský fenik 0,451g, ryzost 0,219, 300 feniků = 60 kr
Franský fenik 0,343g, ryzost 0,250, 252 feniků = 60 kr
Rakouský fenik 0,36g, ryzost 0,250, 240 feniků = 60 kr
Rýnský a Bavorský fenik 0,368g, ryzost 0,250, 210 feniků = 60 kr
Hallský a kostnický fenik 0,388g, ryzost 0,312, 180 feniků = 60 kr
Würtemberský a Bádenský fenik 0,416g, ryzost 0,312, 168 feniků = 60 kr
Rappenský fenik 0,425g, ryzost 0,312, 150 feniků = 60 kr
Štrasburský fenik 0,487g, ryzost 0,375, 120 feniků = 60 kr
Každý mincovní pán může razit libovolné počty haléřů
nemeš86
Ferdinand I. Habsburský Rakousko, Německo Dolní Sasko 1551, minc.řád,krejcar, Dolní sasko
1553 Začátek ražby tolarů na Slovensku Ražba tolarů a půltolarů probíhala podle rakouského mincovního řádu z roku 1551 - JaM str.160
Tolary se mohly razit z poloviny stříbra v mincovně - snz_02 str.161
Ražba byla zakázána 1556 - snz_02 str.162
Uhry Slovensko, Kremnice 1553,1556, tolar, začátek ražby, Slovensko
1553-07-03 Nařízení o ražbě tolarů podle vídeňského vzoru Nařízení, že na ražbu tolarů se musí použít polovina zmincovaného stříbra
nemeš107
Ferdinand I. Habsburský Rakousko 1553, ražba tolarů
1554-04-10 Zákaz ražby 3krejcarů Ferdinand I. zakázal ražbu 3 krejcarů ve Vídní, Linci a Celovci
nemeš110
Ferdinand I. Habsburský Rakousko Vídeň, Linec, Celovec 1554, zákaz ražby, 3krejcar
1555 Konec ražby tolarů a půltolarů v Erfurtu Ražba probíhala od roku 1548 - MaB2009/4 str. Německo Erfurt 1555, 1548, konec ražby tolar, Erfurt
1555 Privilegium ražby pro Ellwangen StGC str. 415 Německo Ellwangen 1555, privilegium ražby, Ellwangen
1555-01 Sjednocení kurzů v Německu Úmluva mezi městy Hildesheim, Göttingen, Hanover, Eimbeck, Northeim, Hameln a
několika vévodů z welfsko - brunšwické linie o sjednocení kurzů
1 tolar= 32 mariánských grošů = 9 Goslarských Scharfenů = 24 míšeňských grošů
1 mariánský groš = 9 míšenských feniků
1 míšeňský groš = 12 míšeňských feniků
Následně byla ještě provedena úprava 1 tolar = 36 mariánských grošů o 8 fenicích
nemeš105
Německo Hildesheim, Göttingen, Hanover, Eimbeck, Northeim, Hameln 1551, sjednocení kurzů, tolar, groš
1555-09-26 Zákaz ražby osobám bez dolů Ferdinand I. zakázal ražbu mincí všem pánům, kteří neměli vlastní stříbrné doly
nemeš110
Ferdinand I. Habsburský Rakousko 1555, zákaz ražby
1555-12-14 Patent o snížení ceny tolarů Snížení ceny tolaru z 70 na 68 kr
V platnost vstoupil 1.5.1556
nemeš106
Ferdinand I. Habsburský Rakousko 1555, kurz, snížení ceny, tolar
1555-12-16 Nařízení o přípravě ražby podle řádu z r.1551 Ferdinand I. nařídil svému synu arcivévodovi Ferdinandovi, aby zahájil přípravu
na ražbu podle nového mincovního řádu tak, aby se na začátku roku 1556
mohla spustit ražba podle řádu z roku 1551 (v Čechách se podle něj nerazilo)
nemeš106
Ferdinand I. Habsburský Čechy 1555, kurz, minc.řád, 1551
1555-12-19 Nařízení o přípravě ražby podle řádu z r.1551 Ferdinand I. nařídil svému synu arcivévodovi Ferdinandovi, aby zahájil přípravu
na ražbu podle nového mincovního řádu tak, aby se na začátku roku 1556
mohla spustit ražba podle řádu z roku 1551
Příkaz pro mincovny Vídeň, Linec, Celovec a Hall
nemeš106
Ferdinand I. Habsburský Rakousko Vídeň, Linec, Celovec, Hall 1555, kurz, mincovní řád, 1551
1556 Zač.ražby podle Minc.řádu z roku 1556 rak.zemích Sjednocení ražeb na 72, 36, 20, 12, 10, 6, 3 a 1 krejcar
Hlavním nominálem se stal tolar - 31,18g, ryzost 0,882
Ryzost všech mincí až po 6 kr byla 0,882
JaM str.160
Ferdinand I. Habsburský Rakousko 1556, minc.řád,krejcar, zač.ražby
1556 Zákaz ražby tolarů v Uhrách Ražba začala 1553
snz_02 str.162
Uhry 1556,1553, konec ražby, tolar, Uhry
1556-01-21 Zač.ražby podle Augsburského minc.řádu pro Kremnici 1 zlatý = 72 krejcarů
Dále povolena ražba 1/2 a 1/4 zlatého, uherských denárů a obolů
nemeš107
snz_05 str.67 však uvádí, že uherské stavy tyto ražby zakázaly
Ferdinand I. Habsburský Uhry Kremnice 1556, minc.řád,krejcar, zač.ražby, Kremnice
1557 Ražba v Krnově podle českého vzoru Or roku 1557 razili Hohenzollernové podle čekého vzoru - FoNu_1991_6/7 str.16 Slezsko Krnov 1557, ražba, Krnov, Hohenzollern
1557 Povolena ražba 1 a 1/2 denárů v Uhrách Povolena ražba 1/2 a 1 denárů
Velký groš = 8 denárů
Malý groš = 4 denáry
snz_02 str.162
Ferdinand I. Habsburský Uhry 1557, zač.ražby, denár
1559 Augsburgský mincovní řád - zrušení malých mincoven Zrušení malých mincoven v Římské říši.
Možná se jedná o ten samý řád z 15.8.1559
Ferdinand I. Habsburský Římská říše 1559, mincovní řád, Římská říše, Augsburg, zrušení mincovny
1559 Obnovení ražby v Těšíně V letech 1527 - 1559 nerazila - FoNu_1987_2 str.4, FoNu_1988_3 str.59
Od roku 1559 razila drobnou minci - FoNu_1991_6/7 str.16
Václav III. Těšínský Slezsko Těšín 1559,1527, zač.ražby, Těšín
1559-08-15 Mincovní řád pro Římskou říši Nový mincovní řád pro celou Římskou říši
Zavedení zlatníku, 30, 10, 5, 2 a 1/2, 2 a 1 krejcarů
Zavedení říšského dukátu = 104 Kr
Říšský zlatník 931/1000, hmtnost 24,62g
30, 10, 5 Kr 931/1000
2 1/2, 2 Kr 500/1000
1 Kr 380/1000
Řád byl založen na kolínské hřivně.
V rakouských zemích začal platit od 1.8.1560
České země až do 10.1561 tomuto řádu nepodléhaly
V Českých zemích i nadále platila pražská hřivna
nemeš121 uvádí datum 19.8.1559
Parametry mincí na nemeš123-124, kurzy nemeš129
Povolen oběh cizí mince v předem stanoveném kurzu
Stanoven kurz pro rýnský zlatý na 75 kr
Ferdinand I. Habsburský Římská říše Čechy, Morava, Slezsko, Římská říše 1559, mincovní řád, Římská říše, kolínská hřivna
1559-08-15 Zkušební mincovní řád Určoval způsob provádění kontrol jakosti mincí a byl doplňující součástí mincovního řádu z roku 1559
Povinnost pro mincovny vlastnit skříňku do které se z každého díla odloží
od zlatníku až po 5 kr po jedné minci. Mince tam měl ukládat vardajn.
U zlatých mincí povolena odchylka 0,5 grénu, jinak se musely rozstřihnout
a vrátit do výroby. U stříbrných mincí to byl 1 grén
Upravena mzda tovaryšů
Vydán seznam zkušebních krajů
nemeš141 - 153
Ferdinand I. Habsburský Římská říše Čechy, Morava, Slezsko, Římská říše 1559, zkušební mincovní řád, Římská říše, kolínská hřivna
1560-08-01 Začátek platnosti augsburského řádu v rakouských zemích Začátek platnosti augsburského mincovního řádu z roku 1559 Ferdinand I. Habsburský Rakousko 1560,1559, augsburský řád,
1561 Zákaz ražby mincí v Chebu Pravděpodobně pro nedodržení předpisů Ferdinand I. Habsburský Čechy 1561, zákaz ražby, Cheb
1561 Začátek ražby početních peněz Na mici bylo vyraženo korunované F Čechy 1561, početní peníze, začátek ražby
1561-08-01 Začátek platnosti Mincovního řádu pro Římskou říši v Čechách popis mincí je na nemeš194
Také NS16 str.109
Ražba podle tohoto řádu začala až 1.1.1562 - DJM str.94 Zde je také tabulka

Ferdinand I. Habsburský Čechy 1561, mincovní řád, Římská říše
1561-10 Mincovní řád pro Římskou říši - rozšířen i na Země Koruny České Nový mincovní řád z roku 1559 pro celou Římskou říši byl založen na kolínské hřivně.
České země až do 10.1561 tomuto řádu nepodléhaly.
V Českých zemích i po rozšíření nadále platila pražská hřivna.
Mince mají svoji hodnotu uvedenou v v říšském jablku.
Mince se však začaly razit až po schválení sněmu v roce 1562

