Publikační činnost členů ČNS - pobočka Pražské groše
Autoři: oliver, Lukáš Kučera
Datum: 09.04. 2014
Zpět na seznam
Zahrnuty jsou publikace (články i abstrakty) v recenzovaných i nerecenzovaných periodicích, sbornících i monografiích, tuzemských i zahraničních. Uvedeny jsou publikace členů pobočky od roku jejího založení (2008). Přednášky, k nimž nebyl vydán sborník abstraktů, jsou vedeny v samostatném dokumentu.

2020

Gregor, Pavel. Uherské napodobeniny vídeňských feniků. Denarius, č. 8, 2020, s. 60-66. ISBN: 978-80-8060-483-7.

 

Bradle, Vojtěch; Gregor, Pavel. Nález mincí z katastrálního území Horka u Chrudimmi (okr. Chrudim),  Numismatický sborník, roč. 34, č. 1, 2020, s. 76-89. ISBN: 978-80-7007-652-1.

 

2018

 

Gregor, Pavel; Richtera, Lukáš. Kutnohorské haléře Ferdinanda I. Folia Numismatica roč. 32, č. 1, 2018, s. 43-82.

 

Gregor, Pavel; Bajnok, Peter. Malé zamyšlení nad tzv. rožmberským beischlágem. Denarius, č. 7, 2018, s. 114-117. ISBN: 978-80-8060-456-1.

 

Gregor, Pavel. Tlustý kruhový peníz se lvem. Numismatické listy 73, č.1-2, 2018, s. 91-96.

 

Černohorský, Ondřej - Gonda, Radim. Nález šesti pražských grošů u Popic a Vysoké (okr. Jihlava). Folia Numismatica roč. 32, č. 1, 2018, s. 41-48.

 

Černohorský, Ondřej - Gonda, Radim. Nález dvou pražských grošů u Kožlí (okr. Havlíčkův Brod). Folia Numismatica roč. 32, č. 1, 2018, s. 49-53.

 

Richtera, Lukáš - Strzolka, Richard. Nebezpečná novodobá falza a repliky těšínských haléřů. Numismatický časopis, č. 5-6, 2018, s. 6-9.

 

Richtera, Lukáš - Videman, Jan. Nález denáru typu VP 236 v Oslavanech (okr. Brno-venkov). Folia Numismatica roč. 32, č. 1, 2018, s. 31-40.

 

Richtera, Lukáš. Recenze: Denáry a brakteáty na Moravě ve 2. polovině 13. století (Dagmar Grossmannová). Folia Numismatica roč. 32, č. 1, 2018, s. 71-72.

 

Richtera, Lukáš. Recenze: Středověký depot z Radíkovic. Platidla 13. století (Vojtěch Brádle, Radek Bláha a Jan Skala). Folia Numismatica roč. 32, č. 1, 2018, s. 73-74.

 

Richtera, Lukáš. Recenze: Numismatica Centroeuropaea III. 17. - 20. 9. 2018 Kladská Bystřice (Polsko). Folia Numismatica roč. 32, č. 2, 2018, s. 175-177.

 

Cihlář, Jan - Vích, David. Vrcholně středověké a novověké mince z okolí zaniklých cest u Křenova (okr. Svitavy). Numismatický sborník, roč. 32, č. 1, 2018, s. 80-85. ISBN: 987-80-7007-492-3.

 

Kuča, Martin - Videman, Jan. Depot mincí z konce 16. století z Kralic nad Oslavou (okr. Třebíč). Numismatický sborník, roč. 32, č. 1, 2018, s. 96-100. ISBN: 987-80-7007-492-3.

 

Richtera, Lukáš - Grossmannová, Dagmar - Dobrovolný, Petr. Nález mincí ve Ždánickém lese nedaleko obce Bošovice (okr. Vyškov) uložených ve 2. polovině 17. století. Folia Numismatica roč. 32, č. 2, 2018, s. 145-156.

 

2017

 

Kučera, Lukáš - Richtera, Lukáš - Zmrzlý, Martin - Jarošová, Monika - Kučerová, Pavla - Bednář, Petr. Determination of medieval coins fineness - methods evaluation in a case study of medieval pfennig. Archaeometry, 60 (2), 2018, p. 325-341. DOI: 10.1111/arcm.12313.

 

Richtera, Lukáš - Gregor, Pavel. Falzum batzenu města Isny s letopočtem 1530. Numismatický časopis, č. 3-4, 2017, s. 11-14.

 

Richtera, Lukáš. Experimentální důkaz využitelnosti alternativního způsobu pokovování měděných dobových fals pomocí rtuti. Numismatické listy 72, 2017, s. 92-96. ISSN: 0029-6074.

 

Hradil, Filip - Procházka, Vít - Richtera, Lukáš. Olomoucká medaile k předání vlády Františku Josefovi I. roku 1848: několik poznámek k současnému stavu zlatého odražku. Numismatické listy 72, 2017, s. 171-183. ISSN: 0029-6074.

 

Černohorský, Ondřej. Příspěvek k typologii pražských grošů Vladislava II. Jagellonského - typ Hásková XIX. Numismatický sborník, roč. 31, č. 1, 2017, s. 59-63. ISBN: 987-80-7007-492-3.

 

Černohorský, Ondřej - Havrlant, Jaroslav - Richtera, Lukáš - Zmrzlý, Martin. Dvě středověká falza z nálezu u Loun. Numismatický sborník, roč. 31, č. 1, 2017, s. 124-134. ISBN: 987-80-7007-492-3.

 

Černohorský, Ondřej - Havrlant, Jaroslav - Richtera, Lukáš. Nález pražského groše Vladislava II. Jagellonského na Markvarecké rovině (okr. Louny). Numismatický sborník, roč. 31, č. 1, 2017, s. 136-142. ISBN: 987-80-7007-492-3.

