Ověření členství

Zadejte číslo legitimace:   Uhrazení členského příspěvku pobočce

Platbu můžete pohodlně provést pomocí QR kódu. Pokud jste číslo průkazky zadali ručně, před platbou si pro jistotu ověřte, že variabilní symbol platby odpovídá vašemu členskému číslu na průkazce.

Prosím, platbu vždy uhrazujte až po výroční schůzi, na níž dochází k odhlasování výše příspěvků pro daný rok (výroční schůze se koná obvykle v únoru, příp. březnu). Splatnost bývá stanovena na 1.6. daného roku.

Prosím, z administrativních důvodů provádějte ročně vždy jen jednu platbu. Pokud provedete více než jednu platbu, bude Vám přeplatek hospodářem pobočky vrácen na účet, z něhož jste platbu provedli.

Pokud si nejste jisti, zda jste platbu provedli nebo zda proběhla, kontaktujte hospodáře pobočky: hospodar@cnspg.cz. V dotazu uveďte své členské číslo (pobočkové).

Pozn.:

Zkontrolujte si prosím, zda jste provedli i platbu ústředí. Ta se provádí na konci kalendářního roku a platí na rok následující. Informace o platbě ústředí jsou uvedeny v posledním čísle Numismatického časopisu.©2009-2024 by ČNSPG | Validace členských průkazů