Ferdinand I. Habsburský Čechy 1561, mincovní řád, Římská říše, kolínská hřivna
1562 Ukončení ražby v mincovně Linec Mincovna zrušena 23.8.1562
nemeš160
Rakousko Linec 1562, ukončení ražby, Linec
1562-01-01 Začátek ražby podle zlatníkové měny I když reforma pro české země vstoupila v platnost již roku 1561, tak ražba mincí započala až po schválení sněmem. Český sněm Čechy 1562, reforma, Zlatník, začátek ražby, Sněm
1562-04-10 Mandát o výměně mince Výměna mince musela proběhnout nejpozději do 16.10.1562 Ferdinand I. Habsburský Čechy 1562, výměna mince
1562-08-23 Zrušení mincovny Linec nemeš160 Rakousko Linec 1562, zrušení mincovna Linec
1563 Začátek ražby císařské mince ve Vratislavi MaB2009/2 str.23 Ferdinand I.Habsburský Slezsko Vratislav 1563,ražba mince, mincovna, Vratislav
1564 Zač.ražby 1 a 1/2guldenthalleru v Krnově dop1986_33_35 str.3 Slezsko Krnov 1564, zač. ražby, guldenthaller, Krnov, Enders
1565 Začátek používání padacího raz.stroje v Kremnici Uhry Kremnice 1565, padací razící stroj, Fallwerk, Kremnice
1565-09-22 Rytí razidel pro Jáchymov ve Vídni V období 20.2. - 22.9.1565 ryl pro Jáchymov razidla Niclas Milicz. Jeho razidla jsou charakteristická mělkou ražbou.
Po tomto datu se razidla ryla ve Vídni - DJM str.103
Maxmilián II. Čechy Jáchymov, Vídeň 1565, rytec, Jáchymov, Vídeň
1566 Reforma - zavedení kolínské marky v Prusku Z jedné kolínské marky (233,856g) má být vyraženo 9 tolarů Německo Prusko 1566, mincovní řád, kolínská marka, tolar
1566-05-30 Říšský sněm v Augsburgu Schválena úprava mincovního řádu
Přešlo se na kolínskou hřivnu a opětovně se zavedly tolary
1 tolar 29.232g, ryzost 0,889 = 68 kr
1/2 tolar 14,61g, ryzost 0,889
1/4 tolar 7,308g, ryzost 0,889
nemeš162
Zrušení 5 a 2a1/2 krejcarů
Další podrobnosti na nemeš164 - 167
Německo Augsburg 1566,říšský sněm, Augsburg, minc.řád,tolar
1567 Přizpůsobení ražbeb Salcburku augsburskému minc. řádu Jan Jakub Khuen-Belasy Rakousko Salcburk 1567,Salcburk, Augsburský minc.řád, Khuen-Belasy
1567 Vyhořelo Jílové V tomto roce vyhořelo Jílové. Takže ustala těžba zlata a tudíž i ukončena činnost mincovny.
Roku 1735 byly doly definitivně zatopeny
VnS1920_04 str.87
Čechy Jílové 1567, mincovna, Jílové, konec ražby
1568 Otevření mincovny ve Skočově FoNu_1987_2 str.4 Slezsko Skočov 1567, zač.ražby, Skočov
1569 Ražba drobné mince v Bielsku Nepotvrzeno - FoNu_1988_3 str.59 Slezsko Bielsko 1569, 1570, zač.ražby, drobná mince, Bielsko
1569 Omezení pro polské kupce Polští kupci mohli pouze do měst s právem skladu a to nejdál po hranici s Uhrami.
To mělo sloužit k omezení pohybu polské mince - snz_02 str.163
Maxmilián II. Habsburský Uhry 1569, mandát, obchod, cizí mince
1569-08-07 Začátek ražby v Českých Budějovicích Někdy mezi 4.8..- 7.8.1569 začala razit mincovna v Českých Budějovicích Maxmilián II. Habsburský Čechy České Budějovice 1569, začátek ražby, České Budějovice
1569-09-03 Otevření mincovny ve Vídni Znovuotevřena mincovna ve Vídni. Razila podle řádu z roku 1524
Předpis pro rakouský tolar 28,82g a ryzost 0,895
nemeš176
Maxmilián II. Habsburský Rakousko Vídeň 1569, otevření mincovna Vídeň, minc.řád 1524, tolar
1569-09-07 Mandát na obnovení minc.Košice Mandát pro spišskou komoru, že je v její pravomoci obnovit mincovnu v Košicích Maxmilián II. Habsburský Uhry Košice 1569, mandát, mincovna, Košice
1569-11-18 Mandát na zákaz vývozu kovů a dovozu cizí mince Maxmilián II. Habsburský Uhry 1569, mandát, vývoz kovů, cizí mince
1570 Nutnost ražby v Saalfeldu Zákaz ražby pro majitele oprávnění, kteří neměli vlastní zdroj stříbra v jiných mincovnách, než v Saalfeldu.
Bylo často porušováno.
- zbr1975_16
Říšský sněm Německo Sasko, Saalfeld 1570, zákaz ražby , Saalfeld
1571-04-08 Sasko se připojilo k minc.řádu z r.1566 Došlo také ke snížení ryzosti saského tolaru z 0,963 na 0,899
nemeš172
Německo Sasko 1571, minc.řád, přípojení, Sasko, ryzost, saský tolar
1572 Zač. ražby 4krejcarů a tolarů v Těšíně FoNu_1988_3 str.59 Václav III. Těšínský Slezsko Těšín 1572 zač.ražby, 4krejcar, tolar Těšín
1573 Mincovní řád pro Slezsko 1 slezský tolar = 24 císařských grošů = 36 slezských bílých peněz = 72 kr - dp2007_1/2 str.86 Maxmilián II. Habsburský Slezsko 1573, minc.řád , Slezsko
1573-01-28 Začátek ražby bílých grošů 1573 - začátek ražby bílých grošů
1 tolar = 30 bílých grošů
Hmotnost 2,005g, ryzost 422/1000
szhk_130 str.248
Maxmilián II. Habsburský Čechy 1573, bílý groš, začátek ražby
1573-01-28 Zrušení zlatníkové měny a návrat k tolarové Byla kvůli neustálým protestům zrušena zlatníková měna, a vrátilo se opět k tolarové.
Současně bylo rozhodnuto o ražbě bílých grošů.
1 tolar = 28,82g, ryzost 895/1000 - szhk_130 str.248
Maxmilián II. Habsburský Čechy 1573, zrušení , zlatníková měna, tolarová měna
1573-03-15 Zrušení minc.řádu z 1566 Vráceno k mincovnímu řádu z roku 1524 Maxmilián II. Habsburský Rakousko 1573, zrušení , mic.řád 1566,1524
1573-03-17 Obnova ražby tolarů v Čechách nemeš195
Zrušení zlatníkové měny podle řádu z roku 1561 - DJM str.95
Maxmilián II. Habsburský Kutná Hora K.Hora 1573, začátek ražby, tolar
1573-05-07 Příkaz k zastavení ražby podle zlatníkové měny Příkaz k ražbě bílých peněz a haléřů
V Jáchymově i nadále používali erfurtskou hřivnu
DJM str.95
Metrologie je na DJM str.96
Maxmilián II. Habsburský Čechy Jáchymov 1573, konec ražby, zlatníková měna, 1561
1574 Zavedení ražby velké tolarové mince tzv.Löseru Velká stříbrná mince ražená v násobcích tolarů. Razila se asi do roku 1589 - zbr1991_77 Július brunšvický Německo Brunswick 1574,Lösr, Július, tolar
1574 Začátek ražby tolarů v Těšíně Průměr 42mm, hmotnost 29g.
FoNu_1987_2 str.4,FoNu_1991_6/7 str.24
Václav III. Těšínský Slezsko Těšín 1574, zač.ražby, tolar, Těšín
1574 Ukončení ražby v Těšíně Přerušil činnost kvůli neustálým sporům s Vídní
FoNu_1987_2 str.4
Václav III. Těšínský Slezsko Těšín 1574, kon.ražby, Těšín
1574 Zákaz dovozu polské mince do Uher Zákaz dovozu polské mince
Zákaz výměny dukátů a tolarů za polskou minci
snz_02 str.163
Uhry 1574, mandát, obchod, polsko, tolar
1574-02-15 Nařízení o používání mincmistrovských značek Nařízení používat mincmistrovské značky pro Jáchymov, České Budějovice, Prahu a Kutnou Horu Čechy Jáchymov, Kutná Hora, České Budějovice, Praha 1574, začátek používání mincmistrvských značek, Praha, Jáchymov, Č.Budějovice, K.Hora
1574-06-30 Přidělení značky H-S Košicím a začátek ražby Značka H-S (Hungaria Superior) byla zvolena z důvodu obav před obsazením Košic a tedy i nuceným přesídlením mincovny. Pak by bylo nutné i změnit značku. V případě této obecné značky by k žádné změně nemuselo dojít.
ZBR1989/72
snz_02 str.136 uvádí již od 15.6.1574
Uhry Košice 1574, přidělení značky, začátek ražby, mincovna Košice
1575 Nařízení o ražbě drobné mince v Uhrách Nařízení, aby se tolary razily ze 75% a drobná mince z 25% (7lotová) zmincovaného stříbra.
snz_02 str.169
Uhry 1575, nařízení, drobná mince, tolar
1575-09-29 Otevření mincovny v Potosí num_1996_1 str.8 Bolívie Potosí 1575, začátek ražby, mincovna, Potosí, Bolívie, real
1576 Začátek ražby bílých grošů v Č.Budějovicích Maxmilián II. Habsburský Čechy České Budějovice 1576, bílý groš, začátek ražby, České Budějovice
1576-07-11 Mincovní řád 17.5.1576 - 11.7.1576 - nový mincovní řád.
Snížení ryzosti na 14lotů
Pro Moravu a Slezsko platil až od 30.7.1576
Maxmilián II. Habsburský Čechy 1576, mincovní řád, ryzost,
1576-07-11 Začátek ražby malých grošů Malý groš = 1/2 bílého groše
nemeš195
Maxmilián II. Habsburský Čechy 1576, malý groš, začátek ražby
1576-07-30 Mincovní řád z 11.7.1576 rozšířen i na Moravu a Slezsko 17.5.1576 - 11.7.1576 - nový mincovní řád.
Snížení ryzosti na 14lotů
Pro Moravu a Slezsko platil až od 30.7.1576
Maxmilián II. Habsburský Čechy 1576, mincovní řád, ryzost,
1577 Založení úřadu Probačního mistra Pracuje souběžně se zemským prubířem a vardjany, ale v případě jejich sporu má rozhodčí právo
Úřad byl zrušen někdy po bitvě na Bílé Hoře
Čechy 1577, založen úřad , Probační mistr
1577 Začátek ražby malých grošů v Českých Budějovicích 240 kusů z 1 hřivny o ryzosti 6 lotů a 1 kvintík - VnS1921_06 str.136 Maxmilián II. Habsburský Čechy České Budějovice 1577, malý groš, začátek ražby, České Budějovice
1577-05-25 Zahájení ražby malých grošů 25.4.1577 Rudolf II. povoluje ražbu mince s českým nápisem maley Gross
Nejprve je ryl J.z Řásné, později M.Stolz - VnS1919_01_02 str.41
28.6.1619 - ukončení ražby malých grošů
Rudolf II. Habsburský Čechy 1577, zahájení ražby, malý groš
1578 Ukončení ražby peněz s titulem Maxmiliána II. Ještě na jaře tohoto roku se razily mince s jeho titulem - skrb_3 str.53 Kutná Hora K.Hora 1578, konec ražby, K.Hora, Maxmilián II.
1578-02-03 Připraveny razidla pro 1,1/2,14tolar, a b.groš skrb_3 str.53 Kutná Hora K.Hora 1578, konec ražby, K.Hora, tolar, b.groš
1578-02-22 Instrukce pro Šatného o m.groších Nařízení pro Šatného, jak má vypadat obraz malých grošů - VnS1921_06 str.137 Kutná Hora K.Hora 1578, nařízení, K.Hora, Šatný, malý groš, ikonografie
1579 Zavedení trestu smrti upálením pro falzátory Pravděpodobně i pro rakouské země
NL4/1947
Čechy 1579, právo, falzum
1580 Ražba prvních tolarů v Praze V letech 1580, 1585 občasná ražba tolarů. Pravidelná od roku 1587 - zbr1987/63 Čechy Praha 1580,1858,1587 začátek ražby, tolar, Praha
1580 Nařízení o ražbě drobné mince V létě 1580 - Nařízení, aby se ve všech říškých mincovnách razily vždy tolary z 1/2 stříbra a z druhé drobné mince
skrb_3 str.91
Rudolf II. Habsburský Čechy, Rakousko 1580, nařízení, ražba, tolar
1581-12-07 Potvrzení minc. práva pro Rožmberky Rudolf II. Habsburský Čechy 1581, privilegium, Rožmberkové
1582 Ražba haléřů v K.Hoře V tomto roce se razily haléře pouze z jednoho verku o vánocích - skrb_3 str.95 Rudolf II. Habsburský Kutná Hora K.Hora 1582, ražba haléřů, K.Hora
1583 Rozpuštění spolku Tří měst Holandsko 1534 - 1583 - Deventer, Kampen a Zwolle razili společně mince (tzv.mince tří měst) Holandsko Deventer, Kampen, Zwolle 1583, spolek Tří měst, Deventer, Kampen, Zwolle
1584 Ceny za zhotovení razidel Ceny někdy v tomto období
Za pár tolarových razidel - 30 bílých grošů
Za kolek pro bílý groš a malý groš - 15 malých grošů
Za kolek na bílý peníz - 5 malých grošů
DJM str.119
Čechy Jáchymov 1584, ceny za razidla, Jáchymov
1584-06-04 Instrukce pro P.Hoffmanna a B.Dürlebera v Jáchymově Měl razit podle stejných parametrů, jako jeho předchůdce - DJM str.115
Ryzost tolaru a jeho dílů 895/1000
Hmotnost
Tolar - 28,87g, 1/2 tolar - 14,43g , 1/4 tolar - 7,22g
Bílý groš - 422/1000 a 2g
Malý groš - 391/1000 a 1,052g
Bílý peníz 312/1000 a 0,383g
1 tolar = 30 bílých grošů = 60 malých grošů = 210 bílých peněz
Čechy Jáchymov 1584, instrukce, Hoffmann, Jáchymov
1585 Úprava kurzu uh.denáru v rakousích 1 uherský denár = 2 a 1/2 vídeňského feniku - snz_04 str.60 Rakousko 1585, kurz, uh.denár, víd.fenik
1586 Devalvace polských mincí Byla provedena devalvace polských mincí
1 groš = 2,5 uherského denáru, 1/2 groš = 1 uherský denár
snz_02 str.165
Uhry 1586, devalvace, polsko, kurz, groš
1587 Nový typ tolarů Došlo ke změně obrazu tolaru. Nyní je použit stojící panovník a heraldický orel
Řezačem byl Wolf Wirth - zbr1987/63
Čechy 1587, typologie, změna typu, tolar, Wirth
1588 Nařízení o zmincování stříbra v Pražské mincovně Nařízení, že veškeré stříbro dovezené Bartolomějem Albrechtem (kupcem v Norimberku) musí být zmincováno v Pražské mincovně
nuz1939/28 str.188
Rudolf II. Čechy Praha 1588, nařízení, mincovna Praha, B.Albrecht
1588 Začátek ražby tolarů v Praze Řezal je Michal Štolz - VnS1920_04 str.114 Čechy Praha 1588, začátek ražby, tolar, Praha
1590 Ražba tolaru tří císařů Razidla ryl Z.Kempf - DJM str.119 Čechy 1590, Tolar tří císařů, Kempf
1592 Instrukce pro ražbu mincí z Albrechtova stříbra v Pražské mincovně Instrukce o ražbě mince ze stříbra dovezeného Bartolomějem Albrechtem (kupcem v Norimberku) musí být zmincováno v Pražské mincovně pro L.Erckera a D.Enderleho Rudolf II. Habsburský Čechy Praha 1592, nařízení, mincovna Praha, B.Albrecht, Ercker, Enderle
1592 Mandát o minci púro Uhry Snížení hodnoty polských mincí
3 groš = 8 denárů, 4 groš = 12 denárů, 1 polský groš = 2 a 1/2denáru
Polský půlgroš = 1 denár
snz_03 str.75
Rudolf II. Habsburský Uhry 1592, nařízení, polská mince, Uhry
1593-05-14 Instrukce pro W.Herolta Nařízení razit 8 a 53/80 tolaru z pražské hřivny o ryzosti 14lotu a 4grény - skrb_3 str.56 Rudolf II. Habsburský Čechy Kutná Hora 1593, instrukce, K.Hora, Herolt, ryzost
1596 Uzavření mincovny Rychleby dp2007_1/2 str.85 Rožmberkové Slezsko Rychleby 1596, uzavření mincovna Rychleby
1596 Začátek ražby 3.krejcarů v Těšíně dp2007_1/2 str.86 Slezsko Těšín 1596, zač.ražby, 3krejcar, Těšín
1597 Ukončení ražby v Těšíně dp2007_1/2 str.86 Slezsko Těšín 1597, kon.ražby,Těšín
1598 Ražba dukátů a 3dukátů v Kluži 1598,1604 - 1605 razila dukáty a 1605 3 dukáty pro Rudolfa II. - Mab2012/2 str.20 Rudolf II. Habsburský Rumunsko Kluž 1598, 1604, 1605, mincovna Kluž, ražba, dukát, Rudolf II.
1598 Ražba dukátů a tolarů v Baia Mare 1598 - 1608 razila 5 a 10 dukáty, tolary a půltolary pro Rudolfa II. - Mab2012/2 str.20 Rudolf II. Habsburský Rumunsko Baia Mare 1598, 1608, mincovna Baia Mare, dukát, tolar, Rudolf II.
1599 Kopě Rychleb i s mincovnou dp2007_1/2 str.85 Jáchym Bedřich Slezsko Rychleby 1599, vlastník, mincovna, Rychleby, Jácham Bedřich
1600 Začátek ražby dukátů v Rychlebách dp2007_1/2 str.86 Jáchym Bedřich Slezsko Rychleby 1600, zač.ražby, dukát Rychleby
1600 Sněm ve Znojmě Ustanovil nový kurz
1 tolar = 70 kr = 2 rýnské zlaté - MOB str.31
Morava Znojmo 1600,sněm, kurz, tolar,krejcar,rýn.zlatý
1600-04-15 Změna tvůrce kolků v K.Hoře Převedena výroba kolků z dílny J.z Řásné na H.Klementa, který se osamostatnil. Kolky ryl již dříve po smrti J.Vodičky, ale v dílně J.z Řásné - skrb_3 str.100 Rudolf II. Habsburský Čechy Kutná Hora 1600, změna řezače, K.Hora, Klement
1601 Uzavření většiny polských mincoven Uzavřena většina mincoven v Polsku
moneta.vir.pl
Polsko 1601, konec ražby,
1601 Ražba tolarů pro Schwarzburg v Erfurtu Razila do roku 1609 - MaB2009/4 str.21 Německo Erfurt, Schwarzburg 1601,1609, zač.ražby, tolar, Swarzburg, Erfurt
1602-11-02 Sjednocení obrazu na Tolarech Roku 1602 došlo k sjednocení obrazu na tolarech. Pro Prahu a K.Horu je řezal H.K.Greutler.
O rok později pro Č.Budějovice . Jáchymov měl svého řezače, takže Greutler je řezal pro Jáchymov až a od 1606 (1607)
Panovníkovi přibyl plnopvous, Abbondiův orel byl nahrazen heraldickým bez meče a žezla - DJM str.116
VnS1923_09 str.219
Rudolf II. Čechy 1602, sjednocení obrazu, tolar
1603 Začátek ražby tolarů s divým mužem v Erfurtu MaB2009/4 str.21 Německo Erfurt 1603, zač.ražby tolar, Erfurt
1603 Obnovení ražby v Těšíně Mincovna nerazila od roku 1597. Ražba následně probíhala až do roku 1613 - dp2007_1/2 str.86 Slezsko Těšín 1603, zač.ražby, Těšín
1603 Začátek ražby tolarů podle nového vzoru z r.1602 Začátek ražby podle instrukce z 2.11.1602 - skrb_3 str.57 Rudolf II. Čechy Kutná Hora 1603,1602, sjednocení obrazu, tolar, zač.ražby, K.Hora
1603-08-29 Ražba 60krejcarových guldenův Erfurtu 29.8.1603 - 5.9.1603 se vyrazily z tolarových razidel asi 200 kusů 60 krejcarových guldenů MaB2009/4 str.21 Německo Erfurt 1603, zač.ražby krejcar,gulden ,Erfurt
1604 Ražba malého groše ve zlatě V tomto roce se razily malé groše i ve zlatě - skrb_3 str.65 Rudolf II. Habsburský Čechy Kutná Hora 1604, ražba, malý groš, zlato, K.Hora
1604 Ražba malého groše a bílého groše na razícím stroji v Praze Byla provedena zkušební ražba na razícím stroji - Skrb str.424 Rudolf II. Habsburský Čechy Praha 1604, postup, ražba, malý groš, b.groš, zkouška, Praha
1606-12-12 Instrukce pro C.Lengeleldera v Jáchymově Snížení jakosti tolarů a jejich dílů z 895/1000 na 889/1000
Hmotnost Tolar - 29,14g, 1/2 tolar - 14,57g, 1/4 tolar - 7,29g
DJM str.115
Přiřazena značka lví hlavy v oválu s vyplazeným jazykem - DJM str.121
Čechy Jáchymov 1606, instrukce, Lengefelder, Jáchymov
1607-07-07 Palatinát pro Karla z Liechtensteina Součásti palatinátu bylo i mincovní privilegium. To však bylo využito až roku 1614.
zbr1988/65,MOB str.63
Rudolf II. Habsburský Čechy, Morava Olomouc 1607, privilegium, palatinát, Liechtenstein
1608 Začátek ražby tolarů a jejich dílů a dukátů v Těšíně Razil tolary, půltolary a dukáty (stejnými razidly, jako tolary). Ražba probíhala až do roku 1611 - FoNu_1987_2 str.5 Adam Václav Těšínský Slezsko Těšín 1608,1611 zač.ražby, tolar, dukát, Těšín
1608-01-05 Privileg.ražby pro olomoucké biskupy S privilegiem bylo současně i uděleno povolení o přesunutí mincovny z Podivína do Kroměříže
zbr1988/65,nus_01 str.165
Rudolf II. Habsburský Čechy, Morava Olomouc, Podivín, Kroměříž 1608, privilegium, Olomouc, Podivín, Kroměříž, přesunutí mincovny
1608-12-20 Udělení opavského vévodského titulu K.z Liechtenšteina I když privilegium ražby získal již 7.6.1607, tak jej využil až když se stav vévodou v 4.1.1614 - FoNu_1987_2 str.22 Matyáš Habsburský Slezsko Opava 1608, titul vévoda, Opava, Liechtenštejn
1609 Konec ražby tolarů pro Schwarzburg v Erfurtu Razila od roku 1601 - MaB2009/4 str.21 Německo Erfurt, Schwarzburg 1609, 1601, kon.ražby, tolar, Swarzburg, Erfurt
1609 Ražba 6tidukátů v Praze dp_1969/1 str.41 Čechy Praha 1609, začátek ražby, Praha, Dukát
1611 Ražba haléřů, trojníků a 3kr. ve Skočově V období 1611 - 1613 mincmistr C.Cantor - FoNu_1987_2 str.5 Adam Václav Těšínský Slezsko Skočov 1611, 1613, začátek ražby, haléř, trojník, krejcar, Skočov
1611-11-23 Zrušení mincovny v Českých Budějovicích Čechy České Budějovice 1611, zrušena mincovna, České Budějovice
1612 Znovuotevření minc. Bratislava Mincovna sice byla znovu otevřena, ale žádné ražby se nepotvrdily Uhry Bratislava 1612, obnovení ražby, Bratislava
1613 Začátek ražby mincí v Kroměříži Někdy se uvádí rok 1614. Ražba sice probíhala v mincovně Olomouc, ale ta tou dobou byla přemístěna do Kroměříže.
Také nus_01 str.165
Čechy Kroměříž, Olomouc 1613, začátek ražby, Kroměříž, Olomouc
1613 Ražba falešné mince v K.Hoře Dopaden Erazim Mara z Valksdorfa, který razil cínové tolary
Skrb str.116
Čechy Kutná Hora 1613, falzum, K.Hora, tolar, E.Mara
1614 Dohoda o ustanovení zemského prubíře Skrb.112 Čechy, Rakousko 1614, prubíř,
1614 Ražba mincí bez letopočtu v Olomouci Pokud na olomouckých mincích není letopočet, a chybí i knížecí titul, měly by tyto ražby spadat do období 1614 - 1619
nus_01 str.168
Čechy Olomouc 1614,1619, ikonografie, datování, olomouc
1614 Zákaz braní malých peněz skrb str.1614 Čechy 1614, obchod, zákaz oběhu, m.peníz
1614 Ražba falešné mince okolo N.Jíčína Okolo 1614 razil v okolí Nového Jíčína a Meziříčí Kašpar Roth falešnou minci.
Je možné, že s tím souvisí nález z jeskyně Na Kotouči u Štramberka
Skrb str.116
Morava Nový Jíčín, Valašské Meziříčí 1614, falzum, N.Jíčín, Meziříčí, Roth
1614 Ražba haléřů v letech 1614,1615 a 1617 Haléře se razily pouze v této době a někdy chybí písmena R-B - Skrb str.125 Matyáš II. Habsburský Čechy Kutná Hora 1614,1615,1617, ražba, haléř
1614 Začátek používání válcovacích strojů v Št.Hradci Skrb str.252 Rakousko Štýrský Hradec 1614, technologie, zač.použití, válcovací stroj, Št.Hradec
1614 Obnovení ražby v mincovně Opava FoNu_1995_10/11 str.34 Karel z Liechtensteina Slezsko Opava 1614,zač.ražby, Opava, Liechtenstein
1615 Mincovní právo pro Trautsony Toto právo bylo uděleno za nejasných okolností.
Původně razili ve Vídni. Pak jej pak využívali neoprávněně i v letech 1617 - 1620.
Razili např. tlustý 4 tolar 1617, násobky tolarů 1617 a dvoutolary 1620
zbr1978_28
Matyáš Habsburský Rakousko 1615, privilegium, Trautson, rodovka, 4dukát
1615 Dohoda o navýšení ražby drobné mince Skrb.112 Čechy, Rakousko 1615, navýšení ražby, drobná mince
1616 Ražba širokých tolarů v K.Hoře a úprava kurzu 1 tolar = 90 krejcarů
1 dukát = 2 kopy míšeňských grošů a 10 kr
Skrb.114
Kutná Hora K.Hora 1616, kurz, ražba tlustých tolarů
1618-06-25 Mincovna v K.Hoře byla obsazena stavy Byla provedena změna osazenstva - Skrb str.143 Stavy Kutná Hora K.Hora 1618, obsazení mincovny, Stavy, K.Hora
1619 Snížení ryzosti haléřů Snížení ryzosti na 1 lot 3 kv. 1 pen. Čechy 1619, haléř, ryzost
1619 Zavedení krejcarové a tolarové měny v Uhrách Uhry 1619, tolar, krejcar
1619-05-15 Úprava mince Hlavní jednotkou byla stanovena pražská hřivna, ze které se mělo zmincovat :
31 a 3/4 - 24 krejcarů - ryzost 10 lotů
54 a 1/4 - 24 krejcarů - ryzost 8 lotů a 2 kvintíky
172 - 3 krejcarů - ryzost 6 lotů a 3 kvintíky
302 - 1 krejcarů - ryzost 5 lotů
717 - bílých peněz - ryzost 3 loty a 2 kvintíky
828 - malých peněz - ryzost 1 lotů a 3 kvintíky
Skrb.145
Čechy 1619, reforma, ryzost, krejcar
1619-06-28 Ukončení ražby bílých a malých grošů a zač.ražby krejcarů 28.6.1619 - ukončení ražby malých a bílých grošů
Začátek jejich ražby 25.4.1577 Rudolf II.
29.6.1619 - nařízení o ražbě 24, 12, 3 a 1 kr. Dále je povolena ražba bílých peněz a malých peněz - Skrb str.148
České stavy Čechy 1619, ukončení ražby, malý groš, bílý groš
1619-10 Začátek ražby v Brně a Olomouci Znovuotevření mincoven Brno a Olomouc.
Do Olomouce byla přemístěna mincovna z Kroměříže - zbr1988/65,MoM.57
Čechy Brno, Olomouc, Kroměříž 1619, začátek ražby, Brno, Olomouc
1619-10-08 Snížení ryzosti v Jáchymově Skrb str.155 Čechy Jáchymov 1619, ryzost
1620 Uzavření mincovny Rychleby dp2007_1/2 str.87 Slezsko Rychleby 1620, kon.ražby, Rychleby
1620-02-22 Instrukce pro ražbu mincí G.Bethlena v Kremnici Ražba podle této instrukce začala asi 6.1620 - MaB2011/1 str.17 Gabriel Bethlen Uhry Kremnice 1620, instrukce, Bethlen, Kremnice
1620-02-22 Začátek ražby mincí G.Bethlena Ražba podle instrukce z 22.2.1620 - MaB2011/1 str.17 Gabriel Bethlen Uhry Kremnice 1620, instrukce, Bethlen, Kremnice
1620-03-14 Nařízení o ražbě tolarů v Praze Nařízena změna obrazu. Bylo jich vyraženo velmi málo - Skrb str.174 Čechy Praha 1620, změna ikonografie, Praha, Tolar
1620-05-11 Usnesení generálního sněmu o kurzu zlaté a stříbrné mince v Čechách MaM.66 Čechy 1620, kurz, dukát, tolar
1620-07-21 Instrukce pro J.Eichsteina Měl razit dukát, tolar, 24 a 12 kr. Střížky měla dodávat mincovna ve Wörthu - Skrb str.194 Fridrich Falcký Německo 1620, instrukce, Eichstein
1620-09-05 Snížení zrna drobných mincí Snížení zrna na 4loty - MaB2011/1 str.18 Gabriel Bethlen Uhry Kremnice 1620, snížení ryzosti, Bethlen, Kremnice
1620-12 Ražba mincí s obrazem Fridricha Falckého Ražba byla povolena, protože ještě nebyly vyryty nové kolky. Razily se 30 a 60 krejcary
Oběh mince byl povolen do konce prosince 1620, později prodloužen patentem z 4.2.1621
Skrbek str.202
Čechy Kutná Hora 1620, začátek ražby, K.Hora, Fr.Falcký
1620-12-01 Začátek ražby 60 a 120krejcarů v Praze Skrb str.200 Čechy Praha 1620, zač.ražby , Praha, krejcar
1621 Začátek ražby kiprové mince v Salzburgu Kiprová mince se razila až do roku 1622.
Razil nominály 120, 60, 48, 24,12, 6, 3 krejcary, feniky a haléře
Paris von Londron Rakousko Salcburk 1621,Salzburg, Kiprová mince, Londron
1621 Povolení ražby mince pro Zhořelec Slezsko Zhořelec 1621, povolení ražby, Zhořelec
1621 Začátek použití válcovacích strojů v PRaze Po krátké době však bylo přerušeno, protože v Praze nebyl k dispozici vhodný pohon - Skrb str.252 Čechy Praha 1621, technologie, zač.používání, válcovací stroj, Praha
1621-02-04 Prodloužení ražby mincí s obrazem Fridricha Falckého Ražba byla povolena, protože ještě nebyly vyryty nové kolky. Razily se 30 a 60 krejcary
Oběh mince byl povolen do konce prosince 1620, později prodloužen patentem z 4.2.1621
Skrbek str.202
MaM.68 (uvádí 14.2.1621)
Čechy Kutná Hora 1621, prodloužení ražby, K.Hora, Fr.Falcký
1621-02-14 Prodloužení oběhu českých stavovských 15,30 a 60kr. MaM.68 Čechy 1621, prodloužení oběhu, české stavy, krejcar
1621-03-05 Prodloužení oběhu moravských stavovských 15 a 30kr. a zákaz 3kr. Současně i zákaz 3 krejcarů a polské mince
MaM.68
Čechy, Morava 1621, prodloužení oběhu, moravské stavy, krejcar
1621-03-16 Snížení jakosti zlatníku a dvouzlatníku Jakost snížena na 8 lotů a 2 kvintíky - Skrbek str.204 Čechy 1621, snížení jakosti, zlatník
1621-03-16 Snížení hmotností tolarů v Jáchymově Hmotnost upravena na 25.317g při ryzosti 531/1000
num_1995_3 str.72
Čechy Jáchymov 1621, snížení jakosti, tolar, Jáchymov
1621-03-16 Kontramarkování 120krejcarů Byly kontramarkovány 120 krejcary na 140 krejcary
num_1995_3 str.72
Čechy Jáchymov 1621, kontramarka, 120kr, 140kr Jáchymov
1621-06-11 Snížení jakosti zlatníku a dvouzlatníku Jakost snížena na 7 lotů - Skrbek str.204 Čechy 1621, snížení jakosti, zlatník
1621-06-15 Zavedení 12 a 24 krejcarů Stanoven kurz 1 tolar = 45 grošů - Skrb.143 Čechy 1621, zahájení ražby, krejcar
1621-09-04 Snížení jakosti 48, 24 a 2krejcarů Jakost snížena na
48 a 24 kr - 4 loty a 2 kvintíky
2 Kr - 2 loty a 2 kvintíky
Skrbek str.204
Čechy 1621, snížení jakosti, krejcar
1621-09-16 Císařská rezoluce o ražbě z Víd.hřivny Nařízena ražba z Vídeňské hřivny o 9 lotech
Nařízena ražba 17 a 31/40 kusů tolarů po 150 kr z jedné hřivny
Skrbek str.205
FoNu_1991_6/7 str.31 uvádí datum 23.9.1621 pouze pro Čechy a Moravu
1 vídeňská hřivna = 79 zlatých
Zavedení 150, 75 a 37 krejcarů o ryzosti 321/1000
Rakousko-Uhersko 1621, reforma, tolar, krejcar
1621-10-29 Snížení jakosti 20zl Jakost snížena na 5 lotů a 2 peníze - Skrbek str.205 Čechy 1621, snížení jakosti, zlatník
1621-12-20 Prodloužení platnosti grošů Platnost grošů byla prodloužena až do 22.2.1622 - Skrbek str.203 Čechy 1621, prodloužení platnosti, groš, 1622
1621-12-21 Zákaz vývozu zlata a stříbra ze země Skrbek str.202 Čechy 1621, zákaz vývozu, řád
1622 Začátek ražby denárů a grošů v Košicích Někdy na přelomu roku 1622/1623 začíná ražba grošů a denárů se značkou C-M a lilie Uhry Košice 1622,1623, začátek ražby, denár, groš, Košice
1622 Snížení zrna mincí v Kremnici Bylo sníženo zrno mince na 2,5 lotu Uhry Kremnice 1622, zrno, Kremnice
1622 Ukončení ražby haléřů v Salzburku SMM18 Rakousko Salzburg 1622, ukončení ražby, haléř, Salzburg
1622 Ražba mincí pro G.Bethlena v Opolí FoNu_1991_6/7 str.17 Gabriel Bethlen Slezsko Opolí 1622, zač.ražby, Opolí, Bethlen
1622-01-18 Založeno konsorcium DeWitteho 18.1.1622 - společenství finančníků, které převzalo až do 28.12.1623 správu všech mincoven v Čechách, Moravě,
Slezsku a Rakousku. Skončilo Kaladou (bankrotem státních financí)
Členy byly Jan de Witte, Jakub Baševi, Karel z Liechtensteina, Pavel Michna z Vacínova,
Zdeněk z Lobkovic, František Dietrichstein, Albrecht z Valdštejna další