 

Černohorský, Ondřej - Gonda, Radim. Nález dvou haléřů Ludvíka Jagellonského u Bílého Kamene (okr. Jihlava). Numismatický sborník, roč. 31, č. 1, 2017, s. 142-145. ISBN: 987-80-7007-492-3.

 

Černohorský, Ondřej - Gonda, Radim. Nález pražského groše Vladislava II. Jagellonského u Rantířova (okr. Jihlava). Numismatický sborník, roč. 31, č. 1, 2017, s. 146-148. ISBN: 987-80-7007-492-3.

 

Černohorský, Ondřej. Příspěvek k mincovní činnosti v Kutné Hoře v letech 1419-1421 v kontextu nálezu zajímavého pražského groše s titulaturou Václava IV. Lucemburského. Numismatické listy 72, 2017, s. 48-53. ISSN: 0029-6074.

 

Cihlář, Jan. K nejstarším českým početním penězům. In: Smíšek, Kamil. České, moravské a slezské mince 10-20. století. Národní muzeum - Chaurova sbírka IX.1. Vládní a soukromé početní peníze (14.-17. století), Národní muzeum, Praha, 2017, s. 21-24. ISBN 978-80-7036-523-6.

 

Kučera, Lukáš - Richtera, Lukáš - Zmrzlý, Martin - Jarošová, Monika - Kučerová, Pavla - Bednář, Petr. Problematika stanovení ryzosti středověkých mincí a porovnání běžně používaných technik. Folia Numismatica roč. 31, č. 2, 2017, s. 3-16.

 

Kuča, Martin - Videman, Jan. Denáry Konráda I. Brněnského nalezené v Kralicích nad Oslavou (okr. Třebíč). Numismatický sborník, roč. 31, č. 2, 2017, s. 290-293. ISBN: 987-80-7007-492-3.

 

Černohorský, Ondřej - Prostináková, Lucie. Depot pražských grošů Václava II. a Jana Lucemburského z Fojtovic (okr. Teplice). Numismatický sborník, roč. 31, č. 2, 2017, s. 298-304. ISBN: 987-80-7007-492-3.

 

Cihlář, Jan - Vích, David. Drobný hromadný nález pražských grošů z Jevíčka, k. ú. Jevíčko-Předměstí (okr. Svitavy). Numismatický sborník, roč. 31, č. 2, 2017, s. 305-307. ISBN: 987-80-7007-492-3.

 

Richtera, Lukáš - Kulhánek, Radim. Nález pražského groše Ludvíka Jagellonského u Volyně (okr. Strakonice). Numismatický sborník, roč. 31, č. 2, 2017, s. 308-312. ISBN: 987-80-7007-492-3.

 

Černohorský, Ondřej. Nález depotu mincí ze Šanova nad Jevišovkou (okr. Znojmo). Numismatický sborník, roč. 31, č. 2, 2017, s. 313-319. ISBN: 987-80-7007-492-3.

 

2016

 

Richtera, Lukáš. Recenze: Nález mincí z Radče. Poznámky k typologii bílých penízů Vladislava II. Jagellonského (Vojtěch Brádle). Folia Numismatica, roč. 30, č. 1, 2016, s. 73-74.

 

Richtera, Lukáš. Recenze: Měnová politika na Moravě za vlády Leopolda I. a jeho synů (1657-1740) (Dagmar Grossmannová). Folia Numismatica, roč. 30, č. 2, 2016, s. 159-160.

 

Cihlář, Jan - Richtera, Lukáš - Zmrzlý, Martin - Mazík, Michal. Atypický pražský groš se jménem Jana Lucemburského. Folia Numismatica, roč. 30, č. 1, 2016, s. 35-43.

 

Richtera, Lukáš - Cihlář, Jan - Smělý, Tomáš. Dvě nepopsané varianty nedatovaných pražských grošů Ferdinanda I. Numismatický časopis, č. 3-4, 2016, s. 14-17.

 

Gregor, Pavel. Pokus o přiřazení penízku se lvem typ Hána paralelní řada C. Numismatický časopis, č. 3-4, 2016, s. 10-13.

 

Novák, Vlastimil - Videman, Jan - Kouřil, Pavel - Richtera, Lukáš - Zmrzlý, Martin. Depot mincí a zlomkového stříbra z konce 10. století nalezený v Kojetíně-Popůvkách / Hacksilver hoard dating back to the end of the 10th century and found in Kojetín-Popůvky, Czech Republic. Praha: Filozofický ústav AV ČR, v. v. i., 2016. 208 s. Monumenta numismatica, 3. ISBN 978-80-7036-495-6; ISBN 978-80-7007-463-3.

 

Cihlář, Jan - Hrabánková, Světlana - Mašek, Michal - Pařez, Jan - Petráň, Zdeněk. Štětcem, perem, razidlem. Rukopisy, dokumenty a mince z období vlády českých Lucemburků. Katalog výstavy u příležitosti 700. výročí narození císaře Karla IV. Praha. Královská kanonie premonstrátů na Strahově, 2016. ISBN 978-80-88009-09-2.

 

Cihlář, Jan - Richtera, Lukáš - Mazík, Michal. Korvínovy penízy s polceným uhersko-českým znakem a jejich dobová falza - materiálové analýzy. Numismatický sborník, roč. 30, č. 1, 2016, s. 3-16. ISBN: 978-80-7007-490-9.

 

Cihlář, Jan - Černohorský, Ondřej - Richtera, Lukáš. Pražské groše Vladislava II. Jagellonského s rozšířenou titulaturou. Numismatický sborník, roč. 30, č. 1, 2016, s. 28-46. ISBN: 978-80-7007-490-9.

