Příběhy starých mincí - Ke 100. výročí založení České numismatické společnosti
Autor: oliver
Datum: 13.04. 2020
Zpět na seznam
Oslavy 100. výročí ČNS - Témata diskutovaná v knize - Seznam kapitol a autorů - Kde knihu objednat.

Koncem listopadu roku 2019 byla vydána kniha "Příběhy starých mincí. Ke 100. výročí založení České numismatické společnosti" (editoři Michal Mašek, Zdeněk Petráň a Michal Lutovský). Impulzem a motivací ke vzniku této knihy, podobně jako v případě dalších aktivit, byla snaha o důstojnou oslavu 100. výročí založení České numismatické společnosti. Vedle uspořádání konference a slavnostního setkání členů ČNS, vydání pamětní medaile a klopového odznaku, udělení medailí za zásluhy o numismatiku, vytvoření nového katalogu českých numismatických medailí a vytištění čísla Numismatického časopisu věnovaného oslavám, představuje vydání této knihy další z počinů, které budou 100. výročí založení ČNS trvale připomínat i po mnoha letech.

 

Záměr, kterým bylo vydání populárně naučné knihy zabývající se nejrůznějšími numismatickými tématy, se bezesporu podařilo velmi úspěšně realizovat. Čtenář se může na více jak čtyřech stovkách stran začíst do celkem čtyřiceti dvou poutavých kapitol. Několik kapitol je věnováno antickému mincovnictví, jedna kapitola se zabývá keltským mincovnictvím v českých zemích, dalších deset kapitol pojednává o středověkém mincovnictví a více jak dvě desítky kapitol jsou zaměřeny na novověkou numismatiku. Velmi pestrá jsou i konkrétní témata, kterým jsou jednotlivé kapitoly věnovány. Setkat se proto můžeme nejen s příspěvky o klasických oběžných mincích, ale i s kapitolami, které se zabývají např. problematikou nouzových ražeb, papírovými platidly, medailemi či korunovačními žetony, řády, nalezenými poklady nebo dobovými falzy. Ke vzniku knihy přispěl kolektiv celkem 31 autorů, mezi nimiž lze nalézt jak profesionální numismatiky z řad univerzitních či muzejních pracovníků, tak i publikující amatérské badatele, kteří se numismatice věnují v rámci svých volnočasových aktivit. Vedle uvedených kapitol obsahuje kniha na 25 stranách soupis použité literatury rozčleněný podle jednotlivých kapitol, který je pro případné zájemce o hlubší studium konkrétní problematiky nezbytný. Celý text je doprovázen nepřeberným množstvím kvalitních barevných vyobrazení mincí, map, historických dokumentů, osobností či významných staveb a lokalit.

 

Přesto, že svým zaměřením a obsahem představuje kniha "Příběhy starých mincí" atraktivní čtení především pro laického čtenáře s probouzejícím se zájmem o numismatiku, zcela jistě nebude díky svému širokému záběru nudit ani čtenáře z řad již zkušenějších numismatiků. Celkovým pojetím tak kniha do značné míry připomíná dnes již legendární numismatické dílo "Peníze, poklady, padělky. Mince a jejich nálezy na československém území" autorů Bohuslava Hlinky a Pavla Radoměrského, které bylo poprvé vydáno v roce 1975.

 

Výčet kapitol knihy Příběhy starých mincí i s jejich autory:

 