Čechy 1622, spolek, DeWitte
1622-02-18 Ukončení ražby mincí s Bethlenovým portrétem MaB2011/1 str.19 Ferdinand II. Habsburský Uhry 1622, ikonografie, Bethlen
1622-04-01 Zákaz oběhu staré a cizí mince Skrbek str.205,208
Zákaz oběhu staré mince a příkaz k braní nové mince
Karel z Liechtensteina Čechy 1622, zákaz oběhu cizí mince
1622-09-16 Konec ražby mincí F.Falckého v Heidelbergu Byl dobyt zámek v Heidelbergu, kde do té doby razil Fridrich Falcký. Tím se končí jeho mincování. Skrb str.195 Fridrich Falcký Německo Heidelberg 1622, konec ražby, Heidelberg, F.Falcký
1623 Mandát o maximální ceně Byly stanoveny maximální ceny pro jednotlivé mince :
Dukát < 6 zl. a 45 Kr
Koruna < 5 zl. a 40 kr
Rýn.zlatý < 4 zl a 3 kr
Říšský tolar < 4 zl a 30 kr
60zlatník < 3 zl a 52 kr

Současně byla upravena cena potravin a píce
Skrb.208
Ferdinand II. Habsburský Čechy Čechy kurz, maximální cena
1623 Začátek ražby 1krejcarů v Salzburku SMM18 Rakousko Salzburg 1623,začátek ražby, krejcar, Salzburg
1623-03-15 Minc.právo pro Liechtensteiny 13.5.1623 - obdržel Karel z Liechtenstejna lenní list, jehož součástí bylo i mincovní právo
FoNu_1995_10/11 str.34
Čechy 1623, privilegium, Liechtenstein,
1623-03-29 Konec ražby ve všech moravských mincovnách Někdy po tomto datu přerušily ražbu všechny moravské mincovny - MoM.89 Morava Brno, Olomouc, Vyškov, Kroměříž 1629, konec ražby, Morava
1623-03-30 Návrh na založení minc. v Bratislavě Současně předpis na ražbu o ryzosti 3,5 lotu a 571 kusů z hřivny Uhry Bratislava 1623, založení mincovny, Bratislava
1623-03-31 Návrat mincování pod státní správu Informace jde proti jiným zdrojům. Uvádí to Skrb.210 Čechy 1623, spolek, pronájem, DeWitte
1623-04-22 Začátek ražby tolarů podle starého řádu Na obraze je panovník celý. Dříve se razilo jen poprsí - skrb.212 Ferdinand II. Habsburský Kutná Hora K.Hora 1623, začátek ražby, tolar, ikonografie
1623-04-29 Císařský patent o ražbě mincí v Bratislavě Ferdinand II. Štýrský Uhry Bratislava 1623, patent o ražbě, Bratislava
1623-05-12 Císařský patent o ražbě a začátek ražby Nový patent o ražbě a začátek ražby mincí Ferdinand II. Štýrský Uhry Bratislava 1623, začátek ražby, Bratislava
1623-05-13 Právo ražby v Krnově pro K. z Liectenšteina FoNu_1987_2 str.16 Ferdinand II. Štýrský Slezsko Krnov 1623, privilegium, Krnov, Liechtenštein
1623-06-02 Konec ražby dlouhé mince Konec ražby dlouhé mince - Skrb.210 Čechy 1623, spolek, pronájem, DeWitte, dlouhá mince
1623-06-27 Pronajatí mincoven Na Moravě B.Zwirnerovi MoM.89

Morava 1623,pronájem Zwirner, mincovny
1623-06-28 Pronajatí mincoven ve Slezsku B.Zwirnerovi MoM.89

Slezsko 1623,pronájem Zwirner, mincovny
1623-07-03 Zákaz ražby lehké mince MoM.89 Čechy, Morava 1623, zákaz ražby, lehká mince
1623-08-01 Nařízení o ražbě tolarů Tolar = 8 zl.
Ryzost tolaru 14 lotů a 1 kvintík
skrb.212
MoM.89 uvádí 10.6.1623 (další datum je 10.7.1623) jako nařízení pro Moravu. K datu 1.8. jej dává, jako rozšíření pro rakouské země
Ferdinand II. Habsburský Čechy, Morava, Rakousko 1623, začátek ražby, tolar, ryzost
1623-08-02 Patent o ražbě pro Bratislavu 1 groš = 5 denárů
100 denárů = 1 uherský zlatý
snz_03 str.79
Ferdinand II. Habsburský Uhry Bratislava 1623, nařízení, denár, uh.zlatý
1623-09-06 Návrat mincířů z Košic do Kremnice Před tímto datem pomáhali mincíři z Kremnice zavést výrobu v Košicích
Pravděpodobně od konce roku 1622
Uhry Košice, Kremnice 1623, výroba, Košice, kremnice, zavedení výroby
1623-10 Snížení ryzosti denárů v Bratislavě V říjnu byla snížena ryzost denárů z původních 3,5 na 2,5 lotu.
Na původní hodnotu se vrátil 2.1624
Uhry Bratislava 1623, ryzost, Bratislava, denár
1623-10-10 Rozšíření platnosti vídeňské hřivny ( konec pražské ) i na české země MoM.90 Vídeňská měla 280,006g Čechy, Morava, Slezsko 1623, vídeňská hřivna, pražská hřivna
1623-11-29 Pronajatí mincoven ve Slezsku,Moravě,Vídni a Bratislavě B.Zwirnerovi ppp str.216