 

Cihlář, Jan - Černohorský, Ondřej. Pražské groše Vladislava II. Jagellonského se lvem s opačně orientovanými měsíčky v hřívě. Numismatický sborník, roč. 30, č. 1, 2016, s. 50-57. ISBN: 978-80-7007-490-9.

 

Cihlář, Jan. Nová varianta lva na kolcích z dílny Blažka Drába - typ Hásková XII. Numismatický sborník, roč. 30, č. 1, 2016, s. 58-61. ISBN: 978-80-7007-490-9.

 

Cihlář, Jan - Richtera, Lukáš - Gregor, Pavel. Diepholzské ražby napodobující české bílé penízy se lvem a jejich materiálové analýzy. Numismatický sborník, roč. 30, č. 1, 2016, s. 119-130. ISBN: 978-80-7007-490-9.

 

Richtera, Lukáš - Cihlář, Jan. O chybných opisech na pražských groších a pražské groše Vladislava II. Jagellonského s chyboražbou GRATA. Numismatický sborník, roč. 30, č. 1, 2016, s. 62-68. ISBN: 978-80-7007-490-9.

 

Richtera, Lukáš - Cihlář, Jan. Dobová falza pražských grošů Vladislava II. Jagellonského. Numismatický sborník, roč. 30, č. 1, 2016, s. 74-84. ISBN: 978-80-7007-490-9.

 

Richtera, Lukáš. Problematika opisových chyboražeb jednostranných bílých penízů Vladislava II. Jagellonského a chyboražba WLDISLAVS. Numismatický sborník, roč. 30, č. 1, 2016, s. 85-91. ISBN: 978-80-7007-490-9.

 

Richtera, Lukáš - Cihlář, Jan. Dobová falza černých penízů z období vlády Jagellonců. Numismatický sborník, roč. 30, č. 1, 2016, s. 111-118. ISBN: 978-80-7007-490-9.

 

Černohorský, Ondřej. Příspěvek k typologii a chronologii pražských grošů Vladislava II. Jagellonského z let 1471-1494. Numismatický sborník, roč. 30, č. 1, 2016, s. 17-27. ISBN: 978-80-7007-490-9.

 

Černohorský, Ondřej. Dvě nepopsané chyboražby na pražských groších Vladislava II. Jagellonského - typ Hásková XI. Numismatický sborník, roč. 30, č. 1, 2016, s. 47-49. ISBN: 978-80-7007-490-9.

 

Černohorský, Ondřej. Písmo jako pomůcka při stanovení relativní chronologie bílých penízů Vladislava II. Jagellonského. Numismatický sborník, roč. 30, č. 1, 2016, s. 92-110. ISBN: 978-80-7007-490-9.

 

Jeřábek, Tomáš - Kučera, Lukáš. Tři neznámé varianty pražského groše Vladislava II. Jagellonského. Numismatický sborník, roč. 30, č. 1, 2016, s. 69-73. ISBN: 978-80-7007-490-9.

 

Langr, Josef - Richtera, Lukáš. Uherské dvacetikrejcary rakouského císaře Františka I. Numismatické listy, roč. LXXI, č. 3-4, 2016, s. 164-168. ISSN: 0029-6074.

 

Černohorský, Ondřej - Cihlář, Jan - Richtera, Lukáš. Zpráva o nálezu depotu dobových falz parvů Václava II. v Knínicích a jeho zařazení do regionálně historického kontextu. Ústecký sborník historický, č. 1, 2016, s. 69-78. ISSN: 0231-9349.

 

2015

 

Cihlář, Jan - Vaňouch, Miloš. Kutnohorský pražský groš Ludvíka I. Jagellonského s novou opisovou variantou reversu. Numismatický časopis, č. 3-4, 2015, s. 16-17.

 

Cihlář, Jan. Recenze: Typologie a chronologie pražských grošů Karla IV. (1346-1378) (Václav Pinta). Folia Numismatica, roč. 29, č. 2, 2015, s. 75-76.

 

Cihlář, Jan - Smělý, Tomáš. Nález pražských grošů Václava II. z k. ú. Mlýnec (okr. Jičín) a Rožďalovice-Podolí (okr. Nymburk). Numismatický sborník roč. 29, č. 1, 2015, s. 101-105.

 

Gregor, Pavel. Haléře Ludvíka Jagellonského - Nové varianty. Numismatický časopis, č. 1-2, 2015, s. 12-15.

 

Richtera, Lukáš - Cihlář, Jan - Mazík, Michal. Falzum kremnického dukátu Ladislava Pohrobka. Folia Numismatica, roč. 29, č. 1, 2015, s. 37-44.

 

Richtera, Lukáš - Cihlář, Jan - Mazík, Michal. Zlomek dobového falza pražského groše Václava II. Folia Numismatica, roč. 29, č. 2, 2015, s. 159-164.

 

Richtera, Lukáš - Zmrzlý, Martin. 4.7.6 Exkurs: Materialanalyse der Münze aus dem 10. Jh. von Kostice-"Zadní hrúd" In An Thaya und Notte im Mittelalter (Vergleichende archäologische Untersuchungen zu Sozial- und Siedlungsstrukturen im westslawischen Raum (6. bis 13. Jahrhundert).). Studien zur Archäologie Europas 25. Edited by Biermann, Felix, Macháček, Jiří, Schopper, Franz. Verlag Dr. Rudolf Habelt GmbH: Bonn, 2015. p. 162-165. ISBN: 978-3-7749-3786-4.

 

Fojtík, Pavel - Videman, Jan - Richtera, Lukáš - Mazík, Michal - Zmrzlý, Martin. Dva mincovní nálezy z konce 10. století z Držovic (okr. Prostějov) / Two coins of the end of the 10th century found in Držovice (Prostějov district). Numismatický sborník, roč. 29, č. 2, 2015, s. 149-169.

