Grošové číslo časopisu Folia Numismatica
Autor: oliver
Datum: 12.05. 2014
Zpět na seznam
V roce 2013 vyšlo za významného přispění členů ČNS - pobočky pražských grošů toto speciální číslo časopisu Folia Numismatica, které vydává Moravské zemské muzeum.

 

Nápad na vytvoření tzv. grošového čísla časopisu Folia Numismatica vznikl na diskusním fóru Sberatel.com v červenci roku 2012. Tuto myšlenku od samotného počátku podpořilo několik členů naší pobočky a tak je možné bez nadsázky říci, že v té době vznikající číslo bylo postupně naplněno příspěvky především členů naší pobočky a některých jejích přátel. Z tohoto důvodu jsme redakci požádali, aby tato skutečnost byla ve vznikajícím čísle zaznamenána. Proto se v úvodu tohoto čísla čtenáři setkají s touto větičkou:

 

 

Komu z vás časopis Folia Numismatica nic neříká, vězte, že se jedná o recenzované periodikum, které se nachází na seznamu “Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR” (pozor, ne všechna recenzovaná periodika jsou automaticky na uvedeném seznamu). Umístění na tomto každoročně revidovaném seznamu je pro dané periodikum prestižní i zavazující záležitostí a pro autory publikující v takovém časopisu pak publikování obnáší i lepší ohodnocení v rámci RIV. Z numismatických časopisů vycházejících u nás na tomto seznamu najdete již jen tradiční Numismatické listy a nově i Numismatický sborník. Folia Numismatica vycházejí od roku 1986 a některá čísla, včetně grošového, je možné do vyprodání zakoupit v e-shopu MZM.

Grošové číslo vyšlo v roce 2013 jako číslo 27/1, má 182 stran a obsahuje 13 článků. Některé články jsou zaměřeny na nálezy grošových mincí, jiné jsou studiemi popisující doposud nepublikované varianty či jsou zaměřeny na falza mincí z grošového období. O obsahu grošového čísla si můžete udělat obrázek na základě jeho obsahu:

 

 

Věříme, že vás toto číslo časopisu Folia Numismatica osloví a zaujme a doufáme, že si najde své místo ve vaší numismatické knihovně.

 


Některé články si můžete přečíst zde:


Prvé denáre Žigmunda Luxemburského a problematika falšovania mincí v tomto období - EDS analýza pocínovaného dobového falza denára H 576
K inventáři mincí moravského markraběte Jošta s korunovanými iniciálami "IO"
Jednostranná ražba groše Václava IV. a její souvislost se zhoršující se kvalitou reliéfu pražských grošů
Dvě zajímavé opisové varianty pražských grošů Jana Lucemburského
Dobové padělky pražských grošů Václava II.
Dobové falzum míšeňského groše a jeho analýza
Další nález peníze se lvem typu Hána paralelní řady C
Nález pražských grošů Václava IV. u Ivano-Frankivsku na Ukrajině
Nález mincí z obce Kosičky: příspěvek k typologii pražských grošů Vladislava II. Jagellonského (recenze)