Slezsko, Morava, Rakousko, Uhry Vídeň, Bratislava 1623, pronájem Zwirner, mincovny
1623-12-14 Mincovní reforma ve Slezsku Možná rok je špatně (jestli nemá být 1723?)
1 tolar = 36 grošů
1 groš = 2 kr = 6 peněz = 2 grešle = 12 haléřů
Skrb.772
Slezsko 1623, tolar, groš
1623-12-28 Pronajatí mincoven konsorciu DeWitteho 18.1.1622 - společenství finančníků, které převzalo až do 28.12.1623 správu všech mincoven v Čechách, Moravě,
Slezsku a Rakousku. Skončilo Kaladou (bankrotem státních financí)
Členy byly Jan de Witte, Jakub Baševi, Karel z Liechtensteina, Pavel Michna z Vacínova,
Zdeněk z Lobkovic, František Dietrichstein, Albrecht z Valdštejna další


Čechy 1623, spolek, DeWitte, pronájem mincovny
1623-12-28 Úprava kurzu říšského tolaru a dukátů Další úprava proběhla 21.7.1624 - Skrb214

Čechy 1623, kurz, tolar, dukát
1624 Přechod od pražské hřivny k vídeňské Nařízení o přechodu z pražské hřivny (253,24g) na vídeňskou (280,064g)
Dále byl stanoven poměr mezi vídeňskou a kolínskou hřivnou 6:5
Skrb213
Čechy 1624, hřívna, metrologie
1624 Úprava ryzosti tolarů Ryzost upravena na 14lotů
1 tolar = 90 kr
skrb213
Čechy 1624,ryzost, tolar, kurz, krejcar
1624 Začátek ražby krejcarů s českým lvem ve štítku Ražba probíhala až do roku 1637 - skrb.222 Čechy Kutná Hora 1624,1637, počátek ražby, krejcar, K.Hora
1624 Změna ikonografie salzburských tolarů Je zobrazena madona s dítětem. Používala se až do roku 1717 - SMM18 Rakousko Salzburg 1624, Sazburg, ikonografie, tolar
1624 Zachování mzdy při použití protahovacího stroje Patent o zachování mzdy mincířům i v případě, kdy bude používán protahovací stroj.
Tento patent byl vyvolán nechutí dělníků používat protahovací stroj.
skrb252
Ferdinand II. Rakousko, Uhry 1624, patent, mzda, protahovací stroj
1624-02 Zvýšení ryzosti denárů v Bratislavě V říjnu byla snížena ryzost denárů z původních 3,5 na 2,5 lotu.
Na původní hodnotu 3,5lotů se vrátil 2.1624
Uhry Bratislava 1624, ryzost, Bratislava, denár
1624-02 Pronajatí mincovny Bratislava Zwirnerovi Předpis činil 3 loty, 1 kvintík a 2 denáry a razit 592 mincí z hřivny.
To však nebylo dodrženo a okamžitě došlo ke snížení ryzosti
Po březnu 1624 mu byla opět odebrána - MoM.90


Uhry Bratislava 1624, spolek, Zwirner, pronájem mincovny Bratislava
1624-03 Odejmutí mincovny Bratislava Zwirnerovi V únoru mu byla pronajata
Po březnu 1624 mu byla opět odebrána - MoM.90


Uhry Bratislava 1624, spolek, Zwirner, pronájem mincovny Bratislava
1624-03 Odejmutí mincovny Vídeň Zwirnerovi V únoru mu byla pronajata
V březnu 1624 mu byla opět odebrána - MoM.90


Rakousko Vídeň 1624, spolek, Zwirner, pronájem mincovny Vídeň
1624-07-21 Úprava kurzu říšského tolaru a dukátů Další úprava proběhla 28.12.1623 - Skrb214

Čechy 1624, kurz, tolar, dukát
1624-08-13 Odejmutí všech mincoven Zwirnerovi MoM.90


Čechy, Morava, Slezsko, Rakousko 1624, spolek, Zwirner, pronájem mincovny Vídeň
1624-08-27 Příkaz k uzavření mincovny Bratislava Mincovna však razila nadále až do 13.9.1624

Uhry Bratislava 1624, uzavření mincovny Bratislava
1624-08-27 Konec ražby mincovny Bratislava Mincovna měla být uzavřena již 27.8.1624, ale razila i nadále až do 13.9.1624