 

Černohorský, Ondřej - Uhlíř, Josef - Vích, David. Nález mincovního etalonu z Jevíčka (okr. Svitavy) / Monetary standard (etalon) found in Jevíčko (Svitavy District). Numismatický sborník, roč. 29, č. 1, 2015, s. 109-114.

 

Budaj, Marek - Richtera, Lukáš - Jankovič, Peter - Macko, Ján - Mazík, Michal. Dve dobové falzá uhorského denára Štefana V. typu Huszár 343 / Two period counterfeit Hungarian Stephen V denars, of the Huszár 343 type. Denarius 5, 2015, s. 33-40.

 

Langr, Josef - Richtera, Lukáš - Mazík, Michal. Problematika justování a falšování mincí v habsburské monarchii na přelomu 18. a 19. století / Problems of weight correction and forging of coins in the Habsburg monarchy at the turn of the 18th and 19th centuries. Numismatické listy, roč. LXX, č. 3-4, 2015, s. 153-162.Cycoňová, Lenka - Richtera, Lukáš. Nové typologické řazení pražských grošů Jiřího z Poděbrad (1458-1471) / New typological classification of the Prague grossi struck under George of Poděbrady (1458-1471). Numismatické listy, roč. LXX, č. 3-4, 2015, s. 114-131.

 

Kremla, Josef - Richtera, Lukáš - Mazík, Michal. Dodatečně upravená replika výtěžkového kutnohorského dvouzlatníku 1887 / Additionaly modified replica of the commemorative Kuttenberg double gulden originaly struck in 1887. Numismatické listy, roč. LXX, č. 1-2, 2015, s. 83-93.

 

Langr, Josef - Richtera, Lukáš. K mincovnictví císaře a krále Františka II./I. (1792-1835) / Remarks about the coinage of Emperor and King Franz II/I (1792-1835). Numismatické listy, roč. LXX, č. 1-2, 2015, s. 62-82.

 

Richtera, Lukáš - Gregor, Pavel - Zmrzlý, Martin. Analýza dobových falz vídeňských feniků. Slovenská numizmatika XX, Nitra: SAV, 2015, s. 75-88. ISBN 978-80-89315-94-9.

 

Švec, Aleš - Richtera, Lukáš. Zaujímavý saracénsky denár Ľudovíta I. a možnosti jeho interpretácie na podklade materiálových analýz. Slovenská numizmatika XX, Nitra: SAV, 2015, s. 131-139. ISBN 978-80-89315-94-9.

 

Budaj, Marek - Gregor, Pavel. Uhorský obolus Ľudovíta I. s martelovským znakom. Denarius 5, 2015, s. 41-43.

 

Černohorský, Ondřej. Nález denáru Přemysla Otakara I. v okolí Duchcova (okr. Teplice). Numismatický sborník, roč. 29, č. 2, 2015, s. 98-101.

 

Černohorský, Ondřej - Nádvorník, Petr. Nález pěti pražských grošů Jana Lucemburského u Vojtěchova (okr. Chrudim). Numismatický sborník, roč. 29, č. 1, 2015, s. 105-108.

 

Černohorský, Ondřej. Pražský groš Jana Lucemburského z Rabsztyna (Polsko). Numismatický sborník, roč. 29, č. 1, 2015, s. 128-130.

 

Lapčík, Libor. Další opisová varianta pražského groše Václava II. Numismatické listy, roč. LXX, č. 3-4, 2015, s. 111-113. ISSN: 0029-6074.

 

2014

 

Cycoňová, Lenka. Pražské groše Vladislava II., 3 varianty typu Hásková XXIII. Denarius 4, 2014, s. 77-78.

 

Černohorský, Ondřej. Pražský groš Vladislava II. Jagellonského se lvem s hřívou z atypicky položených měsíčků. Numismatické listy, roč. LXIX, č. 3-4, 2014, s. 139-148.

 

Richtera, Lukáš. Nedatovaný pražský groš Ferdinanda I. s atypicky provedenou korunou / Undated Prague grossus struck under Ferdinand I with atypical crown. Numismatické listy, roč. LXIX, č. 3-4, 2014, s. 149-156.

 

Videman, Jan - Richtera, Lukáš - Zmrzlý, Martin. Denár Břetislava III. Jindřicha nalezený u Mšena / Denier of Břetislaus III Henry found near Mšeno. Numismatické listy, roč. LXIX, č. 3-4, 2014, s. 117-132.

 

Černohorský, Ondřej - Vích, David. Tři drobné hromadné nálezy pražských grošů ze Svitavska. Numismatický sborník, roč. 28, č. 1, 2014, s. 144-148.

 

Černohorský, Ondřej - Cihlář, Jan. Nález pražských grošů Jana Lucemburského na Popickém vrchu. Folia Numismatica, roč. 28, č. 2, 2014, s. 181-189.

 

Richtera, Lukáš - Gregor, Pavel - Zmrzlý, Martin. Falza nedatovaných černých penízů Ferdinanda I. Habsburského / Undated forged black coins of Ferdinand I of Habsburg. Numismatické listy, roč. LXIX, č. 1-2, 2014, s. 63-71.

 

Richtera, Lukáš - Cihlář, Jan - Zmrzlý, Martin. Dvě neoficiální grošové ražby se jménem Karla IV. / Two unofficial grossi with the name of Charles IV. Numismatické listy, roč. LXIX, č. 1-2, 2014, s. 29-40.

 

Cihlář, Jan - Zmrzlý, Martin - Richtera, Lukáš. Dobové pocínované falzum parvu Václava II. / The contemporary tinned forgery copying the parvus struck under Wenceslas II. Numismatické listy, roč. LXIX, č. 1-2, 2014, s. 24-28.

