Typologická zpracování pražských grošů Jiřího z Poděbrad
Autor: oliver
Datum: 31.12. 2020
Zpět na seznam
Smolík 1894 - Hásková 1973 - Cycoňová-Richtera 2013 - Cycoňová-Richtera 2015

 

Josef Smolík ve své práci Pražské groše a jejich díly z roku 1894 popisuje pouze jedinou variantu běžného pražského groše (a tři varianty grošů tlustých). Podrobnějším dílem věnovaným typologii grošů Jiřího z Poděbrad je tak až dílo Jarmily Háskové z roku 1973 (Příspěvek k typologii, váze a jakosti pražských grošů krále Jiřího z Poděbrad).

 


Hásková 1973
 

Jedním z příspěvků ve sborníku "Karel Castelin - sborník příspěvků k oslavě jeho životního numismatického díla sestavený u příležitosti jeho 70. narozenin" je i příspěvek Jarmily Háskové "Příspěvek k typologii, váze a jakosti pražských grošů krále Jiřího z Poděbrad". Sborník, který by neměl chybět v knihovničce žádného zájemce o grošové období ve skutečnosti vyšel až v roce 1974. Hásková vymezuje konkrétní kritéria a na jejich základě dělí jediný základní typ pražského groše Jiřího z Poděbrad do čtyř skupin o čtrnácti variantách. Přes nesporný přínos, který sestavení této typologie přineslo, bylo a je používání této typologie díky typografickým chybám problematické a vede ke zbytečným zmatkům a nejednoznačnostem (viz třeba zmínka v knize Táborský poklad na str. 287). Přesto se s používáním této typologie setkáváme i nadále - a to bohužel i včetně některých numismatických aukcí.

 

 


Cycoňová-Richtera 2013 (aktualizace typologie Hásková 1973)
 

Používání této práce, která vyšla v časopise Mince & Bankovky, není k určování grošů Jiřího z Poděbrad již doporučeno. Důvodem je, že uvedená studie je ve skutečnosti "pouze" aktualizací původní, 40 let staré typologie Jarmily Háskové, resp. je pracovní verzí typologie následující (viz dále). Ve studii byly na pravou míru uvedeny chyby v typologii J. Háskové a byly do ní zahrnuty i nové varianty, které byly publikovány v numismatické literatuře po roce 1973. Vzhledem k tomu, že množství studijního materiálu je v případě grošů Jiřího z Poděbrad značně omezené, bylo hlavním cílem publikování této pracovní verze ověření její kompletnosti a též snaha o získání podkladů o existenci dalších, v této pracovní verzi doposud nepopsaných exemplářů.

 

Typologická tabulka pražských grošů Jiřího z Poděbrad podle Cycoňová-Richtera 2013 (*.pdf, 13,9 MB)

 


Cycoňová-Richtera 2015
 

Tato typologie je v současnoti nejaktuálnější a nejkompletnější verzí typologického zpracování pražských grošů Jiřího z Poděbrad a měla by ve studiích nahradit již neaktuální typologii J. Háskové. Na rozdíl od původní typologie lze snáze získat v originální tištěné verzi (Numismatické listy roč. 70, číslo 3-4) a je k dispozici i online v elektronické verzi. Studium značného množství exemplářů především ze soukromých sbírek (bezproblematické studium muzejních sbírek bohužel stále není pro numismatické laiky v naší zemi samozřejmostí) umožnilo na základě srovnání postupného opotřebení / poškození vybraných punců sestavení relativní typologie. Tento přístup je v případě pražských grošů Jiřího z Poděbrad v podstatě jedinou možností, jak jednotlivé varianty chronologicky seřadit, neboť krátká doba jejich ražby neumožňuje klasické sestavení relativní chronologie na základě postupných ikonografických proměn.

 

Typologická tabulka pražských grošů Jiřího z Poděbrad podle Cycoňová-Richtera 2015 (*.pdf, 5,2 MB)

 Hásková, J. 1973: Příspěvek k typologii, váze a jakosti pražských grošů krále Jiřího z Poděbrad. In: Karel Castelin - sborník příspěvků k oslavě jeho životního numismatického díla sestavený u příležitosti jeho 70. narozenin. Hradec Králové, 77-85.
Cycoňová, L. - Richtera, L. 2013: Pražské groše Jiřího z Poděbrad (1458-1471) - Rekapitulace současného stavu publikovaných znalostí o typologii těchto ražeb, Mince a bankovky, 5, 2013, 42-46. Dostupné z: https://www.academia.edu/37943670/
Cycoňová, L. - Richtera, L. 2015: Nové typologické řazení pražských grošů Jiřího z Poděbrad (1458-1471), Numismatické listy 3-4, 70 (2015), 114-131. Dostupné z: https://www.academia.edu/38005218/