Uhry Bratislava 1624, konec ražby mincovny Bratislava
1625 Úprava kurzu tolarů a dukátu v Uhrách 1 tolar = 120 denárů, 1 dukát = 200 denárů - snz_03 str.81 Uhry 1625, kurz, tolar, dukát, Uhry
1625-01-26 Mandát o prodloužení lhůty na výměnu dlouhé mince Prodlouženo až do konce roku 1625 - skrb.215 Karel z Liechtensteina Čechy 1625, prodloužení, platnosti, dlouhá mince
1625-02-24 Právo ražby mince pro Eggenbergy Byla udělena na základě paltinátu spousta výsad a mezi nimi i právo ražby mince
Opis listiny je z 1.7.1625
Právo využívali až do vymření rodu roku 1719
V letech 1625 - 1633 razil také v Praze (kolky ryl Georg Husser)
Ferdinand II. Habsburský Čechy Český Krumlov 1625, privilegium ražby, Eggenberg, Č.Krumlov
1625-04-26 Řád o způsobu proplácení dluhů v období dlouhé mince skrb218 Čechy 1625, dlouhá mince, splácení dluhů
1625-06-17 Pronájem minc.Košice městu Smlouva byla uzavřena 18.6.1625 se začátkem nájmu od 15.8.1625 při dodržení těchto bodů :
Ražba 3 grošů a tlustého groše (petidenárů), ryzost 5lotů
Razidla zajistí řezači v Baia Mare.
Byla povolena i ražba zlaté mince. K té ale nikdy nedošlo.
Uhry Košice 1625, pronájem mincovny, město, Košice
1625-12-12 Stažení starých grošů z oběhu Nařízení o ražbě nové pětilotové mince. Současně byl vydán příkaz ke stažení starých grošů.
Košice však tuto reformu vyhlásily až 23.1.1626
Uhry Košice 1625, ryzost, stažení mince, groš, Košice
1626 Ražba falešných grošů B.Zwirnerem Na začátku roku razil B.Zwirner falešné groše se značkou Sutnerovou - Skrb str.281 Čechy, Morava 1626, falzum, groš, Zwirner, Suttner
1626-02-07 Ražba falešných mincí B.Zwirneremv Opavě 7.2.1626 utekl do Opavy, kde razil falešné grešle, groše a 1/2 tolary se značkou růžice - Skrb str.281 Morava Opava 1626, falzum, groš, grešle, 1/2tolar, Zwirner, Suttner
1626-08-22 Obsazení Krnova dánským vojskem Až do 2.7.1627 Slezsko Krnov 1626, obsazení města, Krnov
1626-08-28 Příkaz o zřízení mincovny v Kladsku Krátce na to započala s ražbou. Některé kolky ryl H.Gebhart, mm.J.J.Huser - Skrb str.371 Ferdinand II. Habsburský Slezsko Kladsko 1626, založení, mincovna, Kladsko
1627 Přenesení olomoucké mincovny do Mikulova Někdy před 14.9.1627 přesunul Krdinál Dietrichstein mincovnu z Olomouce do Mikulova.
Bylo to z důvodu toho, že Mikulov byl opevněné město. Razil tam ještě 10.2.1628.
nus_01 str.156 uvádí datum otevření mincovny 22.6.1627
Čechy Mikulov, Olomouc 1627, přenesení mincovny, Olomouc, mikulov
1627 Ukončení ražby v Brně Čechy Brno 1627, konec ražby, Brno
1627 Zákaz ražby drobné mince v Polsku V tomto roce zakázal polský sejm ražbu drobné mince ve všech mincovnách.
moneta.vir.pl
Polský sejm Polsko 1627, konec ražby, drobná mince
1627 Založení mincovny v Zaháni Albrecht z Waldsteina Slezsko Zaháň 1627, založení mincovny Zaháň, A.z Waldsteina
1627 Povolení oběhu polských polturáků v Uhrách Stanovení kurzu 1 polský polturák = 3 uherské denáry - snz_03 str.81 Uhry 1627, oběh, polský polturák, Uhry
1627-07-02 Osvobození Krnova od Dánů Pravděpodobně i k tomuto datu se váže odchod mincmistra J.Prunnera Slezsko Krnov 1627, osvobození města, Krnov
1628 Ukončení ražby guldenů zbr1987/63 Německo Porýní, Mohuč 1628,spolek, porýnská měn.unie, gulden, ukončení ražby, Mohuč
1628 Povolení oběhu sedmihradských grošů v Uhrách Stanovení kurzu 1 groš = 5 uherské denáry - snz_03 str.81 Uhry 1628, oběh, sedmihradský groš, Uhry
1628-02-13 Privilegium ražby pro A.z Waldštejna Čechy Jíčín, Zaháň 1628, privilegium, Waldštejn
1628-04-15 Právo ražby mince pro Eggenbergy Pravděpodobně potvrzení dřívějších práv Ferdinand II. Habsburský Čechy Český Krumlov 1628, privilegium ražby, Eggenberg, Č.Krumlov
1629-09-04 Začátek ražby v Zaháni pro A. z Vladštejna Čechy Zaháň 1629, začátek ražby, Zaháň, A.z Vladštejna
1629-12-02 Patent o zákazu přijímání opavských mincí FoNu_1987_2 str.25 Ferdinand II. Habsburský Slezsko Opava 1629, zákaz mince, Opava
1629-12-17 Zákaz stavovské a Fridrichovy mince Ferdinand II. Habsburský Čechy 1629, zákaz mince, stavové, Fridrich falcký
1630 Snížení ryzosti drobné mince v Uhrách Snížena ryzost drobné mince - snz_03 str.86 Uhry 1630, ryzost, denár, Uhry
1632 Ukončení ražby guldenů zbr1987/63 Německo Porýní, Trevír 1632, spolek, porýnská měnová unie, gulden, ukončení ražby, Trevír
1634 Kontramarkování Lichničářů v Mindenu MoM.96 Německo Minden 1634, kontramarka, Minden, lichničář
1634 Mincovna Olomouc přenesena do Brna V tomto roce byla krátce přemístěna do Brna, ale brněnská mincovna nerazila. Čechy Olomouc, Brno 1634, přemístění mincovny, Olomouc, Brno
1637 Ukončení ražby guldenů zbr1987/63 Německo Porýní, Kolín 1637, spolek, porýnská měnová unie, gulden, ukončení ražby, Kolín
1637 konec ražby krejcarů s českým lvem ve štítku Ražba probíhala od roku 1624 - skrb.222 Čechy Kutná Hora 1624, 1637, konec ražby, krejcar, K.Hora
1637-05-30 Zákaz oběhu cizí mince Skrb str.330 Ferdinand III. Habsburský Čechy, Morava 1637, zákaz oběhu
1637-11-18 Zákaz oběhu 10krejcarové mince Skrb str.330 Ferdinand III. Habsburský Čechy, Morava 1637, zákaz oběhu
1637-12-16 Zákaz oběhu cizí mince Skrb str.330 Ferdinand III. Habsburský Čechy, Morava 1637, zákaz oběhu
1638 Povolení ražby pro Těšín a Skočov Povolení bylo vystaveno jako osobní právo pro Alžbětu Lukrécii Liechtenštejnskou
(sestra Fridricha Viléma Těšínského). Ražba podle rakouského řádu a s titulem Ferdinanda IIII.
Ražba v Těšíně probíhala až 1642 - 1653 a ve Skočově 1643 - 1653 - FoNu_1987_2 str.5
Ferdinand III. Habsburský Slezsko Těšín, Skočov 1638, 1642,1643,1653, privilegium, Těšín, Skočov
1638 Zákaz oběhu ratibořských 1/2tolarů a 24krejcarů FoNu_1991_6/7 str.17 Slezsko Ratiboř 1638, reforma, zákaz oběhu, ratiboř, 1/2tolar, 24krejcar
1640 Převzetí Těšínské mincovny Ferdinandem III. Skrb str.384 Ferdinand III. Habsburský Slezsko Těšín 1640, mincovna, Těšín
1642 Otevření mincovny v Č.Krumlově Jan Antonín z Eggenbergu Čechy Český Krumlov 1642, otevření mincovny, Český Krumlov, Eggenberg
1642 Úprava kurzu tolaru 1 tolar = 90 kr = 1 moravský zlatý = 1/2 rýnského zlatého - Skrb_3.str.45 Čechy 1642, kurz, tolar, krejcar, zlatý
1642-03-20 Soud proti A.Schäffrovi v olomouci Někdy po tomto datu byla i ukončena činnost mincovny v Olomouci. Ferdinand III. Habsburský Čechy Olomouc 1642, konec ražby , Olomouc, Schäffer
1643-12-14 Přenesení mincovny z Olomouce do Brna Mincovna již v té době nerazila - nus_01 str.156 Čechy Brno, Olomouc 1643, přenesní mincovny, Olomouc, Brno
1644-08-17 Zakoupení domu pro brněnskou mincovnu Čechy Brno 1644, zakoupení domu pro mincovnu, Brno
1644-09-26 Ukončení platnosti pražských grošů Čechy 1644, ukončení oběhu, pražský groš
1646-10-16 Začátek ražby mince v Brně Nový pětiletý kontrakt na pronájem brněnské mincovny.
Mincmistrem byl určen Jan Konrád Richthausen
Ražba probíhala až do roku 1649
Ferdinand III. Habsburský Čechy Brno 1646, začátek ražby, Brno
1648 Ukončení ražby mince v Brně Mincovna byla uzavřena a asi již nebyla nikdy obnovena - nus_01 str.156 Čechy Brno 1648, konec ražby, Brno
1649-10-05 Zákaz oběhu bavorských Batzenů a 2krejcarů Skrb str.330 Čechy, Morava 1637, zákaz oběhu, krejcar, batzen
1650 Přesunutí minc.Olomouc do Kroměříže V Kroměříži byly až do roku 1659, pak byla přemístěna do Vyškova Čechy Olomouc, Kroměříž 1650,1659,Olomouc. Kroměříž, přesunutí mincovny
1651 Zřízení mincovny v Břehu Slezsko Břeh 1651, zřízení mincovny, Břeh
1654 Přeražba tolarových mincí v Rusku Přeražba tolarových mincí z hodnoty 64 na 100
Zavedení čtvrcení tolarových mincí na tzv.četvertiny
Rusko 1654, Rusko, reforma
1654 Začátek ražby rublů a Jefimků v Rusku Rusko 1654, Rusko, reforma, rubl, jefimok
1655 Kontramarkování tolarů v Rusku Kontramarkovaly se na 64 kopějek
Vždy se používaly dvě kontramarky. Jedna s letopočtem 1655 a druhá znak moskevské mincovny
Rusko 1655, Rusko, reforma, kontramarka
1655 Uzavření mincovny Těšín FoNu_1987_2 str.5, FoNu_1989_4/5 str.33, FoNu_1991_6/7 str.16 Slezsko Těšín 1655, uzavření mincovna Těšín
1655-10-08 Instrukce pro J.J.Hussera Dukát 23 karátů a 8 grénů, razit 80 a 2/5 z vídeňské hřivny
Říšský tolar 14 lotů a 1 kvintík, razit 9 a 3/4 z vídeňské hřivny
Groš 7 lotů , 3 kvintíky a 2 denáry, razit 160 ks z vídeňské hřivny
MOB str.33
Morava Olomouc 1655, instrukce, mincmistr, Olomouc, Huser
1656 Ražba měděných kopějek v Rusku Začátek ražby měděných kopějek
1 rubl = 4 kopějky
Měděné kopějky se razily až do reformy 1663, kdy byly nahrazeny stříbrnými kopějkami
Rusko 1656, Rusko, začátek ražby kopějka
1659 Sjednocení rakouského a uherského mincovnictví Sjednocení uherského mincovnictví s rakouským podle českého vzoru
Zavedena ražba 1, 2, 3, 6 a 15 krejcarů v Uhrách
Čechy, Rakousko, Uhry 1659, sjednocení mincovnictví, zavedení krejcarů
1659-03-28 Zavedení ražby 6 a 15 krejcarů 28.3.1659 - zavedení 6 a 15 krejcarů
6Kr - 3,736g ryzost 438/1000
V té době byla na moravě činná pouze mincovna Vyškov - nus_01 str.170
Vídeň a Kremnice je však začaly razit až v roce 1661
Kladsko, Vratislav, Neuburg, Št.Hradec až v roce 1665/66
Opolí až 1673
NL2009/3
Leopold I. Čechy 1659, 6krejcar, 15krejcar, zahájení ražby
1659-03-28 Zavedení ražby 15 krejcarů ve Vídni V období 11.3.1659 - 11.5.1660 nepoužívala značku mincmistra
Bylo vyraženo 2569599 15kr, 21252 10kr a 173230 3kr
dp2001_1/2 str.13
Leopold I. Rakousko Vídeň 1659, zač.ražby, 15krejcar
1659-03-31 Devalvace kurzu cizích mincí Devalvace kurzu cizích mincí a zákaz vývozu mince - MNZ1969_11 str.28, Skrb str.402 Leopold I. Rakousko 1659, kurz
1659-11 Přesunutí minc.Olomouc z Kroměříže do Vyškova V Kroměříži byly až do roku 1659, pak byla přemístěna do Vyškova, kde byla až do roku 1664, kdy se vrátila do Kroměříže - zbr1987/61
Již v lednu 1660 razila.
Čechy Olomouc, Kroměříž, Vyškov 1659 1664,Olomouc. Kroměříž, Vyškov přesunutí mincovny
1660-06 Instrukce pro P.Buoncompagnia ve Vyškově Z 1 vídeňské hřivny se má razit tolarů za 16 zl a 42 kr, nebo 6 a 15 krejcarů za 19 zl a 30kr - zbr1987/61 Čechy Olomouc, Kroměříž, Vyškov 1660,1663,Olomouc. Kroměříž, Vyškov předpis, krejcar
1661 Začátek ražby 6Krejcarů ve Vídni a Kremnici 28.3.1659 - zavedení 6 a 15 krejcarů
6Kr - 3,736g ryzost 438/1000
Vídeň a Kremnice je však začaly razit až v roce 1661
Kladsko, Vratislav, Neuburg, Št.Hradec až v roce 1665/66
Opolí až 1673
NL2009/3
Leopold I. Čechy, Rakousko Vídeň, Kremnice 1661, 6krejcar, zahájení ražby, Vídeň, Kremnice
1662 Ražba 2dukátů v Praze V tomto roce se razily 2 dukáty - Skrb str.437 Čechy Praha 1662, zač.ražby, 2dukát, Praha
1663 Zavedení taškovacích strojů v Kremnici snz_02 str.192, Spr_1982_02 str.5 Uhry Kremnice 1663, zavedení, taškovací ( válcovací ) stroj, Kremnice, výroba
1663-06-11 Zastavení ražby stříbrných kopějek Ukončení ražby měděných kopějek. Začátek ražby stříbrných, které byly měněny v kurzu 100:1 Rusko 1663, Rusko, konec ražby kopějka
1664 Přesunutí minc.Olomouc z Vyškova do Kroměříže Roku 1659 byla přemístěna z Kroměříže do Vyškova, kde byla až do roku 1664, kdy se vrátila do Kroměříže
V Kroměříži byla až do roku 1758
Čechy Olomouc, Kroměříž, Vyškov 1659 1758,Olomouc. Kroměříž, Vyškov přesunutí mincovny
1664-01-20 Pronajatí mincovny v Kroměříži Pronajata na dva roky konsorciu Vavřinece Jane Rudavského, Matyáše Tengelotta a Jiřího Hausperského.
Císař však tento pronájem neuznal a mincovnu 27.1.1664 zrušil. Konsorcium však razilo i nadále asi až do 3.1664
MOB str.128
Čechy Kroměříž 1664, pronájem mincovny, Kroměříž
1664-01-27 Zrušení mincovny Vyškov I když byla zrušena, ke konci roku byla opět otevřena a razila - nus_01 str.170
Po svém zrušení pravděpodobně razila až do 3.1664 - MOB str.128
MoM.148
Ferdinand I. Habsburský Čechy Vyškov 1664, zrušení mincovny, Kroměříž, Vyškov
1664-02-06 Zrušení mincovny Olomouc Činnost ukončila 1642.
Formální zrušení mincovny dekretem - MOB str.40, FoNu_1995_10/11 str.31
Čechy Olomouc 1664, zrušení mincovny, Olomouc
1665 Začátek ražby 6Krejcarů v Kladsku,Vratislavi, Neuburgu, Št.Hradci 28.3.1659 - zavedení 6 a 15 krejcarů
6Kr - 3,736g ryzost 438/1000
Vídeň a Kremnice je však začaly razit až v roce 1661
Kladsko, Vratislav, Neuburg, Št.Hradec až v roce 1665/66
Opolí až 1675
NL2009/3
Leopold I. Čechy, Rakousko Kladsko,Vratislav, Neuburg, Štýrský Hradec 1665, 6krejcar, zahájení ražby, Kladsko, Vratislav, Neuburg, Štýrský Hradec
1665-01-15 Zrušení mincovny ve Vyškově Zařízení z vyškovské mincovny bylo převezeno do Kroměříže - MoM.148 Ferdinand I. Habsburský Čechy Vyškov, Kroměříž 1665, zrušení mincovny, Vyškov, Kroměříž
1665-03-01 Pronájem mincovny v Kroměříži Pronajata na 3 roky Karlu II. z Liechtenštejna, G.B.Gariboldimu Čechy Kroměříž 1665, 1668, pronájem mincovny Kroměříž
1665-06 Zrušení nájmů ve všech mincovnách a zánik mincovny Kladsko nuz1941/32 str.34 Leopold I. Čechy, Rakousko Kladsko, Vratislav, Neuburg, Štýrský Hradec 1665, ukončení nájmu, zrušení mincovny Kladsko
1666 Obnovení činnosti mincovny v budišíně Budišín 1666, obnovení činnosti, Budišín
1666-05-03 Patent o zapovězení polské mince Skrb str.417 Leopold I. Habsburský Čechy, Rakousko 1666, patent, zákaz oběhu, polská mince, Leopold I.
1667 Ražba hohenzollernské mince s krnovským znakem v Krosně FoNu_1987_2 str.16 Slezsko Krosno, Krnov 1667, zač.ražby, Krnov, Krosno, Hohenzollern
1667-07-23 Úprava Kurzu polských mincí Aby se říšské zlaté z roku 1651 braly po 72 kr a zlatý rýnsky po 60 kr - MNZ1969_11 str.28 Čechy, Rakousko 1667, úprava kurzů, Polsko, zlatý
1667-11-15 Patent o zapovězení polské mince Skrb str.417 Leopold I. Habsburský Čechy, Rakousko 1667, patent, zákaz oběhu, polská mince, Leopold I.
1668-02-29 Patent o zapovězení polské mince Skrb str.417 Leopold I. Habsburský Čechy, Rakousko 1668, patent, zákaz oběhu, polská mince, Leopold I.
1669 Úprava Kurzu polských mincí v Uhrách Uhry 1669, úprava kurzů, polsko, Uhry
1671 Zákaz ražby 6 a 15krejcarů v celém habsburském soustátí MOB str.135
Opětovně vyhlášený v roce 1694 - MOB str.136
Čechy, Rakousko, Uhry 1671, konec ražby, krejcar
1671-10-20 Právo ražby mince pro Schwarzenberky Právo bylo uděleno Janu Adolfu I. na základě velkého palatinátu, jehož součástí byla i ražba mince.
Právo bylo dědičné.
Právo ražby měli pravděpodobně již v první polovině 16. stol.
Leopold I. Habsburský Německo 1671, privilegium ražby, Shcwarzenberk
1672 Začátek ražby v Altenburgu Německo Altenburg 1672, mincovna, Altenburg, zač.ražby
1672 1672-1692 se v čechách tolary nerazily Skrb str.445 Čechy K.Hora, Praha 1672,1692, ražba, tolar
1674 Zákaz dovozu cizí mince v Uhrách Leopold I. Habsburský Uhry 1674, zákaz dovozu cizích mincí, Uhry
1674-02-20 Založení mincovny v Bratislavě Leopold I. Habsburský Uhry Bratislava 1674, založení mincovny, Bratislava
1674-06-20 Instrukce pro mincovnu Bratislava Někdy se uvádí datum 25.6.1674.
Byl jmenován mincmistr J.Cetto a vardajn J.J.Niess, povolena pouze ražba z vykoupených rud a pagamentu
Povolena pouze ražba dukátu, říšského tolaru, černý a bílý 15, 6,1 krejcar, groš a denár
Leopold I. Habsburský Uhry Bratislava 1674, instrukce, mincovna Bratislava
1675 Začátek ražby 6Krejcarů v Opolí 28.3.1659 - zavedení 6 a 15 krejcarů
6Kr - 3,736g ryzost 438/1000
Vídeň a Kremnice je však začaly razit až v roce 1661
Kladsko, Vratislav, Neuburg, Št.Hradec až v roku 1665/66
Opolí až 1675
NL2009/3
Leopold I. Slezsko Opolí 1675, 6krejcar, zahájení ražby, Opolí
1678 Zákaz dovozu cizí mince v Uhrách Uhry 1678, zákaz dovozu cizích mincí, Uhry
1678 Začátek ražby 3kr. v Salzburku Ražba ukončena 1692 - SMM20 Rakousko Salzburg 1678, 1692, začátek ražby 3krejcarů, Salzburg
1678-12-24 Zrušení používání mincmistrovských značek Byly zrušeny mincmistrovské značky. Místo nich se používala písmena - Skrb str.414 Čechy, Rakousko 1678, zrušení mincmistrovská značka
1680-05-02 Úprava zrna a stříže u krejcarových mincí 6 kr 3.294g. 438/1000
1/2 kr 0,64g. 188/1000
1/4 kr 0,48g. 125/1000
MOB str.35
Leopold I. Morava Kroměříž 1680,reforma, ryzost, krejcar, Kroměříž, Leopold I.
1681 Začátek ražby 15kr. v Salzburku Ražba ukončena 1694 - SMM20 Rakousko Salzburg 1681, 1694, začátek ražby 15krejcar, Salzburg
1681 Prodloužení činnosti spráývců v Dubrovníku Délka v úřadu se prodloužila z 1 roku na 3. - dp2007_1/2 str.22 Chorvatsko Dubrovník 1681, spravce, Dubrovník
1681-01 Kontramarkování zlatníků a půlzlatníků Jako kontramarka se používal znak arcibiskupství s letopočtem
Kontramarkoval se zlatník (kontramarkovaný = 50kr) a půlzlatník = 25 kr
SMM19
Max Gandolf Rakousko Salzburg 1681,kontramarka, Salzburg
1682 První Schwarzenberské ražby Právo bylo udělěno již roku 1671, ale nebylo využíváno.
Razily dukáty a říšské tolary.
Ražba probíhala ve Vídeňské mincovně.
Jan Adolf - razil roku 1682 ve Vídni tolary a dukáty
Ferdinand - 1693 ve Vídni, Kremnici, Norimberku, Kolíně nad Rýnem a Augsburgu.
Německo, Rakousko Vídeň 1682, začátek ražby, Schwarzenberk
1685 Nový kurz salzburského tolaru 1 tolar = 96 kr
SMM20
Rakousko Salzburg 1685, kurz, tolar, Salzburg
1690 Začátek ražby nehodnotné drobné mince Uhry 1690, drobná mince
1690 Nový kurz salzburského tolaru 1 tolar = 120 kr
SMM20
Rakousko Salzburg 1690, kurz, tolar, Salzburg
1691 Zákaz dovozu německých kvartníků v Uhrách a zákaz vývozu uh.mince Zákaz dovozu německých kvartníku a současně i zákaz vývozu uherské mince Uhry 1678, zákaz dovozu, německý kvartník, zákaz vývozu Uhry
1692 Konec ražby 3kr. v Salzburku Ražba začala 1678 - SMM20 Rakousko Salzburg 1692, 1678, začátek ražby 3krejcarů, Salzburg
1693 Začátek ražby 7 a 17 krejcarů Zahájení ražby 7 a 17 krejcarů.
Přepočet byl stanoven na Dukát = 2 tolary = 240 krejcarů
1693, začátek ražby, 7krejcar, 17, krejcar, kurz
1693 Obnovení ražby v Košicích Spr_1982_02 str.9 Leopold I. Uhry Košice 1693, obnovení ražby, Košice
1693 Zavedení lipské hřivny v německých zemích Ze sázené hřivny 14 lotů a 4 grény vyrazit 12 tolarů - Skrb str.407 Německo 1693, reforma, lipská hřivna, Německo
1693-02-13 Instrukce pro ražbu 3 krejcarů 1,74g. ryzost 395/1000 1693, začátek ražby, 7krejcar, kurz
1693-06-27 Úprava zrna a stříže u krejcarových mincí 1kr 0,948g. 219/1000
1/2kr 0,636g. 156/1000
1/4kr 0,471g. 89/1000
MOB str.35
Leopold I. Morava Kroměříž 1693,reforma, ryzost, krejcar, Kroměříž, Leopold I.
1694 Konec ražby 15kr. v Salzburku Ražba začala 1681 - SMM20 Rakousko Salzburg 1694, 1681, začátek ražby 15krejcar, Salzburg
1694 Zákaz ražby 6 a 15krejcarů v celém habsburském soustátí Opakovaný zákaz z roku 1671 - MOB str.136
Čechy, Rakousko, Uhry 1676, konec ražby, krejcar
1694-06-30 Zač.ražby zemských krejcarů v K.Hoře Mělo se vyrazit 281 a 1/4 kusů z vídeňské hřivny o ryzosti 1 lot a 2 kvintíky - Skrb str.425 Kutná Hora K.Hora 1694, zač.ražby, zemský krejcar, K.Hora
1694-10-29 Zákaz ražby 6 a 15krejcarů v Kroměříži Tento zákaz měl trvat až do dalšího nařízení - nus_01 str.171 Čechy Kroměříž 1694, zákaz ražby, krejcar, Kroměříž
1695 Značka C-H na mincích Poprvé se vyskytuje mimo písmen P-H (patrona Hungarie) také písmena C-H (Camera Hungarica) Uhry Bratislava mincovna, Bratislava
1695 Ražba červených poltur v B.Štiavnici Razily se až do roku 1703 Uhry Banská Štiavnica 1695, ražba, poltura, mincovna, B.Štiavnica
1695 Zákaz ražby drobné mince pro nevládní mincovny MOB str.136 Čechy, Rakousko, Uhry 1695, zákaz ražby
1695-12-20 Zač.ražby 17krejcarů v K-Hoře Skrb str.425 Kutná Hora K.Hora 1695, zač.ražby, 17krejcar, K.Hora
1696 Snížení hodnoty 6grošů na 17krejcarů Skrb str.428 Čechy 1696, patent, snížení hodnoty, 6groš, 17krejcar
1700 Zavedení měděných mincí v Rusku Zavedl 1/4, 1/2 a 1/8 kopějky - MaB2008/1 str.24
Později zavedl nové stříbrné 5 a 10 kopějky a 1/2 a 1/4 ruble
Petr I. Rusko 1700, reforma, zač.ražby, měď.mince, Rusko, Petr I.
1700-03-29 Ukončení ražby v Bratislavě Někdy před tímto datumem ukončila činnost. Ražba obnovena až v roce 1705 Uhry Bratislava 1700, konec ražby, Bratislava
1700-08-21 Nařízení používat v mincovnách vídeňskou hřivnu Tím se sjednotilo mincovnictví v rakouzských zemích - Skrb str.407, 448 Čechy, Rakousko Praha, Vratislav 1700, vídeňská hřivna
1701 Obnovení ražby v Kroměříži Skrb str.409 Morava Kroměříž 1701, zač.ražby, mincovna Kroměříž
1701-08-29 Nařízení o ražbě krejcarů a grošů v K.Hoře Nařízení, aby se z 1/3 stříbra razily groše a ze zbytku 1 a 1/2 krejcary - Skrb str.415 Kutná Hora K.Hora 1701, ražba, K.Hora, Krejcar, groš
1702-01-09 Ukončení ražby 1,2 a 3 krejcarů nus_01 str.172 Leopold I. 1702, ukončení ražby, krejcar
1703 Začátek ražby červených poltur V Bratislavě ??? Uhry Bratislava 1703, začátek ražby, poltura, Bratislava
1704 Ražba nového rublu Ražba se prováděla tak, že se nejprve zničily kladivem obrazy na vykoupených mincích a pak se na ně vytiskl nový obraz - MaB2008/1 str.24 Petr I. Rusko 1704, reforma, zač.ražby, rubl, Rusko, Petr I.
1704-09-22 Začátek ražby v Košicích Sám razil až do 24.3.1709. Po tomto datu ji dal až do roku 1710 do pronájmu.
V SNS je uveden až rok 1705
Ale je ještě další zmínka v SNS, že košickou mincovnu zakládá mezi 30.11.a 17.12.1704
Razila poltury a desetipoltury
František Rákoczi Uhry Košice 1704, Začátek ražby, Rákoczi, mincovna, Košice
1704-11-06 Zrušení mincovny Opolí Skrb. str.448,FoNu_1991_6/7 str.15 Slezsko Opolí 1704, zrušení mincovny, Opolí
1705 Obnovení činnosti v Bratislavě Činnost ukončila před 29.3.1700. Ražba obnovena až v roku 1705.
Datum je znám podle úpravy mezd pro zaměstnance mincovny.
Uhry Bratislava 1705, obnovení činnosti, Bratislava
1705 Začátek ražby 20poltur v Košicích Někdy v druhé polovině roku 1705 Uhry Košice 1705, začátek ražby, 20poltura, Košice
1705 Zkušební ražba měděného denáru Uhry Košice 1705, zkušební ražba, měděný denár, Košice
1705-04-16 Zákaz ražby grešlí a jiné dr.mince pro Břeh Skrb.610 Slezsko Břeh 1705, zákaz ražby, Břeh, grešle
1705-05-07 Patent o snížení ceny bavorských mincí 15 bavorský kr = 12 českých kr
1/2 zlatý = 24 kr
1 bavorský dukát = 2 zlaté a 50 kr
Skrb. str.553
Josef I. Čechy 1705, patent, kurz, sníž.ceny, Bavorsko
1705-07-12 Začátek ražby poltur v Košicích Uhry Košice 1705,Košice, začátek ražby, poltura
1706 Začátek ražby měď.mincí v Rožnavě V letech 1706 - 1707 tam razili malkontenti měděné mince Uhry Rožnava 1706,1707, začátek ražby
1707-7 Zákaz ražby všech poltur Platil na celém území, ale Košice razili i nadále. Uhry 1707,Zákaz ražby, poltura, Košice
1708 Opětovný zákaz ražby grešlí a jiné dr.mince pro Břeh Skrb.610 Josef I. Slezsko Břeh 1705, 1708, zákaz ražby, Břeh, grešle
1708-03-01 Zákaz ražby pro Olomouc MOB str.36 Morava Olomouc, Kroměříž 1708, konec ražby, Olomouc, Kroměříž
1708-10-20 Zkušební ražba 2 a 5 poltur v Košicích Uhry Košice 1708, Košice, zkušební ražba , 2 a 5 poltur
1710 Začátek používání vřetenového razícího stroje v Kremnici Používal se až do roku 1832
snz_02 str.192
Uhry Kremnice 1710, vřetenový stroj, balanciér, Kremnice
1710 Začátek používání vřetenového razícího stroje v Salzburku SMM21 Rakousko Salzburg 1710, vřetenový stroj, balanciér, Salzburg
1710-08-02 Instrukce pro H.Plocka v Kremnici Jelikož byl úřad mincmistra v Kremnici neobsazen obdržel instrukci její rytec H.Plock
Ryzost pro kremnické dukáty 23 karátu a 9 grénů (989,583/1000),
Pro ostatní mincovny 23 karátů a 8 grénů (986,11/1000)
Vyrazit 72 a 2/3 dukátů o hmotnosti 3,502g z uherské marky
snz_02 str.187
Uhry Kremnice 1710, instrukce, Plock, Kremnice
1710-11-17 Příkaz o přemístění košické mincovny do Mukačeva Rakoczi Uhry Košice, Mukačevo 1710, přesun mincovny, Košice, Mukačevo
1711 Konec ražby grešlí Skrb.610 1711, konec ražby, grešle
1711-06-22 Dobytí Mukačeva - zánik mincovny Košice 22.5.1711 bylo dobyto Mukačevo, ve kterém v té době fungovala košická mincovna.
Taže tím pádem je to i den zrušení mincovny Košice
Uhry Košice, Mukačevo 1711, zrušení mincovny, Košice, Mukačevo
1712 Příkaz k ražbě dukátů a tolarů pro mincovnu Bratislava Ražba dukátů, tolarů a čtvrttolarů Karel VI. Uhry Bratislava 1716, začátek ražby, dukát, tolar, mincovna, Bratislava
1712 Ražba tolarů v K.Hoře Kutná Hora razila tolary pouze v roce 1712 - ZBR1988/68 Kutná Hora K.Hora 1712, ražba tolarů, K.Hora
1712-10-12 Zákaz používání mincmistrovských značek Nadále se používalo pouze značek mincovny
Výjimku tvořila Kutná Hora, která je mohla používat i nadále
snz_02 str.203
Karel VI. Čechy 1712, zákaz používání, značka
1712-10-12 Ražba dukátů staršího rázu Císař přijal ražbu dukátů staršího jílovského rázu. Ty sice byly zakázány, ale jejich oběh povolil dodatečně 28.4.1713 - Skrb.610 Karel VI. Čechy 1712, 1713, dukát
1712-11-07 Zákaz používání mincmistrovských značek pod orlem Zákaz používat mincmistrovské značky pod císařským orlem - Skrb.610 Karel VI. 1712, zákaz používání, značka
1713-04-28 Ražba dukátů staršího rázu Císař přijal ražbu dukátů staršího jílovského rázu. Ty sice byly zakázány, ale jejich oběh povolil dodatečně 28.4.1713 - Skrb.610 Karel VI. Čechy 1712, 1713, dukát
1715-02-28 Zrušení mincovny v Břehu Od té doby razila mincovna Vratislav své mince bez značky mincovny - Skrb.617 Slezsko Břeh 1715, zrušení mincovny, Břeh
1716 Zákaz ražby mince v Kroměříži Mincovna však v menší míře razila i nadále pouze velké nominály Čechy Kroměříž, Olomouc 1716, Olomouc, Kroměříž, zákaz ražby
1716 Ukončení ražby 6 a 15kr. Současně došlo i k omezení ražby 3kr.
Nevím ale, jestli v říši, nebo v Čechách - ZBR1988/68
1716, ukončení ražby 6kr, 15krejcar
1716-03-31 Mandát o zastavení ražby 7kr. a nižších Skrb.607 Čechy, Morava 1716, ukončení ražby, Krejcar
1716-04-16 Mandát o zastavení ražby 7kr. a nižších nominálů 7 krejcary se zde nerazily až do roku 1738 - Skrb.607,657 Slezsko 1716, ukončení ražby, Krejcar
1717-07-01 Zákaz používání mincmistrovských značek snz_02 str.203 Karel VI. Čechy 1717, zákaz používání, značka
1717-07-01 Nařízení pro všechny RU mincovny O způsobu mincování
Justování na těžších mincích pilníkem, pro mince ražené kladivem - před ražbou, na taškovacích strojích až po ražbě.
Skrb.612 -614
Karel VI. Čechy, Rakousko, Uhry, Slezsko, Morava 1717, nařízení, postup, justování
1717-12-20 Nařízení používat místo taškovacích strojů balanciéry Skrb.611 Karel VI. Čechy 1717, postup, balanciér, taškovací stroj
1722-03-06 Povolení zmincovat zlato z Jílového v pražské mincovně Povoleno pro 1, 2, 4 a 5 dukáty pro Jana Josefa z Waldsteina - Skrb.642 Čechy Praha 1622, dukát, Valdstein, Praha
1722-12-05 Povolení zmincovat zlato z Jílového v pražské mincovně Povoleno pro 1, 2, 4 a 5 dukáty pro Jana Josefa z Waldsteina - Skrb.642 Čechy Praha 1622, dukát, Valdstein, Praha
1726 Zákaz ražby v Kroměříži Skrb.609 Karel VI. Morava Kroměříž 1726, zákaz ražby, Kroměříž
1726 Omezení mincí v oběhu Nařízení dvorské komory o mincích, které jsou povoleny pro oběh na Moravě - Skrb.609 Morava 1726, oběh mincí, Morava
1726-05-20 Zrušení mincovny Bratislava Stroje a zařízení převezeny do Vídně Uhry Bratislava 1726, zrušení mincovny, Bratislava
1727-02-01 Zavedení vídeňské marky Dříve se používala uherská marka 247,516g. Vídeňská 280,614g - snz_02 str.187 Rakousko 1727, vídeňská marka
1733 Obnovení ražby 17krejcarů ve Vratislavi Skrb.657 Slezsko Vratislav 1733, obnovení ražby, 17krejcar, Vratislav
1736 Obnovení ražby 6krejcarů ve Vratislavi Skrb.657 Slezsko Vratislav 1736, obnovení ražby, 6krejcar, Vratislav
1741-01-30 Zrušení mincovny ve Vratislavi Skrb.657
Znovu otevřena na konci roku 1742
Slezsko Vratislav 1741, zrušení mincovny, Vratislav
1742 Zrušení privilegia ražby pro Kroměříž Privilegium zrušeno, ale arcibiskupové si mohli nechat razit mince v některé z císařských mincoven
ppč_3 str.171
Marie Terezie Morava Kroměříž 1742, zrušení privilegia, Kroměříž
1742 Ražba okupačního půltolaru 1740 v Praze V roce 1742 se razil s letopočtem 1740 - Skrb.639 Čechy Praha 1742,1740, okupační 1/2tolar, Praha
1742 Otevření mincovny ve Vratislavi Skrb.770
Zrušena 30.1.1741
Znovu otevřena na konci roku 1742
Slezsko Vratislav 1742, otevření mincovny, Vratislav
1742-07 Nařízení o průbě Na průbu stříbra se má použít 1 kvintík a na zlato 1 penízek (1/256 hřivny) - Skrb.614 Čechy 1742, postup, ryzost,
1742-07-08 Zákaz ražby 1, 1/2 a 1/4tolarů v Praze Skrb.713 Marie Terezie Čechy Praha 1742,, zákaz ražby, Praha, Tolar
1742-07-17 Instrukce o zvýšení váhy tolarů Zvýšení váhy tolarových mincí
Tolar na 28,82g, 1/2 tolar na 14,41g, 1/4 tolar na 7,2g
snz_02 str.189
Marie Terezie Rakousko 1742, instrukce, tolar
1742-09-13 Zákaz vývozu stříbra ze Slezska Skrb.770 Slezsko 1742, zákaz vývozu stříbra, Slezsko
1743 Ražba dukátu, 3, 6 a 15krejcarů ve Vratislavi Razil se dukát, 3, 6 a 15 krejcary
Později přibyla i ražba 1 krejcarů, denárů, poltury a 2 grešle
Skrb.770
Slezsko Vratislav 1743, začátek ražby, Vratislav, Dukát, krejcar
1747-08-02 Privilegium ražby mince pro biskupa Troyera Privilegium se nevztahovalo na olomoucké biskupy obecně, ale pouze na biskupa Troyera.
Byla povolena pouze ražba čtvrtzlatníku.
Čechy Kroměříž 1747, privilegium ražby, Kroměříž, Troyer, čtvrtzlatník
1748 Zrušení úřadu Komorského grófa Titul v mincovně. Úředník, který spravoval doly a mincovny.
Úřad založen v roce 1328.
O chod mincovny se staral komorský gróf a vardajn - ppc_08 str.11
Po oddělení mincoven od dolů v roce 1748 se používal v mincovně titul mincmistr