 

Richtera, Lukáš - Zmrzlý, Martin - Marek, Jan - Borůvka, Milan - Másilko, Jiří - Mazík, Michal. Falza rakousko-uherských zlatníků. Folia Numismatica, roč. 28, č. 2, 2014, s. 191-221.

 

Cihlář, Jan - Zmrzlý, Martin - Richtera, Lukáš - Macko, Jan. Zajímavý pražský groš se jménem Václava IV. Folia Numismatica, roč. 28, č. 1, 2014, s. 99-105.

 

Budaj, Marek - Richtera, Lukáš - Jankovič, Peter - Zmrzlý, Martin - Másilko, Jiří. Dobové falzum uhorského anonymného denára typu Huszár 167. Denarius 4, 2014, s. 46-58.

 

Cihlář, Jan - Richtera, Lukáš. Nález pražských grošů Václava II. a Jana Lucemburského u zaniklé středověké vsi Komorsko, k. ú. Čenkov (okr. Příbram). Numismatický sborník, roč. 28, č. 1, 2014, s. 137-141.

 

Richtera, Lukáš - Marek, Jan. Nebezpečný padělek lichtenštejnské pětikoruny s letopočtem 1904. Numismatický časopis, č. 3-4, 2014, s. 21-23.

 

Jeřábek, Tomáš - Cihlář, Jan - Richtera, Lukáš. Tři neznámé opisové varianty pražského groše Václava II. s variantou litery M. Numismatický časopis, č. 3-4, 2014, s. 11-13.

 

Černohorský, Ondřej. Dva depoty středověkých mincí ze Šanova nad Jevišovkou (okr. Znojmo). Numismatický sborník, roč. 28, č. 2, 2014, s. 276-284.

 

Černohorský, Ondřej - Schneider, Petr. Nález fragmentu "měděného" brakteátu u Nových Kopist (okr. Litoměřice). Numismatický sborník, roč. 28, č. 2, 2014, s. 272-275.

 

Skopal, Ondřej - Richtera, Lukáš - Wasserbauer, Jaromír. Neznámý zlatý odražek pamětní medaile na 300. jubilejní spolkové střelby v Opavě 1893. Numismatický časopis, č. 1-2, 2014, s. 21-23.

 

2013

 

Cycoňová, Lenka. Neobvyklý nález norické mince na Strakonicku. Denarius 3, 2013, s. 16.

 

Cihlář, Jan. Zajímavý pražský groš Václava IV. - chyboražba či nová obrazová varianta? Denarius 3, 2013, s. 30-33.

 

Gregor, Pavel - Strmiska, Miloš. Další nepublikované varianty bílých peněz Ferdinanda I. Numismatický časopis, č. 1-2, 2013, s. 12-13.Gregor, Pavel. Ke článku "Český kruhový peníz střížkem pro vídeňský fenik". Numismatický časopis, č. 3-4, 2013, s. 10-11.

 

Cycoňová, Lenka. Zajímavá varianta pražského groše Karla IV. Numismatický časopis, č. 3-4, 2013, s. 9.

 

Cycoňová, Lenka. Nepopsané varianty atypických pražských grošů Václava IV. Numismatický časopis, č. 1-2, 2013, s. 10-11.

 

Kučera, Lukáš - Cycoňová, Lenka. Hromadný nález 63 pražských grošů se dvěma neobvyklými kusy. Folia Numismatica, Brno: Moravské zemské muzeum, roč. 27, č. 1, 2013, s. 171-177. ISSN 0862-1195.

 

Cihlář, Jan. Další nová opisová varianta pražského groše Václava II. Numismatické listy, roč. LXVIII, č. 1-2, 2013, s. 29-32. ISSN: 0029-6074.

 

Cihlář Jan. Pražský groš Jana Lucemburského Castelin II. 4 - vzácná varianta. Numismatické listy, roč. LXVIII, č. 3-4, 2013, s. 126-128. ISSN: 0029-6074.

 

Cihlář, Jan - Jeřábek, Tomáš. Několik nepopsaných variant pražských grošů Jana Lucemburského a IV. skupina Castelinovy typologie. Folia Numismatica, Brno: Moravské zemské muzeum, roč. 27, č. 1, 2013, s. 67-87. ISSN 0862-1195.

 

Cihlář, Jan. Anonymní dvoustranný haléř se lvem a orlicí - dosud nepublikované exempláře a nálezy. Folia Numismatica, Brno: Moravské zemské muzeum, roč. 27, č. 1, 2013, s. 99-106. ISSN 0862-1195.

 

Cihlář, Jan. Ořezaný parvus Jana Lucemburského mylně považovaný za vzácnou ražbu Karla IV. z mincovny Lauf. In: Zpravodaj/nume.cz [online]. 13.9.2013. Dostupné z: http://www.nume.cz/zpravodaj/post/show/683. Path: Homepage; články; 13.9.2013.

 

Richtera, Lukáš - Jankovič, Peter - Švec, Aleš. Dvě dobová falza uherského denáru Matyáše Korvína H722. Denarius, roč. 2, 2013, s. 40-47. ISSN 1339-1208.

 

Černohorský, Ondřej - Richtera, Lukáš - Zmrzlý, Martin. Nová nepublikovaná varianta atypického pražského groše Václava IV. Numismatické listy, roč. LXVIII, č. 3-4, 2013, s. 129-133. ISSN: 0029-6074.

 

Richtera, Lukáš. Neznámý typ bílého penízu Vladislava II. Jagellonského se lvem s kadeřemi. Numismatické listy, roč. LXVIII, č. 1-2, 2013, s. 46-55. ISSN: 0029-6074.

 

Skopal, Ondřej - Richtera, Lukáš - Wasserbauer, Jaromír. Neznámý zlatý odražek pamětní medaile na 300. jubilejní spolkové střelby v Opavě 1893. Numismatický časopis, č. 1-2, 2014, s. 21-23.