č. Název kapitoly Autor / Autoři str.
  Obsah    
  Úvod Michal Mašek 7
1. Jak vznikaly mince a měnové systémy? Michal Mašek 9
2. Za co vděčíme starým Řekům? Tomáš Smělý 15
3. Keltská numismatika v českých zemích – mincovnictví ve stínu antického světa Jiří Militký 28
4. Počátky římského mincovnictví Jiří Veselský 49
5. Živé tanky na helénistických mincích Michal Mašek 55
6. Flétnistka Lámia jako bohyně Afrodíta Michal Mašek 61
7. Nejdražší tanec Michal Mašek 65
8. Jak mě pan spisovatel Eduard Petiška, malíř Václav Fiala, římský císař Aurelianus a přítel Jiří Šretr z Hradce Králové přivedli k nádhernému dobrodružství jménem numismatika Zdeněk Petráň 69
9. Římský dominát a Chorvatsko Vladimír Zavázal 75
10. Šátečky Ibrahima ibn Jakuba aneb Rozměníte mi denár? Michal Lutovský 81
11. Nález českých denárů z počátku 11. století – Dětenice 1769 Jiří Lukas 86
12. Mincovní reforma Břetislava I. – byla, či nebyla? Michal Mašek, Jan Videman 97
13. Znojemská mincovna Jiří Fridrichovský 110
14. Žid Jakub Apella – druhý muž po knížeti aneb Jak vydělat na pogromu Luboš Polanský 114
15. Peníze na Moravě za vlády Přemysla Otakara II. (1247–1278) Dagmar Grossmannová 118
16. Záhadná mince z Akkonu Roman Zaoral 123
17. Jak chudý řemenář za husitských válek ke zlaťákům přišel aneb Zatajené poklady pražské asanace Luboš Polanský 128
18. Ceny a mzdy ve středověku Roman Zaoral 146
19. Kam se poděly slezské kvartníky? Květoslav Growka 152
20. České korunovace, korunovační medaile a žetony (1526–1918) Emil Novák 157
21. Jáchymovské tolary – fenomén evropského peněžního oběhu dvacátých let 16. století Petr Vorel 191
22. České šlechtické rodové ražby 16.–17. století Petr Vorel 200
23. Český rod hrabat Schliků a dvě historické fáze mincování Ilja Smetana, Valentýna Jakymenková 208
24. Budějovický poklad Jiří Chvojka 237
25. Slezské grešle (Ferdinand II. – Karel VI. 1619–1740) Emil Novák 239
26. Stříbrné piastry papeže Urbana VIII. (1623–1644) – umělecký i technický fenomén papežského mincovnictví 17. století Petr Vorel 260
27. Lovecké žetony Řádu svatého Huberta Milan Borůvka 268
28. Tři moravsko-česká zastavení Jan Videman 272
29. Zavedení měděných mincí v zemích Českého království Josef Kvapil 278
30. Papírová platidla Jindřich Holna 287
31. Nouzové peněžní poukázky 1848–1850 Pavel Moravec 290
32. Z historie vyšehradské kapituly Jiří Fridrichovský 295
33. O falšování mincí na našem území Lukáš Richtera 299
34. Podmanění Indie pohledem numismatika Štor Václav 329
35. Medaile ke svatbě uherského krále Ferdinanda V. s Marií Annou Savojskou Emil Novák 339
36. Mexický císař Maxmilián a jeho mincovnictví Jiří Chvojka 347
37. Svatojiřský kříž Františka Josefa I Michal Lutovský 350
38. Co byly žebračenky? Květoslav Growka 358
39. Známky Beinovy restaurace U Sokola na Žižkově Marek Cajthaml, Pavel Prášil 361
40. Vzácné oběhové mince první republiky Radek Havel 366
41. Krátce o české numismatice v prvém čtvrtstoletí po druhé světové válce Eduard Šimek 371
42. 25 Kčs 1969 Radek Havel 377
43. Playdoyer za staré dobré mince Miroslav Macek 381
  Summary Vlastimil Novák 383
  Literatura   385
  Seznam autorů   410

 


Kniha "Příběhy starých mincí. Ke 100. výročí založení České numismatické společnosti" je populárně naučnou publikací, která jistě obohatí nejednu laickou i odbornou knihovnu. Celobarevná brožovaná kniha formátu B5 obsahuje celkem 416 stran. Publikace byla vydána 22. listopadu 2019 Českou numismatickou společností a Nakladatelstvím Lidové noviny v nákladu 1000 výtisků. Knihu je možné objednat na adrese: Česká numismatická společnost, z.s., Arménská 1369/4, 101 00 Praha 10 - Vršovice (tel.: 271 730 775, email: cns.cz@volny.cz).