Uhry 1748, zrušení úřadu , Komorský gróf
1748 Ražba feniku malého typu ve Vídni Marie Terezie Rakousko-Uhersko Vídeň 1748-1750, Vídeň, fenik
1748-07-30 Snížení ryzostí mincí Snížení ryzosti mincí bylo docíleno vyšším počtem ražených kusů z jedné marky
snz_02 str.189
Marie Terezie Rakousko-Uhersko 1748, ryzost, tolar
1748-07-30 úprava parametrů tolarů snz_02 str.189 Marie Terezie Rakousko 1748, instrukce, tolar
1749 Ražba měděného krejcaru ve Vídni Marie Terezie Rakousko-Uhersko Vídeň 1749-1750, Vídeň, krejcar
1750 Zavedení tzv.20zlatkové měny Při ražbě z kolínské hřivny vyrazit mince v tolarech a jejich dílech za 20 zlatých.
Při ražbě z vídeňské hřivny za 24 zlatých.
SMM22, Skrb.708
Marie Terezie Rakousko-Uhersko 1750, 20zlatková měna, M.Terezie
1750-07-14 Změna značení mincoven a zavedení 24tolaru Zavedení 24 tolarů v Prusku.
Značka mincovny se byly :
A - Berlín
B - Vratislav
C - Kleve
D - Aurich
E - Královec
F - Magdeburg
G - Štětín
Německo Prusko 1750, mincovna,změna značky, Prusko
1750-11-07 Instrukce o ražbě a upravení kurzů tolarů Upraven poměr mezi stříbrnými a zlatými mincemi.
Přesné instrukce o ražbě mincí.
snz_02 str.189, 223, Skrb.708
Marie Terezie Rakousko-Uhersko Kremnice 1750, kurz, instrukce, tolar, dukát
1750-11-7 Justování mincí v Kremnici V Kremnici se justovalo pilníkem - snz_02 str.191 Uhry Kremnice 1750, výroba, justování, Kremnice
1753-03-21 Mincovní konvence Rakouska a Bavorska Zavedení konvenčního dukátu, tolaru, 20, 17, 10 a 7 kr a grošů.
Další podrobnosti na snz_02 str.195, Skrb.713, 1054
Konvenční měna se pozná podle ležatého křížku v opisu
snz_02 str.195 uvádí datum 21.9.1753
Rakousko,Uhry, Bavorsko 1753, konvenční měna, tolar, dukát, groš
1754 Začátek ražby levantských tolarů Rakouská spolkový tolar
Ryzost 0,833
Razil se v letech 1754 - 1758
1.12.1783 - povolena ražba levantských tolarů s podobiznou M.Therezie i po její smrti
Marie Therezie Rakousko-Uhersko 1754, začátek ražby, levantský tolar,
1754 Vyřešen problém s praskajícími razidly Po zavedení balanciéru měli v Kremnici problém s praskajícími razidly. Razidla většinou po vyražení asi 50 - 60 marek popraskala.
Problém vyřešili opětovným překováním, čímž vlastně popustili ocel, a ta již nebyla tak křehká. Po této úpravě bylo možné jedním razidlem vyrazit až mince z 1000 marek.
snz_02 str.192
Uhry Kremnice 1754, výroba, razidla
1754-01-12 Patent o ražbě 20,10 a 5krejcarů Skrb.713 Marie Therezie Rakousko-Uhersko 1754, začátek ražby , krejcar
1756-11-17 Instrukce o úpravě hmotnosti mincí Mince má být na správnou váhu upravena opilováním (mimo poltoráku a feniku)
snz_02 str.191
Marie Terezie Rakousko-Uhersko Kremnice 1756, instrukce, výroba
1757 Ražba cínových 1/2tolarů, 20,10,3 a 1kr. v Praze ppč_3 str.169 Čechy Praha 1757, zač.ražby, tolar, krejcar, Praha
1758 Začátek ražby feniku v Praze Marie Terezie Čechy Praha 1758, Praha začátek ražby Fenik
1758 Přesunutí minc.Olomouc z Vyškova do Kroměříže Roku 1659 byla přemístěna z Kroměříže do Vyškova, kde byla až do roku 1664, kdy se vrátila do Kroměříže
V Kroměříži byla až do roku 1758
Čechy Olomouc, Kroměříž, Vyškov 1664 1758,Olomouc. Kroměříž, Vyškov přesunutí mincovny
1759 Ražba půlkrejcaru ve Vídni Začátek ražby půlkrejcaru ve Vídni Marie Terezie Rakousko-Uhersko Vídeň 1759, Vídeň, půlkrejcar
1759 Ražba feniku velkého typu a čtvrtfeniku ve Vídni Čtvrtfenik Marie Terezie Rakousko-Uhersko Vídeň 1759, Vídeň, fenik
1759-09-15 Zrušení mincovny v Kroměříži Mincovna zrušena a zařízení převezeno 31.10.1759 do Vídně - nus_01 str.172, MOB str.294 Marie Terezie Čechy Kroměříž 1759, zrušení mincovny Kroměříž
1760-01-09 Přidělení minc.Kremnice pod zprávu Vídeň Do té doby spadala pod Banskou Štiavnici Uhry Slovensko, Kremnice 1760, Kremnice, změna zprávy, Vídeň
1760-09-27 Patent o zavedení ražby drobné mince z mědi Ukončení ražby stříbrných a zavedení ražby měděných krejcarů a půlkrejcarů.
Současně bylo pro tyto mince přijato nové značení mincoven :
P - Praha, K - Kremnice, S - Smolník, W - Vídeň, C - Carlsburg
Také snz_02 str.196, Skrb.715
Marie Terezie Rakousko-Uhersko 1760,krejcar
1760-09-27 Začátek ražby grešle v Českých zemích Zavedení drobné měděné mince. Používali se na nich značky :
P - Praha (později C), K - Kremnice, S - Smolník,W - Vídeň,C - Karlsburg
snz_02 str.196
Marie Terezie Rakousko-Uhersko 1760,grešle, začátek ražby
1761 Začátek ražby krejcarů Tyto mincovny začaly razit podle patentu z roku 1760 Marie Terezie Rakousko-Uhersko Kremnice, Baia Mare, Karlovský Bělehrad 1761, krejcar, začátek ražby
1761 Výroba měděných střížků pro RU mincovny V 2.pol. roku 1761 vyráběla měděné střížky pro Vídeň, Karlsburg, Nagybanyu
Od roku 1763 také Prahu a Štýrský Hradec
snz_02 str.199
Marie Terezie Rakousko, Uhry Kremnice 1761, výroba, Kremnice
1761-08-04 Nařízení o stažení stříbrných mincí z oběhu Stažení stříbrných mincí z oběhu k 1.10.1765
Poltura, grešle, 1, 1/2 a 1/4 krejcar, uherský denár - Skrb.715
Marie Terezie Rakousko-Uhersko 1761,1765, stažení z oběhu
1762 Zákaz ražby tolarů v Praze a povolení ražby 17 a 7kr. Skrb.759 Marie Therezie Čechy Praha 1762, zákaz ryžby tolar, povolení ražby krejcar, Praha
1762-06-14 Dekret o změně výroby pásů pro Smolník V letech 1749 - 1753 a 1760 - 14.6.1762 se vyráběly mincovní pásy litím.
Od tohoto data se pásy již vyráběly kováním.
Uhry Smolník 1762, výroba pásů, Smolník, změna výroby
1762-07-01 Patent o vydání prvních bankocedulí 1.7.1762 byly patentem zavedeny první bankovky. Tzv. bankocedule
Byly vydány v hodnotě 5, 10, 25, 50 a 100 zlatých.
zbr1977_21
Marie Therezie Čechy 1762, první bankovka, bankocedule, M.Therezie
1763 Výroba měděných střížků pro RU mincovny V 2.pol. roku 1761 vyráběla měděné střížky pro Vídeň, Karlsburg, Nagybanyu
Od roku 1763 také Prahu a Štýrský Hradec
snz_02 str.199
Marie Terezie Rakousko, Uhry Kremnice 1763, výroba, Kremnice
1764 Začátek ražby levantských tolarů V tomto roce byla tato mincovna otevřena - snz_02 str.204 Rakousko Günzburg 1764, začátek ražby, levantský tolar, Günzburg
1765 Ražba posmrtných ražeb F.Lotrinského Rozhodnutí o posmrtných ražbách s podobiznou F.Lotrinského.
Desetníky a dvacetníky měly letopočet 1765 a písmeno označující rok od úmrtí.
Tedy A = 1766, B = 1767 atd. Z mincovny Praha jsou známy pouze dvacetníky A,B,C
Ve Vídni je kompletní řada až po P. Tedy 1780.
Mincovna Kremnica měla před vlastním písmenem ještě písmeno B tedy BA = 1766 atd.
Známé taktéž ražby až do roku 1780
Marie Terezie Rakousko-Uhersko Praha, Vídeň, Kremnice 1765,posmrtná ražba, F.Lotrinský, značka mincovny
1765 Úprava kurzu 1 český zlatý = 56 kr
1 rýnský zlatý = 60 kr = 80 grešlí = 20 grošů
1 groš = 3 kr = 4 grešle
1 tolar = 90 kr
Skrb.715
Marie Terezie Rakousko-Uhersko 1765, kurz
1765-01-10 Mincovní reforma v Polsku Základem kolínská hřivna
Pro mincovny Varšava, Krakov, Toruň, Gdaňsk a Mitava
FoNu_2003_18/19 str.171
Satnislav August Polsko Varšava 1765, reforma, Polsko,Varšava, Krakov,Toruň,Gdaňsk a Mitava
1766-07-09 Změna značení mincoven Značka mincovny se již neurčovala počátečním písmenem jména mincovny, ale centrálně přiděleným
Navíc nařízení pro mincmistry a vardajny označovat mince svými značkami
Někdy se uvádí datum 9.6.1766. Také snz_02 str.203
A - Vídeň, B - Kremnice, C - Praha, D - Štýrský Hradec (po jeho zavření Salzburg), E - Hall, F - Karlsburg, G - Nagybanya, H - Günzburg
Marie Terezie Rakousko-Uhersko 1766, mincovna,změna značky
1766-07-21 Nařízení o ražbě mincí Nařízení, že 1/3 mincí se bude razit s podobiznou M.Terezie, 1/3 s F.lotrinského a 1/3 s Josefa II.
Mince byly raženy s letopočtem 1765 a písmenem, jako pořadím roku (tedy A-1766, B-1767)
V Praze se razily pouze 10 a 20tníky s písmeny A,B,C
Ve Vídni se ryzily dukáty s písmeny A - P
V Kremnici s 10 a 20tníky s písmeny BA - BP
Marie Terezie Rakousko-Uhersko 1766, Poměr řažby, M.Terezie, F.Lotrinský, Josef II.
1766-08-25 Zavedení značek mincmistra a vardajna Povinost na mincích uvádět značku mincmistra i vardajna skládající se z počátečních písmen jmen. Toto bylo zrušeno až 22.12.1780.
ppč_3 str.169, Skrb.610
Marie Terezie Čechy, Rakousko 1766,1780, značka mincmistra
1767 Změna obrazu na minci Změna obrazu na tolarech, 1/2 a 1/4 tolarech. Na jedné straně korunovaný uherský znak s anděly.
Na druhé straně madona seděla na obláčcích. Do roku 1767 seděla na půlměsíci.
Současně bylo upraveno značení, kde písmeno K značilo ražby ze státního stříbra, B ražba ze soukromých dolů.
To platilo i pro tolary Josefa II.
Marie Terezie Rakousko-Uhersko Kremnice Změna obrazu, předpis, madona, M.Terezie, tolar, značka
1767 Ražba půldenárů ve Vídni Tím, že M.Terezie povolola razit půldenáry ve Vídni porušila svůj patent z 7.11.1750
snz_02 str.203
Marie Terezie Rakousko Vídeň 1767, zač.ražby půldenár
1769 Povolení ražby tolarů, 20 a 10kr. v Praze Povolení ražby tolarů a jejich dílů (zakázáno 1762) a povolení ražby 20 a 10 krejcarů - Skrb.759 Marie Therezie Čechy Praha 1769, povolení ražby tolar, krejcar, Praha
1769-08-05 Právo ražby pro Paary Josef II. povýšil rod Paarů do stavu říšských knížat. Čímž získali i mincovní oprávnění.
num_1995_3 str.74
Josef II. Lotrinský Německo 1769, privilegium, Paar
1772 Začátek ražby měděných mincí ve Smolníku Jako první se razily měděné 1 krejcary Uhry Smolník 1772, začátek ražby, měděný krejcar, Smolník
1772 Vybavení mincovny v Günzburgu Německo Günzburg 1772, Günzburg
1772-08-08 Ražba novývh měděných 1, 1/2 a 1/4 krejcarů snz_02 str. Rakousko, Uhry 1772, začátek ražby, krejcar
1773 Zavedení okrajovacího stroje v Kremnici 1779 byl převeden na vodní pohon Uhry Kremnice 1773, zavedení okrajovacího stroje, výroba, Kremnice
1773-02-31 Dokončení stavby nové mincovny v Potosí num_1996_1 str.8 Bolívie Potosí 1773, zač.ražby, mincovna, Potosí
1779 Převedení okrajovacího stroje v Kremnici na vodní pohon 1773 byl zaveden okrajovací stroj. 1779 převeden na vodní pohon. Uhry Kremnice 1779, okrajovací stroj, vodní pohon, výroba, Kremnice
1779-10-15 Zlehčení měděných mincí Všechny měděné mince byly přemincovány na lehčí - snz_02 str.204 Rakousko 1779, metrologie, přemincování, měděná mince
1780-09-12 Změna značení mincoven 9.12.1780 Josef II. rozhodl o změně značek mincoven, které vstoupilo v platnost 20.12.1780.
A - Vídeň
B - Kremnica
C - Praha
E - Karlsburg
F - Hall
G - Nagy Banya
H - Günzburg