 

Richtera, Lukáš - Zmrzlý, Martin - Pencák, Ivan. Dobové falzum vídeňského tříkrejcaru Leopolda I. s letopočtem 1670. Folia Numismatica, Brno: Moravské zemské muzeum, roč. 27, č. 2, 2013, s. 211-218. ISSN 0862-1195.

 

Cihlář, Jan - Richtera, Lukáš - Zmrzlý, Martin - Jeřábek, Tomáš. Dobové padělky pražských grošů Václava II. Folia Numismatica, Brno: Moravské zemské muzeum, roč. 27, č. 1, 2013, s. 107-126. ISSN 0862-1195.

 

Richtera, Lukáš - Zmrzlý, Martin. Dobové falzum míšeňského groše a jeho analýza. Folia Numismatica, Brno: Moravské zemské muzeum, roč. 27, č. 1, 2013, s. 127-138. ISSN 0862-1195.

 

Budaj, Marek - Richtera, Lukáš - Jankovič, Peter - Zmrzlý, Martin - Švec, Aleš. Prvé denáre Žigmunda Luxemburského a problematika falšovania mincí v tomto období - EDS analýza pocínovaného dobového falza denára H 576. Folia Numismatica, Brno: Moravské zemské muzeum, roč. 27, č. 1, 2013, s. 3-13. ISSN 0862-1195.

 

Cihlář, Jan - Richtera, Lukáš. Nález pražských grošů Václava IV. u Ivano-Frankivsku na Ukrajině. Folia Numismatica, Brno: Moravské zemské muzeum, roč. 27, č. 1, 2013, s. 161-169. ISSN 0862-1195.

 

Cihlář, Jan - Richtera, Lukáš - Videman, Jan. K inventáři mincí moravského markraběte Jošta s korunovanými iniciálami "IO". Folia Numismatica, Brno: Moravské zemské muzeum, roč. 27, č. 1, 2013, s. 29-52. ISSN 0862-1195.

 

Richtera, Lukáš - Cihlář, Jan. Dvě zajímavé opisové varianty pražských grošů Jana Lucemburského. Folia Numismatica, Brno: Moravské zemské muzeum, roč. 27, č. 1, 2013, s. 89-97. ISSN 0862-1195.

 

Richtera, Lukáš. Jednostranná ražba groše Václava IV. a její souvislost se zhoršující se kvalitou reliéfu pražských grošů. Folia Numismatica, Brno: Moravské zemské muzeum, roč. 27, č. 1, 2013, s. 53-66. ISSN 0862-1195.

 

Gregor, Pavel - Richtera, Lukáš - Zmrzlý, Martin. Další nález peníze se lvem typu Hána paralelní řady C. Folia Numismatica, Brno: Moravské zemské muzeum, roč. 27, č. 1, 2013, s. 139-155. ISSN 0862-1195.

 

Richtera, Lukáš - Zmrzlý, Martin. Identifikace způsobů pokovení mincovních falz a možnosti jejich citlivého ošetření. In Ochrana mincí a medailí v muzejních sbírkách. 1. vyd. MCK. Brno: Technické muzeum v Brně, 2013. s. 7-58. ISBN: 978-80-87896-00-6.

 

Richtera, Lukáš - Videman, Jan - Zmrzlý, Martin. Materiálové analýzy mincí z 10. století z polohy Kostice - Zadní hrúd. Archeologické rozhledy LXV-2013, 872-877. ISSN 0323-1267.

 

Richtera, Lukáš - Cihlář, Jan - Zmrzlý, Martin - Smělý, Tomáš. Doklad o netradiční technologii pokovení dobových falz parvů Václava II. Konference Peníze v proměnách času IX. Valtice, Czech Republic, 30th September - 3rd October 2013. In Peníze v proměnách času IX. - Nové výsledky numismatických výzkumů. Sborník abstraktů konference, 44 p. Edited by Štefan, Jan T. 1st ed. Ostrava: MARQ, Jan Štefan, 2013. p. 31-33. ISBN: 978-80-86840-54-3.

 

Cihlář, Jan - Richtera, Lukáš. Nová revize Castelinovy tabulky pražských grošů Jana Lucemburského. Konference Peníze v proměnách času IX. Valtice, Czech Republic, 30th September - 3rd October 2013. In Peníze v proměnách času IX. - Nové výsledky numismatických výzkumů. Sborník abstraktů konference, 44 p. Edited by Štefan, Jan T. 1st ed. Ostrava: MARQ, Jan Štefan, 2013. p. 30-31. ISBN: 978-80-86840-54-3.

 

Cycoňová, Lenka - Richtera, Lukáš. Pražské groše Jiřího z Poděbrad (1458-1471) - Rekapitulace současného stavu publikovaných znalostí o typologii těchto ražeb. M&B (Mince a bankovky), ročník 6., č. 5, 2013, s. 42-46. ISSN 1214-6757.

 

Richtera, Lukáš - Zmrzlý, Martin - Macko, Jan. Není všechno falzum, co se netřpytí. Sběratelské zprávy HK, č. 136-137, 2013, s. 127-129. ISSN 0231-9500.

 

 

2012

 

Hána, Jiří. Úvod do grošového období (9). Čištění, patinování a konzervace mincí. M&B (Mince a bankovky), ročník 5., č. 1, 2012, s. 24-26. ISSN 1214-6757.

 

Hána, Jiří. Úvod do grošového období (10). Kritéria pro vedení, organizaci a zpracování sbírky. M&B (Mince a bankovky), ročník 5., č. 2, 2012, s. 24-27. ISSN 1214-6757.