Josef II. Čechy mincovna,změna značky, 1780
1780-12-22 Definitivní zákaz používání mm.značek Zavedeno před tím roku 1760 jako povinné pro mincmistry a vardajny - ppč_3 str.169
snz_02 str.203, Skrb.610


Josef II. Čechy mincovna,změna značky, 1780
1781 Zrušení mincovny Karlovský Bělehrad Josef II. Rakousko Karlsburg 1781, zrušení mincovny , Karlovský Bělehrad
1783 Zavedení válcovací stolice v Kremnici Uhry Kremnice 1783, válcovací stolice, výroba, Kremnice
1783 Poslední schwarzenberské ražby 1783, konec ražby, Schwarzenberk
1783 Zrušení úřadu Nejvyššího mincmistra dp1966_1 str.5 Kutná Hora K.Hora 1783, zrušení úřadu Nejvyšší mincmistr
1783-12-01 Povolení ražby levantských tolarů i po smrti M.Therezie Rakouská spolkový tolar
Ryzost 0,833
Razil se v letech 1754 - 1758
1.12.1783 - povolena ražba levantských tolarů s podobiznou M.Therezie i po její smrti
Dvorní komora ve Vídni Rakousko-Uhersko 1783, povolení ražby, levantský tolar,
1784-02-18 Zrušení úřadu Nejvyššího mincmistra Úřad byl založen roku 1462 - Skrb.847 Josef II. Lotrinský Čechy 1784, zrušení úřadu , Nejvyšší mincmistr
1784-02-18 Zrušení mincovny Praha Byla v Celetné ulici - Skrb.878
Obnovena 28.8.1795 Františkem II.
Josef II. Lotrinský Čechy Praha 1784, zrušení mincovny, Praha
1786-01-12 Snížení ryzosti dukátů Z původních - 23 karátu a 9 grénů na 23 karátu a 8 grénů - snz_02 str.205
Pravděpodobně jde o instrukci uvedenou s datem 1.2.1786
Josef II. Lotrinský Rakousko 1786,ryzost, dukát
1786-02-01 Ukončení ražby florénů a začátek ražby dukátů Ukončena ražba florénů - 23 karátu a 9 grénů
Začátek ražby dukátů - 23 karátu a 8 grénů
snz_02 str.205 uvádí datum 12.1.1786
Josef II. Lotrinský Uhry Kremnice 1786,konec ražby, florén, začátek ražby, dukát, Kremnice
1787-08-08 Vyhoření minc.Kremnice Uhry Kremnice 1787, konec ražby, Vyhoření, mincovna, Kremnice
1790 Začátek ražby měděných krejcarů v Kremnici Uhry Kremnice 1790, Kremnice, začátek ražby, měďený krejcar
1790 Začátek ražby španělských piastrů Uhry Kremnice 1790, Kremnice, začátek ražby, španělsko, piastr
1790-09-01 Začátek ražby dukátů v Kremnici Uhry Kremnice 1790, Kremnice, začátek ražby, dukát
1791-04-29 Nařízení o ražbě tolarů pro rakouské Hollandsko v Kremnici Ražba 1/2, 1/4 a 1 tolarů pro rakouské Hollandsko Uhry Kremnice 1790, Kremnice, začátek ražby, tolar, rakouské Hollandsko
1795-01-13 Důlní města vrácena pod hl.grófkom.úřad v B.Štiavnici Všechna důlní města se vrátila pod zprávu hlavního grófkomorského úřadu v Banské Štiavnici Uhry Banská Štiavnica 1795, důlní města, B.Štiavnica
1795-04-20 Instrukce o zavedení ražby 6 a 12krejcaru Zavedení ražby 12 krejcaru s letopočtem 1795 o hmotnosti 4,68 g a 6 krejcaru s letopočtem 1795 o hmotnosti 2,34 g z nejakostní slitiny stříbra 250/1000 Rakousko, Uhry, Čechy 1795, Instrukce, začátek ražby, krejcar
1795-08-28 Obnovení mincovny Praha Mincovna byla zrušena Josefem II. 18.2.1784.
S ražbou začala 5.9.1795
Do roku 1806 byla v ulici v Kocích 538/1
V letech 1806 - 1828 v Husově 243/1
Skrb.878
František II. Čechy Praha 1795,1784, Otevření mincovny, Praha
1799-07-10 Dekret o zavedení ražby měděného 3krejcaru Zaveden měděný 3 krejcar s letopočtem 1799 o hmotnosti 17,07 g. Rakousko, Uhry, Čechy 1799, začátek ražby, 3krejcar
1800-04-07 Zákaz ražby zlatých mincí v Kremnici snz_02 str.216 Rakousko, Uhry Kremnice 1800, zákaz ražby, Kremnice, dukát
1800-08-01 Dekret - změna metrologie 3krejcaru Změna střížku 3 krejcarů na 2mm a váha 8,75g, čímž se vyrovná hodnota s rakouzským grošem
Součástí byl i zákaz vývozu měděné mince.
snz_02 str.216, ale jindy zde mluví o krejcarech.

Začátek ražby nové měděné mince s letopočtem 1800 v hodnotách 6, 3, 1, 1/2 a 1/4 krejcar, která pokračovala až do roku 1809. Tato emise také obsahovala 6 krejcar s letopočtem 1803 z mincovny Hall, 3 krejcary s letopočty 1801 a 1803 z mincovny Hall a 3 krejcar s letopočtem 1801 z mincovny Karlovský Bělehrad
1800, změna metrologie, 3 krejcar
1800-11-26 Dekret o zavedení ražby 24krejcaru Dvorním dekretem zaveden 24 krejcar s letopočtem 1800 o hmotnosti 9,35 g a zrnu 250/1000. Rakousko, Uhry 1800, zákaz ražby, 24krejcar
1801-08-15 Výnos o ukončení ražby 6, 12 a 24krejcaru a zavedení 7krejcaru Byla ukončena ražba stříbrného 12 a 6 krejcaru s letopočtem 1795 a 24 krejcaru s letopočtem 1800. Současně byla zavedena ražba 7 krejcaru s letopočtem 1802 o hmotnosti 4,68 g a ryzosti 250/1000. Rakousko, Uhry 1801, ukončení ražby, 6, 12, 24krejcar
1803 Essen se vzdal mincovního práva Nccs 1925/1 str.63 Německo Essen 1803, privileg.ražby, konec, Essen
1805-11-27 Přerušení výroby ve Vídeňské mincovně V letech 27.11.1805 - 4.1.1806 byl personál a materiál přesunut do mincovny Smolník, takže je velmi pravděpodobné, že mincovna nerazila. Rakousko Vídeň, Smolník 1805,1806, Přerušení činnosti, Vídeň, Smolník
1805-12-26 Přidělení značky D mincovně Salzburg Na základě bratislavského míru získalo Rakousko Salzbursko a tudíž došlo
ke změně písmene mincovny na písmeno D
SMM24
Rakousko Salzburg 1805, mincovna, značka, Salzburg, Bratislavský mír
1807-03-30 Patent o zavedení ražby 15 a 30krejcarů Podle tohoto císařského patentu byly vydány měděné mince s letopočtem 1807 v hodnotách 30 a 15 krejcarů. Tyto mince byly raženy až do státního úpadku v roce 1811 jako dílčí nominály 6. emise papírových státovek. Rakousko, Uhry 1807,1811, začátek ražby, 15, 30krejcar
1810 Zrušení mincovny Salzburg SMM24 Rakousko Salzburg 1810, zrušení, mincovna Salzburg
1810 Zrušení mincovny Hall dp1965_2 str.27 Rakousko Hall 1810, zrušení, mincovna Hall
1811-02-20 Patent o státním úpadku Podle tohoto patentu proběhla devalvace papírových a některých dílčích měděných peněz
(týkalo se to 30, 15, 3 a 1 krejcarů) na 1/5 jejich nominální hodnoty.
Ostatní měděné nominály (6, 1/2 a 1/4 krejcary) byly z oběhu staženy bez náhrady
a majitelé je mohli prodat pouze za cenu obsahu kovu.

Skrb.878 uvádí zavedení až 20.11.1811
MaB 2012/6 str.20
Rakousko,Čechy 1811, Vídeňská měna, devalvace
1812-01-04 Zavedení nových měděných mincí Patent o zavedení nových měděných mincí 3,1, 1/2 a 1/4 krejcarů s letopočtem 1812

Zároveň došlo k revalvaci starých 3 krejcarů na dva krejcary a staré 1 krejcary zůstaly
dočasně v oběhu v jejich plné jmenovité hodnotě.

Částka menší než 60 kr se musí přijímat v měděné minci. Částka >= 60 kr ve formě šajnů
MaB 2012/6 str.20
Čechy, Rakousko 1812, vídeňská měna, začátek platnosti, krejcar
1813-05-07 Patent o vydání anticipačních listů Patent o zavedení nových anticipačních listů.
Zavedeny bankovky v hodnotě 2, 5, 10, 20 zlatých
Rakousko 1813, bankovka, anticipační list
1816-06-01 Založení Privilegované rakouské národní banky Zavedeny bankovky v hodnotě 25, 50 a 100 zlatých Rakousko 1816, bankovka, bankocetle, Provilegovaná rakouská banka
1817-05-12 Vydání nových měděných mincí s letopočtem 1816 Zavedení nových mincí s letopočtem 1816
Byly raženy 1, 1/2 a 1/4 krejcar
Rakousko 1817, krejcar, 1816
1818-06-01 Snížení hodnoty drobné mince Došlo ke snížení ceny některých drobných nominálů Rakousko 1818, snížení ceny, kurz
1827-08-22 Dekret o zrušení minc. Praha a Velká Baňa Praha obnovila činnost 1831 a Velká Baňa 1847 Čechy, Rakousko Praha, Baia Mare 1827, zrušení mincovny, Praha, Baia Mare
1828 Zrušení mincovny Praha Skrb.878 Čechy Praha 1828, Zrušení mincovny Praha
1828-12-31 Formálně zrušena mincovna ve Smolníku Uhry Smolník 1828, zrušení mincovny Smolník
1830 Přesunutí mincovny Praha do kl.Kapucínů Do kláštera Kapucínů (Staroměstské nám. 930/1) - Skrb.878 Čechy Praha 1830, Přesun mincovny Praha
1831 Zavedení ražby v kruhu v Kremnici Ražba 20kr z razidel vídeňské mincovny.
Ve Vídni se razily do kroužku již mince uherského vzoru v roce 1830 a první pokusy probíhaly v monarchii v lombardsko-benátsku v roce 1816.
Běžně se tyto mince razily od roku 1822.
Uhry Kremnice 1831, ražba v kruhu, výroba, Kremnice, 20krejcar
1831 Obnovení činnosti minc.Praha Činnost byla přerušena dekretem z 22.8.1827 Čechy Praha 1831, obnovení mincovny Praha
1832 Konec používání vřetenového razícího stroje v Kremnici Používal se od roku 1710 Uhry Kremnice 1832, vřetenový stroj, balanciér, Kremnice
1832 Ražba na Uhlhornových strojích v Kremnici Uhry Kremnice 1832, Uhlhornový stroj, Kremnice
1832 Začátek ražby ruských 15kopějek ve Varšavě FoNu_2003_18/19 str.172 Polsko, Rusko Varšava 1832, zač.ražby, kopějka, Varšava
1832-06-05 Patent o ražbě mincí v Belgii Zavedl frank - hmotnost 5g. 900/1000
5, 2, 1, 1/2 a 1/4 frank
10, 5, 2, 1 centim
MaB2008/1 str.7
Belgie 1832, Belgie, patent, frank, centim
1834-11-13 Oddělení hutní a mincovní výroby Oddělení hutní a mincovní výroby a založení Dvorní komory pro mincovnicvo a baníctvo Uhry 1834, oddělení hutní a mincovní výroby, komora
1835-01-24 Nařízení o přidělení značek pro rakouské mincovny A - Vídeň, B - Kremnice, E - Karlsburg, M - Miláno, V - Benátky - Skrb.1035 Rakousko, Uhry Vídeň, Kremnice, Kralsburg, Miláno, Benátky 1835, mincovna, značky
1836-04-01 Zrušení minc.práva pro olomoucké biskupy Definitivní zrušení mincovního práva olomouckých biskupů - MOB str.312 Morava Olomouc 1836, privilegium, zrušení, Olomouc
1844 Zrušení mincovny Vratislav Slezsko Vratislav 1844, zrušení mincovny, Vratislav
1847 Ražba nových typů mincí v Belgii Zavedení 20 centimů - autor Leopold Wiener - MaB2008/1 str.7 Belgie 1847, Belgie, zač.ražby, centim
1848 Obnovení činnosti minc.Baia Mare Činnost byla přerušena dekretem z 22.8.1827 Rakousko Baia Mare 1848, obnovení mincovny Baia Mare
1848-03-15 Vyhlášení samostatnosti Uher Uhry se staly nezávislé na Rakousku. Pouze osoba palatina (místokrále) byla společná Rakousko, Uhry 1848, samostatnost Uher
1848-04-13 Kremnice pod správou v Pešti Úřad v Banské Štiavnici vydal nařízení, že mincovna Kremnice spadá pod uherskou vládu v Pešti Uhry Kremnice 1848, pravomoc, mincovna Kremnice
1848-05-28 Nové mince a přidělení značky Kremnici Byly schváleny nové odražky mincí pro mincovnu Kremnice a současně byla přidělena i nová značka KB, místo původního písmena B Uhry Kremnice 1848, ražba mince, značka, mincovna Kremnice
1848-06-01 Příkaz k ražbě nové mince Příkaz hlavnímu komorskému grófovi na ražbu 1 krejcarových mincí
Ražba z razidel pro rok 1816. Později připravit nová razidla s ročníkem 1816 a nápisem EGY KRAJCZÁR
Připravit ražbu 3kr s nápisem HÁROM KRAJCZÁR 1848 o velikosti měděného groše z roku 1812 a váze tří krejcarových mincí
Uhry Kremnice 1848, ražba nové mince, krejcar
1848-08-18 Dekret na ražbu 6kr. pro Baia Mare Povolení ražby 6 krejcarů s maďarským nápisem Uhry Baia Mare 1848, zařátek ražby, krejcar, mincovna Baia Mare
1848-09-22 Změna nápisů na zlatých a stříbrných mincích v Uhrách Uhry 1848, nové mince
1848-12-07 Zákaz vydávání poukázek Rakousko 1848, zákaz vydávání, poukázka
1848-12-17 Zákaz vývozu zlatých a stříbrných mincí ze země Rakousko 1848, zákaz vývozu
1849-01-24 Pozastavení ražby v Kremnici Uherská vojska opustila Kremnici a proto byla ražba zastavena
10.5.1849 opět v moci Uherských vojsk
Uhry Kremnice 1849, zastavení ražby, mincovna, Kremnice
1849-03-04 Ražba zlatých a stř.mincí s letopočtem 1848 Na zlatých a stříbrných mincích používat letopočet 1848 Uhry Kremnice 1849, změna ražby, rok 1848 mincovna, Kremnice
1849-04-23 Nucená výměna nouzovek za platné peníze Výměna probíhala až do konce května - FoNu_1986_1 str.31 Rakousko 1849, výměna bankovek, nouzovka
1849-06-01 Nařízení o vydání 6kr 1849 Pro 6 krejcar byla stanovena ryzost 227/1000 a hmotnost 1,909g
Předpis byl pro mincovny Vídeň (A) , Kremnice (B) a Prahu (C)
Tyto mince se razily v letech 1849 - 1857 a 1859 - 1862
Rakousko 1849, začátek ražby, 6kr
1849-08-07 Ražba 1kr. s roč.1816 a 20kr. s roč. 1848 Opět zavedena ražba krejcarů s ročníkem 1816 a 20 krejcarů s ročníkem 1848 Uhry Kremnice 1849, změna ražby,krejcar, rok 1816, 1848, mincovna, Kremnice
1849-08-28 Podřízení všech mincoven v Uhrách min.fin. ve Vídni Uhry Vídeń 1849, podřízení mincovny, min.financí, Vídeň
1851 Vyhořela mincovna Baia Mare Mincovna vyhořela a provoz již nebyl nikdy obnoven Rakousko Baia Mare 1851, vyhoření mincovny, konec ražby , Baia Mare
1851-04-07 Nařízení o zavedení nového minc.systému Rakousko 1851, reforma
1851-05-01 Zrušení komory v B.Štiavnici - zánik komorského zřízení Zrušena komora v Banské Štiavnici a tím i zrušeno komorské zřízení v Uhrách Uhry Baňská Štiavnica 1851, zánik komory, B.Štiavnica
1851-08-26 Zrušení platnosti starých měď.mincí Byly zrušeny staré měděné nominály a nahrazeny novými 3, 2, 1, 1/2 a 1/4 kr. Rakousko 1851, zrušení platnosti
1852 Doživotní žalář pro falzátory Zaveden trest doživotního žaláře pro padělatele mince - NL4/1947 Čechy, Rakousko 1852, právo, falzum
1852-02-03 Nová emise mincí pro Lobardsko-Benátské království Nové mince 15, 10 a 5 centesimo odpovídaly váhově 3, 2 a 1 kr z roku 1851.
Dále ještě byly zavedeny 3 a 1 centesimo.
Rakousko Lombardsko-Benátské království 1852, zavedení mincí, centesimo
1852-04-29 Nařízení o ryzosti pro tolary a zlatníky Pro konvenční tolary, zlatníky a 10 a 20 kr byla nařízena ryzost 900/1000 Rakousko 1852, ryzost, tolar, zlatník
1853-13-4 Zavření mincovny Baia Mare Rakousko Baia Mare 1853, zrušení mincovny, Baia Mare
1857-01-24 Zavedení rakouské měny v Uhrách Podrobnosti v brn.numzpr č.13 Uhry 1857, Zavedení rakouské měny, Uhry
1857-03-19 Zrušení mincovny Praha a Baia Mare Zařízení z mincovny Praha bylo převezeno do Vídně - Skrb.878 Čechy, Rakousko Praha, Baia Mare 1857, zrušení mincovny, Praha, Baia Mare
1857-05-01 Začátek počítání ryzosti na promile Ryzost je již neuváděla v poměru, či lotech, ale v promilech - Správy SNS 1981_4 1857, ryzost
1857-09-19 Měnová reforma Začala platit od 1.11.1858
Libra = 500g
Ryzost 2 a 1 zlatník = 900/1000
1/2 a 1/4 zlatník = 520/1000
Na mincích jsou latinské nápisy
Spolkový 2 a 1 tolar = 900/1000 a kurz 2 tolary = 3 zlatky
10 hal = 500/1000, 5 hal = 375/1000
Zavedeny ražby z mědi 3, 1, 1/2 krejcaru (ale k ražbě 3kr nikdy nedošlo)
Spolková zlatá koruna 900/1000, průměr 24mm, hmotnost 11,11g.
Spolková zlatá 1/2 koruna 900/1000, průměr 20mm, hmotnost 5,555g
Dukát a 4 dukát 986/1000
Levantský tolar
Rakousko 1857, reforma
1858-04-27 Ukončení ražby dukátů v Kremnici Zrušena ražba dukátů. Nařízení vstoupilo v platnost až 1.7.1858, ale dukáty se razily až do roku 1865. Uhry Kremnice 1858, konec ražby, dukát, Kremnice
1860 Začátek ražby 4 krejcaru Byl ražen z mědi - Skrb.987 Rakousko 1860, začátek ražby, 4krejcary
1865 Faktické ukončení ražby dukátů v Kremnici Ražba dukátů byla zastavena nařízením z 27.4.1858. Nařízení vstoupilo v platnost až 1.7.1858, ale dukáty se razily až do roku 1865. Uhry Kremnice 1865, konec ražby, dukát, Kremnice
1865-12-23 Latinská mincovní konvence V platnost vstoupila 1.8.1866
Později se připojilo Řecko, Španělsko, Bulharsko, Rumunsko, Srbsko a Jihoamerické republiky
Snížení ryzosti belgického franku na 835/1000 - MaB2008/1 str.7
francie, Belgie, Itálie, Švícarsko 1865, latinská konvence, ryzost, belgický frank
1867 Zrušení úřadu zemského probéře mince v Brně Čechy Brno 1867, zrušení úřadu, probéř mince, Brno
1867 Začátek ražby mincí s uherským opisem Skrb.987 Rakousko, Uhry 1867, žačátek, ražby, uherský opis, krejcar
1867-04-29 Zavedení úřadu hl.kom.grófa v B.Štiavnici Uhry B.Štiavnice 1867, zřízení úřadu, Hl.kom.gróf, B.Štiavnica
1867-06-13 Rakousko vystoupilo ze spolku Byla ukončena ražba spolkových mincí Rakousko 1867, konec ražby, spolek
1868 Zrušení mincovny ve Varšavě FoNu_2003_18/19 str.172 Polsko Varšava 1868, zrušení mincovna, Varšava
1868-07-01 Zákon o ražbě stříbrných uherských 10 a 20kr. Mince měla uherský znak
10 kr - ryzost 400/1000, hmotnost 1,66g, průměr 18mm
20kr - ryzost 500/1000, hmotnost 2,66g, průměr 21mm
Skrb.987
Uhry 1868, začátek ražby, uherský krejcar
1870 Konec ražby dukátů v Kremnici Pak se již razily jen zlatníky Uhry Kremnice 1870, konec ražby, dukát, Kremnice
1870-03-09 Zavedení ražby 8 a 4 zlatek Skrb.987 František Josef I. Rakousko 1870, začátek ražby, zlatka
1871-12-15 Zrušení značek mincoven Značení mincoven bylo zrušeno z toho důvodu, že v Rakousku již byla činná jediná mincovna a to ve Vídni.
Proto došlo ke zrušení značek mincoven
František Josef II. Čechy, Rakousko Vídeň, Milán, Benátky, Praha Mincovna, zrušení značky
1872-01-01 Zrušení používání značek mincoven v RU Značky mincoven byly zrušeny, protože v zemi již byly pouze dvě mincovny. Vídeň a Kremnica a každá mincovna měla jiný obraz. Skrb.990 František Josef II. Rakousko-Uhersko Vídeň, Kremnica 1872, zrušení značek mincoven
1878-06-27 Zákon o placení cla zlatými mincemi Mimo jiné byl stanoven pevný kurz pro zlaté mince Rakousko 1878, placení cla, zlatá mince
1880-09-08 Vyjmutí minc.Kremnice z pravomoci úř.hl.kom.grófa Uhry Kremnice 1880, vynětí mincovny, Kremnice, hl.kom.gróf
1881-01-01 Mincovna Kremnice samostatný podnik Mincovna Kremnice se stala samostatným podnikem podřízeným přímo ministerstvu financí v Budapešti Uhry Kremnice 1881, mincovna, Kremnice, samostatný podnik, pravomoc
1892-08-02 Zavedení zlaté korunové měny 1 zlatník = 2 koruny
1 stříbrná koruna = 100 haléřů
Současně byly staženy z oběhu mince staré měny
Skrb.1057
Rakousko 1892, zavedení korunové měny
1900 Začátek ražby stříbrných 5korun Průměr 36mm, ryzost 900/1000, hmotnost 24g Rakousko 1900, začátek ražby 5korun
1906-04-11 První mince knížectví Černá Hora Mince byly raženy ve Vídni Nikola I. Negoš Černá Hora 1906, první mince, Černá Hora, Vídeň
1907 Začátek ražby zlatých 100 korun Uhry 1907, začátek ražby 100 korun
1908 Začátek ražby zlatých 100 korun Průměr 36mm, ryzost 900/1000, hmotnost 33,875g Rakousko 1908, začátek ražby 100 korun
1912 Začátek ražby stříbrných 2korun Průměr 27mm, ryzost 835/1000, hmotnost 10g Rakousko 1912, začátek ražby 2korun
1913 Zavedení elektrického razícího stroje v Kremnici Uhry Kremnice 1913, el.razící stroj, výroba, Kremnice
1918-10-28 Konec platnosti korunové měny ČSR 1918, konec platnosti, korunová měna
1918-11-30 Zastavení ražby v Kremnici pro RU V 9:00 byla ukončena ražba pro Rakousko-Uhersko Uhry Kremnice 1918, konec ražby, Kremnice
1918-12-16 Převod minc.Kremnice pod ČSR ČSR Kremnice 1918, ČSR, Kremnice
1919 Mincovní reforma v Polsku Zaveden zlotý = 100 grošů
FoNu_2003_18/19 str.172
Polsko 1868, reforma, zlota, gross
1921-01-05 Instalace nových strojů v minc.Kremnice ČSR Kremnice 1918, Kremnice, nové zařízení
1921-06-02 Ražba prvních ČSR mincí v Kremnici ČSR Kremnice 1918, Kremnice, začátek ražby
1924-05-14 Otevření mincovny Varšava FoNu_2003_18/19 str.172 Polsko Varšava 1924, Otevření mincovna Varšava
1929-04-20 dohoda o potírání penězokazectví NL4/1947 1929, právo, falzum
1944-09-12 Zničena mincovna Varšava Mincovna byla vyhozena do povětří - FoNu_2003_18/19 str.172 Polsko Varšava 1944, zrušení mincovna Varšava
1945-11-1 Konec platnosti protektorátních minci ppp.275 Čechy, Morava 1945, konec platnosti, Protektorát
1953 Ražba prvních poválečných peněz ve Varšavě První se razil 1 a 2 groš s letopočtem 1949 - FoNu_2003_18/19 str.172 Polsko Varšava 1953, zač.ražby, Varšava, gross
1967 Otevření mincovny Llantrisant ZBR1991/77 Anglie Llantrisant 1967, otevření mincovny, Llantrisant, Anglie
1975-11 Zrušení mincovny Londýn ZBR1991/77 Anglie Londýn 1975, zrušení mincovny, Londýn, Anglie
1976-01-31 Ukončení platnosti 3.haléřů 31.1.1976 byla ukončena platnost tříhaléřů vzor 1653 a 1962 ČSR Čechy 1976, 3hal, ukončení platnosti
20. stol. Ražba nouzovek pro Dělnický konzum v Krnově Razily se nouzovky 1, 2, 5 a 10 Kč se zkratkou JGDF - FoNu_1987_2 str.16 Slezsko Krnov nouzovka, Dělnický konzum Krnov
908 Založení mincovny Eichtädt ScGC str.409 Německo Echstädt 908, založení mincovny, Eichstädt
(c) Ondřej Kurka, 2014