 

Hána, Jiří. Úvod do grošového období (11). Padělky, falza, kopie a poklady. M&B (Mince a bankovky), ročník 5., č. 3, 2012, s. 28-30. ISSN 1214-6757.

 

Cihlář, Jan. Vzácná varianta pražského groše Jana Lucemburského a VI. skupina Castelinovy typologie. Numismatické listy, roč. LXVII, č. 3, 2012, s. 131-134. ISSN: 0029-6074.

 

Richtera, Lukáš - Videman, Jan. Široké feniky z nálezu Ladná. Folia Numismatica, Brno: Moravské zemské muzeum, roč. 26, č. 2, 2012, s. 79-116. ISSN 0862-1195.

 

Richtera, Lukáš - Kalina, Lukáš. XPS analýza dobového falza uherského denáru Rudolfa II. Folia Numismatica, Brno: Moravské zemské muzeum, roč. 26, č. 2, 2012, s. 117-125. ISSN 0862-1195.

 

Richtera, Lukáš - Zmrzlý, Martin - Wasserbauer, Jaromír - Kalina, Lukáš. Červené skvrny na zlatých mincích a možnost jejich alternativního šetrného čištění / Red stains on gold coins and possibility of their gentle removal. Numismatické listy, roč. LXVII, č. 3, 2012, s. 99-107. ISSN: 0029-6074.

 

Richtera, Lukáš - Zmrzlý, Martin - Šťástka, Václav - Fotter, Rostislav. Ještě k netradičnímu dokladu přeražby jednokrejcaru / Once more about unconventional evidence for overstriking of one-kreuzer pieces. Numismatické listy, roč. LXVII, č. 1, 2012, s. 43-48. ISSN: 0029-6074.

 

Richtera, Lukáš. Nepublikovaná varianta bílého penízu Ferdinanda I. typu V.a. / An unpublished variety of the white coin (Type V.a) struck under Ferdinand I. Numismatické listy, roč. LXVII, č. 1, 2012, s. 37-39. ISSN: 0029-6074.

 

Richtera, Lukáš. Mince v prostoru - Stereoskopické zobrazení mincí. M&B (Mince a bankovky), ročník 5., č. 4, 2012, s. 42-47. ISSN 1214-6757.

 

 

2011

 

Gregor, Pavel. Varianty haléřů Ludvíka Jagellonského. M&B (Mince a bankovky), ročník 4., č. 3, 2011, s. 27-33. ISSN 1214-6757.

 

Gregor, Pavel. Varianty haléřů Ludvíka Jagellonského (dokončení). M&B (Mince a bankovky), ročník 4., č. 4, 2011, s. 30-34. ISSN 1214-6757.

 

Hána, Jiří. Úvod do grošového období (5). České mincovnictví grošové doby (1). M&B (Mince a bankovky), ročník 4., č. 1, 2011, s. 22-25. ISSN 1214-6757.

 

Hána, Jiří. K “vratislavské” provenienci bílých peněz Ferdinanda I. s tzv. “lezoucím lvíčkem”. Diskusní poznámka k možnostem využití obrazových analogií v podmínkách decentralizovaného mincovnictví. M&B (Mince a bankovky), ročník 4., č. 1, 2011, s. 54-61. ISSN 1214-6757.

 

Hána, Jiří. Úvod do grošového období (6). České mincovnictví grošové doby (2). M&B (Mince a bankovky), ročník 4., č. 2, 2011, s. 22-25. ISSN 1214-6757.

 

Hána, Jiří. Úvod do grošového období (7). Technologie výroby mince a numismatická terminologie. M&B (Mince a bankovky), ročník 4., č. 3, 2011, s. 22-25. ISSN 1214-6757.

 

Hána, Jiří. Úvod do grošového období (8). Literatura k určování grošových mincí. M&B (Mince a bankovky), ročník 4., č. 4, 2011, s. 17-19. ISSN 1214-6757.

 

Hána, Jiří. Dvě neznámé opisové varianty pražského groše Václava II. / Two unknown varieties of the Prague grossi struck under Wenceslas II differing in their marginal legends. Numismatické listy, roč. LXVI, č. 1, 2011, s. 9-12. ISSN: 0029-6074.

 

Hána, Jiří - Tomek, Ladislav. Tajné značky na pražských groších Václava II.? / Secret marks on the Prague grossi struck under Wenceslas II? Numismatické listy, roč. LXVI, č. 3, 2011, s. 113-115. ISSN: 0029-6074.

 

Kučera, Lukáš. Dvě dobová falza pražských grošů Karla IV. nalezená na území bývalého Litevského velkoknížectví / Two contemporary forgeries of the Prague grossi struck under Charles IV found in the territory of the former Lithuanian Grand-Duchy. Numismatické listy, roč. LXVI, č. 3, 2011, s. 119-122. ISSN: 0029-6074.

 

Hampl, Pavel - Smělý, Tomáš. Několik zajímavých pražských grošů Vladislava II. Jagelonského. Poznámky k chronologii / Some interesting Prague grossi struck under Vladislaus II Jagiello. Notes on chronology. Numismatické listy, roč. LXVI, č. 3, 2011, s. 123-130. ISSN: 0029-6074.

 

Richtera, Lukáš. Netradiční doklad přeražby kremnického krejcaru z roku 1782. / Unconventional evidence of over-striking in the case of the Kremnica kreuzer struck in 1782. Numismatické listy, roč. LXVI, č. 3, 2011, s. 131-134. ISSN: 0029-6074.

 

Richtera, Lukáš - Zmrzlý, Martin - Videman, Jan - Grossmannová, Dagmar - Kučera, Lukáš. Moravské denáry fenikového typu Přemysla Otakara II. z nálezu Třebíč-Borovina (II) a jejich analýza. Folia Numismatica, Brno: Moravské zemské muzeum, roč. 25, č. 1, 2011, s. 3-17. ISSN 0862-1195.

 

Richtera, Lukáš - Videman, Jan. Srovnání různých metod analýzy složení kovu na depotu dvoustranných denárů Přemysla Otakara II. Cach 973. Konference Peníze v proměnách času VIII. Hradec nad Moravicí, Czech Republic, 10th-12th May 2011. In Peníze v proměnách času VIII. Abstrakty, 28 p. Edited by Štefan, Jan T. 1st ed. Ostrava: MARQ, Jan Štefan, 2011. p. 20-21. ISBN: 978-80-86840-55-0.

 

Cihlář, Jan - Richtera, Lukáš. Doposud nepopsaný grošový nález s moravskými kontramarkami z Pardubicka. Konference Peníze v proměnách času VIII. Hradec nad Moravicí, Czech Republic, 10th-12th May 2011. In Peníze v proměnách času VIII. Abstrakty, 28 p. Edited by Štefan, Jan T. 1st ed. Ostrava: MARQ, Jan Štefan, 2011. p. 5-7. ISBN: 978-80-86840-55-0.

 

Richtera, Lukáš. Obol mrtvých jako zdroj historického poznání. Funeral Quartal (B2B magazín oboru pohřebnictví, čtvrtletník), roč. II., č. 1, 2011, s. 30-31. ISSN: 1804-705X.

 

 

2010

 

Hána, Jiří. Úvod do grošového období (1). Úvod do problematiky. M&B (Mince a bankovky), ročník 3., č. 1, 2010, s. 24-27. ISSN 1214-6757.

 

Hána, Jiří. Neznámá účelová známka Plzeňského společenského pivovaru Prior. M&B (Mince a bankovky), ročník 3., č. 2, 2010, s. 18-19. ISSN 1214-6757.

 

Hána, Jiří. Úvod do grošového období (2). Vývoj měny v grošovém období (1). M&B (Mince a bankovky), ročník 3., č. 2, 2010, s. 24-27. ISSN 1214-6757.

 

Hána, Jiří. Mincovní technika. Mincovní stroje. M&B (Mince a bankovky), ročník 3., č. 2, 2010, s. 42-49. ISSN 1214-6757.

 

Hána, Jiří. Hromadný mincovní nález Kašperské Hory 12.5.2009. M&B (Mince a bankovky), ročník 3., č. 2, 2010, s. 58-61. ISSN 1214-6757.

 

Hána, Jiří. Úvod do grošového období (3). Vývoj měny v grošovém období (2). M&B (Mince a bankovky), ročník 3., č. 3, 2010, s. 30-33. ISSN 1214-6757.

 

Hána, Jiří. Úvod do grošového období (4). Středověká zlatá měna. M&B (Mince a bankovky), ročník 3., č. 4, 2010, s. 24-27. ISSN 1214-6757.

 

Hampl, Pavel. Neznámá varianta pražského groše Vladislava II. Jagelonského/ An unknown variety of the Prague grossus struck under Vladislav II Iagiellon. Numismatické listy, roč. LXV, č. 1, 2010, s. 7-8. ISSN: 0029-6074.

 

Hána, Jiří. Tři nepublikované varianty bílých peněz Ferdinanda I. z kutnohorské mincovny. / Three unpublished varieties of the white coins struck under Ferdinand I in the Kuttenberg mint. Numismatické listy, roč. LXV, č. 2, 2010, s. 65-68. ISSN: 0029-6074.

 

Budaj, Marek - Hána, Jiří. Další nepublikovaná varianta nejstaršího typu bílého peníze Ferdinanda I. Habsburského. / Additional unpublished variety of the oldest type of the white coin struck under Ferdinand I Hapsburg. Numismatické listy, roč. LXV, č. 3, 2010, s. 133-134. ISSN: 0029-6074.

 

Richtera, Lukáš. Museo de la Numismática v Toluce. M&B (Mince a bankovky), ročník 3., č. 4, 2010, s. 29-31. ISSN 1214-6757. Reprinted in: Numismatické zprávy ČNS, roč. I, č. 4, 2010, s. 3-5.

 

Richtera, Lukáš. Jak (ne)čistit mince. Úklid+čištění (B2B magazín o úklidu a pro úklid, dvouměsíčník), č. 4, 2010, s. 12.

 

Richtera, Lukáš. Nepopsaná varianta pražského groše Ferdinanda I. s letopočtem 1542 z kutnohorské mincovny. / An unknown variety of the Prague grossus struck under Ferdinand I dated in 1542 and struck in the Kuttenberg mint. Numismatické listy, roč. LXV, č. 2, 2010, s. 69-71. ISSN: 0029-6074.

 

Cihlář, Jan - Richtera, Lukáš. Pražské groše Jana Lucemburského s rubním rozdělovacím znaménkem pětilistou růžicí. Konference Peníze v proměnách času VII. Olomouc, Czech Republic, 5th-7th April 2009. In Peníze v proměnách času VII, Středověké mincovnictví a peněžní oběh v Čechách, na Moravě a v okolních zemích, sborník příspěvků, 128 p. Edited by Grossmannová, Dagmar - Štefan, Jan T. 1st ed. Ostrava: MARQ, Jan Štefan, 2010. p. 89-104. ISBN: 978-80-86840-49-9.

 

 

2009

 

Hána, Jiří. O paralelnosti typových řad pražských grošů Jana Lucemburského a Karla IV. M&B (Mince a bankovky), ročník 3., č. 1, 2009, s. 38-40. ISSN 1214-6757.

 

 

2008

 

Hána, Jiří. Na okraj teorie numismatické chronologie pro grošové období. M&B (Mince a bankovky), ročník 2., č. 6, 2008, s. 8-13. ISSN 1214-6757.